סירוב לקיום יחסי מין כעילה לגירושין

חיי הנישואין כוללים מגוון מחויבויות חשובות בין בני הזוג. ניתן לדבר כאן על המישור הרגשי, שמביא איתו אל תוך חיי הנישואין ערכים כמו הדדיות, כבוד, הקשבה, הכלה, גמישות ועוד, ובמקביל ניתן כמובן לדבר כאן גם על המישור הפיזי, שכולל קיום יחסי מין בין הבעל לבין האישה. יחסי המין הם חלק בלתי נפרד מחיי הנישואין, זאת ועוד שהם מהווים חלק מרכזי בקיום מצוות פרו ורבו שאמורה להתקיים בין שני בני הזוג, על פי ההלכה. לפיכך, בהנחה שלא מתקיימים יחסי מין בין שני בני הזוג, הדין העברי רואה זאת כעילה למתן גט. אף שעל בסיס זה, מוגשות לא אחת, תביעות גירושין לבתי הדין הרבניים בישראל, לאורכו של כל התהליך, רצוי תמיד שילווה אתכם עורך דין גירושין מנוסה. בסקירה שלפניכם נסביר מתי סירוב לקיום יחסי מין ייחשב כעילה קבילה לגירושין בין בני זוג יהודיים, ומה המשמעויות הנגזרות מגירושין על רקע זה.

מהי עילה לגירושין?

"עילה לגירושין" היא אירוע או תרחיש המופיעים תחת מסכת גיטין בהלכה העברית. מסכת זו דנה בתנאים השונים שבהן רשאי אחד מבני הזוג הנשואים, לדרוש גט מן הצד השני.

כאשר אחד מבני הזוג מגיש לבית דין רבני תביעת גירושין שבה מצוינת עילה לגירושין המנויה במסכת הנ"ל, לא זאת בלבד שלנוכח הקיום של עילת גירושין כזו, בית הדין צפוי להורות לבני הזוג להתגרש זה מזו (במקרים מסוימים אף מדובר בחיוב של ממש למתן הגט, כמו במקרה של אישה שזנתה תחת בעלה) – אלא שלגירושין תחת עילה מסוג זה, נלוות גם השלכות מרחיקות לכת הנוגעות לזכויותיהם של בני הזוג בגירושין.

לצורך העניין, מתן גט על בסיס עילה לגירושין, יכול להוביל לכך שלבעל יינתן פטור מתשלום כתובתה של אשתו. על אותו משקל – עשוי בית הדין הרבני דווקא לחייב את הבעל בתשלום הכתובה לאשתו כפיצוי, ככל שעילת הגירושין עומדת לטובתה.

 

מהו סירוב לקיום יחסי מין כעילה לגירושין?

כשמדברים על סירוב לקיום יחסי מין כעילה לגירושין, מדברים על סיטואציה שמגיעה בעקבות משבר ביחסים הפיזיים שאמורים להתקיים בין שני בני הזוג. הזכות לפתוח במשפט בגין סירוב לקיום יחסי מין כעילה לגירושין שמורה לשני המינים – הן הגבר במערכת היחסים והן לאישה. זאת להבדיל מלא מעט סעיפים אחרים שעומדים בתור עילה לגירושין, שהזכות לפתוח במשפט בגינם שמורה רק לאחד משני המינים.

 

מה בין סירוב לקיום יחסי מין לבין גירושין?

בהקשר זה, לא מדובר על יחסי מין המתקיימים בין שני בני הזוג בתדירות נמוכה יחסית, אלא על זוגות שאינם מקיימים זה עם זו יחסי מין כלל ועיקר, כתוצאה מסירוב של אחד מבני הזוג לכך. הסירוב של בן או בת הזוג לקיום יחסי מין יכול לנבוע ממגוון סיבות, הן כאלו הקשורות בחיי הנישואין והן סיבות אישיות לחלוטין. כך או כך, ככל שמצב זה נמשך לאורך תקופה ארוכה – יכול הצד המסורב לפתוח בהליך הגירושין תחת עילת סירוב לקיום יחסי מין.

סירוב לקיום יחסי מין כעילה לגירושין
סירוב לקיום יחסי מין כעילה לגירושין

מי רשאי לבקש גט על רקע סירוב לקיום יחסי מין כעילה לגירושין?

כאשר בעל מסרב לקיום יחסי מין עם רעייתו, הדין העברי מגדיר אותו בתור "גבר מורד". על רקע זה, ככל שתחליט אשתו לפנות לבית הדין הרבני בתביעה לקבלת גט מהבעל, סביר בהחלט כי בקשתה תאושר.

על אותו משקל גם כאשר הרעייה היא זו שמסרבת לקיום יחסי מין עם הבעל שלה, משום שמאסה בו – מבחינת הדין העברי, הופכת את הסירוב לקיום יחסי מין לעילה קבילה מצד הבעל, לפניה לבית דין רבני והגשת בקשה לגרש את אשתו מעליו.

 

מה קורה במסגרת תביעות גירושין על רקע סירוב לקיום יחסי מין כעילה לגירושין

כאשר נפתחת תביעת גירושין על רקע סירוב לקיום יחסי מין כעילה לגירושין, בית המשפט הרבני מנסה להבין את הסיבות שבעטיין ישנו סירוב לקיום יחסי מין מצד אחד מבני הזוג הנשואים. לעיתים יהיו אלו סיבות שיובילו לכדי גירושין מיידיים, הפוסקים לטובת המסורב לקיום יחסי מין, ואף יכולים לפטור אותו מתשלומי מזונות או מכל חובה אחרת שאמורה היתה להיכלל במסגרת של גירושין בגין סיבות אחרות.

בחלק מהמקרים, ובהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה, הפסיקה תהיה מורכבת יותר, וייתכן שהיא תביא בחשבון גורמים ונסיבות נוספים הקשורים במקרה הספציפי, ומכאן שגם הכרעת הדין תהיה שונה.

 

על סירוב לקיום יחסי מין כעילה לגירושין בדין העברי

המשפט העברי הוא הבסיס שעליו נשענים בתי הדין הרבניים בישראל בפסיקותיהם. בתי הדין הרבניים הם בעלי הסמכות הבלעדית לדון ולהכריע בנושא מתן גט בין זוגות יהודים בישראל. במשפט העברי הנשען על ההלכה היהודית, נתפס סירוב לקיום יחסי מין כעילה לגירושין. זאת מאחר וההלכה היהודית מגדירה קיום יחסי אישות בין בני זוג בתור חובה המוטלת על שני הצדדים בנישואין.

 

סיוע של עורך דין בתביעות גירושין על רקע סירוב לקיום יחסי מין כעילה לגירושין

תביעות גירושין, אינן עניין פשוט עבור אף אחד מבני הזוג. מדובר כאן על שני אנשים שבחרו לחיות את כל חייהם יחדיו, ובגין סיבות כאלו ואחרות מחליטים לפרק את מערכת היחסים המשותפת. כאשר מדובר על תביעת גירושין הנסובה סביב סירוב לקיום יחסי מין מצד אחד מבני הזוג, מתעוררת אי נוחות אוטומטית בצד הנתבע, שבית המשפט נחשף למידע אינטימי הנוגע אליו.

מכאן החשיבות הרבה של פנייה לסיוע מעורך דין בתביעות גירושין המוגשות תחת עילה של סירוב לקיום יחסי מין. עורך הדין המייצג את הנתבע יוכל להבטיח בראש ובראשונה את השמירה על זכויותיו של מרשו, ולוודא כי פרטיותו אינה נפגעת שלא לצורך בהליך, קרי – באופן החורג מן המינימום הנדרש לשם מתן הכרעת הדין בתביעה.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

טענת מומים כעילה לגירושין

נישואין נחשבים כאקט של קדושה. עם זאת, יש מקרים שבהם בית הדין עלול להחליט שעל בני הזוג להתגרש בלי הליך שלום בית או הליך גישור.

התנהגות שלא כדין כעילה לגירושין

אחד המצבים שפחות שומעים עליהם בדרך כלל, הוא בקשה מצד אחד מבני הזוג הנשואים, לפתוח בהליכי גירושין על רקע התנהגות שלא כדין כעילה לגירושין מבן

עבירה על דת משה כעילה לגירושין

במדינת ישראל היכולת להכשיר גירושין בין בני זוג ששניהם יהודים אשר פונים להליכי גירושין, עדיין נתונה בידי מערכת המשפט הרבנית לבדה. כאשר בני הזוג מתגרשים

עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין

נישואין, כמו גירושין, עדיין נמצאים תחת חסותן של הערכאות המשפטיות הדתיות במדינת ישראל, למרות ולצד התמורות האזרחיות והחברתיות המתחוללות בהיבט זה של החיים ושל היחסים