עבירה על דת משה כעילה לגירושין

במדינת ישראל היכולת להכשיר גירושין בין בני זוג ששניהם יהודים אשר פונים להליכי גירושין, עדיין נתונה בידי מערכת המשפט הרבנית לבדה. כאשר בני הזוג מתגרשים בשיתוף פעולה, באפשרותם להגיע לרבנות עם בקשה משותפת לגירושין ולהסדיר את מתן הגט בטקס שנקרא "סידור גט" בתוך פרק זמן קצר יחסית. אולם כשבני הזוג חלוקים ביניהם לגבי ההחלטה להתגרש או בסוגיות שונות הנוגעות לגירושין, יש להגיש תביעת גירושין. חשוב לדעת כי כל תביעת גירושין חייבת לכלול גם פירוט של עילת הגירושין. עבירה על דת משה, היא בין עילות הגירושין המקובלות בדין תורה, שהוא הדין המנחה את פסיקתם של בתי הדין הרבניים בתיקי גירושין ובכלל. במאמר זה נדון בצורך בקיומה של עילת גירושין בגירושין ברבנות, במשמעותה של עילת עבירה על דת משה והשלכותיה המשפטיות, ובאפשרויות הזמינות לבני זוג הפונים להליך גירושין על בסיס עילה זו.

הצורך בקיומה של עילת גירושין בגירושין ברבנות

במדינת ישראל, בגלל המבנה המשפטי והערכאי של מערכות הדין יש צורך בעילה לגירושין, כלומר על מנת להתגרש, צריכה להיות סיבה. יחד עם זאת קיומה של סיבה, אינה מחייבת גירושין.

למרות שבמדינות אחרות, כמו גם בבית הדין לענייני משפחה ההחלטה להתגרש לא מחייבת סיבה, אלא הסכמה ורצון בכך, המשפט העברי מחייב קיומה של סיבה, ומאחר וסוגיות של נישואין וגירושין נמצאות תחת חסותו של בית הדין הרבני בישראל, הרי שלהלכה יש תפקיד מפתח בסוגיות אלה.

 

על משמעותה של עילת עבירה על דת משה והשלכותיה המשפטיות

כאמור, עבירה על דת משה או בשמה הנוסף: עבירה על דת משה, מהווה עילה לגירושין מידיים במחיר של אובדן הכתובה, כך שהאישה אינה זכאית לקבלת את כתובתה. זאת ועוד, מעבר לביטול הכתובה, כל תוספת שהסכים הבעל להעניק לאשתו שמעבר לכתובה מתבטלת גם היא, אך לא באופן מחייב.

 

מהי עבירה על דת משה כעילה לגירושין וכיצד היא מתבצעת?

עבירה על דת משה כעילה לגירושין, היא מונח כוללני המתייחס למגוון כללי התנהגות שעליהם עשויה אישה נשואה לעבור. מדובר באישה יהודיה נשואה, שההתנהגות שלה איננה עומדת בסטנדרטים המקובלים כפי שמצופה בחברה היהודית. אישה העוברת על דת משה מחויבת בגירושין על פי ההלכה. זאת משום שהיא מכשילה את בעלה.

העבירות נוגעות לכמה עיקרים בולטים, אלו נוגעים לסוגיות של שמירה נידה, הפרשת חלה, מתן מעשר, ונדירת נדרים בלי לקיימם. כן גם עברות כמו אי עטיית כיסוי ראש, קולניות בזמן קיום יחסי מין, תקשורת עם גברים זרים, קללות ועוד.

עבירה על דת משה כעילה לגירושין
עבירה על דת משה כעילה לגירושין

מקורותיה של העבירה על דת משה כעילה לגירושין

המקור לעילת הגירושין של עבירה על דת משה, מצוי במקורות ובהלכה אשר מתירה גירושין מיידיים מאישה שעוברת על דת משה וישראל. מה שאומר, בפועל, שהיא מאבדת את כתובתה, לצד שאר תוספות שונות שהוסיף בעלה, לכתובה, אם היו. הנימוק שעומד מאחורי עילה זו היא הדחה של אישה שאינה מקיימת את הדת כהלכתה ומסיתה את בעלה לדברי עבירה הלכתיים.

על כן הנישואים לא יכולים להמשיך ולהתקיים. מאחר והבעל נמצא לכאורה בסיכון לביצוע עברות הלכה בעקבות התנהגותה של אשתו, הוא רשאי לשמור על קדושתו, תוך הרחקת הגורם העוין – להלן אשתו, מחייו.

 

עבירה על דת משה כעילה לגירושין שמאפשרת לבעל לגרש את רעייתו

עבירה על דת משה כעילה לגירושין מהווה עילה מהותית ומשמעותית שלא רק מספיקה כשלעצמה על מנת לערוך גירושין, אלא היא גם מצמצמת את זכויות האישה – שככלל היא זו הנושאת בעוון. עבירה על דת משה כעילה לגירושין היא עילה המשמשת את הבעל לגרש את אשתו, והיא ספציפית לנשים.

היא מהווה אחת ממיני עילות המאפשרות לבעלים לגרש את נשותיהן. יחד עם זאת, ההלכה הפסוקה בבתי הדין הרבניים כיום, אינה אוכפת את החיוב בגירוש אישה שביצעה עבירה על דת משה, הלכה למעשה.

 

על חומרתן של עבירות על דת משה כעילה לגירושין מבחינה הלכתית

עבירה על דת משה נחשבת עבירה קשה משום שכפי שנכתב קודם, מדובר על מעשה העלול להרחיק את הבעל מדרך הישר ומעמידה אותו בסיכון דתי ומוסרי.

 

האם הבעל חייב בגירוש רעייתו במקרי עבירה על דת משה כעילה לגירושין?

חרף האמור לעיל ולמרות חומרת העבירה על דת משה כעילה לגירושין – הגירושין אינם בגדר חובה. כלומר, אם בית הדין התיר גירושין אך גמלה בליבו של הבעל החלטה להמשיך לעבוד על שלום בית, לא יהיה הכרח לממש את הגירושין.

 

ההלכה הפסוקה ברבנות במקרי עבירה על דת משה כעילה לגירושין

כיום הנוהג בבתי הדין הרבניים איננו חמור כפי שהיה בעבר. למעשה, בימינו נהוג לספק התראה לאישה שביצעה לכאורה עבירה על דת משה. בנוסף גם אין יותר חובת גירושין של האישה בנסיבות אלו, באם הבעל איננו חפץ בכך. יתר על כן, ההלכה הפסוקה בתיקי גירושין ברבנות, אינה מחייבת עוד בביטול התוספות לכתובה, ומותירה את העניין כאפשרות בלבד.

 

עבירה על דת משה כעילה לגירושין: האפשרויות הזמינות לבני זוג הפונים להליך גירושין על בסיס עילה זו

היה וקיבלתם את ההחלטה להתגרש, מומלץ מאוד לפנות להתייעצות מול עורך דין גירושין המתמחה בדיני משפחה. זאת בייחוד כשקיימת עילה לגירושין, ובעיקר עבור הצד המוחלש, שהוא במרבית המקרים האישה, בהליכי הגירושין ברבנות.

 

בשורה התחתונה

הליכי גירושים הם תמיד הליך מורכב וקשה רגשית, פיננסית ולוגיסטית. אי לכך, הניהול האופטימלי של הגירושין כה חשוב כאשר שואפים לצמצם נזקים ולקצר תהליכים. הליווי המקצועי מעורך דין גירושין מאפשר למיוצגיו לעגן את זכויותיהם בהליך כדי שלא יהפכו להפקר גם כשנראה לכאורה, כי קיימת עילת גירושין הנזקפת לרעתם.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

טענת מומים כעילה לגירושין

נישואין נחשבים כאקט של קדושה. עם זאת, יש מקרים שבהם בית הדין עלול להחליט שעל בני הזוג להתגרש בלי הליך שלום בית או הליך גישור.

התנהגות שלא כדין כעילה לגירושין

אחד המצבים שפחות שומעים עליהם בדרך כלל, הוא בקשה מצד אחד מבני הזוג הנשואים, לפתוח בהליכי גירושין על רקע התנהגות שלא כדין כעילה לגירושין מבן

עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין

נישואין, כמו גירושין, עדיין נמצאים תחת חסותן של הערכאות המשפטיות הדתיות במדינת ישראל, למרות ולצד התמורות האזרחיות והחברתיות המתחוללות בהיבט זה של החיים ושל היחסים

אשמה בגירושין

נושא האשמה הוא חלק כמעט בלתי נפרד מחייהם של אנשים רבים. רגשות אשמה, מלווים אנשים רבים בצמתים שונים בחיים, ומטבע הדברים – גם בהקשר ליחסים