פטירה ממזונות

חובת תשלום דמי מזונות לילדים נועדה לאפשר לילדים לגדול ברווחה מקסימלית, גם אם הוריהם החליטו להתגרש אחד מהשנייה. מכאן עולה השאלה: האם החוק במדינת ישראל מאפשר לבקש פטירה ממזונות – כלומר פטור מחובת תשלום המזונות לילדים? זוהי הסוגיה בה נדון בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

באילו נסיבות עשוי בית המשפט להורות על פטירה ממזונות

ישנן נסיבות ספציפיות אשר בהן בתי הדין בישראל עשויים לאפשר קבלת פטירה ממזונות, והן אלו:

  1. פטירה ממזונות עבור ילד "מורד" – ילד מורד הוא בן או בת שמסרבים לקיים קשר עם אביהם. ילדים אלו יחשבו כמורדים בהקשר זה, גם אם הנתק עם אביהם נוצר ביוזמתם שלהם וגם אם הוא נוצר בעקבות ניכור מצד אביהם.
  2. פטירה ממזונות להורה במשמורת משותפת כאשר היקף ההכנסות של שני ההורים שווה או דומה.

 

מה בין פטירה ממזונות עבור ילד מורד ועקרון טובת הילד בגירושין?

כאשר בהליך הגירושין של בני זוג בישראל, מעורבים גם ילדים קטינים, טובת הילדים מהווה שיקול חשוב בהכרעת בית המשפט בסוגיות השונות בגירושין. עיקרון זה תקף ועומד גם בהקשר של בקשות לפטירה ממזונות ילדים. זאת כאשר בתי המשפט רואים בבקשות אלו צעד קיצוני, שראוי לאשרו רק בהינתן נסיבות חריגות מאוד.

הסיבה להסתייגות של בתי המשפט בישראל מפטירה ממזונות ילדים, היא שדמי המזונות שנדרש אביהם לשלם בגינם, נועדו לסייע לשמירה על רווחתם של הילדים לאחר הגירושין. בתי המשפט, אינם רואים הצדקה לכך שצרכיו הבסיסיים של הילד לא יקבלו מענה, גם אם הקשר בינו לבין אביו התערער בעקבות הגירושין.

עם זאת, בתי המשפט אינם נותרים אדישים לגמרי לאי ההוגנות שישנו בעצם חיוב הורה לתשלום מזונות עבור ילד שאין לו כל קשר עמו. זאת בייחוד במקרים בהם הנתק עם הילד אינו באשמת האב. אי לכך, בכל זאת קיימות נסיבות אשר בהן בתי המשפט מוכנים לאשר תביעות לפטירה ממזונות ילדים, או לפחות – להורות על הפחתתם של דמי המזונות.

 

באילו תנאים מאפשר בית המשפט פטירה ממזונות עבור ילד מורד?

בבואו של בית המשפט לדון בתביעה לפטירה ממזונות ילדים, על רקע של קרע בין ילד לאביו, נדרשת הערכאה להכריע במספר סוגיות. בראש ובראשונה, נבחנות הנסיבות שבהן הקשר בין הילד לאב נותק. בהקשר זה בודק בית המשפט האם הדבר אירע ביוזמתו הבלעדית של הילד, או שמא גם לאביו יש יד בדבר.

פטירה ממזונות
פטירה ממזונות

מנגד, ישנם גם מקרים שבהם הנתק בין האב לילדו הוא בכלל תוצר של הסתה ביוזמת האם. כך או כל, יבדוק בית המשפט גם האם אביו של הילד ה"מרדן" לכאורה, עשה ככל שביכולתו על מנת לחדש את הקשר עם בנו או בתו. הסוגיה הנוספת שתיבחן לעניין זה, היא מהי ההשפעה שצפויה להיות לפטירה ממזונות, על רווחת הילד, וגם האם עצם הפטירה ממזונות ילדים צפויה לחבל אף יותר בסיכויים לתקן את הנתק בין האב לילדו.

 

פטירה ממזונות ילדים במשמורת משותפת

פטירה ממזונות ילדים עשויה להתאפשר, כאמור, גם במקרים בהם הורי הילד חולקים משמורת משותפת, אשר במסגרתה זמני השהייה של כל צד עם הילד הם שווים. זאת בהינתן רמת הכנסות דומה של ההורים. הרציונל מאחורי האפשרות הזו, מגובה בעובדה שממילא במשמורת משותפת שוויונית, כל הורה נדרש לשאת בנטל ההוצאות הכרוכות בטיפול בילדים, בעת שהותם אצלו.

לכן אין היגיון רב בתשלומי המזונות החודשיים. הסייג לכך, הוא כאשר הילדים טרם הגיעו לגיל שש, ונדרשים על פי עיקרון חזקת הגיל הרך, להישאר תחת משמורתה הבלעדית של אימם. אולם מרגע שהילדים יגיעו לגיל 6, תתאפשר הפטיר ממזונות ילדים, ולמעשה העברת התשלומים בין הורה למשנהו תתבצע אך ורק בהקשר להשתתפות בהוצאות מיוחדות עבור הילדים (כגון טיפולים נפשיים, שיעורים פרטיים, ועוד).

 

על גיל הילדים כגורם משפיע בתביעות לפטירה ממזונות ילדים

החלטת בית המשפט בתביעות לפטירה ממזונות ילדים, מושפעת מכלל השיקולים שפרטנו עד כה, שבנוסף להם, נלקח בחשבון גם גיל הילד. מערכת המשפט מבחינה בפסיקותיה לעניין זה, בין ילדים קטינים לבין בגירים. זאת על בסיס הנחת המוצא שמילדים בגירים ניתן לצפות שידעו להתייחס בכבוד לאביהם, גם כאשר קיימים משקעים רגשיים כלפיו.

לכן כשמדובר על ילדים שמלאו להם 18, בניסיון לאזן בין טובת הילד לזכותו של האב להימנע מחובתו לתשלום מזונות לילד שמתנכר לו, הכף תיטה בדרך כלל לטובתו של האב. עם זאת, לא אחת בוחר בית המשפט בפתרון ביניים שיאזן בין זכויות הילד לזכויות האב, כפי שיוסבר להלן.

 

האם יש אלטרנטיבה לפטירה ממזונות ילדים?

לא אחת בוחר בית המשפט להורות על פתרון חלופי לפטירה ממזונות. הפתרון במסגרת זו, עשוי להיות הקפאת דמי המזונות לתקופה מוגדרת, או הפחתת מזונות. בדרך זו, ישנה אפשרות לדרבן את הילדים לחדש את הקשר עם אביהם ללא נקיטת הצעד הקיצוני של ביטול מוחלט של תשלומי המזונות מהאב.

 

הקפאה מותנית של מזונות ילדים

בהקשר להקפאת מזונות, לבית המשפט ישנה הסמכות להתנות את חידוש התשלומים בכך שהילדים יעברו טיפול נפשי שיסייע בהשגת שינוי התנהגותי וחידוש הקשר הרציף שלהם עם אביהם. פסיקה כזו עשויה להיות רלוונטית גם כשמדובר בילדים צעירים ונוחים יותר להשפעה, אך גם כשהילדים כבר גדולים ובשלים יותר להבין את חשיבותו של קשר תקין עם אביהם.

 

לסיכום

כאשר הורה חפץ בהפסקת תשלומי המזונות בגין ילדיו, הוא רשאי להגיש בקשה לפטירה ממזונות ילדים, לבית המשפט שקצב את סכום המזונות במקור או לערכאה שאישרה את הסכם הגירושין. על מנת לשפר את סיכוייה של הבקשה להתקבל או להתמודד עם תביעה לפטירה ממזונות ילדים, במידה ואתם חשים שאתם עשויים להיפגע במידה ותאושר – חשוב לפנות לעו"ד גירושין מוסמך ומקצועי.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין