עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין

נישואין, כמו גירושין, עדיין נמצאים תחת חסותן של הערכאות המשפטיות הדתיות במדינת ישראל, למרות ולצד התמורות האזרחיות והחברתיות המתחוללות בהיבט זה של החיים ושל היחסים בין זוגות. עובדה זו מעצבת את הסכמי הנישואין כמו גם את הסכמי הגירושין ומתווה את המסגרת שבתוכה הסכמים אלו מתקיימים. מאחר וההחלטה לאשר גט בין זוגות יהודיים הפונים להליך גירושין, נתונה רק בידי הרבנות – תביעת הגירושין חייבת לכלול התייחסות לעילה לגירושין. עבירה על דת יהודית נחשבת כאחת מהעילות לגירושין המנויות בדין העברי, המנחה את הפסיקה בבתי הדין הרבניים. לכן במאמר הבא נדון על המשמעות של גירושין ברבנות, על הצורך והתפקיד של קיומה של עילה לגירושין, ובפרט על עילת עבירה על דת יהודית. בנוסף, נרחיב מה כוללת עבירה על דת יהודית ומה משמעותה, ונסכם בהצגת האפשרויות העומדות לרשות שני הצדדים במקרה של גירושין על רקע עילה זו.

מהי עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין ומה משמעותה?

עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין, היא מונח כולל המתייחס למגוון של כללי התנהגות שעליהם עוברת האישה הנשואה. מדובר על מונח הלכתי אשר מתייחס לאשה יהודיה נשואה שהתנהגותה אינה עומדת בדרישות המקובלת וכפי שמצופה בחברה היהודית- דתית מאשה לנהוג. אישה העוברת על דת יהודית מחויבת בגירושין על פי ההלכה.

זאת משום שהיא מכשילה את בעלה. העבירות נוגעות לכמה עיקרים בולטים, אלו נוגעים לסוגיות של שמירה נידה, הפרשת חלה, מתן מעשר, ונדירת נדרים בלי לקיימם. כן גם עברות כמו אי עטיית כיסוי ראש, קולניות בזמן קיום יחסי מין, תקשורת עם גברים זרים, קללות ועוד.

 

עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין המאפשרת לבעל לגרש את אשתו

עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין מהווה עילה מהותית ומשמעותית שלא רק מספיקה כשלעצמה על מנת לערוך גירושין, אלא היא גם מצמצמת את זכויות האישה – שככלל היא זו הנושאת בעוון. עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין היא עילה המשמשת את הבעל לגרש את אשתו, והיא ספציפית לנשים.

היא מהווה אחת ממיני עילות המאפשרות לבעלים לגרש את נשותיהן. יחד עם זאת, ההלכה הפסוקה בבתי הדין הרבניים כיום, אינה אוכפת את החיוב בגירוש אישה שביצעה עבירה על דת יהודית, הלכה למעשה.

 

המקור לעבירה על דת יהודית כעילה לגירושין

המקור לעילת הגירושין של עבירה על דת יהודית, מצוי במקורות ובהלכה אשר מתירה גירושין מיידיים מאישה שעוברת על דת משה וישראל. מה שאומר, בפועל, שהיא מאבדת את כתובתה, לצד שאר תוספות שונות שהוסיף בעלה, לכתובה, אם היו. הנימוק שעומד מאחורי עילה זו היא הדחה של אישה שאינה מקיימת את הדת כהלכתה ומסיתה את בעלה לדברי עבירה הלכתיים.

עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין
עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין

על כן הנישואים לא יכולים להמשיך ולהתקיים. מאחר והבעל נמצא לכאורה בסיכון לביצוע עברות הלכה בעקבות התנהגותה של אשתו, הוא רשאי לשמור על קדושתו, תוך הרחקת הגורם העוין – להלן אשתו, מחייו.

 

הצורך והתפקיד של קיומה של עילה לגירושין בגירושין בין זוגות יהודיים בישראל

במדינת ישראל, בגלל המבנה המשפטי והערכאי של מערכות הדין יש צורך בעילה לגירושין, כלומר על מנת להתגרש, צריכה להיות סיבה. יחד עם זאת קיומה של סיבה, אינה מחייבת גירושין.

