לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

מזונות

בהליכי גירושין בין זוגות יהודיים בישראל, נהוג לקבוע מהו הסכום של דמי המזונות שבהם הבעל יהיה חייב כלפי גרושתו לאחר גירושיו. לרוב, דמי המזונות ישולמו בגין ילדיו של גבר גרוש. עם זאת, ישנם מקרים מסוימים, אשר בהם נקבע בתיק גירושין גם תשלום של מזונות לאישה.

בסקירה להלן נדון בחובת תשלום המזונות בגירושין, נסביר מה זה מזונות אישה בגירושין ומה מהותם, נסביר מתי תוגש תביעה להגדלת סכום המזונות, כיצד הסדר משמורת משותפת משפיע על נושא המזונות בגירושין, ובאילו מקרים עורך דין גירושין יכול לסייע.

 

חובת תשלום המזונות בגירושין

כשבני זוג נשואים מחליטים לפתוח בהליך גירושין, בית המשפט הדן בתיקם (יהא זה בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני), אחראי לקבוע מהו שיעור הכספים שיקבל ההורה שקיבל משמורת על הילדים מבן זוגו לשעבר שאיננו הורה משמורן. ברובם המוחלט של המקרים, משמורת עדיין ניתנת לאימם של הילדים, לכן בדרך כלל נשמע על חובת תשלום מזונות בגירושין שחלה על הגבר כלפי גרושתו, בגין גידול ילדיו.

החובה לשלם מזונות לאם המשמורנית, נובעת אם כך משאיפתו של המחוקק בישראל, לאפשר לילדים בגירושין לשמר את רמת המחיה שבה הורגלו עד לגירושי הוריהם.

 

מתי משולמים דמי מזונות לילדים?

דמי מזונות לילדים משולמים החל ממועד הסיום של הליך הגירושין ועד למועד בו הילדים מגיעים לגיל 18. ילדים המשרתים בצה"ל / בשירות לאומי, זכאים גם הם על פי חוק לתשלום דמי מזונות מאביהם. אולם במקרה זה משולמים מזונות בסכום מופחת לעומת דמי המזונות שמשולמים עבור ילדים קטינים.

 

כיצד נקבע סכום המזונות בגירושין?

לשם קביעת סכום המזונות בגירושין, מקובל כי בית המשפט שמטפל בתיק הגירושין, מבצע מעין שקלול של הכנסות האב לעומת הכנסותיה של האם. אולם יחד עם זאת, אין עדיין הלכה פסוקה שמגדירה באופן ברור מהו סך המזונות שישולמו לאם שמגדלת את ילדי הגרוש שלה.

התחשיב שאותו מבצע בית המשפט העוסק בסוגיית המזונות, למעשה נשען רק על הצורך לאפשר לילדים ליהנות מרמת חיים דומה עד כמה שניתן לזו שהייתה להם טרום גירושיהם של הוריהם, כאמור לעיל.

 

מה זה מזונות אישה בגירושין ומה מהותם?

מזונות אישה בגירושין, הם תשלומים קבועים שאותם הבעל נדרש לשלם לגרושתו על פי חוק, אחת לחודש. זאת החל מהמועד שבו הליך הגירושין נפתח, ועד המועד שבו ניתן הגט לאישה בפועל. החובה של בעל לשלם מזונות אישה במהלך הליך הגירושין, נגזרת למעשה מהרציונל שתוך כדי ניהול הליך הגירושין ועד שהגט ניתן לאישה הלכה למעשה, הזוג עדיין נחשב נשוי בראי החוק בישראל, בכפוף לדין תורה.

כך שבעל נותר חייב בכלכלת אשתו. לפיכך, גבר יהיה רשאי לחדול מתשלום מזונות לאישתו רק החל מרגע מתן הגט הרשמי. בהתאם לכך, סרבני גט מחויבים בהוראת בית משפט לפרנס את זוגתם החוקית, לאורך כל התקופה שבה הם מעכבים את מתן הגט שביקשה.

 

מתי תוגש תביעה להגדלת סכום המזונות

סך דמי המזונות המשולמים בגין הילדים לאחר הגירושין, נקבע בדרך כלל בהסכם הגירושין שבני זוג חותמים עליו במסגרת הליך הגירושין שלהם. לעתים, סכום המזונות לילדים נקבע בדיון על קציבת מזונות שמתרחש בבית המשפט למשפחה או בית הדין הרבני.

עם זאת, קיימים מקרים אשר בהם מתעורר צורך להגיש תביעה להגדלת סכום המזונות לילדים. הצורך עשוי לעלות עקב שינויים בחיי האם המשמורנית, או בחיי הילדים, שבעקבותיהם סכום המזונות המקורי שנקצב איננו מספק עוד מענה הולם לצורכי הילדים.

 

התנאי להצלחת תביעה להגדלת מזונות

החוק בישראל קובע כי ילדים קטינים רשאים לתבוע מאביהם דמי מזונות דרך אימם. הגשת תביעה כזו תתאפשר ככל שיעלה בידי התובעים להוכיח כי שינוי מהותי אירע בנסיבות החיים שלהם או בחיי אימם, וכפועל יוצא, ישנו צורך אקוטי בהגדלת סכום המזונות שמשולמים בעבורם.

 

כיצד הסדר משמורת משותפת משפיע על נושא המזונות?

במקרים שבהם ישנו בין זוג גרוש הסכם משמורת משותפת, מטבע הדברים, הוא נוטה להשפיע אף על נושא המזונות המשולמים עבור הילדים. כשהילדים מצויים בחזקתו הבלעדית של אחד ההורים, כפועל יוצא של הסדר משמורת בלעדית, ההורה שאיננו משמורן (כאמור, לרוב מדובר על האב) נדרש לשלם מזונות עבור ילדיו.

זאת על פי הסכום שקבע בית המשפט. אך בהינתן מצב בו משמורת משותפת ניתנת לשני ההורים כאשר הילדים נמצאים זמני שהות שווים בחזקת האב ובחזקתה של האם, אין עוד משמעות זהה לתשלום של דמי מזונות לילדים. הסיבה לכך היא שבמקרה כזה של הסדר משמורת משותפת, ממילא 2 ההורים מתחלקים בהוצאות השוטפות הכרוכות בגידול הילדים.

מכאן שבמקרה של הסכם משמורת משותפת, סך המזונות שישולמו לאם שחולקת משמורת עם אבי הילדים, יהא נמוך או יתבטל לגמרי, באם לא קיים הבדל משמעותי בין רמת ההכנסות של הגבר ורמת ההכנסה של האישה.

 

האם גם פושטי רגל חייבים בתשלום מזונות בגירושין?

חשוב לדעת כי תשלום מזונות בגירושין זוכה למעמד ייחודי של חובות בדין קדימה, בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון. משמעות הדבר הינה כי חוב מזונות של גבר כלפי זוגתו וילדיו, מאפשר למוסד לביטוח לאומי וכן לאם ילדיו, לקבל קדימות על פניהם של נושים אחרים, במעמד חלוקת הדיבידנדים.

כלומר, אישה גרושה שבעלה לשעבר צבר חוב מזונות כלפיה, זכאית לקבל את כספי החוב לפני יתר הנושים בהליך פשיטת הרגל. זכות זו ניתנת למימוש בהגשה של תביעת קציבת מזונות, כחלק מהליכי חדלות הפירעון שבהם נתון הבעל.

 

על הגשת תביעה למטרת קציבת מזונות בהליך חדלות פירעון?

בכדי שגרושתו של פושט הרגל תוכל לקבל ממנו את חוב דמי המזונות בעבור ילדיה, היא תידרש כאמור לעיל להגיש תביעת קציבת מזונות. זה מתאפשר במהלך שלב ההגשה של תביעות החוב מצד הנושים, בהליכי חדלות הפרעון של החייב. כאמור לעיל, סילוק חובות מזונות זוכה לעדיפות גבוהה יותר בהליכי חדלות פירעון, מחובות מסוגים אחרים.

במסגרת תביעת חוב המזונות, התובעת תדרש להציג לערכאה המטפלת בהליכי חדלות הפירעון של החייב, פסק דין מטעם בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, שמאשר את הזכאות שלה לכספי המזונות.

רק לאחר שבית הדין שמנהל את הליך חדלות הפירעון מול החייב, יקבל מהחייב תגובה בעניין פסק הדין הנ"ל, ייקבע ההסדר לתשלום חוב המזונות, לפי סעיף 179 בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, שעוסק בעניין של "הקצבה לזכאי מזונות".

 

מזונות והמקרים שבהם עורך דין מזונות יכול לסייע

על מנת שניתן יהיה להוכיח את ההגשה של תביעת מזונות לבית המשפט, מוטב להסתייע בעורך דין גירושין שמתמחה בהגשה של תביעות מסוג זה ויוכל לבחון את הנסיבות הספציפיות של המקרה ולסייע לכם למצות את זכויותיכם בכלים משפטיים.

 

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחבר

עו
עו"ד גירושין יריב ואקנין

יריב בוגר תואר ראשון במשפטים, את טרום התמחותו והתמחותו עשה במשרד התל אביבי ואקנין-תור לפני שפתח את המשרד הנוכחי והמוצלח שלו כיום. בעל ניסיון בניהול ועדות ארציות של לשכת עורכי הדין ובעל ניסיון ניהולי כדירקטור בתאגיד מי נועם. כל הצוות של עו"ד גירושין יריב ואקנין מורכב מעורכי דין בעלי מספר שנות ניסיון בתחום דיני משפחה וגירושין.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

עורך דין מזונות

אחד המרכיבים החשובים ביותר בהליך הגירושין הוא שמירה על זכויות הילדים, כולל  דמי מזונות. עורך דין מזונות הוא איש מקצוע המכיר היטב את תחום המזונות.

עורך דין גירושין יריב ואקנין
עו"ד יריב ואקנין - זמין לייעוץ
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:
או השאירו פרטים בטופס: