סעד בגירושין

סעד בגירושין הוא מונח משפטי שמשמעותו הינה דרישה המוגשת לבית המשפט המטפל בתביעת גירושין, למתן פתרונות בנושאים שונים לאחד הצדדים בגירושין, כדוגמת מתן צווי מניעה שונים להגנה על אחד מבני הזוג מפני השני, או למניעת אפשרות של הברחת רכוש או יציאה של אחד הצדדים עם הילדים מגבולות הארץ.

במרבית המקרים מהותם של הסעדים בגירושים הינה הטלת סנקציות שונות על אחד הצדדים כדי למנוע פגיעה בשלומו או בזכויותיו של הצד השני. על כך במאמר הבא.

באילו מקרים עולה הצורך בסעד בגירושין?

היות והליכי גירושין עלולים להימשך זמן רב, ישנם מקרים מסוימים, שבהם כדי "להקדים תרופה למכה" מוגשת לבית המשפט בקשה למתן סעד בגירושין. המקרים בהם עולה צורך בסעד בגירושין הינם אלו הנוגעים לסוגיות שאין כל דרך להימנע מהכרעה בהן עד למועד הדיון הצפוי לגביהם.

מהו הזמן הנכון להגשת בקשה למתן סעד בגירושין?

בקשות לקבלת סעד בגירושין ניתנות להגשה מבעוד מועד, ובייחוד כאשר ישנה ודאות ממשית או חשש סביר לכך שאלו יידרשו. למשל במקרה בו עולה החשש כי מי בן הזוכ השני ינסה להבריח רכוש בהליך הגירושין, להוציא את הילדים המשותפים מהארץ, או להשתמט מתשלום המזונות.

מהי הערכאה המטפלת בבקשות למתן סעד בגירושין?

בקשות למתן סעד בגירושין ניתנות להגשה לצד בקשת הגירושין, כאשר המטרה היא שתיק הגירושין כולו יוכל להיות מטופל באותה מערכת משפט שמטפלת בשאר התיק. השאלה האם הדיון בבקשת הסעד בגירושין יתבצע מול הרבנות או מול בית הדין לענייני משפחה תלויה למעשה, בזהות הערכאה לה הוגשה תביעת הגירושין קודם.

סעד בגירושין – סוגי סעדים שונים

בית המשפט המטפל בתיק גירושין עלול בנסיבות מסוימות להידרש למתן סעדים מסוגים שונים לאחד הצדדים:

סעדים זמניים בגירושין

סעד בגירושין מסוג סעד זמני הוא בקשה המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה, להטלת סנקציות מסוימות או השארת זכויות כלשהן בחזקתו של אחד הצדדים בהליך, עד למועד השלמתה של התביעה בעניינן.

ישנם סוגים שונים של סעדים זמניים בגירושין ובכללם: צו יציאה מן הארץ, צווי עיקול, צווי הרחקה, צווי הגנה, ואישורים מסוגים שונים שנועדו להבטיח שהחלטות שונות הכרוכות בגירושין תוכלנה להילקח מבלי שיעשה ניסוי לשבש את ההליך המשפטי.

סעד בגירושין
סעד בגירושין

ניתן לדרוש סעד בגירושין מסוג סעד זמני בכל מקרה בו עולה חשד לכך תיתבצע הברחת רכוש על ידי אחד מבני הזוג – מהלך שעלול להשפיע על אופן חלוקת הרכוש בין הצדדים בגירושין. בקשה לסעד זמני בגירושין יכולה להיות רלוונטית גם כשעולה החשד לכך שאחד הצדדים מתכנן לצאת את הארץ עם הילדים המשותפים לו ולבן הזוג השני.

כמובן, המקרה הקלאסי הוא מקרה של סעד זמני שניתן כדי למנוע פגיעה אלימה של אחד מבני הזוג בבן הזוג השני או בילדים.

סעדים דחופים בגירושין

סעד בגירושין מסוג סעד דחוף, בדומה לסעדים זמניים, נדון גם הוא מול בית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני. את הבקשה למתן סעד דחוף הגירושין אפשרי להגיש במקרים שבהם עולה חשש לכך שעד להגעת מועד הדיון בסוגיית גירושין כלשהי, נזק יגרם לאחד הצדדים בגירושין על ידי הצד השני.

הגשת הבקשה לסעד דחוף בגירושין רלוונטית כשנדרש תשלום של דמי מזונות או ביקור עם קטין. במקרים שבהם ישנה דחיפות מיידית, כדוגמת מצב רפואי או נסיבות יוצאות דופן, סעד דחוף יכול להינתן גם ללא הגשת הבקשה. פתרון זה רלוונטי אך ורק במקרים חריגים, שאינם בגדר נושאים שניתן להמתין לטיפול בהם עד למועד הדיון המתוכנן בעניינם.

אי לכך, הסעד הדחוף בגירושין נותר בתוקף קר עד מועד הקפאת ההליכים, ובהתאם לצורך תוקפו מוארך למשך 15 ימים נוספים.

אילו בקשות לסעד בגירושין ניתן להגיש בעזרת עורך דין גירושין?

ניתן להגיש בקשות לסעד בגירושין במגוון הקשרים ובכללם:

  • צווי מניעה
  • צווי עיקול
  • צווים לעיכוב יציאה מן הארץ
  • צווי הגנה
  • צווי הרחקה

על מנת לקבל סעד בגירושין, יש כאמור, להסתייע בייצוג של עו"ד גירושין מיומן אשר יכול להגיש בקשה למתן הצו הרלוונטי לערכאה הרלוונטית, ולמקסם את הסיכוי לאישורה.

