יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין נושא המשמורת ודמי המזונות שנגזרים ממנה, לבין זמני השהות של הילדים עם כל הורה בפועל – הרי שבעקבות שינויים בפסיקה בשנים האחרונות, כיום בתי המשפט קוצבים מזונות ילדים באופן שוויוני יותר. על כך במאמר זה.

מהי ההלכה החדשה שנקבעה בהקשר למזונות ילדים ומה השלכותיה?

ההלכה החדשה שנקבעה בהקשר למזונות ילדים בישראל, היא מגמה פסיקתית בתביעות מזונות בבתי הדין לענייני משפחה. הלכה זו היא תוצר של פסק דין תקדימי אשר התקבל בבית המשפט העליון ביולי 2017 לפיו הורים בעלי הסדר משמורת משותפת בילדים בגילאי 6 עד 15, נדרשים לחלוק בצורה שווה בנטל המזונות לילדים, ככל שהיכולת הכלכלית של הצדדים היא דומה.

בעקבות פסק הדין הנ"ל, קבע בית המשפט המחוזי כי גם במקרים שבהם לא קיים הסכם משמורת משותפת בין זוג ההורים שהתגרשו, אלא אך ורק הסדרי ראייה – קרי, חלוקת זמני שהות – בית המשפט נדרש להביא בחשבון את אחוזי השהייה של הילדים הקטינים עם כל הורה, במסגרת קציבת דמי המזונות לילדים. זאת לצד התייחסות גם ליחס בין ההכנסות הפנויות של שני הצדדים.

במסגרת זו, נוהגים שופטי בית המשפט לענייני משפחה אשר נדרשים להכריע לגבי סכום המזונות שהאב ישלם בגין ילדיו, לקחת בחשבון גם את זמני השהות של הילדים עם אביהם ביחס לאימם (אליה מתייחסים בתור "משמורת פיזית"), על מנת לקבוע כמה דמי מזונות עבור הילדים, האב יידרש להעביר לידיה של גרושתו.

 

ההשלכות של יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

בעקבות יישום ההלכה שנקבעה בנוגע למזונות בתיק שטופל בבית המשפט העליון, ניתן כיום לדרוש הפחתה של סכום המזונות שאבות נדרשים להעביר לגרושותיהם בגין ילדיהם, גם בהעדר משמורת משותפת. עקב כך, רבים מן האבות בישראל מגישים בשנים האחרונות בקשות לדיון מחודש בהסכמי הגירושין שלהם ובפסקי דין שניתנו בהקשר להסדר המשמורת ודמי המזונות לילדים.

זאת לשם יישום של ההלכה החדשה גם לגבי סכום המזונות שנקצב להם במקור.

 

מהו החידוש בהלכה שנקבעה בנוגע למזונות?

החידוש בהלכה החדשה שנקבע לעניין המזונות, טמון בכך שבשונה מההלכה הפסוקה שהייתה קיימת קודם, בהלכה החדשה אין משמעות לשאלה מי הוא ההורה המשמורן אלא רק משמעות לכמות השעות שבהן הילדים נמצאים אצל כל הורה בפועל. באופן זה, במידה והילדים שוהים אצל אביהם במשך 10 ימים בחודש המונה 30 ימים, סכום המזונות שהאב ידרש להעביר לאימם של הילדים בגינם, יפחת בשליש.

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות
יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

התנאים ליישום ההלכה שנקבעה בנוגע למזונות

יישום ההלכה החדשה בנוגע למזונות ילדים, מותנה בכך שאבי הילדים דואג לטפל בילדיו  הקטינים ולהלין אותם בביתו לפחות פעמיים בשבוע בימות החול, ובנוסף אחת לשבועיים בסוף השבוע.

גם אם אפשר בפועל להתייחס להסדר ראייה כזה בתור "משמורת משותפת", וגם אם לא, כאשר הילדים כולם בגילאי 6 ויותר, ההלכה החדשה בנוגע למזונות, מאפשרת לבקש שנטל ההוצאות הכרוכות בגידול הילדים יחולק בין האב לבין האם בהתאם לחלוקת הזמנים של הילדים אצלם בפועל.

זאת משום וממילא המשמורת המשותפת הפיזית, נמדדת על ידי בדיקת היקף מעורבותו של כל הורה בחייהם של ילדיו, לצד חלקו הממשי של כל הורה בכיסוי ההוצאות השוטפות הנוגעות לגידול הילדים ומילוי הצרכים שלהם. בין שמדובר בהוצאות ביגוד, הוצאות רפואיות, הוצאות לימוד, או הוצאות יומיומיות מכל סוג אחר.

ככל שמוטל נטל כלכלי זהה על שני ההורים הגרושים, ישנו מקום ליישם את ההלכה שנקבעה בנוגע למזונות גם מבלי שנקבעה משמורת משותפת באופן פורמלי.

 

אילו שיקולים מובאים בחשבון לעניין יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות ילדים?

הודות לפסק הדין התקדימי שניתן בשנת 2017 לעניין השוויון בנטל בין ההורים במשמורת משותפת, ובזכות הוראותיו של בית המשפט המחוזי ליישום ההלכה הפסוקה גם בהעדר הסכם משמורת משותפת על הנייר, קיים כיום מתווה שעל פיו בוחנים שופטי בית המשפט למשפחה בקשות להפחתת מזונות ילדים. להלן השיקולים השונים שנלקחים בחשבון בהקשר זה:

הצרכים של הילדים הקטינים לשם קביעת סכום המזונות מתבצעת הערכה של שווי ההוצאות הכרוכות במילוי הצרכים תלויי  השהות של הילדים בביתו של כל אחד מן ההורים, הכוללים בין היתר הוצאות מגורים ומחיה. בנוסף לכך מוערך גם היקף ההוצאות סביב הצרכים שאינם תלויי שהות, צרכים מיוחדים והוצאות מיוחדות. כל אלו בכפוף לרמת המחייה שבה הורגלו הילדים טרום הגירושין או שלהם היו ראויים – מבלי שתתבצע הבחנה בין צרכים הכרחיים וצרכים לא הכרחיים.
יכולתו הכלכלית של כל הורה לשם קציבת המזונות המחודשת יש להעריך את היכולת הכלכלית של שני ההורים על בסיס כלל מקורות ההכנסה שעומדים לרשותם, וביניהם שכר עבודה וכן הכנסות מנכסים שונים.
הערכת היחס בין היכולות הכלכליות של כל הורה לזולתו שיקול זה רלוונטי במיוחד בהקשר לכיסוי הצרכים המיוחדים של הילדים שהם לא צרכים תלויי שהות.
חלוקת זמני השהייה בין ההורים זהו נתון שנלקח בחשבון לעניין חלוקת נטל ההוצאות בין ההורים בהתאם לצרכים תלויי השהות של ילדיהם הקטינים, לצד היכולת הכלכלית של כל אחד מן ההורים.

 

מי יוצא נשכר מיישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות?

מי שיוצר נשכר מיישום ההלכה החדשה שנקבעה בהקשר למזונות, הם בעיקר אבות בישראל, שעד לפני שנים מספר נדרשו לשאת בכפל הוצאות הנוגעות לגידול ילדיהם. ראשית, נדרשו אבות גרושים לארח את ילדיהם ולדאוג להם במסגרת זמני השהות שנקבעו בהסדרי הראייה, ובנוסף – נדרשו האבות גם להעביר לאם סכום מזונות מלא, אף שהילדים לא שהו בפועל במחיצתה לאורך כל ימות החודש.

עם זאת, בדרך ליישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות, מתעוררים לא אחת קשיים. לכן יש להיוועץ בעורך דין בהקשר זה לפני מעשה, ולבדוק את ההיתכנות לפני שפונים לערכאות.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

הפחתת מזונות במשמורת משותפת

בעבר הלא רחוק, כשאם קיבלה משמורת בלעדית על ילדיה בגירושין, אבי הילדים נדרש בהתאם לחוק בישראל, לשלם לאותה אם מזונות עבור הילדים. את סכום המזונות