גט

קבלת הגט בסופו של הליך גירושין בין זוג יהודים, מהווה גושפנקא שמסמנת באופן רשמי את ניתוק קשרי הנישואין בין בני הזוג. בסקירה להלן נסביר מהו הליך קבלת הגט, איך מקבלים גט, ומה ניתן לעשות במקרים שבהם אחד הצדדים בגירושין מסרב למתן הגט.

מה זה גט ומהו סידור גט?

קבלת גט היא בין השלבים המשמעותיים ביותר בהליכי גירושין של זוגות יהודיים בישראל. קבלת הגט למעשה מאפשרת לבני הזוג לחתום באופן רשמי את פרק הנישואין בחייהם, על מנת שעל אחד מהם יוכל לפתוח בדף חדש בנפרד. מרגע שהגט ניתן למעשה קשרי הנישואין בין בני הזוג מתבטלים מבחינה הלכתית.

מתן הגט מתבצע במסגרת טקס דתי המכונה "סידור גט" ובמהלכו הבעל נדרש למסור את הגט לאשתו. טקס סידור הגט מסתיים במתן תעודת גירושין לבני הזוג שיש לה תוקף של פסק דין. חשוב לדעת שמאחר וסידור הגט הוא טקס דתי, הסמכות לטיפול בגט בגירושין, נתונה בידי הרבנות. מסיבה זו, לשם עריכת טקס מתן הגט יש לפנות בראש ובראשונה לאחד מבתי הדין הרבניים בארץ.

מה קורה במסגרת טקס סידור גט?

טקס סידור גט, ראשיתו בבירור של שמות בני הזוג, המתבצע בידי דייני בית הדין הרבני. וידוא השמות נועד להבטיח כי לא נפלה טעות בזיהוי של מי מבני הזוג וכי הגט יהיה נטול פגמים ולפיכך תקף מבחינה משפטית. לצורך כך נדרשים בני הזוג להגיע לטקס הגט כשהם מלווים בשני עדים ויותר, כאשר יש לפחות עד אחד מטעמו של הבעל ועד נוסף מטעם האישה.

במסגרת הליך קבלת הגט, הדיינים מוודאים מספר פעמים מול שני בני הזוג אם הם משוכנעים ברצונם בגירושין. בירור זה נועד להבטיח שהצדדים הגיעו למעמד הזה בהסכמה מלאה וללא כפייה. במקרים מסוימים, בתי הדין הרבניים מנסים לבדוק את האפשרות לכינון שלום בית בין בני הזוג.

יחד עם זאת, כל עוד הובהר באופן חד משמעי על ידי שני בני הזוג שברצונם לסיים את נישואיהם, בית הדין הרבני נעתר בדרך כלל לבקשת הגט ועורך את סידור הגט שבסופו מכריז בית הדין על הגירושין.

מה צריך לעשות כדי לקבל גט?

הליכי גירושין בישראל, על שלל הסוגיות הכרוכות בהם, מטופלים בשתי ערכאות מקבילות: בתי הדין לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים. מערכות המשפט הללו מוסמכות שתיהן לפסוק בנושאים הנוגעים להליכי גירושין ובכללם חלוקת רכוש, המשמורת על הילדים, דמי מזונות, ועוד.

החריג לעניין זה הינו נושא הגט – אשר מצוי בסמכותה הבלעדית של הרבנות, למעט מקרים בהם עולה הצורך בהתרת הנישואין של בני זוג שאינם בני אותה הדת. לטובת קבלת גט, יש להגיש תביעת גירושין לאחד מבתי הדין הרבניים בישראל. זאת כאשר לגבי כל שאר הנושאים, ניתן לבחור באיזו מן הערכאות תוגש התביעה. זוהי החלטה שראוי לקבלה, כמובן, אך ורק לאחר שפונים לקבלת הכוונה משפטית.

גט
גט

השלבים לקבלת גט בהליכי גירושין

הליכי גירושין כוללים מספר הליכים אשר כל זוג שעתיד להתגרש או מצוי כבר בראשיתם של הליכי הגירושין, נדרש להכיר. יתר על כן, הליך הגירושין איננו מסתיים בקבלת הגט בהכרח, ולמעשה במקרים מסוימים הוא עלול להתארך ולכלול גם כמה תביעות נוספות, המתנהלות בנפרד מנושא תביעת הגט:

  • תביעות גירושין בבית דין רבני
  • תביעת משמורת
  • תביעת מזונות לילדים / מזונות אישה
  • תביעות הנוגעות לחלוקת הרכוש בגירושין
  • תביעות כתובה
  • תביעה לשלום בית

כיצד ניתן לקבל גט מהר?

ישנם מספר קווים מנחים שרלוונטיים לכל הליך גירושין, ויכולים לזרז באופן משמעותי את עניין קבלת הגט מבית הדין הרבני:

  1. יש לנהוג באופן מכובד ומכבד בבן הזוג ממנו מעוניינים להתגרש
  2. לשקול אפשרות של פנייה להליך גישור
  3. לזכור מהי המטרה הסופית בתהליך ולשמור על התייחסות עניינית למצב
  4. להקפיד להסתייע בעורך דין גירושין מוסמך שיוכל להשיא עצה למרשו לגבי דרך ההתנהלות הנאותה בנסיבות המקרה

כיצד מגישים תביעה לגט?

כיום, ניתן להגיש תביעה לגט גם באופן עצמאי, אך לאור העובדה שזהו הליך שנושא בהשלכות משפטיות מרחיקות לכת, כדאי ביותר להסתייע בהגשת התביעה לגט בעורך דין גירושין המתמחה בדיני משפחה. עורך דין גירושין מוסמך יכול לייצג את מרשו לאורך כל שלביו של הליך הגירושין, וכן בשלב של מתן הגט ברבנות.

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי משמעות גם לעניין מירוץ הסמכויות, אשר קובע שבן הזוג הראשון שיגיש את תביעת הגירושין הוא זה שיקבע באיזה ערכאה הדיון בתיק הגירושין יתנהל.

מה ניתן לעשות במצב בו אחד הצדדים מסרב לגט?

הדין העברי קובע כי גט חייב להינתן בהסכמתם של שני הצדדים בגירושין. לכן, ישנן נשים רבות שמוצאות עצמן מסורבות גט, כאשר בן זוגן מסרב למתן הגט שהן ביקשו. כאשר אישה מצויה במעמד של מסורבת גט, עלולות להיות לכך השלכות חמורות ומורכבות על מהלך חייה.

זאת משום שלפי ההלכה, כל עוד האישה נותרת במעמד של נשואה לבעלה, כל קשר שהיא תנהל עם גבר מחוץ לנישואין, ייחשב כבגידה (אשר שוללת מהאישה את הזכות למזונות אישה בגירושין). בנוסף, כאשר אישה מסורבת גט מביאה לעולם תינוק מגבר שאינו בעלה, הילד נחשב כממזר על פי ההלכה.

יחד עם זאת, חשוב לדעת שחרף המורכבות של הנושא, ניתן לפתור את הבעיה במספר אופנים. בראש ובראשונה, לאישה מסורבת גט הזכאות לפנות אל הרבנות ולבקש את הטלתם של סנקציות על הבעל סרבן הגט, לרבות עיקול כספים, הגבלות רישיון הנהיגה, צו עיכוב יציאה מהארץ, וכיוצא באלו.

בנוסף, האישה מסורבת הגט רשאית להגיש תביעת מזונות אישה, מה שבמקרים רבים מדרבן את הבעל להסכים לתת לה גט. זאת מאחר וחובתו של הבעל לשלם לזוגתו מזונות אישה, נותרת בעינה רק כל עוד הנישואין תקפים. לכן מבחינה כלכלית, לבעל ישנו אינטרס כלכלי להיעתר למתן הגט. מסורבות גט רבות בישראל, פונות גם לערוץ הנזיקי, ומגישות תביעת פיצויים כנגד הבעל שמסרב לשחרר אותן מנישואיהם.

חשיבות הפנייה לייעוץ משפטי מעורך דין גירושין לשם קבלת גט במהירות

הדבר הטוב ביותר שיכול לעשות כל אדם שחפץ בגירושין מהירים ויעילים, הוא לפנות בהקדם האפשרי לייעוץ משפטי מעורך דין גירושין עתיר ניסיון. אין עוררין על כך שקבלת גט במהירות כרוכה לעתים בביצוע פשרות מסוימות. אולם מאידך, גם בביצוע פשרות בגירושין, כדאי לעשות כן ממקום של כוח.

הסיוע המשפטי של עורך דין גירושין מנוסה בתהליך, יאפשר לכם לא רק לקבל את הגט בתוך פרק זמן קצר יותר, אלא גם להגן על האינטרסים שלכם בתהליך.

בשורה התחתונה

במאמר זה הצגנו סקירה של הדרך לקבלת הגט המיוחל, כולל השלבים השונים שבני הזוג ששואפים להתגרש, נדרשים לעבור עד שנישואיהם בטלים. מאחר וקבלת הגט כשלעצמה עדיין איננה מספיקה כדי לפתור את שאר הסוגיות הכרוכות בהליך הגירושין, מומלץ לפנות לעו"ד גירושין כבר מתחילת ההליכים.

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד  המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

האם הסכמה להתגרש מהווה עילה לכפיית גט?

תחום הנישואים והגירושין בישראל מהווה את אחת מהנקודות הרגישות ביותר הקיימות בכל הסכסוך שבין דת למדינה. היסטורית הרבנות הראשית ומוסדות הדת קיבלו את הסמכות הבלעדית

דרכי כפיית גט

כפיית גט אינה דבר של מה בכך, מדובר על הליך מסובך הן מבחינה הלכתית והן מבחינה חוקית אזרחית ויש צורך להבין לעומק את המשמעויות של

מהי סרבנות גט

הרבנות הינה הסמכות העיקרית והיחידה בישראל אשר מטפלת בנושאים של נישואים וגירושין בישראל. המשמעות היא שכל אדם יהודי הרוצה להתחתן או להתגרש בתוך גבולות מדינת

מתי יש צורך בגט מבית הדין הרבני?

בראשית הקמתה של מדינת ישראל בתור מדינה יהודית ודמוקרטית נקבע כי כל הסמכויות הקשורות בנישואים וגירושין וכפועל יוצא מכך בהקמתן של משפחות חדשות, יהיה בידיה

חיוב בעל בגט בנסיבות של בגידה

גירושין אינן תהליך פשוט לאף אחד מהצדדים בזוגיות וללא קשר לסיבה שבגינה הזוג מחליט להתגרש. אך, הסיטואציה הופכת למסובכת אף יותר במקרים בהם התבצעה בגידה

חיוב בעל בגט בנסיבות של התעללות

בשנים האחרונות נושא האלימות כלפי נשים בתוך המשפחה עולה לכותרות באופן תכוף ובעוצמה גדולה מאוד. תוך כדי הבנה כי נושא האלימות כנגד נשים הפך למכת

השעיה מעבודה בשל סרבנות גט

תופעת סרבנות הגט הפכה בשנים האחרונות להיות חלק בלתי נפרד מהמחאה והדרישה של נשים לשוויון כמו גם לאחת המחלוקות העיקריות בנושאים של הפרדת דת ומדינה.