סעד זמני

סעד זמני בגירושין הוא מונח שמתייחס לסוג של צו שניתן לבקש מבית המשפט בהליכי גירושין. מדובר בצו שרשאי כל צד בגירושין לבקש להוציא כנגד בן זוגו, על מנת להצר את צעדיו או להבטיח את מימוש זכויותיו הוא, עד להכרעתה של תביעת הגירושין. ישנם גם מקרים שבהם נועד הצו למתן סעד זמני בגירושין, להגנה על מי מבני הזוג מבחינה פיזית, כלכלית, עסקית או אחרת.

מהם ההקשרים שבהם נהוג לבקש סעד זמני בגירושין?

לא אחת, עולה בהליכי גירושין הצורך בבקשת צו לקבלת סעד זמני. הצורך עשוי להתעורר בהקשרים שלהלן:

 

בקשת סעד זמני למניעה של מקרי אלימות במשפחה

הצורך לקבלת סעד זמני בגירושין עולה לעיתים קרובות בהליכי גירושין שמתבצעים על רקע אלימות במשפחה. כאשר בן זוג אלים פוגע פיסית בזוגתו או מאיים לפגוע בה או בילדיה, נהוג לבקש סעדים זמניים מסוג צווי הגנה או צווי הרחקה, שמטרתם היא להרחיק את בני הזוג המצויים בסכסוך אלים זה מזה במהלך הגירושין.

במסגרת סעד זמני למניעת אלימות במשפחה, יכולים להיכלל שלל איסורים שיחולו על הצד שהורחק או הוגבל בזכויותיו, כמו: איסור על כניסתו של האדם שהצו הוצא כנגדו, למקום מגוריו של הצד השני, איסור על הטרדת הצד השני, איסור נשיאת נשק, וכיוצא באלו. לעיתים במסגרת הנפקת הצו קובע בית הדין שבן הזוג האלים יידרש לשלם ערבות כערובה לכך שיכבד את הוראות הצו שניתן כסעד זמני.

בקשת סעד זמני למניעה של שיבוש הליכים בגירושין

במקרים לא מבוטלים פונה אחד הצדדים בהליך הגירושין לערכאה המשפטית המנהלת את התיק בבקשה לקבלת צו מניעה כסעד זמני. במקרה זה מדובר על סעד זמני שנועד למנוע שיבוש הליכים הקשורים בגירושין, מצד בן הזוג. המונח "צו מניעה" הוא מינוח כולל לסוגים שונים של צווים הניתנים כסעדים זמניים בגירושין, וביניהם: צו עיקול.

גם צו מניעה מהסוג של צו לחיפוש ואיתור של חפצים (ובעגה משפטית: "צווי אנטון פילר"), צו עיכוב יציאה מן הארץ, צו מרווה אשר נוגע לנכסים המצויים במדינה זרה, וגם צו הרחקה – הם סעדים זמניים בקטגוריית צווי המנע, הנדרשים מעת לעת בהליכי גירושין.

 

בקשת סעד זמני למניעה של הברחת כספים ונכסים בגירושין

כשמתעורר חשש מפני האפשרות שתתבצע הברחת נכסים משותפים בידי מי מבני הזוג, בניסיון לשבש את חלוקת הרכוש בגירושין, ניתן לבקש סעד זמני שנקרא "צו עיקול זמני".

מעשים אלו עלולים להתבצע במגוון דרכים לרבות: מכירתו של רכוש או נכס שנמצא בבעלותם המשותפת של בני הזוג, העברה של כספים מחשבון הבנק המשותף לחשבון נפרד, העברת נכס לצד שלישי במסווה של "מתנה", נטילת הלוואה פיקטיבית או מתן הלוואה כזו, פידיון תוכניות חיסכון לסוגיהן, ועוד.

סעד זמני
סעד זמני

סעדים זמניים מסוג צווי עיקול זמניים, ניתנים לבקשה מבית משפט לענייני משפחה, בית דין רבני, או בהוצאה לפועל, כבר מראשיתם של הליכי הגירושין על מנת למנוע מראש פגיעה בזכויות כלכליות מצד בן הזוג.

 

בקשת סעד זמני למניעה של יציאת בן / בת הזוג מגבולות ישראל

לא אחת, עם הגשתה של תביעת גירושין, מנסה אחד מבני הזוג לצאת את גבולות הארץ. במצב זה עשוי הצד השני לפנות לבית המשפט ולבקש סעד זמני של צו לעיכוב יציאה מן הארץ. זאת כדי שבן הזוג שעלול להימלט למדינה זרה לא יגרום לעיכוב מיותר בהליך הגירושין (שיכול להותיר את האישה עגונה), או ייקח את הילדים איתו מבלי ליידע בכך את ההורה הנוסף.

הפתרון של בקשת צו עיכוב יציאה מהארץ, חיוני גם במקרים שבהן ניתן בתביעת הגירושין פסק דין שמועיל לכאורה לאחד מבני הזוג על חשבונו של השני. גם במצב כזה, עשוי בן הזוג שחש מקופח לנסות ולברוח למדינה אחרת, בשאיפה להתנער ממימוש חובותיו (למשל, תשלום מזונות אישה או ילדים) כלפי בן הזוג השני.

 

כיצד ניתן לקבל מבית המשפט אישור לסעד זמני בגירושין?

ניתן לקבל מבית המשפט אישור לסעד זמני בגירושין על ידי הגשה של בקשה לקבלת הצו הרלוונטי  לעניינכם לבית דין למשפחה או בית דין רבני. את הבקשה הנ"ל מצרפים בתור נספח לתביעת הגירושין המרכזית. בכדי לשפר את סיכוייהם של סעדים זמניים להתקבל בגירושין, מומלץ לפנות לשירותיו של עו"ד דיני משפחה המתמחה בניהול תביעות גירושין ובקשת סעדים במסגרתן.

 

הראיות שכדאי לצרף לבקשה למתן סעד זמני בגירושין

כאשר מגישים בקשה לסעד זמני מכל סוג שהוא כחלק מהליך הגירושין, חשוב לצרף אליה כמה שיותר חומר ראייתי שיתמוך בבקשתכם. לדוגמא: הקלטות, הודעות ווסטאפ / סמס, הודעות בתוכנות מסרים וצ'אטים, סרטוני וידאו רלוונטיים, פתקים, מכתבים וכיוצא באלו.. כל ראייה שתצורף לבקשה – עשויה לחזק את הצורך בהוצאת צו המניעה המבוקש בעיני בית המשפט ולשפר את הסיכוי שהבקשה תאושר.

 

כיצד מחליט בית הדין האם לאשר בקשות למתן סעד זמני בגירושין?

כאשר בית הדין לענייני משפחה או בית דין רבני, בוחן האם יש מקום לאשר או לפסול בקשה למתן סעד זמני בגירושין, הוא בוחן את החומר הראייתי שצורף לבקשה להוצאת צו המניעה המבוקש.

בין היתר מתייחס בית הדין למידת המהימנות של הראיות המונחות לפתחו, המועד שבו הבקשה לסעד זמני הוגשה, תום הלב שמציגים הצדדים, והדרך שבה אישור הסעד הזמני המבוקש צפוי להשפיע על יחסי הכוחות ומאזן הנוחות של שני הצדדים בתביעת הגירושין.

 

מדוע חובה להסתייע בייצוג של עו"ד גירושין כשמבקשים סעד זמני

אם אתם שוקלים להגיש לבית המשפט שבו מתנהלת תביעת הגירושין שלכם, בקשה להוצאת סעד זמני, עליכם לתת את הדעת על שיקוליו של בית המשפט בבואו לדון בבקשתכם. ראשית, הבקשה חייבת להיות מנומקת בצורה שתבהיר כי אכן קיימת עילה מוצדקת לפגוע באופן זמני בזכויות של בני זוגכם. בנוסף, נוסח הבקשה שתגישו לעניין הסעד הזמני, חייב להבהיר היטב את טיבם של הנזקים שעלולים להיגרם לכם ככל שבקשתכם לא תאושר.

אי לכך, מוטב להיעזר בשירותיו של עו"ד גירושין מומחה, שיוכל ללוות את תביעת הגירושין שלכם על כל שלביה, ולהבטיח את מיצוי זכויותיכם בכל שלב ושלב, גם אם הדבר כרוך בהגשת בקשות לסעדים זמניים.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

סעד דחוף

בקשה לקבלת סעד דחוף, ניתנת להגשת לבתי המשפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבניים, במסגרת הליכי גירושין בישראל. סעד דחוף ניתן כאשר נדרשים באופן מיידי

סעד ביניים

מרבית הליכי הגירושין מסתיימים בתשלום מזונות. אחרי פסיקת בית המשפט, ישולמו דמי המזונות באופן קבוע. עם זאת, קורה לא אחת שפסיקת בית המשפט בנושא מתעכבת.

מתן סעד לאישה שזנתה

על פי החוק במדינת ישראל, נשים זכאיות לקבל דמי מזונות מן הגרוש שלהן, במהלך הליך הגירושין עד למתן הגט (דמי מזונות אישה) ולאחריו (דמי מזונות