ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים הנ"ל היא לאפשר לאם לספק לילדים את תנאי המחיה הטובים ביותר שניתן לספק להם. עם זאת, במקרים רבים קורה שההורים הגרושים מתקשים להסכים ביניהם על גובה המזונות בהסכם הגירושין וסכום המזונות נקצב על ידי בית המשפט. כאשר האב אינו שבע רצון מגובה המזונות שבית המשפט שטיפל בתביעת הגירושין פסק עבור הילדים, ביכולתו להגיש ערעור על גובה המזונות, על פי החוק. גם האם מצידה, רשאית כמובן לערער על גובה המזונות, ככל שעולה הצורך בהגדלת סכום המזונות לאחר הגירושין. במאמר זה נבחן לעומק את המאבקים אשר מתחוללים בין זוגות גרושים בהקשר לגובה המזונות שנקבעו בגין הילדים, את הדרך להגשת תביעת ערעור על גובה המזונות וחשיבות הליווי המשפטי בהליך זה.

גובה המזונות כסלע מחלוקת בין זוגות גרושים

גובה המזונות לילדים, הוא בין סלעי המחלוקת הבולטים והמוכרים בהליכי גירושין. ישנם מספר נושאים הנוגעים לסכום המזונות שנקבעו בגירושין, שהופכים את הנושא לכר פורה לחילוקי דעות בין בני הזוג הגרושים, וביניהם:

  • גובה המזונות מול רמת ההכנסות של הצדדים: במקרי גירושין לא מעטים, נוטים אנשים להסתיר את היקף הכנסותיהם ונכסיהם האמיתי, בשאיפה לייצר מצג שווא של אמצעים דלים שישפיעו על גובה המזונות שיקצב. מנגד, קיימת גם הנטייה "לנפח" הוצאות הנוגעות להחזקת הילדים, על מנת לשכנע את בית המשפט בצורך להגדלת סכום המזונות. במקרים כאלו, לפעמים המזונות שנקבעים הם גבוהים בצורה בלתי מידתית לשיעור ההכנסות של המשלם.
  • גובה המזונות מול זמני השהות עם הילדים: בשנים האחרונות, ישנה מגמה פסיקתית שבמסגרתה זמני השהות של כל הורה עם ילדיו נלקחים בחשבון כמרכיב מהותי לחישוב סכום המזונות. בעבר הלא מאוד רחוק, המזונות נקבעו מתוך נקודת ההנחה שבחלק הארי של הזמן הילדים נמצאים עם אמם בלבד, אף שבפועל הם שהו אצל אביהם במשך חצי מהזמן. כיום בעקבות שינויים בפסיקה התקדימית שחלו בשנים האחרונות, נהוג להגיש ערעור לבית המשפט למשפחה, על גובה המזונות בהתבסס על חלוקת זמני השהות עם הילדים.

 

מתי עשוי להתעורר הצורך בערעור על גובה המזונות?

גובה המזונות שישולמו עבור הילדים בגירושין, נקבע ככלל באחת משתי דרכים:

  1. בהסכם גירושין שעליו חותמים שני בני הזוג בהסכמה, ובו התייחסות לסוגיית גובה המזונות לילדים.
  2. במסגרת פסק דין מבית המשפט שדן בתביעת המזונות שהוגשה לו על ידי מי מהצדדים בגירושין, בהיעדר הסכמה בעניין זה.
ערעור על גובה המזונות
ערעור על גובה המזונות

על בסיס אילו שיקולים גובה המזונות נקבע מלכתחילה?

בקביעת גובה המזונות שההורה שאינו משמורן (בדרך כלל זהו האב) יידרש לשלם להורה המשמורן (לרוב זו האם) בגין הילדים לאחר הגירושין, נלקחות בחשבון כמה נקודות מפתח וביניהן:

  • היקף ההכנסות של כל אחד מבני הזוג
  • הצרכים השוטפים והמיוחדים של הילדים המשותפים
  • גילאי הילדים
  • זמני השהות של כל הורה עם ילדיו

הצורך בערעור על גובה המזונות

הצורך בערעור על גובה המזונות, עשוי להתעורר במקרים שבהם חלו שינויים באחד מן הפרמטרים שמנינו לעיל, לאחר שסכום המזונות המקורי נקבע בהסכם הגירושין או במסגרת פסק דין שניתן בבית משפט למשפחה או ברבנות. שינוי כזה עשוי לשנות את הסכום הנדרש לכלכלת הילדים מצד אימם ולהצדיק הגשת בקשה להגדלת דמי המזונות לילדים.

אולם מנגד, הוא עלול גם להצדיק ערעור על גובה המזונות מצד האב בנסיבות מסוימות המצדיקות את הפחתת המזונות או ביטולם המוחלט. בנוסף, גם במקרה בו קציבת המזונות מטעם בית המשפט אינה הוגנת או ישימה בעיני המשלם, ניתן להגיש ערעור על גובה המזונות. זאת ללא צורך בהמתנה לשינוי נסיבות שיצדיק, לכאורה, הגשת בקשה כזו.

 

הדרך להגשת תביעת ערעור על גובה המזונות

הגשת ערעור על גובה המזונות מתבצעת מול ערכאה משפטית גבוהה מזו שבה נקבע פסק הדין של קציבת המזונות במקור. באופן זה, אם המזונות נקבעו מול בית משפט לענייני משפחה, הרי שהתביעה לשינוי סכום המזונות תוגש לבית משפט מחוזי.

מנגד, באם תביעת המזונות המקורית נדונה בבית הדין הרבני, הערעור יוגש לבית המשפט הרבני הגדול, שלו הסמכות לפסוק כפוסק אחרון במקרים שבהם ההתדיינות בנושא המזונות בוצעה בערכאה הדתית. הגשת הערעור על גובה המזונות תתבצע בעזרת עורך דין גירושין עם התמחות בדיני משפחה ומזונות.

 

השלבים להגשת ערעור על גובה המזונות

להלן השלבים בהליך הגשת הערעור על גובה המזונות:

שלב הגשת כתב ערעור על גובה המזונות כתב הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי או בית הדין הרבני הגדול בלוויית כלל המסמכים התומכים בערעור.
שלב הדיון בשלב זה יתנהל הדיון בכתב הערר, שבמסגרתו תינתן לצד השני הזדמנות להציג את טענותיו.
שלב מתן פסק הדין בתום שלב הדיון, השופטים ידרשו להחלטה אם לקבל את כתב הערר על גובה המזונות או לדחותו. חשוב לדעת כי במקרים מסוימים, הערעור על גובה המזונות עשוי להתקבל באופן חלקי בלבד.

 

חשיבות הליווי המשפטי בהליך הגשת ערעור על גובה המזונות לילדים

במאמר זה עסקנו במורכבות של קציבת דמי המזונות בגירושין. היות וקביעת סכום המזונות היא עניין כה מורכב מלכתחילה, הרי שהגשת ערעור על גובה המזונות, מהווה עניין סבוך לא פחות.

נטייתם הטבעית של בתי המשפט בישראל, היא לדחות על הסף ערעורים, למעט במקרים שבהם מגיש הערעור מצרף למשוואה גורם חדש, או שעולה בידו להוכיח כי ההחלטה שנתקבלה במקור לעניין גובה המזונות, נשענה על נתונים חלקיים או תמונת מצב לא מדויקת או שגויה. כדי לשפר את הסיכוי לקבלת הערעור על גובה המזונות, מן הראוי להגישו בלוויית כלל האסמכתאות הרלוונטיות.

זאת בנוסף לצורך להציג את טענות המערער באופן מקצועי וסדור. לעורך דין גירושין מיומן הבקיא בהגשת ערעורים מסוג זה, ישנה היכולת לסייע למיוצגיו בכל ההיבטים הללו, ובכך להגדיל באופן ניכר את הסיכויים לאישור בקשתו.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין

הפחתת מזונות במשמורת משותפת

בעבר הלא רחוק, כשאם קיבלה משמורת בלעדית על ילדיה בגירושין, אבי הילדים נדרש בהתאם לחוק בישראל, לשלם לאותה אם מזונות עבור הילדים. את סכום המזונות