ירושה

ירושה הינה מושג כללי אשר מייצג את כלל הרכוש אותו פלוני מייעד מראש לטובת יורשיו, במועד פטירתו. בישראל החוק שמסדיר את נושא חלוקת הירושה נקרא "חוק הירושה", אשר נחקק בשנת 1965. במסגרתו של חוק זה מצוינות הוראות לחלוקה של הרכוש שהותיר אחריו אדם בלכתו, בין היורשים החוקיים שלו.

חלוקת הירושה עשויה להתבצע על פי צוואתו של המנוח או בהיעדר מסמך כזה, בהתאם לכללי הירושה לפי דין הקובעים מי יהיו יורשיו האוטומטיים. במדריך זה נסביר כיצד מתבצעת חלוקת הירושה בכל אחד מהתרחישים הללו ומה מומלץ לעשות בנושא זה כאשר מחליטים להתגרש.

חלוקת הירושה אחרי הגירושין – הנושא שלא רציתם לחשוב עליו

בני זוג רבים הנקלעים להליכי גירושין, הם כאלו שניסחו בשלב כזה או אחר בחייהם צוואה שמטרתה הינה להסדיר את החלוקה של הירושה שיותירו אחריהם ביום פטירתם. אולם חשוב לדעת כי ישנה בעייתיות מובנית במצב כזה, והיא שללא צוואה מעודכנת, ככל שבעל הירושה ילך לעולמו, בן או בת זוגו לשעבר עלולים להתברר כזכאים לקבלת חלק משמעותי מירושתו.

זאת בהתאם להנחיות בצוואתו אשר נכתבה כאשר בני הזוג היו עדיין נשואים וביחסים טובים.

האם בני זוג שהיו בשלבי גירושין עם אדם שהלך לעולמו יש זכות בירושה שלו?

לעריכת צוואה מעודכנת בהליכי גירושין ישנה חשיבות רבה, אשר מתבהרת עוד יותר באותם מקרים שבהם אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו מסמך צוואה כלל. במקרה כזה אם מתברר כי המנוח היה בעיצומם של הליכי גירושין שבהם הגט טרם ניתן, חוק הירושה לפי דין יעניק כברירת מחדל חצי מהירושה שהמנוח הותיר אחריו לאקס/ית שלו.

זאת להבדיל ממצב שבו הגט הרשמי כן ניתן, או אז חוק הירושה קובע כי הירושה תחולק לאחר הגירושין בין קרובי המשפחה החיים של המנוח, או קרובי משפחתו שנולדו בטווח זמנים של 300 יום ממועד לכתו. למותר לציין כי בתרחיש זה לבן הזוג לשעבר כבר לא תהיה זכות בירושה.

 

מה אומר חוק ירושה על פי דין לגבי חלוקת ירושה בגירושין?

חוק הירושה קובע את סדר היורשים של אדם שנפטר, כדלקמן:

  1. בני זוג נשואים וזוגות ידועים בציבור בכפיפות לתנאים מסוימים
  2. צאצאיו של המוריש והצאצאים שלהם (לרבות ילדים שהנפטר אימץ בצורה חוקית)
  3. ההורים של המוריש וצאצאיהם
  4. הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם

למרות האמור לעיל, לאחר שהגט ניתן, בני זוג לשעבר אינם מכוסים עוד בהגדרה זו.

ירושה
ירושה

כיצד ניסוח של צוואה בגירושין רלוונטי לנושא הזכויות בירושה אחרי הגירושין?

ניסוח צוואה עדכנית בגירושין, היא צעד מאוד חשוב ויש שיאמרו הכרחי עבור שני הצדדים. זאת מפאת העובדה שסדרי העדיפויות של אנשים נוטים להשתנות על רקע הגירושין, כאשר השינוי ניכר גם בתכנון של חלוקת נכסי הירושה של כל אחד מבני הזוג.

כאשר אין בנמצא צוואה עדכנית הכוללת הנחיות אשר נמסרו אחרי הגירושין, אותה צוואה שנחתמה טרום הקרע שנוצר בין בני הזוג, בעינה עומדת, גם לאחר שאלו התגרשו. עקב כך, כאשר המוריש הולך לעולמו, הגרוש / ה שלו זוכים לקבל חלק מירושתו.

מה יעשה בירושה של גרוש/ה שלא ערכו צוואה לפני גירושיהם?

חוק הירושה הישראלי מגדיר כאמור שעם פטירתו של אדם, הרכוש שלו מתחלק בין יורשיו על פי הדין. בסעיף 10 של חוק זה נקבע שבני זוג (לרבות ידועים בציבור ומי שחלקו יחדיו משק בית משותף) הם חלק מהיורשים על פי הדין ואף ראשונים בהיררכיית הירושה.

החוק מקנה לבני הזוג קדימות על יתר היורשים, ואפילו על פני צאצאיו של המוריש. פירושו של דבר הינו שככל שהנפטר לא ערך מראש מסמך צוואה, חוק הירושה לפי דין מאפשר לבן / בת הזוג ששאף להתגרש מהם לקבל חצי מירושתו באופן אוטומטי. גם כלי הרכב המשפחתי וכל החפצים שנצברו בין בני הזוג ביחד, מועברים לגרוש או לגרושה בנסיבות הללו, ורק יתר הרכוש מחולק בין צאצאיו של הנפטר.

האם לבן או בת הזוג לשעבר זכויות בירושה שנתקבלה מצד שלישי?

אנשים רבים בישראל אינם יכולים שלא לתהות האם לבני הזוג לשעבר יש זכות בירושה שהם קיבלו מקרובי משפחה מהצד שלהם, מחברים או מכרים מסוגים אחרים. האם בתביעות גירושין, החוק בישראל מחייב חלוקה של נכסים שנתקבלו בירושה עם בן / בת זוג לשעבר? אין ספק שהדבר הנכון במקרים כאלו הוא להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני ירושה בכדי לבחון את המקרה לגופו.

אולם ככלל אפשר לומר כי עלפי החוק בארץ, הכספים שניתנים לאדם בירושה הם שלו ושלו בלבד.

גם במצבים שבהם מתבצעת חלוקה של ירושה כלשהי תוך כדי הנישואין, הכספים, הנכסים והחפצים שהועבר לחזקת אחד מבני הזוג בירושה, מהווים רכוש בלעדי שלו. היינו, בני הזוג שלא קיבלו את הירושה במישרין, אינם בעלי זכות בה. יחד עם זאת, מן הראוי לציין כי ישנם מצבים יוצאי דופן אשר בהם חלוקת הירושה אחרי הגירושין מורכבת יותר.

לדוגמה, כשמי מבני הזוג ירש כסף מבן משפחה שלו, ובחר לבצע השקעה עם בן הזוג בעזרת אותו סכום. במקרים שכאלו, עלול להתקבל בבית הדין פסק דין שלפיו הנכס בו הכספים הושקעו במשותף, יהווה רכוש משותף, לפחות באופן חלקי.

כך תמנעו קשיים בחלוקת הירושה אחרי הגירושין

אין חולקין על כך שהליכי גירושין נוטים להתארך מעבר לתכנון. בנוסף, ישנם גם מקרים שונים אשר בהם הגירושין מגיעים בהמשך לתקופה של פרידה לא רשמית שמתבצעת בפועל על ידי מעבר של אחד מבני הזוג למקום מגורים נפרד. במצבים כאלו עשוי להיווצר פתח למצב בו אחד הצדדים ילך לעולמו לפני שהושלמו הליכי הגירושין באופן רשמי, וטרום עריכתה של צוואה עדכנית שמגדירה את הדרך לחלוקת הירושה עם תום הגירושין.

במצב כזה, בני הזוג הנותרים, ירשו את הפרוד שלהם באופן אוטומטי, חרף העובדה שבמועד פטירתו הם בכלל לא היו יחד. הנחת הבסיס שעליה נשען החוק בישראל הינה שכל עוד הליכי הגירושין לא תמו, תמיד יתאפשר שלום בית. אי לכך הזכות לקבלת חלק בירושה אחרי הגירושין, אינה נשללת מבני זוג פרודים באופן אוטומטי, אלא רק עם מתן הגט הרשמי.

בשורה התחתונה

ניסוח של מסמך צוואה בגירושין הינו הליך חיוני וקריטי המבוצע באופן מקצועי בעזרת עורך דין שמתמחה בדיני משפחה ודיני ירושה. בעריכת צוואה בגירושין, יש להגדיר את זהותם הברורה של יורשיו של המצווה, בהתאם להעדפותיו העדכניות ביותר, וגם להסדיר את הצורה שבה הירושה תתחלק ביניהם.

בעריכת הצוואה בגירושין נהוג אף להוסיף התייחסות מפורשת לעןבדה שבני הזוג הגרושים ינושלו מזכותם בירושה ולא יהיו זכאים לקבל בה כל חלק, גם אם בן זוגם ילך לעולמו לפני שהליך הגירושין יסתיים סופית.

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד  המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

חלוקת ירושה לאחר גירושין

חלוקת ירושה לאחר גירושין היא נושא רגיש ובעייתי בכמה וכמה היבטים. ראשית, ישנו התרחיש בו אדם הולך לעולמו מבלי שעלה בידו לכתוב צוואה שתגדיר מה

הסתלקות מירושה בגירושין

גירושין הינם תהליך מורכב וקשה אשר עובר כל אחד מבני הזוג, הן מבחינה רגשית והן מבחינה מעשית. חלוקת הממון בין בני הזוג מתייחסת לכלל הנושאים

ביטול צו הירושה

אולי לחלק מכם נושא הירושה נראה עוד רחוק, אבל אנשים רבים וביניהם זוגות רבים בישראל, מחליטים להתחיל לעסוק בו כבר בשלבים המוקדמים יחסית של חייהם.

עורך דין ירושה – גירושין

עריכת צוואה וטיפול בירושות אינן פעולות פשוטות בשום מובן וודאי שלא בהקשר של הליכי גירושין. אך אין ספק כי מדובר בנושאים שחשוב ביותר להסדירם. חשיבות