סטייה מאיזון משאבים בגין אלימות במשפחה

בחוק יחסי ממון נקבע שכל רכוש שנצבר במשותף בתקופת הנישואין או החיים המשותפים של בני זוג ידועים בציבור, מיועד לחלוקה שווה כשבני הזוג מחליטים להתגרש או להיפרד.

יחד עם זאת, בסעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, נקבע כי בידי בית המשפט נתונה הסמכות לחרוג מן ההוראה בחוק לעניין חלוקת הרכוש ולהורות כי הרכוש יחולק באופן שונה, במידה וישנן נסיבות שמצדיקות זאת, כדוגמת מקרי אלימות במשפחה בעלי אופי חזרתי. על כך במאמר הבא.

מה זה איזון משאבים וכיצד הוא מבוצע?

איזון משאבים הוא הליך שמבוצע לעתים כחלק מהליכי גירושין בישראל, שמטרתו הינה לאפשר חלוקת רכוש הוגנת ומאוזנת של מכלול הנכסים שצברו בני זוג בתקופת נישואיהם או חייהם המשותפים כזוג ידועים בציבור.

הליך זה בדרך כלל מתבצע בעזרת חישוב שווי הנכסים הכולל, בן הזוג שבידו עלה לצבור נכסים רבים יותר, נדרש לשלם לבן הזוג השני את ההפרש בכדי שהחלוקה הרכושית בפרידה או בגירושין תהיה יותר מאוזנת מבחינה כספית או בשווה ערך לכסף.

 

איזון משאבים במקרי אלימות במשפחה – בראי המשפט בישראל

לפני כעשור, אל בית המשפט העליון הגיע מקר בו עלה הצורך לפסוק כיצד תתבצע חלוקת הרכוש בין בני זוג, לאחר שהגבר ניסה לרצוח את זוגתו. בתובענה זו ניתנה פסיקה תקדימית בה הוחלט לפנים משורת הדין על סטייה מאיזון המשאבים המקובל, בשל אלימות במשפחה.

חלוקת הרכוש אשר נקבעה במקרה הזה הייתה בלתי מאוזנת ונטתה לטובתה של התובעת – בת הזוג נפגעת האלימות, שנפלה קורבן לפגיעות חוזרות ונשנות מצד בעלה ואף נסיון רצח. בעקב דחייתן של התביעות הקודמות שהאישה הגישה לבתי המשפט למשפחה, היא החליטה לערער כנגד פסקי הדין שהתקבלו בערכאות הללו לבית המשפט העליון.

עיקר טיעוניה נסובו סביב עקרון קדושת החיים ועקרונות ההגינות והצדק. זאת לעומת בן זוגה לשעבר, שטען כי איזון משאבים אמור להתמקד בעניינים פיננסיים גרידא ותו לא.

 

התנאים שבהם מתאפשרת סטייה מאיזון משאבים בגין אלימות במשפחה

בחוק יחסי ממון נקבע כאמור, כי חלוקת הרכוש בגירושין או בפרידה בין זוגות, צריכה להתבצע אגב התמקדות בתרומה המשותפת של כל אחד מבני הזוג לכלכלת המשפחה. מאחר וההוראות בחוק יחסי ממון בין בני זוג, עוסקות בהיבטים הממוניים של חלוקת הרכוש בין הצדדים בגירושין / בפרידה, ולא בהיבטי מוסר או אשמה בקשר הזוגי, טיעונים שונים שהועלו בהקשר זה בבתי המשפט, נפסלו לא אחת בתור כאלו שאין להם רלוונטיות לעניין איזון המשאבים ולכן אינם מצדיקים סטייה מאיזון המשאבים השוויוני.

סטייה מאיזון משאבים בגין אלימות במשפחה
סטייה מאיזון משאבים בגין אלימות במשפחה

לצורך העניין, מקרי בגידה מצד אחד מבני הזוג, לא התקבלו בעבר בתור עילה לחריגה מחלוקת רכוש שוויונית כנדרש בחקיקה הקיימת. לעומת זאת, מקרים של אלימות קיצונית, כמו במקרה הנדון, הוכרו גם הוכרו בבית המשפט, כנסיבות חריגות שמתבקש להכיר בהן במסגרת  איזון המשאבים, גם אם באופן מצומצם.

 

האם לבית המשפט יש יכולת לסטות מאיזון המשאבים השוויוני בעקבות אירוע בודד של אלימות במשפחה?

ככלל, החריגה מאיזון המשאבים אפשרית רק במקרים שבהם קיימות נסיבות חריגות מאוד שמצדיקות זאת. למרבה הצער, מערכת המשפט בישראל אינה רואה במקרי אלימות בודדים במשפחה, הגם שמדובר על אלימות קשה, אירועים שמספקים הצדקה מספקת לסטייה מאיזון המשאבים השוויוני.

אולם, ככל שמדובר על אירועי אלימות בעלי מוטיב חזרתי, הדבר עלול לספק הצדקה לשלילת זכויותיו של הצד הפוגע ברכושו של הצד הנפגע. זאת לאור היותם של מעשי האלימות בגדר ניסיון ליטול מהפרט את החירויות הבסיסיות ביותר שלו ולחבל בזכותו להתקיים בכבוד במסגרת התקופה שבה הרכוש המדובר נצבר.

 

סטייה מאיזון משאבים בגין אלימות במשפחה – האם הפסיקה התקדימית הובילה לשינויים בחקיקה?

למרבה הצער, הפסיקה בבית המשפט העליון במקרה בו עסקנו במאמר זה, לא הובילה לשינויים גורפים בחקיקה בישראל. לכן טרם קיים בסיס חוקי שמאפשר סטייה מאיזון משאבים בגין אלימות במשפחה, בכל מקרה של אלימות בין בני זוג.

אולם למרות זאת, כאשר ישנה אפשרות להוכיח שמעשי אלימות חוזרים ונשנים שביצע אדם כלפי בן או בת זוגו, פגעו ביכולת של בת או בן הזוג נפגעי האלימות לעבוד ולהתפרנס בכבוד (למשל, במקרה שעקב פציעה שנגרמה לאשה בידי בן זוגה שגרמה לאובדן כושר עבודה חלקי, מלא, קבוע או זמני), אפשר יהיה להניח שבית המשפט יסכים לשקול חלוקת רכוש בגירושין שאיננה שוויונית, לטובת הצד הנפגע.

 

לסיכום

בסקירה זו עסקנו בנושא הרגיש של סטייה מאיזון משאבים בגין אלימות במשפחה, באמצעות הצגה של דוגמא לפסק דין תקדימי שהוציא בית המשפט העליון. המסקנה של בית המשפט העליון במקרה הנתון הייתה שלנוכח הנסיבות החמורות של המקרה (אלימות חזרתית של גבר כלפי זוגתו שהסתיימה בניסיון לרצח שלה), מתבקש למנוע מהצד האלים ליהנות מזכויות סוציאליות שעצם קיומן נגזר מהיות הקורבן בחיים ובקו הבריאות.

עם זאת, בכל הנוגע ליתרת הרכוש המשותף, לרבות החסכונות של הנפגעת שהזכויות בכספים שנצברו בהם אינן תלויות בהיותה של העמיתה בין החיים, בחר בית המשפט להותיר את איזון המשאבים המקובל על כנו – ולאפשר חלוקה שווה של הנכסים כנגדר בחוק יחסי ממון בין בני זוג.

הסטייה מאיזון המשאבים המקובל בשל מקרי אלימות במשפחה, רלוונטית אם כן, אך ורק לנכסים שיש להם אופי אישי, וכפופה לכך שנפגעי מקרי האלימות יבקשו ביוזמתם הם את ביצועה של החריגה מאיזון המשאבים לאור הנסיבות הללו.

 

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איזון משאבים של מניות בשוק ההון

חלוקת מניות בשוק ההון בין זוגות המצויים בהליכי גירושין, מגיע לא אחת לאולם הדיונים בבתי המשפט בישראל. למניות בשוק ההון (כמו גם לאופציות) יש פוטנציאל

איזון משאבים במניות חברה משפחתית

גירושין מובילים לא אחת לחילוקי דעות מרים בין בני זוג בעניינים של חלוקת רכוש. ישנם סכסוכי רכוש בגירושין הנסובים סביב חלוקתם של נכסי נדל"ן משותפים

הדרך הנכונה לביצוע איזון משאבים

איזון משאבים הוא הסדר שבא לקבוע איך תבוצע חלוקת הנכסים בגירושין. בהתאם להוראות בחוק יחסי ממון בין בני זוג, כשאין בנמצא הסדר שנקבע בין הצדדים