מזונות אישה

כשזוג יהודי במדינת ישראל ניגש להליכי גירושין, הבעל נדרש לשלם מזונות לאשתו, לאורך כל ההליך. מדובר בחובה חוקית שמקורה בדין העברי ונקראת "מזונות אישה". תשלומי מזונות אישה, תקפים עד מועד אישור הגט באופן רשמי ברבנות, אשר לפניו – בני הזוג עדיין נחשבים לזוג נשוי בראי החוק. אולם החל מן הרגע שבו הגט מאושר, הבעל רשאי לחדול מלשלם מזונות אישה. דמי מזונות אישה, נועדו בין היתר, למנוע מצבים של סרבנות גט מצד גברים – על ידי כך שלהחלטתו של הבעל שלא לתת לאשתו גט, יש השלכות כלכליות עבורו.

מזונות אישה – מהם ולמה הם קיימים?

דמי מזונות בגירושין, נחלקים כאמור לשני סוגים: מזונות אישה ומזונות ילדים. מזונות אישה משולמים כאמור, על ידי הבעל, לאורך כל הליך הגירושין ועד שהגט ניתן. זאת במסגרת חובתו החוקית של גבר נשוי לכלכל את אשתו, על פי דין תורה. כל עוד הנישואין לא הותרו בפועל, מבחינה משפטית הגבר עדיין מצופה להבטיח את רווחתה הכלכלית של האישה הנשואה לו.

 

המקור ההלכתי לחיוב הבעל בתשלום מזונות אישה בהליך הגירושין

בנישואין בין זוגות יהודים בישראל, הדין האישי שחל על שני בני הזוג במסגרת הטיפול המשפטי בגירושין, הוא דין תורה. דין תורה, למעשה מחייב את הבעל לזון את אשתו, היינו – לדאוג לרווחתה הכלכלית ולרמת מחיה ראויה. חובה זו, אינה בטלה מבחינת החוק, רק משום שבני זוג מצויים בהליך גירושין. לפיכך, הבעל משלם לאשתו על בסיס חודשי, דמי מזונות לאישה.

הכספים הללו באים אם כן, לאפשר לאישה לשמר את איכות החיים בה הורגלה לאורך נישואיה לבעלה, גם במהלך תקופת הגירושין. זאת כל עוד הנישואים לא תמו באופן פורמלי מבחינה חוקית. על פי ההלכה, גבר ואישה שנמצאים במעמד חוקי של זוג נשוי, ישארו נשואים עד לאישור הגט במסגרת טקס סידור גט המתנהל בבית דין רבני. לכן הבעל נדרש לדאוג לפרנסת זוגתו על ידי תשלום מזונות אישה, לאורכו של כל הליך הגירושים.

 

למשך כמה זמן מזונות אישה משולמים?

מזונות אישה הינם כספים שהבעל חייב לשלם מדי חודש בחודשו לאישה הנשואה לו, החל מהמועד בו נפתחו הליכי הגירושים, ועד המועד בו ניתן לאישה הגט הלכה למעשה.

 

מזונות אישה – מה הם מכסים ולפי מה קובעים את הסכום?

על מזונות אישה בגירושין, לכסות את כלל צרכי המחייה שלה לאורך ההליך. זאת לרבות מזון, ביגוד מוצרי טואלטיקה, הוצאות דיור, הוצאות נסיעה, הוצאות אחזקת בית, תשלומים לעובדי משק בית, אחזקה של כלי רכב, הוצאות בריאותיות, וכיוצא באלו. הרעיון בתשלום מזונות אישה, הוא שאלו יכסו את הוצאותיה השוטפות כך שתתאפשר לה שמירה על איכות החיים בה היא הורגלה בתקופת החיים לצד בעלה, ולא פחות מכך.

מזונות אישה
מזונות אישה

משמעות הדבר הלכה למעשה, היא שהאישה זכאית לתשלומי מזונות אישה בהתאם לאמידותו של האיש לו היא נשואה. היקפם של דמי המזונות לאישה נקצב על ידי בית המשפט בתביעת הגירושין, כנגזרת של היקף ההכנסה הפוטנציאלית של בעלה, ולאו דווקא על פי הכנסות הבעל בפועל. לעניין זה, נלקחות בחשבון גם הכנסות מרכוש והכנסות מנכסים מניבים או בעלי ערך כספי, בהינתן וקיימים כאלו.

 

האם גם בגירושין בין זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים קיים תשלום מזונות אישה

בישראל של ימינו, גם כשבני זוג מחליטים להתחתן בנישואין אזרחיים במדינה זרה, הם הופכים לזוג נשוי בכל ההיבטים, מבחינה משפטית. בהתאם לכך, הפסיקה התקדימית בנושא מזונות אישה בגירושין של זוגות כאלו, הובילה לכך שבתי המשפט בישראל נוהגים לחייב כיום תשלום של מזונות אישה גם במקרים הללו.

 

האם מזונות אישה ניתנים לביטול?

כאשר אישה מחליטה לעזוב את הבית שבו היא חיה עם בעלה, במידה והמעשה מתבצע ביוזמתה שלה, ללא מתן הסבר מוצדק לבן זוגה, הזכאות שללה לדמי מזונות אישה בגירושין, עשויה להישלל ממנה, לפי החוק. גם אישה שהוכח כי היא בגדה בבעלה עם גבר אחר, סביר שתאבד את זכאותה לדמי מזונות אישה במסגרת תביעת הגירושין בבית דין רבני.

עילה נוספת לביטול הזכות למזונות אישה בגירושין, הינה סירוב של אישה לקיום יחסי מין עם הבעל שלה. יצויין כי גם אישה שמפריעה לבעלה במודע לקיים את חוקי הדת, איננה זכאית אף היא לתשלום מזונות אישה בעת הגירושין מבעלה.

 

על המורכבות המשפטית באכיפת נושא מזונות אישה

בכדי שאפשר יהיה להוכיח בבית המשפט כי תביעת מזונות אישה שהוגשה לפתחו היא מוצדקת, יש לבנות תיק הוכחות איתן שיסייע לאישה לסתור את טענותיו של בן זוגה לכך שקיימת עילה לשלילת מזונותיה, על פי דין תורה. לשם כך חשוב ביותר להיעזר בעורך דין גירושין הבקיא בניהול תיקים מסוג זה.

לעורך דין אשר מתמחה בנושא אכיפת חובת תשלומי מזונות לסוגיהם, ישנם הכלים לסייע לאישה למצות את זכויותיה מול בעלה ומול בתי הדין הרבניים, בהליך הגירושין. על אותו המשקל, גם גבר שנדרש לשלם מזונות אישה כאשר החוק איננו מצדיק זאת, יוכל להפיק תועלת רבה מכך שלצידו יהיה עורך דין הבקיא בדרישות החוק בהקשר זה.

 

היתרון בפנייה לעורך דין גירושין במחלוקות על תשלום דמי מזונות אישה

עו"ד גירושין בעל התמחות בדיני משפחה, הוא כפי שודאי כבר הבנתם, הגורם המקצועי הרלוונטי ביותר לטיפול בסכסוכים בנושא תשלום מזונות בהליכי גירושין. לעורך דין שמתמחה בליווי של תביעות מזונות, ישנם הידע והכלים שיאפשרו לו לבנות עבורכם אסטרטגיה משפטית, שתיתפר בהתאם לנסיבות הפרטניות בתיק הגירושין שלכם.

לא אחת, הליווי המשפטי של עורך דין השולט בהוראות החוק העדכניות ביותר, ההלכה הפסוקה בתביעות מזונות והמגמות בבתי המשפט בישראל, יכול לסייע לבני הזוג הנתונים במחלוקת סביב עניין המזונות לאישה, לפתור את הבעיה ביעילות רבה.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין