משמורת של זוגות חד מיניים

כל הליך גירושין של זוג שיש לו ילדים משותפים, מעלה באופן אוטומטי את סוגיית המשמורת. ישנם מקרים שבהם בני הזוג מצליחים להגיע להסכמה משותפת בנושא חלוקת זמני השהות עם ילדיהם, בעוד שבמקרים אחרים בני הזוג מגיעים להסכמה בנוגע לזהותו של ההורה שתינתן לו משמורת מלאה על הילדים המשותפים וההורה שיקבל הסדרי ראייה.

ישנם גם מקרים אחרים שבהם זוגות שמתגרשים בוחרים בפתרון החלופי של הסכם משמורת משותפת. אולם במקרים שבהם בני הזוג לא מצליחים לפתור את סוגיית המשמורת והסדרי הראייה בהסכמה הדדית, לרוב הנושא מגיע להתדיינות משפטית בין כתליו של בית הדין לענייני משפחה.

אותן הסוגיות בדיוק עולות גם במקרי פרידה בין זוגות חד מיניים המגדלים יחדיו ילדים. אף שככלל, לא קיים שוני מהותי בין האופן שבו מטופלים הנושאים הללו מול זוגות מעורבים לזוגות חד מיניים, ישנם הבדלים מסוימים שחשוב להכיר ולפיכך המאמר הבא יוקדש לבחינת האופן שבו ענייני משמורת של זוגות חד מיניים מטופלים בישראל.

 

איזה עיקרון מנחה את בית המשפט בקביעת משמורת של זוגות חד מיניים?

העיקרון המרכזי שמנחה את בתי המשפט בישראל בכל פסיקותיהם בתביעות משמורת, הוא עיקרון טובת הילד. אין הדבר שונה, כמובן, כשמדובר במשמורת על ילדים של זוג חד מיני.

גם כאשר בית המשפט ניגש לקבוע מי מבין בני הזוג יהפוך להורה המשמורן, במקרה של פרידה בין זוגות חד מיניים, נבחנים כמה פרמטרים חשובים וביניהם: טיב היחסים של הילדים עם כל אחד מההורים, סביבת המחיה של כל אחד מההורים, מידת הקרבה של הילדים לכל הורה, קרבתם הגיאוגרפית של כל אחד מההורים למסגרות החינוכיות של הילדים, למסגרות הפנאי שלהם ולחברים של הילדים, וכן הלאה.

כל זאת בשאיפה ברורה להגיע להסכם משמורת שייטיב עם הילדים עד כמה שניתן.

 

האם להכרעה בסוגיית המשמורת של זוגות חד מיניים יש השפעה על תשלום המזונות?

באופן עקרוני, בחתימה על הסכם משמורת בגירושין בין זוגות הטרוסקסואליים, חובת תשלום המזונות מוטלת על ההורה שאיננו משמורן (כאשר ברוב המקרים מדובר באב). זאת מלבד המקרים בהם הסכם של משמורת משותפת נחתם בין ההורים. במקרים כאלו נטל דמי המזונות נחלק בין ההורים בצורה שווה או כמעט שווה, ברוב המקרים.

לעומת זאת, במקרי גירושין של זוגות חד מיניים, לא קיימת עדיין חקיקה בישראל שמסדירה בצורה חד משמעית את חלוקת נטל המזונות, בין ההורים בגירושין. כדי להכריע בעניין זה, נוהגים בתי הדין בישראל לבחון כל תיק גירושין לגופו, ולהתייחס לנסיבות הכלכליות, המקצועיות והאישיות של כל צד בגירושין.

באופן עקרוני, כלל האצבע הוא שההורה שנושא ברוב ההוצאות שכרוכות בגידול הילדים, לרוב יקבל תשלום מזונות מההורה השני, ככל שקיים דמיון בשיעור ההכנסות של שניהם.

משמורת של זוגות חד מיניים
משמורת של זוגות חד מיניים

מה ההבדל בין הורה ביולוגי להורה מגדל וכיצד זה נוגע למשמורת של זוגות חד מיניים?

ישנם מקרים רבים שבהם בתי המשפט לענייני משפחה יוצאים מנקודת ההנחה שלילדים עדיף לגדול בביתם של ההורים הביולוגיים שלהם. זאת גם כשהקשר של הילדים עם הוריהם הביולוגים פחות חזק מהקשר שלהם עם ההורים שמגדלים אותם בפועל. מן הראוי לציין שבהקשר של פרידות בין זוגות חד מיניים, המצב מורכב עוד יותר.

כך למשל, כאשר זוג גברים מחליט להביא ילד לעולם בעזרת זוג נשים, יתכן מצב בו במקרה של פרידה בין זוג הגברים, המשמורת על הילד תועבר לידיה של אמו הביולוגית, וזאת לפי עקרון "חזקת הגיל הרך" שבתי משפט בארץ נוהגים לפסוק לפיו בתביעות משמורת. זאת מבלי שאיכות הקשר של האם הביולוגית עם ילדה הקטין, תילקח בחשבון לעניין זה.

 

הפתרונות האפשריים בנושא המשמורת של זוגות חד מיניים

בהמשך לאמור לעיל, קיימים כמה פתרונות אפשריים בסוגיית המשמורת בין זוגות חד מיניים, שבאמצעותם ניתן הן למקסם את טובת הילד והן לעשות צדק עם הוריו המאמצים גם במקרה של פרידה:

 

הסדרת משמורת של זוגות חד מיניים בהסכם חיים משותפים

כאשר מצטרף למשפחה חד מינית ילד חדש ניתן להוסיף בהסכם החיים המשותפים שבני הזוג חתומים עליו סעיף המתייחס באופן מפורש לסוגיית המשמורת בתרחיש בו בני הזוג או בנות הזוג יבחרו להיפרד. עם זאת, חשוב להיות מודעים לכך שסעיפים כאלו לא תמיד מתקבלים כסעיפים תקפים בבית המשפט, אם מתברר שהם התווספו להסכם לפני שהילד המדובר נולד בפועל.

 

הסדרת משמורת של זוגות חד מיניים על ידי הכרה בצו אימוץ

כאשר עסקינן בילד מאומץ, הבעיה של "חזקת הגיל הרך" ניתנת לפתרון באמצעות רישום ההורה שמעוניין לקבל משמורת על הילד, כהורה מאמץ. עם זאת, משום שהליכי אימוץ נוטים להתארך, רבים מההורים נמנעים מבחירה בדרך זו.

 

הסדרת משמורת של זוגות חד מיניים במסגרת פנייה להליך גישור

זהו הפתרון הכי סביר לעניין המשמורת של זוגות חד מיניים, היות והוא מאפשר להסדיר את סוגיית המשמורת ללא צורך לפנות לערכאות משפטיות. במסגרת הליכי גישור המתבצעים בתיווכו של עורך דין גירושין מוסמך, אפשרי להגיע להסכמה משותפת בנושא החזקת הילדים ויתר הנושאים הקשורים בה, ולוודא את תקפותן המשפטית של ההחלטות המשותפות בנושא.

 

הסדרת משמורת של זוגות חד מיניים בעזרת צו הורות פסיקתי

בעבר נקבע במסגרת פסק דין תקדימי שניתן על ידי בית המשפט העליון, שישנם מקרים ספציפיים בהם ניתן לקבל הכרה בצו הורות אף מבלי שיתקיימו הליכי אימוץ רשמיים. על בסיס פסיקה זו, כיום ניתן לאפשר במקרים מסוימים, משמורת משותפת בין זוגות חד מיניים.

 

לסיכום

מאחר וגם בשנת 2021, נישואים של זוגות חד מיניים עדיין לא מוכרים בישראל בצורה רשמית, הטיפול בסוגיית המשמורת של זוגות חד מיניים, עדיין מורכב יחסית ועשוי לסבך את חייהם של ההורים החד מיניים וילדיהם כאחד, במקרה של פרידה בין בני או בנות הזוג.

לכן במידה והחלטתם להיפרד, מומלץ לפנות להתייעצות מול עורך דין גירושין שמתמחה בנושא של משמורת של זוגות חד מיניים, ולבדוק כיצד ניתן לערוך הסכם משמורת בשיתוף פעולה או להגיע ביניכם להבנות מחוץ לכותלי בית המשפט, כחלק מהליכי גישור, שיכולים להיטיב גם אתכם וגם עם ילדיכם.

 

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

העברת משמורת מאב לאם

אם בעבר, במרבית המקרים, מי שהייתה מקבלת אוטומטית משמורת בלעדית על הילדים בגירושין, הייתה אמם של הילדים, הרי שכיום במקרים לא מעטים ההורה בעל המשמורת

משמורת קטינה המתגוררת דרך קבע בחו"ל

במרוצת השנים, הגיעו לבתי המשפט בישראל כמה וכמה מקרים בהם נדונה השאלה: האם מערכת המשפט במדינת ישראל היא בעלת סמכות להכריע בסכסוכי משמורת הנוגעים לקטינים

משמורת משותפת ללא תקשורת בין ההורים

כשזוגות בישראל עומדים לקראת הליך גירושין, כאשר ברקע ישנו סכסוך חמורה ביניהם, עולה לעתים מזומנות התהייה: האם ניתן יהיה להגיע להסכם משמורת משותפת ללא תקשורת