כיצד מגישים בקשה לסעד בגירושין?

בקשה למתן סעד בגירושין מגישים לבית הדין לענייני משפחה או בית דין רבני (כתלות בערכאה שלפתחה הוגשה תביעת הגירושין מלכתחילה), בעזרתו של עורך דין גירושין מוסמך, המייצג את אחד הצדדים בתיק הגירושין ובקיא בכלל הפרטים הנוגעים לו.

התנאים להגשת בקשה לסעד בגירושין

קיימים 3 תנאים שבהם אפשרי לבקש מבית המשפט הנפקת סעד זמני או סעד דחוף בגירושין, כלדקמן:

  1. עילת הבקשה מנומקת בצורה שמבהירה בפרוטרוט מהו הצידוק לפגיעה בזכויות הנתבע במסגרת הסעד.
  2. בבקשה יוסבר מהו הנזק הצפוי למבקש מבלי שינתן הסעד בגירושין.
  3. הבקשה מוגשת בתום לב, ולא ממניעים בלתי ענייניים כגון נקמה.

למותר לציין בהקשר זה כי בקשות למתן סעדים בגירושין מוגשות רק כאשר ברור שאין חלופה אחרת, וזאת בכדי להימנע מהתערבות לא מוצדקת של בית המשפט בהליכי הגירושין, לטובת אחד הצדדים. בקשה לסעד בגירושין ובפרט סעד דחוף, שנענית בשלילה על ידי בית המשפט, עלולה לגרום למבקש נזק העולה על התועלת הפוטנציאלית במתן הצו, ולהביא לשינוי של הכרעת בית הדין בנושאים הכרוכים בתביעת הגירושין, לרעתו של המבקש.

מהו תסקיר סעד בגירושין?

במקרים שבהם מוגשת לצד בקשת הגירושין גם דרישה לסעד בגירושין, בית המשפט שהבקשה הגיעה לפתחו יחד עם תיק הגירושין עשוי לבקש שפקיד/ת סעד יכינו עבורו תסקיר סעד. פקידי סעד הם גורמים חיצוניים אובייקטיביים, בדרך כלל עובדים סוציאליים, שמספקים לבית המשפט מסמך כזה.

תסקיר הסעד הוא למעשה דוח שמציג לבית המשפט שמטפל בתביעת הגירושין, תמונת מצב ברורה יותר בעניינם של בני הזוג. תסקיר כזה נחוץ בפרט בענייני משמורת, או חלוקת זמני השהות של הורים עם ילדיהם.

מדוע כה חשוב להסתייע בעו"ד גירושין בבקשת סעד בגירושין?

בנוסף לאמור לעיל, בקשה לקבלת סעד בגירושין מוטב שתנוסח על ידי עורך דין גירושין הפועל כמייצג של אחד הצדדים בהליכי הגירושין. זאת משום שיש לדעת כיצד לנמק את הבהילות של הבקשה באופן שישפר את סיכוייה להתקבל. לעורך דין גירושין שיש לו ניסיון בתחום הסעדים בגירושין, יש היכולת להבחין בקריטריונים שאותם בית המשפט מחשיב כדחופים יותר ומהותיים יותר.

בשורה התחתונה

גירושין הם הליך תובעני וקשה, אשר כולל דיון בסוגיות רגישות וכאובות, כגון סוגיית המשמורת על הילדים, הסדרי ראייה של הילדים, תשלום מזונות, חלוקת רכוש וזכויות, ועוד. לאור זאת, מתן סעד בגירושין הוא לפעמים עניין של חיים ומוות, מאחר ולעתים בהליכי גירושין מתעורר חשש ממשי לכך שאחד מבני הזוג יפגע באחר או בילדים המשותפים.

בהקשרים אחרים, מתן סעד בגירושין בא להבטיח כי ההליך יתנהל באופן תקין והוגן כלפי שני הצדדים, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה למתן סעד בגירושין על פי הצורך. בכל מקרה, הגשת בקשה לסעד בגירושין מוטב שתתבצע בעזרת עו"ד גירושין עתיר ניסיון כדי לשפר את סיכויי הבקשה להתקבל.

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

סעד זמני

סעד זמני בגירושין הוא מונח שמתייחס לסוג של צו שניתן לבקש מבית המשפט בהליכי גירושין. מדובר בצו שרשאי כל צד בגירושין לבקש להוציא כנגד בן

סעד דחוף

בקשה לקבלת סעד דחוף, ניתנת להגשת לבתי המשפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבניים, במסגרת הליכי גירושין בישראל. סעד דחוף ניתן כאשר נדרשים באופן מיידי

סעד ביניים

מרבית הליכי הגירושין מסתיימים בתשלום מזונות. אחרי פסיקת בית המשפט, ישולמו דמי המזונות באופן קבוע. עם זאת, קורה לא אחת שפסיקת בית המשפט בנושא מתעכבת.

מתן סעד לאישה שזנתה

על פי החוק במדינת ישראל, נשים זכאיות לקבל דמי מזונות מן הגרוש שלהן, במהלך הליך הגירושין עד למתן הגט (דמי מזונות אישה) ולאחריו (דמי מזונות