חלוקת מזונות

אם עד לפני שנים מספר, כל אב בישראל שעבר גירושין נדרש היה לשלם לגרושתו מזונות ילדים, הרי שבעקבות שינויים פסיקתיים שחלו בשנים האחרונות בארץ, כיום ניתן לדון באפשרות שנקראת "חלוקת מזונות". חלוקת מזונות פירושה האפשרות לחלק באופן הוגן את ההוצאות הכרוכות בגידול הילדים ואחזקתם לאחר הגירושין, בין שני ההורים החולקים משמורת משותפת. במסגרת הסקירה שלפניכם, נסביר כיצד חלוקת מזונות מתאפשרת כשקיים הסכם משמורת משותפת בין ההורים, כיצד חלוקה זו מתבצעת ומהם השינויים בפסיקה שהובילו לכך.

השינויים בפסיקה שבעקבותיהם מתאפשרת חלוקת מזונות במשמורת משותפת

בשנים האחרונות ישנה מגמה פסיקתית, אשר במסגרתה במקרים רבים, חלוקת מזונות במשמורת משותפת נעשית אפשרית. אף שלפי הדין העברי, שעל פיו פועלים בתי המשפט בנושא דמי המזונות, תשלום דמי מזונות בגין הילדים בגירושין, נועדו להיות באחריותו הבלעדית של האב, כיום ניכר שבתי הדין למשפחה נוטים יותר מבעבר לאפשר חלוקה שוויונית יותר בנטל המזונות בין ההורים, כאשר יש להם משמורת משותפת.

זאת על רקע פסקי דין תקדימיים שנתקבלו בבית המשפט העליון ובבית המשפט המחוזי בשנים 2017 ו-2018 בסוגיי של חלוקת מזונות.

 

פסקי הדין התקדימיים שנתנו פתח לחלוקת מזונות במשמורת משותפת

בבית המשפט העליון ניתן ביולי 2017, פסק דין חדשני שקבע כי עבור ילדים בגילאי 6 עד  15 שנים, ככל שלשני ההורים יש משמורת משותפת, ניתן לאפשר לאב כיסוי מופחת של הוצאות המחייה של הילדים במסגרת תשלומי המזונות. זאת באמצעות חלוקה מאוזנת של נטל המזונות ילדים בין האב לאם הילדים.

בפסיקה זו למעשה דאג בית המשפט העליון להסתנכרן להלכה הפסוקה בבתי המשפט לענייני משפחה, שבהם הורים רבים לילדים בני 6 עד 15, נדרשו לחלוק בנטל המזונות שניהם, כאשר החלוקה נשענה על המצב הכלכלי וההוצאות של כל הורה, לצד היקף זמני השהות של כל הורה עם הילדים.

 

חלוקת מזונות במשמורת משותפת – כיצד היא מתבצעת על פי הפסיקה העדכנית

בתי המשפט בארץ, שואפים תמיד לאזן בין חוקי הדין העברי בעניין חובת תשלום המזונות לילדים, לבין הצורך לממש את עקרון השוויון בנטל כאשר נקבעת משמורת משותפת בין ההורים המתגרשים.

חלוקת מזונות
חלוקת מזונות

בכדי ליישב את ההתנגדות הקיימת בין העקרונות הנ"ל, שופטים רבים נוהגים לנמק את הכרעתם לעניין חלוקת המזונות במשמורת משותפת, באמירה שלא קיימת חובה מובהקת של אבות לתשלום כספים לשם מימוש חובתם לזון את ילדיהם בגירושין. לכן, הם מנמקים, אפשר לפסוק כי האב ימלא את חובתו לזון את ילדיו על ידי השתתפות פעילה בהוצאות הכרוכות בגידולם, וזאת על ידי גידול הילדים בפועל ואחזקתם.

 

חלוקת מזונות שוויונית בין ההורים החולקים משמורת משותפת

לכאורה נדמה כי חלוקת מזונות במשמורת משותפת, הפכה לאחרונה לעניין יחסית שכיח בבתי הדין האזרחיים בארץ. ואמנם, טרם נחקקה הוראה אשר מסדירה באופן חד משמעי את הדבר. מרבית האבות בישראל של היום, עדיין חייבים בכיסוי מזונותיהם של ילדיהם, עד הגיעם לגיל 15.

יחד עם זאת, בחלק מהמקרים מדובר על חובה הנגזרת מכך שקציבת המזונות ניתנה כאשר הייתה לאם משמורת יחידנית וההכרעה בתביעות לחלוקת מזונות, עודנה תלויה במידה רבה בשיקול דעתם של שופטי בתי המשפט בכל מקרה לגופו.

 

מה בין חלף מזונות וחלוקת מזונות במשמורת משותפת?

במקרים שבהם אב מקבל משמורת משותפת על ילדיו, והוא נושא בהוצאות הנוגעות לטיפול בילדיו במישרין ולא בתצורה של תשלום דמי המזונות עבור הילדים לאמם, בעגה משפטית זה נקרא "חלף מזונות". חלף מזונות וחלוקת מזונות – חד הם. אולם אין בכך כדי לומר כי חלף מזונות מקנה לאב פטור מוחלט מכיסוי עלויות הטיפול בילדיו.

פתרון זה בסך הכל מאפשר חלוקה של נטל המזונות בין ההורים החולקים משמורת משותפת, תוך שהכנסותיה של האם נלקחות בחשבון בהקשר זה.

 

מה בין חלוקת מזונות במשמורת משותפת וביטול מזונות ילדים?

בעקבות הכרעת הדין התקדימית אותה הזכרנו קודם לכן, כיום הסבירות לאישורה של תביעה לחלוקת מזונות במשמורת משותפת, היא גבוהה משמעותית מבעבר. אי לכך, ניתן לא אחת גם להגיע למצב שבו מתאפשר ביטול מלא של החיוב במזונות האב לילדיו במסגרת המשמורת המשותפת. זאת ככל שאבי הילדים יכול לקחת על עצמו את האחריות לכיסוי של כלל ההוצאות הרלוונטיות לטיפול בילדים ולדאגה לצרכיהם בזמן שהייתם אצלו.

חלוקת מזונות שווה בשווה בין שני ההורים, מתאפשרת כמובן, כתלות בכך שסך הימים בהם הילדים נמצאים עם אביהם זהה לאלו שבהם הם אצל אמם. אולם יש לזכור בהקשר זה כי הוצאות מיוחדות הנוגעות לגידול הילדים אינן מכוסות במסגרת חלוקה זו, ולמעשה שני ההורים בעלי המשמורת המשותפת מצופים לחלוק בכיסוי שלהן.

 

בשורה התחתונה

משמורת משותפת היא הסדר אשר במסגרתו האחריות לטיפול בילדים אחרי הגירושין, אחזקתם וגידולם – נחלקת בין שני הוריהם גם יחד. כאשר הסכם המשמורת המשותפת קובע משמורת בחלוקת זמני שהות שווה בין שני ההורים, החלק של כל הורה בגידול הילדים, הוא זהה לחלקו של ההורה השני.

עקב כך גם ההוצאות הפיננסיות שמוצא הורה שמקבל משמורת משותפת, גדלות בהשוואה להוצאות שהיו לו בתקופה בה התאפשר לו לפגוש את ילדיו במסגרת הסדרי ראייה בלבד. על בסיס הבנה זו כי הוצאותיו של אב שמתאפשרת לו משמורת משותפת הן הוצאות שיש להתחשב בהן בעת קציבת גובה המזונות בגין הילדים, כיום ניתן להגיש תביעה לחלוקת מזונות בהסכמי משמורת משותפת, וזאת בגין ילדים בני שש עד חמש עשרה שנים.

לטובת מקסום סיכוי התביעה לקבל את אישורו של בית המשפט, מומלץ ביותר לפנות מבעוד מועד להתייעצות משפטית מקצועית עם עורך דין המתמחה בהגשת תביעות למזונות במשמורת משותפת.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין