שערוך בהסכמי גירושין

שערוך בהסכמי גירושין

הדרך הטובה והמומלצת מכולן לסיים את חיי הנישואין, היא באמצעות חתימה על הסכמי גירושין. מדובר על חוזה משפטי שבו מטופלות הסוגיות המרכזיות הנוגעות לניתוק קשרי הנישואין בין בני הזוג באופן מסודר וחוקי. בין הסוגיות הללו ישנו נושא המשמורת על הילדים המשותפים, הסדרי הראייה, וכמובן גם חלוקת ההון, הרכוש והנכסים המשותפים בין בני הזוג בגירושין. בהקשר לסוגיה זו, חשוב להכיר את המונח "שערוך בהסכמי גירושין", שאודותיו נכתב המדריך שלהלן. השורות הבאות יוקדשו לדיון בדרכים להוציא מן הכוח אל הפועל את חלוקת הרכוש והנכסים שהוגדרה באמצעות הסכם הגירושין, ואת הדרך בה שערוך בהסכמי גירושין מסייע במימוש תכלית זו. מומלץ ביותר לקרוא ולהכיר.

הסכמי גירושין בראייה פיננסית

הסכמי גירושין נועדו לטפל במגוון ההיבטים הנוגעים להליך הגירושין בין בני הזוג, כאשר אחד הנושאים החשובים במסמך זה, הוא ההיבט הפיננסי של הגירושין. במסגרת זו ישנה התייחסות לאופן חלוקת הממון בין הצדדים בגירושין, היינו – חלוקת הרכוש, הכספים והנכסים המשותפים לבני הזוג, בהתאם להוראות החוק.

במרבית המקרים, כשישנו הסכם ממון עליו בני הזוג חתמו טרום נישואיהם או בתחילתם, הוא זה שיתווה את אופן חלוקת הרכוש ביניהם בגירושין. אולם בני זוג שלא חתמו על הסכם ממון, בדרך כלל ידרשו לחלק ביניהם את הרכוש שנצבר ביניהם במהלך הנישואים, באופן שוויוני. זאת על פי עיקרון איזון המשאבים שנקבע בחוק יחסי ממון בין בני זוג.

 

כיצד הסכמי גירושין מסייעים בנושא חלוקת הרכוש והנכסים המשותפים בין בני הזוג?

בהסכם גירושין מוסדר כאמור, גם אופן חלוקת הרכוש שנצבר במשותף בין בני הזוג לאורך תקופת נישואיהם. ברובם המוחלט של המקרים כאשר אין הסכם ממון בנמצא, החוק יחייב את בני הזוג להתחלק בצורה שוויונית ברכוש מתקופת הנישואין.

יחד עם זאת, ישנן בהחלט נסיבות אשר בהן הסכמי גירושין מעניקים לאחד הצדדים בגירושין נתח גדול יותר מהרכוש המשותף לכאורה. דוגמא קלאסית למקרה כזה היא מצב שבו ישנם פערים גדולים למדי ברמת ההכנסות של בני הזוג או בצרכים של אחד מהם.

 

מה בין חלוקת רכוש ונכסים בגירושין לשערוך בהסכם גירושין?

חשוב לדעת כי במרבית המקרים, הסכמי גירושין מנוסחים הרבה זמן לפני שהליך הגירושין מתממש הלכה למעשה. מסיבה זו לרוב ההסכם מתאר את כוונותיהם של בני הזוג לעניין חלוקת הרכוש בגירושין, בקווי מתאר כלליים בלבד (למשל – חלוקת רכוש שוויונית) וללא פירוט ממשי של תוכן הקניין המיועד לחלוקה. לכן בהרבה מקרים כשמגיעים לשלב מימוש הסכם הגירושין בפועל, מקובל לבצע שערוך מחדש של שווי הנכסים והרכוש של בני הזוג.

שערוך בהסכמי גירושין
שערוך בהסכמי גירושין

מהו שערוך רכוש בגירושין וכיצד הוא רלוונטי לענייננו?

שערוך בהסכמי גירושין הוא כאמור הפעולה של הערכה מחודשת לשווי הכולל של הרכוש והנכסים שנצברו בין בני הזוג בתקופת הנישואין שלהם.

 

איך נדע האם יש צורך בשערוך בהסכמי גירושין?

הצורך בביצוע שערוך בהסכמי גירושין עולה, כאמור, במקרים שבהם הסכם הגירושין נחתם זמן רב לפני שהוצא אל הפועל. כמובן, כאשר עסקינן רק בחסכונות כספיים, השערוך איננו נדרש. אולם כאשר בני הזוג חולקים בעלות על נכס מקרקעין או נדל"ן, ביצוע הערכת שווי עדכנית של הנכס היא חיונית לפני שהזכויות בו מחולקות בין בני הזוג על פי הסכם הגירושין.

הדבר נכון גם לעסק המצוי בבעלות משותפת של שני בני הזוג ומיועד לחלוקה בהליך הגירושין. גם קניין מסוגים נוספים, ככל שהוא בעל ערך כספי, כמו חפצי ערך, כלי רכב או, מיטלטלין לסוגיהם, הוא בר שערוך בהסכמי גירושין.

 

שערוך בהסכמי גירושין – כיצד הוא נעשה הלכה למעשה?

על פי רוב, ההחלטה לגבי אופן ביצוע השערוך בהסכמי גירושין נתונה לשיקול דעתם של שני הצדדים בנישואין. למותר לציין שהדרך לביצוע השערוך ניתנת לציון במסגרת הסכם הגירושין עצמו. במרבית המקרים יבוצע השערוך של הרכוש המשותף באמצעות פנייה להערכת שמאי.

במקרים אחרים, בוחרים בני הזוג להיעזר לטובת העניין ביותר מאיש מקצוע אחד לשם הערכת שווי הנכסים והרכוש שבבעלותם המשותפת. בכל מקרה, בסופו של תהליך חלוקת הרכוש תתבצע על פי שיטת ההערכה עליה הסכימו במשותף שני הצדדים בהסכם הגירושין.

 

האם שערוך בהסכמי גירושין מתייחס אך ורק לרכוש שנצבר במהלך הנישואים?

ברבים מהמקרים השערוך מתבצע אך ורק לגבי הרכוש והנכסים אשר נצברו בין בני הזוג לאורך חיי הנישואין שלהם. אולם לעיתים ישנן נסיבות המצדיקות ביצוע הערכת שווי לנכס או קניין אחר שהיה בתחילה בבעלות של אחד הצדדים בנישואין בלבד, ונחשב כבר חלוקה בגירושין.

הדבר תלוי במידה רבה באופן השימוש ברכוש או בנכס בתקופת הנישואין, במידת השייכות שלהם לבת או בן הזוג שלא רכשו אותם בעצמם, בשיעור התרומה של בן זוג זה למשק הבית, ובשיקולים נוספים. מאחר ומדובר בנושא רגיש שנוטה לעורר מחלוקות לא נעימות בין בני הזוג, רצוי להסתייע בעו"ד גירושין בעל התמחות בשערוך בהסכמי גירושין כדי למצות את זכויותיכם בהקשר זה.

 

מה קורה כשלא עורכים שערוך בהסכמי גירושין?

שערוך בהסכמי גירושין הוא נדבך חשוב והכרחי לביצוע חלוקה הוגנת של הרכוש בגירושין. זאת מעצם היות השערוך כלי שמאפשר לכל צד בגירושין לדעת מהו ערכו העדכני של הנכס או הקניין שבבעלותו ואיך הוא עתיד להתחלק. מבלי שתהיה לשני בני הזוג הבנה ברורה ומעודכנת של שוויו של הרכוש שעתיד להתחלק ביניהם, הם עלולים לקבל החלטות שגויות שיגרמו להם להפסדים כלכליים כבדים.

הדבר עלול להוביל להעמקת הקרע בין בני הזוג ולהשפיע לרעה על היבטים אחרים המטופלים במסגרת הליך הגירושין, כגון נושא המשמורת על הילדים, דמי המזונות, המגורים וכן הלאה. לכן יש מקום לשאול שאלות ולהסתייע בעורך דין גירושין שיספק לכם את כל התשובות.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

ביטול הסכם גירושין

הגופים המשפטיים האמונים על מתן היתר לביטול הסכם גירושין, אינם ממהרים לאשר את הביטול לאור המעמד המחייב של חוזה הגירושין וההליך הדרוש על מנת לאשרו.

הסכמי גירושין – ילדים

הסכמי גירושין – ילדים הסכם גירושין באופן כללי, הוא מסמך משפטי שתכליתו היא לסייע בהסדרת כלל הנושאים המשפטיים והאחרים הנוגעים להליך הגירושין בין בני הזוג.

שכר טרחה – עורך דין הסכם גירושין

בין השאלות היותר שכיחות שמעסיקות זוגות שנכנסים להליכי גירושין, ישנה שאלת העלויות. אחד הרכיבים המשמעותיים יותר בהוצאות הכרוכות בגירושין, הוא שכר טרחה – עורך דין

עורך דין הסכם גירושין

הסכם הגירושין הוא מסמך משפטי אשר מגדיר את הדרך הנאותה לפירוק של התא המשפחתי על פי העדפותיהם וצרכיהם של שני בני הזוג שחותמים עליו. בדיוק