רכוש

כאשר בני זוג מתגרשים הם נקלעים למערבולת רגשית מטלטלת, שנוטה להפוך קשה אף יותר להתמודדות לנוכח הקשיים המעשיים הכרוכים בהפרדת הכוחות בין בני הזוג. לצד נושאים מורכבים כמו עניין המשמורת והסדרי הראייה הנוגעים לילדים, קיימים גם היבטים מורכבים אחרים בגירושין כדוגמת חלוקת הממון והרכוש.

לחלוקת הרכוש בהליך הגירושין נוטות להיות השלכות כבדות משקל על איכות חייו של כל אחד מבני הזוג בנפרד. מכאן שחלוקת רכוש בגירושין חייבת להתבצע תוך הבנה של המשמעויות הנגזרות מאופן חלוקת הכספים, הנכסים ודברי הערך לטווח הארוך.

חלוקת רכוש בהליכי גירושין – סלע מחלוקת

בתהליך חלוקת הרכוש בגירושין, מתעוררים לרוב קשיים לא מעטים. אחד מנושאי המחלוקת העיקריים בהקשר זה, נגזר מטבע הדברים מן הבעלות המשותפת על בית או דירת המגורים. בחלק לא מבוטל מן המקרים, אחד הצדדים בגירושין נדרש לשלם סכום כספי גבוה תמורת הזכות להמשיך להתגורר בנכס.

קיימים מצבים שבהם ההון הדרוש אינו בנמצא, ואז נוטות להתעורר בעיות. ישנם כמובן מקרים שבהם 2 הצדדים מעוניינים להמשיך ולחיות בנכס, והמאבק על זכות זו נעשה מורכב אף יותר כאשר הוא מתנהל במקביל לתביעת המשמורת.

היות והחוק הנוגע לחלוקת רכוש בגירושין איננו ברור כל צורכו, לנושא זה ישנה הנטיה הטבעית להפוך לסלע מחלוקת מורגש מאוד בהרבה מתיקי הגירושין, גם כאשר העניין של החזקת הילדים בא על פתרונו.

החשיבות של הערכת שווי הרכוש בגירושין

עיקר המחלוקות סביב הנושא של חלוקת הרכוש בגירושין נובעות מכך שסוגיית הבעלות על חלק מהנכסים שנויה במחלוקת לעיתים. מדובר לרוב על רכוש שאותו בני הזוג רכשו במשותף, כך שעל רקע הגירושין יש צורך לבצע הערכת שווי שתאפשר לבצע חלוקה שוויונית של הרכוש. משימה זו מבוצעת לרוב על ידי גורם פיננסי שנקרא אקטואר גירושין.

חלוקה שוויונית של הרכוש בגירושין

בהיעדר הסכם ממון, כל רכוש בעל ערך כספי שהגיע לחזקתו של מי מבני הזוג בתקופת הנישואין, יחשב כרכוש משותף לעניין חלוקת הרכוש בגירושין ויחולק באופן שוויוני בין שני בני הזוג.

רישום רכוש וצווי מניעה בגירושין

למרבה הצער, ישנם מצבים לא מעטים שבהם אחד מבני הזוג מנסה להבריח נכסים הרשומים על שמו בגירושין על מנת שהרכוש לא יחולק בינו לבין בן או בת זוגו באופן שוויוני כדרישת החוק. הברחת הרכוש בגירושין  מתבצעת בדרך כלל על ידי מכירת נכסים לצד שלישי ובמקרה שעולה החשד לכך שאחד הצדדים יפעל בצורה כזו, להוציא במקרה הצורך צו מניעה או צו עיקול, על מנת למנוע את מכירתו של הרכוש המדובר.

רכוש
רכוש

מה משמעותם של הסכמי ממון בהקשר לחלוקת הרכוש בגירושין

בין הנושאים הקריטיים ביותר לעניין חלוקת הרכוש בגירושין, ישנו הנושא של הסכמי ממון. כאשר טרום הנישואין או בתחילתם חתמו בני הזוג על הסכם שהגדיר מראש את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג בתרחיש של פרידה, החלוקה של הנכסים במסגרת הליך הגירושין מתבצעת על פי תנאי ההסכם ולא בהתאם לברירת המחדל של חלוקת רכוש שוויונית.

חובות וזכויות הכרוכות בחלוקת רכוש בגירושין

כשם שבמסגרת הליך הגירושין, הרכוש שצבר כל אחד מבני הזוג בתקופת הנישואין נחשב כרכוש משותף שיש לחלק בצורה שווה, גם חובות נחלקים באופן שווה בין בני הזוג. חשוב להבין שמבחינה משפטית, כל חוב אשר נצבר בתקופת הנישואין, נחשב כברירת מחדל כחוב משותף לשני בני הזוג, גם כאשר מדובר בהלוואות לסוגיהן שרשומות רק על שם אחד מהם.

יחד עם זאת, קיימים מקרים שבהם בית הדין עשוי לקבוע שהחוב נמצא תחת אחריותו של אחד מבני הזוג בלבד. הדבר נכון במקרה של חובות שנוצרו על רקע פעילות פלילית של אחד מבני הזוג, למשל חוב מס, קנסות וחובות הימורים. גם פה, יש לא מעט מקום לפרשנות, ולכן חשוב לפנות בנושא חלוקת רכוש וחלוקת חובות בגירושין לעורך דין.

הדרכים לחלוקת רכוש נדל"ני בגירושין

אחד מהנושאים הכי משמעותיים לעניין של חלוקת הרכוש בהליך הגירושין, הוא באופו טבעי חלוקת רכוש נדל"ני. ישנם כמה וכמה פתרונות שמאפשרים לבצע חלוקת נכסים כמו דירה או בית שנרכשו במהלך תקופת הנישואין. אחד הפתרונות המקובלים הוא מכירה של נכס הנדל"ן המדוברק, פרעון הלוואת המשכנתא, וחלוקה של הרווחים ממכירת הנכס בין שני בני הזוג.

אופציה מקובלת נוספת היא, רכישה של הנכס בידי אחד הצדדים. במקרה כזה, מן הראוי לוודא ששמו של בן הזוג השני מוסר מכל ההתחייבויות הקשורות לנכס, ובכללן הלוואת המשכנתא וביטוחי המשכנתא.

על חלוקת רכוש ונכסים נסתרים בגירושין

אף שאמון הדדי הוא הבסיס לכל זוגיות מוצלחת, בחלק לא מבוטל ממערכות היחסים בני הזוג מסתירים אלו מאלו סודות שונים. לעתים בין הסודות שאחד מבני הזוג שומר לעצמו, ישנו דבר קיומו של נכס נסתר שבן הזוג השני אינו יודע עליו. לכן כאשר ניגשים להליך חלוקת הרכוש בגירושין, חשוב לבדוק גם את האפשרות לקיומן של נכסים מוסתרים.

בדיקה כזו עשויה להתבצע בערוצים הרשמיים אך גם בעזרתו של חוקר פרטי, שמשתמש בכלים שלו בכדי לזהות אם קיומה של פעילות כלכלית חריגה מצד אחד מבני הזוג. אף שמדובר בתרחיש לא נעים, לעיתים אין מנוס מלפעול בגישת "כבדהו וחשדהו" בהליכי גירושין, ובדיקת נכסים נסתרים היא אחת הדרכים להבטיח שתקבלו את חלקכם ברכוש.

חלוקת הרכוש בהליך הגירושין – תהליך ממושך ומורכב במקרים רבים

ההליך של חלוקת הרכוש בגירושין עלול לארוך זמן רב. ריכוז הנכסים והרכוש המיועדים לחלוקה מחייב את ביצוען של בדיקות שונות וגם הערכת שווי של רכוש ונכסים לעתים עלולה להתארך. פירוש הדבר הינו שצריך להתאזר בסבלנות רבה כאשר ניגשים לשלב זה בהליכי גירושין, ולהיות נכונים גם להתגמש, להתפשר ולבצע ויתורים, כדי שניתן יהיה לסיים את ההליך בהקדם האפשרי.

המשמעות של הגעה להסכמות בנושא הרכוש בגירושין, היא מעבר למשמעות מעשית ופיננסית. הדבר מאפשר לזוג שמעוניין להפרד לקצר תהליכים גם למען הילדים המשותפים וגם לטובת היכולת לסיים את ההליך בתוך פרק זמן סביר, ולהמשיך הלאה ללא שהות מיותרת.

בשורה התחתונה

הרגע שבו זוגות מחליטים להתגרש הוא בדרך כלל הרגע שבו צריך גם להתחיל ולחשוב על הדרך להסדיר את חלוקת הרכוש והנכסים בגירושין. הדבר חשוב אף יותר כאשר לבני הזוג יש ילדים משותפים, שאותם יש לכלכל. גם כאשר פונים לביצוע חלוקת הרכוש בגירושין, טובת הילדים צריכה להיות הערך העליון שמכוון את שני בני הזוג בהליך, אולם לא תמיד זהו המצב.

לכן מוטב לערב עורך דין גירושין מורשה כבר בשלב מוקדם של הליך הגירושין, על מנת להבין מהי הדרך למיצוי זכויותיכם גם בהיבט של חלוקת הרכוש וגם בהיבטים האחרים המשיקים לו.

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

זכויות בעלות על דירה

זכויות בעלות על דירה בהליך הגירושין מהווה את סיומה של מערכת יחסים זוגית ומשפחתית אך הוא גם מהווה סיום של שותפות בכל הנוגע לרכוש של

איזון משאבים

גירושין הינם הליך קשה מנטלית אך גם סבוך מבחינה משפטית וחשוב לתת את הדעת על כל הנושאים הדורשים הסדרה בעת הליך הגירושין. אחד מאלו הינו

פירוק שיתוף בדירה

עבור זוגות רבים הנכס המשמעותי ביותר שירכשו לאורך חייהם הזוגיים יהיה דירת מגורים או לעיתים דירה להשקעה. בעת הליך הגירושין שהוא פירוק הסכם הזוגיות בין

רכוש שהושג לפני הנישואין

חלוקת רכוש בגירושין הינה אחת הסיבות העיקריות לסכסוכי גירושין והגשת תביעות. כתוצאה מכך הליך הגירושין שהוא קשה לכל הגורמים המעורבים בו, הופך לקשה אף יותר

חלוקת רכוש בגירושין

גירושין הוא אחד השלבים במערכת הזוגית שאף זוג אינו רוצה להגיע אליו. ורבים מחליטים לדחות ולהדחיק כל מחשבה והחלטה הקשורה בהליך רק לרגע בו ידרשו

חלוקת דירה בגירושין

אחת הסוגיות הקשות ביותר המתעוררות בעת הליך הגירושין של בני זוג הינה חלוקה של הרכוש של בני הזוג בכלל ושל הדירה שבבעלותם בפרט. מדובר באחד

כלב משותף בהליך גירושין

כיום, לא אחת מגיעה לבתי המשפט בישראל הסוגיה של הבעלות על כלב משותף בהליך גירושין. במשקי בית רבים בישראל, ישנן כיום כלבים שהפכו לחלק בלתי

הוצאה לפועל בגירושין

הליך גירושין הוא תמיד הליך קשה ולא פשוט. אחת המחלוקות הקשות, אם לא הקשה שביניהן, הינה המחלוקת על חלוקת הרכוש. מחלוקת נוספת, קשה לא פחות,

חלוקת נכסים בגירושין

חלוקת נכסים בגירושין אמורה, על פניו, להתבצע בצורה ברורה למדי. החוק בישראל קובע כי בהיעדר הסכם ממון – החלוקה מתבצעת על פי חוק יחסי ממון

כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין

אחת הסוגיות המרכזיות בהליך גירושין היא חלוקת הרכוש  והנכסים שצברו בני הזוג לאורך השנים. כאשר קיימת הסכמה בין בני הזוג, החלוקה עשויה להסתיים במהירות. אולם

היוון זכויות בגירושין

אחת המוסכמות שאין עליה עוררין בהליך גירושין היא הצורך לחלק את הרכוש שנצבר במהלך הנישואין בין בני הזוג. הן המשפט העברי והן המשפט האזרחי מגיעים

שיתוף בנכסים לאחר גירושין

נישואין בין בני זוג הם למעשה התחייבות של כל אחד מהם כלפי השני. אחד הדברים הפחות מוכרים בנישואין, הוא עצם היותם הסכם משפטי לכל דבר

חלוקת נכסי קריירה במהלך הגירושין

אחת הסוגיות המרכזיות בהליך גירושין הינה אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג. החוק בישראל קובע באופן חד משמעי כי חלוקת הרכוש חייבת להיות שווה. (חוק

חיית מחמד משותפת בהליך גירושין

בעת הליך גירושין דנים בני הזוג בחלוקה שווה וצודקת של כל נכסיהם וממונם, לרבות דירות שיש בבעלותם, חשבונות בנק ואף הסדרי ראייה לילדים אם הם

משכנתא בגירושין

הליך חלוקת הרכוש עלול להתגלות כאתגר משמעותי בעת גירושין, אשר מוסיף לקושי הקיים בלאו הכי מתהליך הפרידה. זוגות רבים במהלך חייהם לוקחים משכנתא על דירה

שיתוף חובות לאחר גירושין

בין אם אתם מכירים את הנתון הבא ובין אם לא, מדובר במידע מטריד עבור זוגות רבים: אחד מתוך שלושה זוגות במדינת ישראל מוצא את עצמו,

העלמת כספים בגירושין

זוגות רבים נישאים תחת חופה וקידושין, ומרגישים ביום החתונה שלהם שהם הגיעו אל הנחלה, מצאו את שאהבה נפשם, ושמעתה ואילך יהיו חייהם הזוגיים סוגים בשושנים.