מזונות

בהליכי גירושין בין זוגות יהודיים בישראל, נהוג לקבוע מהו הסכום של דמי המזונות שבהם הבעל יהיה חייב כלפי גרושתו לאחר גירושיו. לרוב, דמי המזונות ישולמו בגין ילדיו של גבר גרוש. עם זאת, ישנם מקרים מסוימים, אשר בהם נקבע בתיק גירושין גם תשלום של מזונות לאישה.

בסקירה להלן נדון בחובת תשלום המזונות בגירושין, נסביר מה זה מזונות אישה בגירושין ומה מהותם, נסביר מתי תוגש תביעה להגדלת סכום המזונות, כיצד הסדר משמורת משותפת משפיע על נושא המזונות בגירושין, ובאילו מקרים עורך דין גירושין יכול לסייע.

חובת תשלום המזונות בגירושין

כשבני זוג נשואים מחליטים לפתוח בהליך גירושין, בית המשפט הדן בתיקם (יהא זה בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני), אחראי לקבוע מהו שיעור הכספים שיקבל ההורה שקיבל משמורת על הילדים מבן זוגו לשעבר שאיננו הורה משמורן. ברובם המוחלט של המקרים, משמורת עדיין ניתנת לאימם של הילדים, לכן בדרך כלל נשמע על חובת תשלום מזונות בגירושין שחלה על הגבר כלפי גרושתו, בגין גידול ילדיו.

החובה לשלם מזונות לאם המשמורנית, נובעת אם כך משאיפתו של המחוקק בישראל, לאפשר לילדים בגירושין לשמר את רמת המחיה שבה הורגלו עד לגירושי הוריהם.

מתי משולמים דמי מזונות לילדים?

דמי מזונות לילדים משולמים החל ממועד הסיום של הליך הגירושין ועד למועד בו הילדים מגיעים לגיל 18. ילדים המשרתים בצה"ל / בשירות לאומי, זכאים גם הם על פי חוק לתשלום דמי מזונות מאביהם. אולם במקרה זה משולמים מזונות בסכום מופחת לעומת דמי המזונות שמשולמים עבור ילדים קטינים.

כיצד נקבע סכום המזונות בגירושין?

לשם קביעת סכום המזונות בגירושין, מקובל כי בית המשפט שמטפל בתיק הגירושין, מבצע מעין שקלול של הכנסות האב לעומת הכנסותיה של האם. אולם יחד עם זאת, אין עדיין הלכה פסוקה שמגדירה באופן ברור מהו סך המזונות שישולמו לאם שמגדלת את ילדי הגרוש שלה.

התחשיב שאותו מבצע בית המשפט העוסק בסוגיית המזונות, למעשה נשען רק על הצורך לאפשר לילדים ליהנות מרמת חיים דומה עד כמה שניתן לזו שהייתה להם טרום גירושיהם של הוריהם, כאמור לעיל.

 

מה זה מזונות אישה בגירושין ומה מהותם?

מזונות אישה בגירושין, הם תשלומים קבועים שאותם הבעל נדרש לשלם לגרושתו על פי חוק, אחת לחודש. זאת החל מהמועד שבו הליך הגירושין נפתח, ועד המועד שבו ניתן הגט לאישה בפועל. החובה של בעל לשלם מזונות אישה במהלך הליך הגירושין, נגזרת למעשה מהרציונל שתוך כדי ניהול הליך הגירושין ועד שהגט ניתן לאישה הלכה למעשה, הזוג עדיין נחשב נשוי בראי החוק בישראל, בכפוף לדין תורה.

מזונות
מזונות

כך שבעל נותר חייב בכלכלת אשתו. לפיכך, גבר יהיה רשאי לחדול מתשלום מזונות לאישתו רק החל מרגע מתן הגט הרשמי. בהתאם לכך, סרבני גט מחויבים בהוראת בית משפט לפרנס את זוגתם החוקית, לאורך כל התקופה שבה הם מעכבים את מתן הגט שביקשה.

מתי תוגש תביעה להגדלת סכום המזונות

סך דמי המזונות המשולמים בגין הילדים לאחר הגירושין, נקבע בדרך כלל בהסכם הגירושין שבני זוג חותמים עליו במסגרת הליך הגירושין שלהם. לעתים, סכום המזונות לילדים נקבע בדיון על קציבת מזונות שמתרחש בבית המשפט למשפחה או בית הדין הרבני.

עם זאת, קיימים מקרים אשר בהם מתעורר צורך להגיש תביעה להגדלת סכום המזונות לילדים. הצורך עשוי לעלות עקב שינויים בחיי האם המשמורנית, או בחיי הילדים, שבעקבותיהם סכום המזונות המקורי שנקצב איננו מספק עוד מענה הולם לצורכי הילדים.

התנאי להצלחת תביעה להגדלת מזונות

החוק בישראל קובע כי ילדים קטינים רשאים לתבוע מאביהם דמי מזונות דרך אימם. הגשת תביעה כזו תתאפשר ככל שיעלה בידי התובעים להוכיח כי שינוי מהותי אירע בנסיבות החיים שלהם או בחיי אימם, וכפועל יוצא, ישנו צורך אקוטי בהגדלת סכום המזונות שמשולמים בעבורם.

כיצד הסדר משמורת משותפת משפיע על נושא המזונות?

במקרים שבהם ישנו בין זוג גרוש הסכם משמורת משותפת, מטבע הדברים, הוא נוטה להשפיע אף על נושא המזונות המשולמים עבור הילדים. כשהילדים מצויים בחזקתו הבלעדית של אחד ההורים, כפועל יוצא של הסדר משמורת בלעדית, ההורה שאיננו משמורן (כאמור, לרוב מדובר על האב) נדרש לשלם מזונות עבור ילדיו.

זאת על פי הסכום שקבע בית המשפט. אך בהינתן מצב בו משמורת משותפת ניתנת לשני ההורים כאשר הילדים נמצאים זמני שהות שווים בחזקת האב ובחזקתה של האם, אין עוד משמעות זהה לתשלום של דמי מזונות לילדים. הסיבה לכך היא שבמקרה כזה של הסדר משמורת משותפת, ממילא 2 ההורים מתחלקים בהוצאות השוטפות הכרוכות בגידול הילדים.

מכאן שבמקרה של הסכם משמורת משותפת, סך המזונות שישולמו לאם שחולקת משמורת עם אבי הילדים, יהא נמוך או יתבטל לגמרי, באם לא קיים הבדל משמעותי בין רמת ההכנסות של הגבר ורמת ההכנסה של האישה.

האם גם פושטי רגל חייבים בתשלום מזונות בגירושין?

חשוב לדעת כי תשלום מזונות בגירושין זוכה למעמד ייחודי של חובות בדין קדימה, בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון. משמעות הדבר הינה כי חוב מזונות של גבר כלפי זוגתו וילדיו, מאפשר למוסד לביטוח לאומי וכן לאם ילדיו, לקבל קדימות על פניהם של נושים אחרים, במעמד חלוקת הדיבידנדים.

כלומר, אישה גרושה שבעלה לשעבר צבר חוב מזונות כלפיה, זכאית לקבל את כספי החוב לפני יתר הנושים בהליך פשיטת הרגל. זכות זו ניתנת למימוש בהגשה של תביעת קציבת מזונות, כחלק מהליכי חדלות הפירעון שבהם נתון הבעל.

על הגשת תביעה למטרת קציבת מזונות בהליך חדלות פירעון?

בכדי שגרושתו של פושט הרגל תוכל לקבל ממנו את חוב דמי המזונות בעבור ילדיה, היא תידרש כאמור לעיל להגיש תביעת קציבת מזונות. זה מתאפשר במהלך שלב ההגשה של תביעות החוב מצד הנושים, בהליכי חדלות הפרעון של החייב. כאמור לעיל, סילוק חובות מזונות זוכה לעדיפות גבוהה יותר בהליכי חדלות פירעון, מחובות מסוגים אחרים.

במסגרת תביעת חוב המזונות, התובעת תדרש להציג לערכאה המטפלת בהליכי חדלות הפירעון של החייב, פסק דין מטעם בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, שמאשר את הזכאות שלה לכספי המזונות.

רק לאחר שבית הדין שמנהל את הליך חדלות הפירעון מול החייב, יקבל מהחייב תגובה בעניין פסק הדין הנ"ל, ייקבע ההסדר לתשלום חוב המזונות, לפי סעיף 179 בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, שעוסק בעניין של "הקצבה לזכאי מזונות".

מזונות והמקרים שבהם עורך דין מזונות יכול לסייע

על מנת שניתן יהיה להוכיח את ההגשה של תביעת מזונות לבית המשפט, מוטב להסתייע בעורך דין גירושין שמתמחה בהגשה של תביעות מסוג זה ויוכל לבחון את הנסיבות הספציפיות של המקרה ולסייע לכם למצות את זכויותיכם בכלים משפטיים.

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין

הפחתת מזונות במשמורת משותפת

בעבר הלא רחוק, כשאם קיבלה משמורת בלעדית על ילדיה בגירושין, אבי הילדים נדרש בהתאם לחוק בישראל, לשלם לאותה אם מזונות עבור הילדים. את סכום המזונות

חלוקת מזונות

אם עד לפני שנים מספר, כל אב בישראל שעבר גירושין נדרש היה לשלם לגרושתו מזונות ילדים, הרי שבעקבות שינויים פסיקתיים שחלו בשנים האחרונות בארץ, כיום

מזונות במשמורת משותפת

חישוב דמי מזונות במשמורת משותפת מתבצע כיום באופן שונה מבעבר. כיום נהוג להביא בחשבון את היקף ההכנסות ופוטנציאל ההשתכרות של שני ההורים כמרכיב יסוד בקציבת

פטירה ממזונות

חובת תשלום דמי מזונות לילדים נועדה לאפשר לילדים לגדול ברווחה מקסימלית, גם אם הוריהם החליטו להתגרש אחד מהשנייה. מכאן עולה השאלה: האם החוק במדינת ישראל

הפחתת מזונות ילדים

במסגרת הליכי גירושים בקרב זוגות ישראלים שיש להם ילדים משותפים, נקבעים דמי המזונות אשר ישולמו על ידי הגבר לגרושתו בגין הילדים (למעט מקרים יוצאי דופן

הגדלת מזונות ילדים

לא אחת מתעורר הצורך לבקש הגדלת מזונות ילדים לאחר הגירושין. הדבר מבוצע באמצעות הגשה של תביעת הגדלת מזונות ילדים. הצורך עלול לעלות כששינויים מסוימים מתרחשים

תביעה להפחתת מזונות

על פי החוק במדינת ישראל, דמי מזונות לילדים משולמים לאחר הגירושין על ידי ההורה שאינו בעל המשמורת בילדים (שהוא לרוב האב), להורה המשמורן (בדרך כלל

דמי מזונות

דמי מזונות הם בין הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בהליכי גירושין בארץ ובעולם. בגירושין בין זוגות יהודיים בישראל, ישנם שני סוגים של דמי מזונות, כאשר מזונות

מזונות אישה

כשזוג יהודי במדינת ישראל ניגש להליכי גירושין, הבעל נדרש לשלם מזונות לאשתו, לאורך כל ההליך. מדובר בחובה חוקית שמקורה בדין העברי ונקראת "מזונות אישה". תשלומי

חיוב עזבון במזונות

סיומם של היחסים הזוגיים של זוגות נשואים, מוביל לא אחת למצבים מורכבים ובעייתיים. על פי רוב, מצבים כאלו נוצרים כשבני הזוג מחליטים להתגרש על רקע

הפחתת מזונות לפי גיל

במסגרת הליכי גירושין של זוגות עם ילדים משותפים, נקצבים דמי המזונות שישולמו בגין הילדים. במרוצת השנים שינויים רבים התרחשו בנושא זה ובדרך החישוב של סכום

ביטול חיוב במזונות ילדים

החיוב במזונות ילדים נועד לאפשר לילדים לגדול ברווחה מרבית, גם כאשר הוריהם מחליטים להתגרש זה מזו. נשאלת אם כן השאלה: האם החוק בישראל מאפשר בכלל

הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים

כאשר בני זוג מתגרשים, בית המשפט קובע סכום מזונות שישלם האב בגין ילדיו, לאם המשמורנית. מטרתם של דמי המזונות בגירושין, היא לאפשר לילדים לשמור על

מזונות ילדים

מזונות ילדים הם סכום כספי שמשולם על בסיס חודשי בידי אביהם הגרוש של ילדים, לאימם. דמי המזונות בגין הילדים נועדו לסייע לאם לשאת בנטל הכלכלי

הגדלת מזונות

לאחר שסכום דמי המזונות לילדים נקצב במסגרת הליך הגירושין של בני זוג, לא אחת מתעורר הצורך לבקש את הגדלתם. הדבר מתבצע על ידי הגשה של

מזונות זמניים

כאשר בני זוג מגיעים להחלטה להתגרש, ישנן מספר החלטות שחשוב לקבל. בין היתר, ישנה סוגיית החזקת הילדים המשותפים וזמני השהות שלהם עם כל הורה. מההחלטות

גביית מזונות

תשלום דמי מזונות, הוא בין ההוצאות הדומיננטיות ביותר הנלוות להליכי גירושין. יחד עם זאת, לעיתים אנו שומעים על מקרים שבהם דמי המזונות לא משולמים במועדם,

עורך דין מזונות

אחד המרכיבים החשובים ביותר בהליך הגירושין הוא שמירה על זכויות הילדים, כולל  דמי מזונות. עורך דין מזונות הוא איש מקצוע המכיר היטב את תחום המזונות.