מזונות זמניים

כאשר בני זוג מגיעים להחלטה להתגרש, ישנן מספר החלטות שחשוב לקבל. בין היתר, ישנה סוגיית החזקת הילדים המשותפים וזמני השהות שלהם עם כל הורה. מההחלטות בנושאים אלו, נגזרות החלטות נוספות הרלוונטיות להליך הגירושין, וביניהן עניין דמי המזונות וחלוקת הרכוש הכולל גם את נכס המגורים במקרים מסוימים. אולם אם וכאשר חל עיכוב בהגעתם של בני הזוג להחלטות בנושאים העקרוניים הללו, לבית המשפט ישנה סמכות לפסוק על תשלום של דמי מזונות זמניים עבור הילדים. על כך במאמר זה.

מהם דמי מזונות זמניים ומי זקוק להם?

בהליכי גירושין בהם הצדדים מתקשים להגיע להסכמות בסוגיות המהותיות הכרוכות בפרידתם, הנפגעים הראשונים הם לרוב הילדים. על מנת להימנע ממצבים שבהם ילדים בגירושין חווים לא רק קושי רגשי, אלא אף פגיעה מוחשית ברווחתם, נוהגים בתי המשפט בישראל לקצוב תשלום מזונות זמניים עבור הילדים במקרים כאמור לעיל. זאת בנוסף להסדרי משמורת זמניים בילדים.

 

מי מקבל מזונות זמניים?

מאחר והסדרי משמורת זמניים הם בדרך כלל שמרניים באופיים, לרוב הצד שמקבל משמורת זמנית בילדים הוא אימם. בהתאם לכך, מי שמקבל דמי מזונות זמניים בתביעות גירושין שמתארכות, היא בדרך כלל האם. יחד עם זאת, סכום המזונות הזמניים נקצב רק לאחר שהוגשה לבית המשפט בקשה בהקשר זה.

 

מתי מגישים בקשה לתשלום מזונות זמניים?

החוק במדינת ישראל קובע שניתן להגיש בקשה לתשלום דמי מזונות זמניים, עוד לפני שהתקיים הדיון בתביעת הגירושין המרכזית. משמעות הדבר הינה כי ברגע שכבר ניכר שעיכוב בהליך המשפטי עומד לקרות, ניתן ואף נחוץ להסדיר ולו בצורה זמנית, את תשלום דמי המזונות

 

איך מגישים בקשה לדמי מזונות זמניים?

בקשה לדמי מזונות זמניים, ניתנת להגשה במקביל לתביעת הגירושין ואף לפני שהחלטות בתיק הגירושין נתקבלו או הגיעו לדיון בערכאות.

מזונות זמניים
מזונות זמניים

מה צריכה לכלול התביעה לתשלום מזונות זמניים?

בתביעה לדמי מזונות זמניים, יש לכלול תצהיר של מגישי הבקשה ומסמכים נוספים אשר תומכים בדרישה הזו. לצורך העניין, תלושי שכר, דפי חשבון, ולמעשה – כל מסמך אחר אשר עשוי לסייע לבית המשפט בקבלת החלטה בנושא.

 

מה קורה אחרי הגשת תביעת מזונות זמניים?

לאחר הגשת תביעת למזונות זמניים, הנתבע (לרוב אבי הילדים) יידרש להגיש את תשובתו לתביעה בתוך 10 ימים מהמועד בו הבקשה הוגשה לו. לבית המשפט ישנה הסמכות לקיים דיון בבקשה, אך הוא רשאי לפסוק לגביה גם מבלי לקיים דיון כזה.

 

מי מקבל את ההחלטות בנושא מזונות בהליכי גירושין בישראל?

תביעות גירושין בישראל מתנהלות מול בית דין רבני או בית דין לענייני משפחה, בהתאם לערכאה שבה נפתח תיק הגירושין. במקרים בהם בני הזוג המתגרשים אינם מצליחים להסכים בינם לבין עצמם על חלוקת הרכוש בגירושין ו / או נושא המשמורת בילדים, מי שיקבל את ההחלטות בנושאים אלו, כמו גם בנושא המזונות שהוא נגזרת של ההחלטות הנ"ל – הם השופטים או הדיינים בבית המשפט שהתבקש לדון בתביעת הגירושין של הזוג.

 

הנסיבות שבהן חל עיכוב בגירושין שמצדיק קציבת מזונות זמניים

ישנם מקרים לא מעטים בהם בני זוג המתגרשים על רקע מטען רגשי כבד, אינם מצליחים לקיים זה עם זו דיון ענייני באף סוגיה, לא כל שכן בסוגיות כבדות משקל כמו נושא המשמורת על הילדים בגירושין. זוגות כאלו נוטים לפנות לגירושין בערכאות, המתנהלים בדרך של הגשת תביעת גירושין.

לא אחת, תביעות גירושין נגררות ומסתבכות, על רקע נסיונו של כל אחד מבני הזוג לצאת מההליך כשידו על העליונה. במצבים אלו הנפגעים העיקריים הם הילדים המשותפים של בני הזוג, שהתארכות הטיפול בתביעת הגירושין של ההורים נוטה לפגוע באיכות החיים שלהם. מכאן ההצדקה לקציבת מזונות זמניים בהליכי גירושין ארוכים.

 

מהו סכום דמי המזונות הזמניים?

סכום דמי המזונות הזמניים, נקצב על ידי בית המשפט, על בסיס הערכה משוערת של השופטים לגבי הסכום הנחוץ לקיום הילדים בכבוד ושמירה על רמת החיים שהם רגילים אליה. מכאן שלא תמיד מדובר בסכום שנותן מענה מלא ומדויק לצרכים של הילדים בזמן הליך הגירושין. מנגד, סכום המזונות הזמניים עשוי גם להכביד באופן בלתי מידתי על אבי הילדים. לכן כאשר מתעורר הצורך בדמי מזונות זמניים, חשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין.

 

מהי משמעותם של דמי מזונות זמניים בראי החוק?

חרף העובדה שתשלום של דמי מזונות זמניים, אינו משפיע על היקף דמי המזונות שישולם עבור הילדים לאחר הליך הגירושין, חשיבותם אינה נופלת מזו של דמי המזונות הקבועים שבית המשפט יקצוב בתביעת הגירושין. לאור זאת, אי עמידה בתשלום דמי המזונות הזמניים שקצב בית המשפט בהליך הגירושין, יכול להוביל לפתיחת הליכים משפטיים והליכי גבייה נגד החייב, לרבות הליכים בלשכת ההוצאה לפועל.

הליכי גבייה מסוג זה עשויים לכלול סנקציות כלכליות לא פשוטות כגון עיקולים בחשבון הבנק, עיקולי משכורות והכנסות, ושאר הגבלות. בנוסף, חוב בדמי מזונות זמניים, יכול להגבות בעזרת המוסד לביטוח לאומי, בדומה לחוב של דמי מזונות קבועים.

יחד עם זאת, מן הראוי לציין כי במידה ודמי המזונות הזמניים שקצב בית הדין, הם גבוהים מסכום המזונות הקבועים שבית המשפט יקבע בסוף הליך הגירושין, אימם של הילדים לא תידרש להשיב למשלם את ההפרש.

 

מדוע חשוב לקבל ליווי משפטי של עורך דין גירושין בהגשת בקשה למזונות זמניים?

כאשר מוגשת בקשה לתשלום דמי מזונות זמניים, הדבר קורה לרוב על רקע מצוקה כלכלית לא פשוטה של ההורה בעל המשמורת הזמנית בגירושין. למרבה המזל, בעזרת סיוע משפטי אישי של עורך דין גירושין, ניתן לא אחת להבטיח כי הבקשה תטופל ביעילות ובמהירות יחסית, וכי סכום המזונות הזמניים שיקבע יהיה הוגן וריאלי.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין