סטייה מאיזון משאבים בגין עבירות של מי מבני הזוג

בחוק יחסי ממון הוגדר שהרכוש המשותף לבני זוג נשואים או ידועים בציבור בישראל, שהתחתנו החל משנת '74 יחולק ביניהם בגירושין או בפרידה, באופן שוויוני בהתאם לעיקרון איזון המשאבים. מנגנון זה נעשה רלוונטי כשבני זוג אינם מצליחים להגיע להסכמה משותפת לגבי אופן חלוקת הרכוש בגירושין או בפרידה, ואין להם הסכם ממון או מסמך משפטי אחר שנועד להסדיר את העניין.

איזון המשאבים מתבצע אמנם בהוראת בית משפט, אולם על פי סעיף 8 (2) בחוק יחסי ממון בין בני זוג, בית המשפט רשאי לחרוג מהוראות החוק ולפסוק כי חלוקת הרכוש בין בני הזוג תתבצע בצורה בלתי שוויונית, במידה וקיימות נסיבות שמצדיקות זאת. כך למשל, סטייה מאיזון משאבים בגין עבירות של מי מבני הזוג, עלולה להתאפשר, כפי שנסביר במאמר הבא.

מהו איזון משאבים ואיך הוא מתבצע בנסיבות שגרתיות?

איזון משאבים הוא הליך שמבוצע לעתים כחלק מהליכי גירושין בישראל, שמטרתו הינה לאפשר חלוקת רכוש הוגנת ומאוזנת של מכלול הנכסים שצברו בני זוג בתקופת נישואיהם או חייהם המשותפים כזוג ידועים בציבור.

הליך זה בדרך כלל מתבצע בעזרת חישוב שווי הנכסים הכולל, בן הזוג שבידו עלה לצבור נכסים רבים יותר, נדרש לשלם לבן הזוג השני את ההפרש במטרה שהחלוקה הממונית בפרידה ובגירושין תהיה יותר מאוזנת מבחינה כספית או בשווה ערך לכסף.

ברוב המקרים איזון המשאבים יבוצע לאחר שהליך הגירושין או הפרידה של בני הזוג הושלם בצורה רשמית. איזון המשאבים מתבצע בדרך כלל באמצעות חישוב ערכו של כל הרכוש שנצבר בתקופת הנישואין או החיים במשותף, וחלוקתו בין בני הזוג שווה בשווה.

על מנת לאפשר חלוקה מאוזנת של כלל הרכוש במעמד ניתוק הקשר הזוגי, אותו צד בזוגיות שצבר יותר רכוש בנישואין או בתקופת החיים במשותף, נדרש לשלם לצד השני את ההפרש על פי הלכות השיתוף החלות במסגרת זו גם על רכוש מסוים שנצבר באופן פרטני.

 

נסיבות שעשויות לאפשר סטייה מאיזון משאבים בגירושין או בפרידה?

בחוק יחסי ממון נקבע כאמור, כי חלוקת הרכוש בגירושין או בפרידה בין זוגות, צריכה להתבצע אגב התמקדות בתרומה המשותפת של כל אחד מבני הזוג לכלכלת המשפחה.

מאחר וההוראות בחוק יחסי ממון בין בני זוג, עוסקות בהיבטים הממוניים של חלוקת הרכוש בין הצדדים בגירושין / בפרידה, ולא בהיבטי מוסר או אשמה בקשר הזוגי, טיעונים שונים שהועלו בהקשר זה בבתי המשפט, נפסלו לא אחת בתור כאלו שאין להם רלוונטיות לעניין איזון המשאבים ולכן אינם מצדיקים סטייה מאיזון  המשאבים השוויוני.

לצורך העניין, מקרי בגידה מצד אחד מבני הזוג, לא התקבלו בעבר בתור עילה לחריגה מחלוקת רכוש שוויונית כנדרש בחקיקה הקיימת. לעומת זאת, מקרים של עבירות שביצע אחד מבני הזוג, צבירת חובות ללא ידיעת הצד השני בזוגיות, בעקבות פעילות פלילית של אחד מבני הזוג ואף מקרי אלימות במשפחה, כן הוכרו לא אחת בבית המשפט, בתור נסיבות חריגות שיש מקום להתחשב בהן בעת מימוש עיקרון איזון המשאבים בגירושין או בפרידה.

סטייה מאיזון משאבים בגין עבירות של מי מבני הזוג
סטייה מאיזון משאבים בגין עבירות של מי מבני הזוג

ניכוי חובות שנוצרו עקב עבירות של מי מבני הזוג בהליך איזון המשאבים

כחלק מהליך איזון המשאבים, בית המשפט המטפל בתיק מבצע הערכה אקטוארית מקצועית של שווי רכושם המשותף של בני הזוג, המיועד לחלוקה בגירושין או בפרידה. לאחר שלב הערכת השווי, מבוצע קיזוז של כלל החובות הצבורים לחובת בני הזוג, ששניהם שותפים להם, מתוקף היותם בני זוג שחולקים חיים משותפים.

עם זאת, יוצא הדופן לעניין זה, הינו המקרה של חובות שנצברו בידי אחד הצדדים בזוגיות ללא ידיעתו של האחר. כך לצורך העניין חובות הימורים, חובות מס או חובות אחרים שאחד הצדדים צבר בעקבןץ פעילותו הפלילית, ללא כל מודעות או הסכמה מדעת מצד בן / בת הזוג, יתקזזו מחלקו של העבריין ברכוש.

 

ההיגיון בסטייה מאיזון משאבים בגין עבירות של מי מבני הזוג

ההיגיון שעליו נשענת הסטייה מאיזון המשאבים השוויוני במקרים מהסוג שתיארנו לעיל, הוא שאין כל הצדקה לכך שההשלכות שנגזרות מפעילות פלילית של אדם אחד, יהפכו למנת חלקו של בן או בת זוגו ויגרמו לו לשאת בנטל כלכלי שלא הוא יצר.

 

בשורה התחתונה

במקרים בהם אין הסכם ממון שנחתם בין בני הזוג בתחילת הנישואין, הסדר איזון המשאבים מאפשר לבני הזוג לפתוח דף חדש אחרי שיפרדו, כשכל אחד מהם מקבל חצי מהרכוש אשר נצבר עם בן הזוג השני, בתקופת הנישואין או החיים המשותפים. החריגים לעניין זה, הם כאמור מקרים אשר בהם אירעו נסיבות יוצאות דופן שהובילו לפגיעה חמורה באחד הצדדים בזוגיות באופן שיש בו כדי להצדיק מתן סעד כספי.

לצורך העניין, מצב שבו מי מבני הזוג ביצע עבירות פליליות שונות, שהפכו לנטל של ממש על בן או בת זוגו, מערכת המשפט רשאית לפסוק שחלוקת הרכוש שתתבצע במסגרת איזון המשאבים, לא תהיה שוויונית כדבעי. יחד עם זאת, בישראל, נכון להיום, עדיין לא קיים חוק רשמי שמסדיר את האפשרות לסטייה מאיזון המשאבים המקובל, בשל עבירות פליליות לרבות עבירות אלימות של אחד מבני הזוג.

לכן הרבה תלוי בשיקול הדעת של הערכאה המשפטית הדנה בכל מקרה לגופו. מאחר וכל מקרה נבחן בהתאם לנסיבותיו, מן הראוי בכל מחלוקת הקשורה בסטייה מאיזון משאבים בגין עבירות של מי מבני הזוג, להיוועץ בעורך דין גירושין מוסמך, שבקיא בנושא.

 

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איזון משאבים של מניות בשוק ההון

חלוקת מניות בשוק ההון בין זוגות המצויים בהליכי גירושין, מגיע לא אחת לאולם הדיונים בבתי המשפט בישראל. למניות בשוק ההון (כמו גם לאופציות) יש פוטנציאל

איזון משאבים במניות חברה משפחתית

גירושין מובילים לא אחת לחילוקי דעות מרים בין בני זוג בעניינים של חלוקת רכוש. ישנם סכסוכי רכוש בגירושין הנסובים סביב חלוקתם של נכסי נדל"ן משותפים

הדרך הנכונה לביצוע איזון משאבים

איזון משאבים הוא הסדר שבא לקבוע איך תבוצע חלוקת הנכסים בגירושין. בהתאם להוראות בחוק יחסי ממון בין בני זוג, כשאין בנמצא הסדר שנקבע בין הצדדים