מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים בתי המשפט למשפחה או בתי הדין הרבניים, ככל שהדבר אינו מוגדר על ידי בני הזוג עצמם כחלק מהסכם הגירושין. למרבה הצער, ישנם מקרים אשר בהם ישנו קושי בהסדרת נושא המזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה. לרוב הדבר מתרחש עקב כך שאבי הילדים שתשלום המזונות עבורם הוא באחריותו, איננו יכול לעמוד בתשלום המזונות עקב כניסתו לכלא לאחר שהורשע בפלילים. במאמר שלהלן נדון במקרה זה, ובדרכים האפשריות לגביית מזונות מהורה המרצה מאסר בעקבות ביצוע פשע.

על הבעייתיות בתשלום דמי מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

ישנם מקרים שונים שבהם גבר איננו מסוגל לעמוד בתשלומי המזונות לילדיו, עקב מאסר אליו נכנס לאחר ביצוע פשע שהורשע בו. בהיותו כלוא, לאבי הילדים אין יכולת להסדיר בעצמו את תשלום דמי המזונות לילדים, היות והוא אינו עובד למחייתו ואין לו גישה למקורות פיננסיים כבעבר.

 

הפתרון לתשלום מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

לאור הבעייתיות בתשלום המזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה, כאשר אב גרוש נכנס לכלא, לנעליו נכנס המוסד לביטוח לאומי שמספק לגרושתו תמיכה כספית עבור גידול הילדים המשותפים, במקומו של אבי ילדיה. לא אחת זהו מצב שנמשך שנים, כאשר עד שהאסיר משתחרר מהמאסר ילדיו כבר אינם קטינים ובאופן טבעי הצורך בתשלום מזונות אינו רלוונטי עוד.

יחד עם זאת, גם במצב זה, יפעל המוסד לביטוח לאומי לגביית חוב המזונות מהאסיר שהשתחרר.

 

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה – איך נקבע סכום המזונות שאב נדרש להעביר לילדיו מלכתחילה?

את סכום המזונות שאב נדרש להעביר לגרושתו בגין ילדיו, קובעים שופטי או דייני בית המשפט לעניני משפחה או בית הדין הרבני במסגרת תביעת הגירושין. זאת, בהינתן ואין הסכם גירושין שעליו חתמו בני הזוג בשיתוף פעולה תוך הסכמה הדדית על סכום המזונות לילדים.

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה
מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

השיקולים שנלקחים בחשבון בקביעת מזונות על ידי בית המשפט

בקביעת מזונות על ידי בית המשפט במסגרת תביעות מזונות, סכום המזונות נקצב תוך התייחסות למספר שיקולים, והם:

  1. גיל הילדים: צרכיהם של ילדים נוטים להשתנות ככל שהם גדלים, מטבע הדברים. כך גם סכום המזונות שנקבע בתביעות גירושין, נקצב כתלות בגיל הילדים. לילדים עד גיל 6, יש בדרך כלל צרכים בסיסיים יחסית וכך ניתן לערוך בקלות רבה רשימת הוצאות צפויות הנוגעות לגידול הילדים בגילאים אלו. רשימה זו היא למעשה הבסיס לקביעת סכום המזונות לילדים בבית המשפט. בגילאים אלו, מי שאחראי לכלכל את הילדים מבחינת החוק בישראל, הוא אבי הילדים בלבד. זאת כאשר מגיל 6 ואילך, האחריות לכלכלת הילדים נחלקת בין האב לבין האם על פי הנתונים הבאים.
  2. הכנסות ההורים: מגיל 6 ואילך ועד הגיעם של הילדים לגיל 15, תשלום המזונות מתחלק כאמור בין שני ההורים. זאת כאשר לחלק הנוגע לכיסוי הוצאות המחיה הבסיסיות של הילדים, אחראי עדיין אביהם לבדו, ואילו את הצרכים שאינם הכרחיים לכאורה, מכסה האם המשמורנית יחד עם האב. חלוקת הנטל של ההוצאות שאינן הכרחיות, מתבצעת על פי רמת ההכנסות של כל הורה והיכולת של כל אחד מהם לעמוד בתשלום המזונות לילדים.
  3. צרכיהם של הילדים: כאשר מדובר בילדים בעלי צרכים מיוחדים (למשל, ילד בעל ליקוי ראייה חמור, ליקוי שמיעתי מוגבלות מוטורית או אחרת) , נדרשים שני ההורים הגרושים לחלוק בנטל ההוצאות לכיסוי הצרכים הללו, בצורה שוויונית.
  4. זמני השהות של כל הורה עם הילדים: כאשר ההורים הגרושים חולקים במשמורת משותפת, גם סכום דמי המזונות אותו נדרש האב לשלם בגין ילדיו, עשוי להשתנות. היה ומדובר במשמורת בלעדית של אחד ההורים בלבד (לרוב האם), דמי המזונות שאותם ישלם ההורה שאיננו משמורן (לרוב האב), יהיה גבוה יותר. פערי התשלום מבטאים את ההוצאה שמוציא האב על ילדיו באופן ישיר במסגרת זמני שהותם בביתו, ואלו מתקזזים מסכום המזונות הסופי.

 

מה קורה כשאבי הילדים לא יכול לשלם מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

על פניו, אי עמידה של הורה בתשלומי המזונות שנקצבו לו, אינה מהווה אפשרות קבילה, בעיקר כשמדובר במזונות עבור כיסוי צרכיהם הבסיסיים של הילדים. יחד עם זאת, המחוקק במדינת ישראל הבין לא זה מכבר כי מצבים כאלו עשויים להתרחש. לפיכך, כאשר האב אינו עומד בתשלומים שנפסקו לו, האם רשאית לתבוע אותם מן המוסד לביטוח לאומי.

תשלומי המזונות שהמוסד לביטוח הלאומי משלם לאם הינם מוגבלים ותלויים אף ברמת ההכנסה של האם. אולם הם מהווים פתרון סביר יחסית. המוסד לביטוח הלאומי עצמו פועל כדי לגבות את הכספים המגיעים לו מהאב, בכפוף לפסק הדין שנתן בית המשפט. ככל שהמוסד לביטוח הלאומי מצליח לגבות סכומי כסף גבוהים מאלו ששולמו לאם, ההפרש יועבר לחשבון הבנק שלה.

 

האם ניתן פטור מתשלום מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה?

אף שהמוסד לביטוח לאומי משלם לאישה מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה במקום הגרוש שלה, בית המשפט אינו פוטר את הגבר מהאחריות שלו לתשלום מזונות ילדים. מבחינת הביטוח הלאומי סכומים אלו הם חוב מזונות שנצבר, שאותו האב מצופה להשיב למדינה לאחר שישתחרר מן הכלא.

 

השתתפות האם במזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

בנוסף לכך שבית המשפט קובע כי אבי לילדים ישא בהוצאות המזונות או יחזיר אותן למוסד לביטוח הלאומי, ישנם מקרים בהם בית המשפט מחיל חלק מן האחריות לתשלום מזונות ילדים על האם. המשמעות היא הפחתת חוב המזונות של הגבר, כך שההחזר שלו אחרי השחרור מהכלא עשוי להיות מעט נמוך יותר מסכום המזונות שנפסק בתחילה.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין

הפחתת מזונות במשמורת משותפת

בעבר הלא רחוק, כשאם קיבלה משמורת בלעדית על ילדיה בגירושין, אבי הילדים נדרש בהתאם לחוק בישראל, לשלם לאותה אם מזונות עבור הילדים. את סכום המזונות