מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב סכום המזונות לילדים, בפועל מאחר וקיים מספר לא מבוטל של גורמים שונים שעשויים להשפיע על גובה המזונות לילדים, ניתן להבין למה מדובר בנושא כה שנוי במחלוקת. לכן מדריך זה יוקדש לנושא החישוב של סכום המזונות לילדים בגירושין ולהמלצה על כלים כמו מחשבון מזונות ילדים, שיכולים לסייע.

איפה מוצאים מחשבון מזונות ילדים?

מחשבוני מזונות ילדים זמינים הן באתר האינטרנט של "מרכז רקמן לקידום מעמד האישה" והן באתר של "פורום קהלת". אמנם בין המחשבונים ישנם כמה וכמה הבדלים, אולם העקרונות שעליהם הם נשענים לשם ביצוע תחשיב של סכום המזונות, הם דומים. לכן התוצאות שניתן לקבל בכל אחד מן מחשבוני המזונות הנ"ל רלוונטיות להערכת סכום המזונות שיקצוב בית המשפט בתביעת הגירושין.

 

מדוע יש צורך במחשבון מזונות ילדים?

הצורך במחשבון מזונות ילדים, ככלי מסייע לחישוב דמי מזונות לילדים בגירושין, נובע מן המורכבות הרבה הכרוכה בביצוע תחשיב זה. החישוב של סכום המזונות לילדים תלוי כפי שניתן לראות מהמבוא לעיל, בגורמים שונים ומגוונים, כמו הכנסתו של כל אחד מההורים, גיל הילדים ושינויים בחקיקה ובפסיקה שיש בהם כדי להשפיע על קציבת המזונות.

 

רק רגע, מהם מזונות ילדים ומה מטרתם בעצם?

מזונות ילדים הם כאמור הכספים שאותם משלם האב או ההורה שאינו בעל המשמורת בילדים, לאחר הגירושין לאם (או להורה המשמורן). זאת במטרה לאפשר לילדיו להנות מאיכות חיים גבוהה שאינה נופלת מזו שבה הילדים הורגלו לפני שההורים התגרשו זה מזה.

בניגוד להנחה הרווחת בציבור, מזונות ילדים הם כספים אשר שייכים לילדים בלבד, אף שהלכה למעשה, הם עוברים דרך אימם של הילדים (היות וחובת תשלום המזונות חלה על ילדים עד גיל 21 ובפועל רוב הילדים בגירושין עודם במעמד של קטינים).

 

מי חייב בתשלום מזונות ילדים?

אף שתשלום מזונות ילדים מוחל בגירושין בדרך כלל על אבות, משום שהאם היא לרוב זו שמקבלת משמורת בלעדית על הילדים הקטינים, בפועל גם על האם, כאמור, חלה חובת שותפות לשמירה על רמת המחיה של הילדים. אם משמורנית אמנם אינה משלמת דמי מזונות כפשוטו, אך היא בהחלט לוקחת חלק בהוצאות הכלכליות הנגזרות מגידול הילדים, ומכסה אותן בשגרה.

מחשבון מזונות ילדים
מחשבון מזונות ילדים

אמנם מדובר על נתח מסוים מתוך ההוצאות כאשר את היתר נדרש לכסות האב שאינו בעל משמורת על הילדים. אולם המסר הוא שגם האם נושאת בהוצאות כספיות לא מבוטלות סביב גידול ילדיה. מטעמים אלו, זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים, מהווים מרכיב חשוב בעת חישוב סכום המזונות לילדים לאחר הגירושין.

 

מהם השיקולים שעל בסיסם מתבצע חישוב מזונות ילדים בישראל

דמי מזונות ילדים הינם תשלומים שגבר נדרש לשלם לגרושתו, בגין הטיפול בילדיו שהם גם ילדיה עד הגיעם לגיל 21. הבסיס לחישוב סכום המזונות הוא צרכיהם של הילדים, גיל הילדים, זמני השהות של הילדים אצל כל הורה, וכן שיעור ההכנסות של כל אחד מההורים הגרושים.

בהקשר זה מן הראוי לציין כי אף שאבי הילדים הוא לרוב זה שמחויב בתשלום דמי מזונות ילדים לאחר הגירושין, גם אימם של הילדים נדרשת לתרום את החלק שלה במסגרת החזקת הילדים, הטיפול בהם והדאגה לרווחתם וכלל צרכיהם. את זאת גם היא עושה בכפוף להיקף ההכנסות שלה, וליכולתה הכלכלית.

 

באילו מקרים מחשבון מזונות ילדים יכול לסייע?

השימוש במחשבון מזונות ילדים יכול לסייע, כאמור, למי שמעוניין לקבל הערכה כללית של דמי המזונות לילדים מגיל 6 ואילך. יחד עם זאת, מחשבון זה רלוונטי אך ורק לתביעות מזונות המתנהלות מול בית משפט לענייני משפחה ואיננו רלוונטי לתביעות גירושין המתנהלות מול בתי הדין הרבניים, ו / או עבור ילדים שגילם 6 ויותר.

 

מהי ההלכה הפסוקה שלפיה מתבצע חישוב מזונות ילדים מגיל 6 ואילך?

בחודש ספטמבר לשנת 2017, התקבלה בבית המשפט העליון ההחלטה לאמץ בפסק הדין שניתן בתביעת מזונות ילדים, את חוות דעתו של משרד המשפטים לצד עמדתה הנוכחית של מועצת הרבנות הראשית משלהי 2015, ולהגדיר הלכה פסוקה חדשה שתשמש לקציבת סכום דמי המזונות לילדים יהודיים במדינת ישראל.

על פי ההלכה הפסוקה החדשה, הוחלט שסכום דמי המזונות לילדים יקצב על פי הכנסותיהם של שני ההורים, כאשר החידוש לעניין זה הוא שבפסיקה זו הוחלט להביא בחשבון גם את הכנסותיה של האם ולא רק את אלו של האב. זאת בנוסף להתייחסות לחלוקה של זמני השהות של כל הורה עם הילדים החל מגיל 6 ולא מגיל 15 ואילך כפי שנהוג היה עד אותה העת.

בסיכומו של עניין נקבע במסגרת זו כי עד לגיל 6 תשלום דמי המזונות לילדים יישאר תחת אחריותו של אבי הילדים בלבד והחל מגיל 6 והלאה – הנטל הכלכלי יתחלק בין ההורים באופן שהוסבר מעלה. נחדד ונאמר כי פסיקה זו התייחסה אך ורק לילדים בגילאי 6 ומעלה. כן עבור ילדים צעירים יותר, תשלום המזונות מחושב בצורה שונה, על פי צרכיו הבסיסיים של הילדים ומבלי שהכנסת האם תלקח בחשבון בהקשר זה.

 

סייגים חשובים לעניין השימוש במחשבון מזונות ילדים

למותר לציין כי מחשבון מזונות ילדים מאפשר לבצע תחשיב משוער של סכום המזונות שעתיד להיקבע בבית המשפט במסגרת תביעת הגירושין. אולם זהו כלי עזר בלבד ואין להישען עליו לשם קבלת החלטות בהליך הגירושין או לאחריו. בכל התייעצות הנוגעת לחישוב סכום המזונות לילדים ושינויים בו, יש להתייעץ עם עורך דין גירושין מוסמך המתמחה בתביעות מזונות ודיני משפחה.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין

הפחתת מזונות במשמורת משותפת

בעבר הלא רחוק, כשאם קיבלה משמורת בלעדית על ילדיה בגירושין, אבי הילדים נדרש בהתאם לחוק בישראל, לשלם לאותה אם מזונות עבור הילדים. את סכום המזונות