למרות שבמדינות אחרות, כמו גם בבית הדין לענייני משפחה ההחלטה להתגרש לא מחייבת סיבה, אלא הסכמה ורצון בכך, המשפט העברי מחייב קיומה של סיבה, ומאחר וסוגיות של נישואין וגירושין נמצאות תחת חסותו של בית הדין הרבני בישראל, הרי שלהלכה יש תפקיד מפתח בסוגיות אלה.

 

המשמעות בפועל של עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין

כאמור, עבירה על דת יהודית או בשמה הנוסף: עבירה על דת משה, מהווה עילה לגירושין מידיים במחיר של אובדן הכתובה, כך שהאישה אינה זכאית לקבלת את כתובתה. זאת ועוד, מעבר לביטול הכתובה, כל תוספת שהסכים הבעל להעניק לאשתו שמעבר לכתובה מתבטלת גם היא, אך לא באופן מחייב.

 

על חומרתה של עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין בראי הדין העברי

עבירה על דת יהודית נחשבת עבירה קשה משום שכפי שנכתב קודם, מדובר על מעשה העלול להרחיק את הבעל מדרך הישר ומעמידה אותו בסיכון דתי ומוסרי.

 

האם חלה חובת גירוש במקרה של עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין?

חרף האמור לעיל ולמרות חומרת העבירה על דת יהודית כעילה לגירושין – הגירושין אינם בגדר חובה. כלומר, אם בית הדין התיר גירושין אך גמלה בליבו של הבעל החלטה להמשיך לעבוד על שלום בית, לא יהיה הכרח לממש את הגירושין.

 

מה הנוהג בבתי הדין הרבניים בפועל במקרים של עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין?

לסיכום, הנהוג בימינו אינו חמור כבימי קדם ובימינו נהוג לתת התראה לאשה שעוברת על דת משה ויהודית, כן גם אין חובת גירושין אם הבעל לא חפץ בכך. בנוסף אין חובה לביטול התוספות לכתובה, אלא זה בגדר אפשרות, או איום.

 

האפשרויות העומדות לרשות שני הצדדים במקרה של גירושין על רקע עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין

אם קיבלתם החלטה להתגרש, מומלץ מאד להיוועץ בעורך דין מומחה לענייני גירושין. זאת בפרט אם מתקיימת עילה לגירושין, ובעיקר לצד המוחלש, שהוא לרוב האישה כאשר מדובר בגירושין ברבנות. חשוב לקבל ייעוץ משפטי ענייני ולשאוף לנהל את הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה על מנת למצות את מלוא הזכויות האזרחיות שמגיעות לשני בני הזוג.

 

לסיכום

גירושין הם תמיד תהליך מורכב וקשה, נפשית, רגשית, כלכלית ותפעולית. לכן הניהול האופטימלי שלהם חשוב כל כך, על מנת לצמצם נזקים ולייעל תהליכים. ליווי מקצועי של עורך דין יאפשר עוגן ברמה המעשית כך שזכויותיו של הצד המוחלש, או של האישה במקרה שכזה, לא יהפכו הפקר.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

טענת מומים כעילה לגירושין

נישואין נחשבים כאקט של קדושה. עם זאת, יש מקרים שבהם בית הדין עלול להחליט שעל בני הזוג להתגרש בלי הליך שלום בית או הליך גישור.

התנהגות שלא כדין כעילה לגירושין

אחד המצבים שפחות שומעים עליהם בדרך כלל, הוא בקשה מצד אחד מבני הזוג הנשואים, לפתוח בהליכי גירושין על רקע התנהגות שלא כדין כעילה לגירושין מבן

עבירה על דת משה כעילה לגירושין

במדינת ישראל היכולת להכשיר גירושין בין בני זוג ששניהם יהודים אשר פונים להליכי גירושין, עדיין נתונה בידי מערכת המשפט הרבנית לבדה. כאשר בני הזוג מתגרשים

אשמה בגירושין

נושא האשמה הוא חלק כמעט בלתי נפרד מחייהם של אנשים רבים. רגשות אשמה, מלווים אנשים רבים בצמתים שונים בחיים, ומטבע הדברים – גם בהקשר ליחסים