חלוקת ירושה לאחר גירושין

חלוקת ירושה לאחר גירושין היא נושא רגיש ובעייתי בכמה וכמה היבטים. ראשית, ישנו התרחיש בו אדם הולך לעולמו מבלי שעלה בידו לכתוב צוואה שתגדיר מה יעלה בגורל רכושו. במצב כזה, לגרוש/ה תהיה זכות אוטומטית בחלק נכבד מן הירושה, על פי החוק. מנגד, ישנם מקרים שבהם צוואה אמנם קיימת, אך היות ומדובר בצוואה שנוסחה לפני פרוץ המשבר ביחסים בני בני הזוג, לגרוש/ה עשוי להיות עדיין חלק בירושה על פיה. האתגר השלישי הנוגעת לחלוקת ירושה לאחר גירושין, נוגע לחלוקת הזכויות בירושה שניתנה לאחד מבני הזוג על ידי צד שלישי, לאחר הגירושין. בסקירה זו נדון בשלושת התרחישים הללו ובפתרונות האפשריים.

כיצד חלוקת ירושה לאחר גירושין מתבצעת במקרה שאחד מבני הזוג נפטר?

חלוקת ירושה לאחר גירושין כאשר אחד מבני הזוג נפטר, מתבצעת על  פי "חוק הירושה, תשכ"ה 1965". במסגרת חוק זה, מפורטות ההוראות המתוות את אופן חלוקת הרכוש והכסף של אזרח ישראלי שנפטר, בין יורשיו החוקיים. זהותם של היורשים וסדר היורשים לעניין זה, נגזרים מכללי הירושה לפי דין או מההוראות במסמך הצוואה, במידה והמנוח הניח אחריו מסמך כזה טרום לכתו.

 

חלוקת ירושה לאחר הגירושין על פי חוק הירושה לפי דין

החשיבות של חתימה על צוואה בהליכי גירושין, נעשית ברורה באותם מקרים שבהם אדם הולך לעולמו במהלך הליך הגירושין מבלי שהותיר אחריו צוואה כלל. במצב כזה, קובע חוק הירושה לפי דין בישראל, כי חצי מהרכוש והממון שהנפטר השאיר אחריו – יעברו לחזקת בן / בת הזוג שמהם עמד להתגרש.

זאת בהנחה והגט טרם ניתן לפני פטירתו של אותו אדם. אולם ככל שכבר ניתן הגט הרשמי לבני הזוג, חלוקת ירושה לאחר גירושין מבוצעת בכפוף לחוק הירושה לפי דין, בין קרובי המשפחה הנותרים של המנוח, ואלו שיוולדו בתוך עד 300 יום ממועד לכתו.

 

סדר היורשים בחלוקת ירושה לאחר גירושין על פי חוק הירושה לפי דין

חוק הירושה לפי דין קובע את סדר היורשים לעניין חלוקת הירושה לאחר הגירושין ובכלל, בהתאם להיררכיה הבאה:

  1. בת / בן הזוג של המוריש/ה (בעלי קדימות בקבלת הירושה)
  2. ילדי המוריש/ה והצאצאים שלהם (לרבות ילדים שאומצו באופן רשמי על ידי המוריש/ה)
  3. הורי המוריש/ה והצאצאים שלהם
  4. הסב והסבתא של של המוריש/ה והצאצאים שלהם

לעניין זה נוסיף ונחדד כי לאחר הגירושין הרשמיים, בן / בת הזוג של המוריש/ה כבר לא יהוו חלק מהיורשים החוקיים שלו או שלה, על פי חוק הירושה לפי דין ולכן לא תהיה להם זכאות בירושה שהשאיר אחריו.

חלוקת ירושה לאחר גירושין
חלוקת ירושה לאחר גירושין

חלוקת ירושה לאחר גירושין בהעדר צוואה

חוק הירושה על פי דין, קובע כי חלוקת ירושה לאחר גירושין בהעדר צוואה, תתבצע לפי סדר היורשים שצוין מעלה, כאשר לבני זוגם של הנפטרים שלא ערכו צוואה, ניתנת קדימות על פני יתר היורשים החוקיים של המנוח, כולל ילדיו. אי לכך, כאשר אין צוואה בנמצא, הגרוש/ה של המוריש יהנו ממחצית מכלל ירושתו באופן אוטומטי.

גם המכונית המשפחתית וכל המיטלטלין והכלים שנצברו בין בני הזוג במהלך הנישואין, יועברו לגרוש/ה של הנפטר בנסיבות כאלו, ורק יתרת הרכוש תתחלק בין ילדיו.

 

חלוקת ירושה לאחר גירושין על פי צוואה שאיננה מעודכנת

ישנם, כאמור, מקרים אשר בהם אמנם קיימת צוואה, אולם משום שעסקינן במסמך שנוסח טרום הקרע בין בני הזוג שהחליטו להתגרש, היא אינה משקפת את סדרי העדיפויות האמיתיים של המוריש לעניין חלוקת עזבונו לאחר גירושיו. במצב כזה, לגרוש/ה עשויה להיות זכות ברכוש שהמונח הותיר אחריו משום שהצוואה לא עודכנה במועד כדי לנשל את הגרוש/ה מן הירושה.

מכאן החשיבות הרבה של עריכת צוואה חדשה לקראת הגירושין, שתכלול הוראות שישקפו את סדרי העדיפויות של המצווה, שבעקבות הגירושין סביר שהשתנו.

 

חלוקת הזכויות בירושה שניתנה לאחד מבני הזוג על ידי צד שלישי

זוגות רבים שמתגרשים מתחבטים בסוגיה האם יאלצו לחלוק בירושה שקיבלו מצד שלישי, עם בני זוגם במסגרת חלוקת ירוקה לאחר גירושין. השאלה שנשאלת בהקשר זה רבות, היא האם כספים, נכסים או רכוש שאדם יורש נחשבים כרכוש משותף לו ולבן זוגו שהוא בר חלוקה בהליך הגירושין.

במצבים מסוג זה שלעיתים נמצאים בתחום האפור, מומלץ להיוועץ בעורך דין גירושין הבקיא בנושא חלוקת ירושה לאחר גירושין. עם זאת, חשוב להכיר שבאופן עקרוני החוק בישראל קובע שדינם של נכסים וכספים שאדם מקבל לידיו בלבד בירושה, כדין רכוש שנמצא בבעלותו הבלעדית ואין צורך לחלקו במסגרת חלוקת הממון בגירושין.

כפועל יוצא – אם הירושה לא ניתנה לבן או בת הזוג – לא תהיה להם כל זכות בה, לא במהלך הנישואין וודאי שלא במסגרת הליך הגירושין.

יחד עם זאת, המציאות היא לעיתים מורכבת יותר, ומצריכה בחינה מדוקדקת. לדוגמא, במקרה שבו אדם מקבל כספים בירושה ועושה בהם שימוש במסגרת רכישת נכס להשקעה עם בת או בן זוגו. במצב כזה, בית המשפט עשוי לפסוק כי אותו נכס שנרכש במשותף באמצעות כספי הירושה, ייחשב כרכוש משותף לעניין חלוקת הירושה לאחר הגירושין.

 

מי יכול לסייע בחלוקת ירושה לאחר גירושין ועריכת צוואה לקראת הגירושין?

חלוקת ירושה לאחר גירושין היא עניין פשוט הרבה יותר כאשר יש בנמצא צוואה עדכנית ומפורטת שערך כל אחד מהצדדים לקראת הגירושין או בתחילת ההליכים. ניסוח צוואה בגירושין, זו פעולה שגרתית ומקובלת כיום, שניתן ורצוי לבצע בסיוע מקצועי של עורך דין גירושין המתמחה בדיני צוואות וירושות.

במסגרת ניסוח הצוואה בגירושין, נהוג לקבוע מי יהיו יורשי המצווה, בהתאם להעדפותיו העדכניות ביותר, ולהגדיר את אופן חלוקת העיזבון בין אותם יורשים. זאת, כמובן, בנוסף להוספת התייחסות ברורה לצורך להוציא את בני הזוג שמהם המצווה מתגרש/ת, מרשימת היורשים באופן מיידי.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הסתלקות מירושה בגירושין

גירושין הינם תהליך מורכב וקשה אשר עובר כל אחד מבני הזוג, הן מבחינה רגשית והן מבחינה מעשית. חלוקת הממון בין בני הזוג מתייחסת לכלל הנושאים

ביטול צו הירושה

אולי לחלק מכם נושא הירושה נראה עוד רחוק, אבל אנשים רבים וביניהם זוגות רבים בישראל, מחליטים להתחיל לעסוק בו כבר בשלבים המוקדמים יחסית של חייהם.

עורך דין ירושה – גירושין

עריכת צוואה וטיפול בירושות אינן פעולות פשוטות בשום מובן וודאי שלא בהקשר של הליכי גירושין. אך אין ספק כי מדובר בנושאים שחשוב ביותר להסדירם. חשיבות