עילות לגירושין

כל זוג שמחליט להתגרש עושה זאת מסיבותיו הוא, וביניהן: אי הסכמה בנושאים כלכליים, משבר הנוגע לאינטימיות בין בני הזוג, קרע בעקבות בגידה, אי התאמה בקווי האישיות או התנגשות של עקרונות, ועוד. אולם כאשר מדובר בעילות לגירושין, הכוונה היא אחרת.

בתי הדין הרבניים בישראל, הם בעלי הסמכות הבלעדית להכריע בענייני נישואים וגירושים של זוגות יהודיים, והם מעניקים גט אך ורק לבני זוג שיכולים להוכיח בפניהם כי יש עילה לבקשתם להתגרש שהיא אחת מעילות הגירושין המנויות בדין הדתי. במאמר זה נסביר אילו עילות לגירושין קיימות לפי דין תורה – הן עבור הגבר והן עבור האישה.

עילות לגירושין – האם ניתן להתגרש ללא הוכחת עילה לגירושין?

כאשר שני בני הזוג מסכימים ביניהם  שברצונם להתגרש, הסכמתם ההדדית לנושא הגט היא בגדר עילה מספיקה לגירושין. ההסכמה המשותפת מקצר מאוד תהליכים ומאפשרת לזוג לאשר מול בית הדין לענייני משפחה את הסכם הגירושין בהסכמה שעליו הם חתמו, על מנת להקנות לו תוקף משפטי מחייב כפסק דין. הסכם זה יוגש לאחר מכן לבית הדין הרבני שבו יפתח תיק הגירושין.

לאחר שבית הדין הרבני יבדוק את ההסכם, יקבע מועד נפרד לטקס מתן הגט. אולם כאשר אחד מבני הזוג אינו מעוניין להתגרש, אותו צד שחפץ בגירושין, ידרש להגיש בקשה לגירושין לבית המשפט הרבני ולהוכיח כי יש לו עילות לגירושין.

עילות לגירושין לפי דין תורה

בדין תורה מוגדרות עילות לגירושין שרק הן עשויות לשמש כעילה תקפה לגירושין לעניין קבלת גט. חשוב לדעת לעניין זה כי טענה של המבקש בתיק הגירושין שלפיה הוא דורש גט משום שאיננו אוהב עוד את זוגתו או שאין ביניהם התאמה לחיים משותפים יותר –  אינה נחשבת קבילה כעילה לגירושין על פי הדין הדתי.

מהי עילת גירושין קבילה מבחינת הרבנות?

עילות לגירושין על פי הגדרתן הינן סיבות המצדיקות את סיום חיי הנישואין. הטעם לכך שנדרשות עילות לגירושין בין זוגות יהודיים הינה שבית הדין הרבני מעוניין למנוע גירושין שמתבצעים באופן נמהר ללא כל ניסיון ליישר את ההדורים בין בני הזוג ולהגיע לשלום בית. בנוסף, חותרת מערכת המשפט הדתית להגן על נשים נשואות מפני משבר כלכלי, שעלול להתרגש עליהן עקב הפרידה מבעליהן, לכאורה.

לעניין זה, ניתן לראות כי ישנן עילות לגירושין שיש להם משמעות משפטית והן שונות מסיבות לגירושין, שהן דינאמיות, שונות בין זוג לזוג ואין להן רלוונטיות לגבי ההליך המשפטי של קבלת הגט ברבנות.

אילו עילות לגירושין ניתנות לדיון בבית דין רבני?

להלן העילות לגירושין הנדונות בבית דין רבני ועשויות להתקבל כעילה לגיטימית לדרישת גט בנסיבות מסוימות:

עילות לגירושין
עילות לגירושין

עילות לגירושין בהקשר הגופני

אלו הם מקרים בהם מתגלה שלאחד מבני הזוג ישנם מומים שונים או מחלה כלשהי (פיזית או נפשית), בעיה של אין אונות, עקרות ארוכת טווח מצד הבעל, מומים חמורים שמונעים תפקוד תקין בפן המיני.

עילות לגירושין על בסיס התנהגותי

אלו הם מקרים של בגידה, או מצבים שבהם הבעל אינו מוכן לכלכל את אשתו, אינו מפרנס את אשתו חרף יכולתו לעבוד, נוקט באלימות פיסית ו / או מילולית מתמשכת, מסרב לקיים יחסי מין עם אשתו, או מתמכר לסמים. גם אישה אשר מונעת מבעלה לקיים את מצוות הדת, גורמת לבעלה לעבור עליהן במכוון, או אישה שחוטאת בעצמה לדת משה וישראל – מסכנת עצמה בגירושין.

עילות לגירושין על רקע רגשי גרידא

כשאחד מהצדדים בנישואין מואס בחייו המשותפים עם בן / בת הזוג, כאשר בני הזוג נפרדים לפרק זמן ארוך, כאשר נעשה ניסיון לשלום בית שלא עלה יפה – עילות לגירושין אלו לא בהכרח מתקבלות בבית דין רבני בתור עילה מוצדקת למתן גט כפוי.

חובת ההוכחה של עילות לגירושין

חשוב לדעת שכאשר מי מבני הזוג בוחר להגיש בקשה לגט לבית דין רבני, חלה עליו חובת הוכחה לקיומה של עילה מוצדקת לגירושין. המצב יוצא הדופן בהקשר זה, הוא תרחיש שבו כאמור מוגשת תביעת הגירושין בהסכמה משותפת של בני הזוג. במקרים אלו לרוב אין צורך בהצגת עילות לגירושין כדי לקבל מהרבנות גט.

אולם כאשר אחד מבני הזוג מסרב לגט, הוא נדרש להוכיח לרבנות כי אחת מן העילות לגירושין שאותן מנינו לעיל אכן מתקיימת. לעניין זה יש לשים לב כי לגברים ולנשים ישנן עילות לגירושין מסוגים שונים, שאותן נציג בנפרד בשורות הבאות.

עילות גירושין לגברים

בדין תורה ישנה הבחנה כאמור לעיל, בין עילות גירושין של בעלים לבין עילות לגירושין של נשים. להלן דוגמאות מספר לעילות לגירושין שיכול להציג בעל שמגיש בקשה לגירושין לבית הדין הרבני:

מומים או מחלות פיזיות או נפשיות כשאישה סובלת מליקוי פיזי משמעותי הפוגע ביכולתה לקיים חיים משותפים עם בעלה, ומדובר בליקוי שהבעל לא ידע עליו טרום נישואיהם, הדבר עשוי לשמש בבחינת עילה לגירושין בבית דין רבני.
עקרות גבר שנישא לאישה והתברר שהיא עקרה, יכול לקבל גט ממנה ככל שחלפו 10 שנים לנישואיהם וטרם עלה בידיהם להביא ילדים משותפים לאור עקרותה של האישה.
ביצוע של עבירות הלכתיות אישה שמבצעת עבירות הלכתיות או שגורמת לבעלה לבצען, מאפשרת לבעלה לדרוש ממנה גט.
בגידות כאשר בעל מסוגל להוכיח שאשתו בגדה זו, או אישה המודה במעשה ניאוף שיש ראיות או עדים לדבר קיומו, הדבר בבחינה עילה לגירושין.
אישה מורדת כשאישה מסרבת לקיום יחסי מין עם בעלה לאורך יותר מ – 6 חודשים בעלה רשאי להתגרש ממנה על פי דין תורה.

עילות גירושין לנשים

בדין תורה ישנן גם עילות לגירושין לנשים המבקשות להתגרש מבעליהן, והן כדלקמן:

  1. אי אונות: כשבעל איננו מסוגל לקיים יחסי אישות עם אשתו, האישה רשאית לבקש עקב כך גט ממנו.
  2. סירוב ליחסי אישות מצד הבעל: דין תורה קובע כי הבעל נדרש לספק את הצרכים של אשתו בכל ההיבטים. לכן בעל שמסרב לשכב עם אשתו, למעשה מספק לה עילה קבילה לקבלת גט.
  3. אי תשלום של מזונות: כשבעל ממאן לפרנס את אשתו ו / או ילדיו, האישה רשאית על פי דין תורה לדרוש גט ממנו.
  4. התעללות פיזית, נפשית או מילולית: בדין תורה נקבע שבעל הפוגע באשתו, בין אם פיזית ובין אם נפשית, מעמיד לה עילה קבילה לעזיבת הבית ולדרישת גט ממנו.

הפנייה לעורך דין גירושין להוכחת עילות לגירושין

היה והגעתם להחלטה שברצונכם להיפרד מבני זוגכם, וגם אם טרם החלטתם אך הנושא עלה עד דעתכם, לפני שנוקטים בכל פעולה שהיא יש לפנות לייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין שמתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין. עורך דין כאמור לעיל יוכל ללוות אתכם לאורכו של כל ההליך, החל משלב הוכחת העילה לתביעת הגט בבית המשפט הרבני ועד לקבלת הגט בפועל. כל זאת תוך הקפדה על כך שזכויותיכם בגירושין ישמרו עד כמה שניתן.

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

טענת מומים כעילה לגירושין

נישואין נחשבים כאקט של קדושה. עם זאת, יש מקרים שבהם בית הדין עלול להחליט שעל בני הזוג להתגרש בלי הליך שלום בית או הליך גישור.

התנהגות שלא כדין כעילה לגירושין

אחד המצבים שפחות שומעים עליהם בדרך כלל, הוא בקשה מצד אחד מבני הזוג הנשואים, לפתוח בהליכי גירושין על רקע התנהגות שלא כדין כעילה לגירושין מבן

עבירה על דת משה כעילה לגירושין

במדינת ישראל היכולת להכשיר גירושין בין בני זוג ששניהם יהודים אשר פונים להליכי גירושין, עדיין נתונה בידי מערכת המשפט הרבנית לבדה. כאשר בני הזוג מתגרשים

עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין

נישואין, כמו גירושין, עדיין נמצאים תחת חסותן של הערכאות המשפטיות הדתיות במדינת ישראל, למרות ולצד התמורות האזרחיות והחברתיות המתחוללות בהיבט זה של החיים ושל היחסים

אשמה בגירושין

נושא האשמה הוא חלק כמעט בלתי נפרד מחייהם של אנשים רבים. רגשות אשמה, מלווים אנשים רבים בצמתים שונים בחיים, ומטבע הדברים – גם בהקשר ליחסים

אלימות במשפחה כעילה לגירושין

אלימות היא אחת הרעות החולות בכל חברה, ובמיוחד בחברה הישראלית, כאשר סוג האלימות הקשה ביותר הוא מקרים של אלימות במשפחה. למרבה הצער, אלימות במשפחה כמעט

בגידה כעילה לגירושין

בדת היהודית, נחשבת בגידה כעילה לגירושין, כאשר ישנן הוכחות לכך שאישה קיימה יחסי אישות עם גבר שאיננו בעלה. מאחר והערכאה המשפטית המוסמכת למתן גט במדינת

מעשי כיעור כעילה לגירושין

מעשי כיעור כעילה לגירושין מעשי כיעור מוגדרים בדין העברי בתור מעשים שיש בהם כדי לעורר חשד לכך שאישה נאפה בבעלה עם גבר אחר. זאת מעצם

אישה שזנתה כעילה לגירושין

על פי דין תורה, כאשר קיימות ראיות המעידות על כך שאישה קיימה יחסי מין עם אדם שאינו בעלה, הבעל חייב לתת לה גט. היהדות מתייחסת

עקרות כעילה לגירושין

לכל אדם ישנם כמה צרכים טבעיים לחייו, ביניהם הצורך להביא דור המשך. מחקרים רבים נעשו בתחום, כדי להבין מה מניע אדם לכך, אולם לכולם ברור