חיוב בעל בגט בנסיבות של התעללות

בשנים האחרונות נושא האלימות כלפי נשים בתוך המשפחה עולה לכותרות באופן תכוף ובעוצמה גדולה מאוד. תוך כדי הבנה כי נושא האלימות כנגד נשים הפך למכת מדינה וחייבים למצוא לכך פתרון. אחת הסוגיות שלאחר התעללות בתוך המשפחה הינה נושא הפרידה והעגינות שנשים רבות חוות. האם ניתן לחייב בעל בגט בשל התעללות? ומה ניתן לעשות אם הוא מסרב לתת את הגט?

גט – רק בהסכמה

עד שנת 1012, לגבר היהודי הייתה הרשות להינשא למספר נשים ולגרש את אשתו ללא הסכמתה. אך, לאור השינויים שהתחוללו באותה שנה ולאור פסיקתם של גדולי הדור דאז ובראשם של רבנו גרשום מאור הגולה, נפסק כי הגט חייב להינתן בהסכמה של שני הצדדים. נוסף לכך נפסק כי גבר אינו רשאי לשאת לאישה יותר מאישה אחת.

בישראל החוק מגדיר שתחום הנישואים והגירושין הינו בסמכות בלעדית של הרבנות הראשית. על כן, פסיקות ההלכה הללו תקפות עד ימינו ומשפיעות על האופן בו כל אדם יהודי יכול להתחתן או להתגרש. מתוקף חוקים אלו, כל יהודי אשר רוצה להתגרש במדינת ישראל (בין אם התחתן בחתונה אזרחית בחו"ל או בארץ בחתונה כדת משה וישראל), יידרש לעבור דרך הרבנות ולתת גט בהסכמתו.

 

מהי כפיית גט?

למרות העובדה שחוקי ההלכה מגדירים כי הגט חייב להינתן (ולהתקבל) בהסכמה של שני הצדדים. במקרים מסוימים בית הדין יכול לכפות את מתן הגט. הסיבות לכפיית מתן גט מוגדרות בחוקי ההלכה והן חלות על הבעל ועל האישה כאחת ולעיתיים הרבנות אף יכולה לכפות את הגט על שני בני הזוג וזאת למרות שאלו רוצים להישאר נשואים.

 

כפיית גט על גבר

בהיסטוריה לבעל היה (ועדין יש) תפקיד חיוני בתא המשפחתי והוא לכלכל את משפחתו ושמירה על כבוד המשפחה. על כן הסיבה המוכרת ביותר לכפיית גט על גבר הינה אי הרצון של הבעל לפרנס את משפחתו. נוסף לכך, במקרים בהם הבעל בוגד באשתו באופן שיטתי או עם מספר רב של נשים, ניתן יהיה לכפות עליו את מתן הגט.

 

התעללות – כל הסוגים, כל הצורות

סיבה נוספת וחשובה מאוד לכפיית מתן גט הינה התעללות. ההגדרה של התעללות הנכללת בתוך תוקף חוקי ההלכה הללו היא רחבה מאוד והיא כוללת בתוכה לא רק התעללות פיזית אלא גם התעללות נפשית ואף מקרים של זלזול.

חיוב בעל בגט בנסיבות של התעללות
חיוב בעל בגט בנסיבות של התעללות

התעללות פיזית

התעללות פיזית יכולה לכלול בתוכה כל אלימות פיזית אשר הבעל הפעיל על אשתו. בסעיף ההתעללות הפיזית לא ניתן לערער על המהות של ההתעללות, פציעה, מכה, אונס וכל היוצאים בכך יחשבו כהתעללות פיזית באישה ועל כן יאפשרו לה לתבוע גירושין ויהוו עילה מוצדקת מבחינת הרבנות והדיינים לכפות את מתן הגט.

 

התעללות נפשית

אומנם אין הגדרה ברורה כי התעללות נפשית נחשבת לעילה לכפיית גירושין, אך בפועל ובהסתמך בפסיקות עבר של הדיינים ישנה התייחסות להתעללות נפשית כדומה ואף חמורה מזו של התעללות פיזית.

לעומת פגיעה פיזית, לאלמנט של ההתעללות הנפשית יש פנים רבות מאוד. מצד אחד הרבנות מקבלת כהתעללות נפשית נתבך רחב מאוד של אירועים ומקרים, אך מנגד חובת ההוכחה הינה כבדה וקשה יותר בשל העובדה שבמקרים רבים אין הוכחות מוצקות או עדים למעשי ההתעללות. חלק מסוגי ההתעללות הנפשית הינם:

  • גידופים והלבנת פניה ברבים – נשים רבות אשר עברו התעללות ואלימות במשפחה העידו כי הפגיעה הנפשית הגדולה ביותר הייתה כתוצאה מגידוף מתמיד בין אם ברבים ובין אם בחדרי חדרים.
  • זלזול – על פי חוקי ההלכה האישה אומנם היא עזר לצידו של הבעל, אך היא גם נחשבת למלכה של הבית ועל כן הבעל נדרש לתת לה את הכבוד המגיע לה. לכן גם התנהגות של זלזול כלפיה, כלפי עבודתה או כלפי התנהלותה מהווים התעללות נפשית.
  • התעללות כלכלית – סעיף זה אומנם מוגדר בתור התעללות נפשית, אך הוא גם חופף מעט עם סוגיית החובה של הגבר לכלכל את משפחתו. במקרים רבים, הגבר מכלכל את המשפחה אך גורם לאישה להיות תלויה בו כלכלית באופן מלא.
  • בידוד חברתי – סוג נוסף של התעללות נפשית הינה בידוד חברתי, הפרדה של האישה מן המשפחה שלה והחברים, הרחקה פיזית (מעבר למקום מגורים מרוחק מאוד) או מניעת מפגשים בין האישה לבני משפחתה. כל אלו יובילו למצב בו האישה אומללה ועל כן מוגדר כהתעללות נפשית לכל דבר ועניין.

 

סרבנות גט – תופעה שיכולה לפגוע בכל אחת

לאחר הוכחת העילה לגירושין, בית הדין יפסוק על כפיית גט, אך חשוב להבין כי כפיית גט משמעותה שהבעל מחויב לתת את הגט, אך אין הדבר אומר שהגירושין נכנסים לפועל. המשמעות הינה שהגבר עדין יכול לסרב לתת לאשתו את הגט ובאופן זה להפוך אותה למסורבת גט.

במקרים רבים של התעללות הגבר אינו מוכן לתת את הגט גם לאחר הפסיקה של בית הדין הרבני ואף במקרים קיצוניים בהם הוגשה נגדו תלונה והוא נשפט ונעצר.

דוגמה מוכרת מאוד מהשנים האחרונות למקרים מהסוג הינו הסיפור של שירה איסקוב. שירה עברה התעללות נפשית במשך שנים ארוכות, בידוד חברתי, תלות כלכלית, זלזול ופגיעה בכבודה. כשהיא החליטה שהיא רוצה להתגרש בעלה לא הסכים לכך ולאחר מריבה בין השנים הוא ניסה לרצוח אותה ופצע אותה באופן אנוש. למזלה של שירה היא ניצלה ברגע האחרון, עברה שיקום ובעלה נעצר ונאסר על מעשיו.

למרות כל זאת, ברגע הגשת הבקשה לגירושין, בעלה סירב לתת את הגט, על כן הדיינים של בית הדין הרבני הפעילו סנקציות בצורה של שליחתו לבידוד בבית הכלא. כתוצאה מכך לאחר זמן קצר התקבל הגט המיוחל.

 

מה ניתן לעשות אם הגבר מסרב לתת גט?

כפי שתואר בסיפור של שירה איסקוב, במקרים בהם הבעל מסרב לתת את הגט, למרות פסיקתו של בית הדין. הדיינים רשאים להטיל סנקציות שונות אשר יפעילו לחץ רב על סרבן הגט. לעיתים הסנקציות עובדות באופן מהיר, אך יש מקרים בהם הבעל המתעלל ממשיך לסרב ולכן חשוב מאוד לפנות גם לייעוץ משפטי וגם להגיש תלונה כנגד ההתעללות שבוצעה.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

האם הסכמה להתגרש מהווה עילה לכפיית גט?

תחום הנישואים והגירושין בישראל מהווה את אחת מהנקודות הרגישות ביותר הקיימות בכל הסכסוך שבין דת למדינה. היסטורית הרבנות הראשית ומוסדות הדת קיבלו את הסמכות הבלעדית

דרכי כפיית גט

כפיית גט אינה דבר של מה בכך, מדובר על הליך מסובך הן מבחינה הלכתית והן מבחינה חוקית אזרחית ויש צורך להבין לעומק את המשמעויות של

מהי סרבנות גט

הרבנות הינה הסמכות העיקרית והיחידה בישראל אשר מטפלת בנושאים של נישואים וגירושין בישראל. המשמעות היא שכל אדם יהודי הרוצה להתחתן או להתגרש בתוך גבולות מדינת