זכויות בעלות על דירה

זכויות בעלות על דירה

בהליך הגירושין מהווה את סיומה של מערכת יחסים זוגית ומשפחתית אך הוא גם מהווה סיום של שותפות בכל הנוגע לרכוש של בני הזוג. אחד הנכסים החשובים ביותר שמהווים את מרכז הסכסוך בעת חלוקת הרכוש הינה דירת המגורים ולכן חשוב מאוד לדעת מהן זכויות הבעלות של כל אחד מבני הזוג.

הליך הגירושין – מהו?

הליך הגירושין מתחלק לשני חלקים עיקריים, החלק הראשון הינו התרת ברית הנישואים אשר מתבצע באופן בלעדי בבית הדין הדתי הרלוונטי לדת של בני הזוג. במקרה של בני זוג יהודים (או שלפחות אחד מהם הוא יהודי), מדובר על בית הדין הרבני. הליך זה נקרא קבלת גט, הוא מתבצע בדרך כלל לאחר ניסיון להסדרת שלום בית והוא חייב להתבצע בהסכמת שני הצדדים. שלב זה הינו שלב פירוק הקשר הזוגי.

השלב השני הינו של פירוק השותפויות, אומנם מדובר בהגדרה שהורסת במעט את הרומנטיקה, אך ברגע בו זוג מחליט להתאחד ולהיות למשפחה אחת הוא גם הופך לדמות אחת בפן הכלכלי. על כן, כחלק מהליך הגירושין נדרש לחתום על הסכם גירושין אשר יכיל בתוכו את חלקות הרכוש, דמי המזונות והסדר משמורות על הילדים.  שלב זה ניתן לעשות דרך בית הדין הרבני או דרך בית המשפט לענייני משפחה.

 

חלוקת רכוש – איך עושים את זה נכון?

אחד השלבים המסובכים ביותר בהליך הסכם הגירושין הינו חלוקת הרכוש ובתוך כך חלוקת הדירה. למרבית המשפחות בישראל יש נכס יחיד המשמש לצרכי המגורים של המשפחה. לכן, מלבד היותו נכס כלכלי מדובר גם בנכס רגשי עבור בני הזוג והילדים שלהם.

את נושא חלוקת הרכוש מסדירים בדרך כלל באמצעות אחד משני עקרונות, חזקת השיתוף או איזון משאבים.

 

חזקת השיתוף

חזקת השיתוף הינו העיקרון שהוחל על מי שנישא לפני תחילת שנת 1974. עיקרון זה גורס כי כל רכוש שנצבר במהלך הנישואים או שהיה שייך לאחד מבני הזוג טרם הנישואים אך שימש או יועד לצורך שני בני הזוג או המשפחה כולה שייך לשני בני הזוג.

זכויות בעלות על דירה
זכויות בעלות על דירה

איזון משאבים

לעומת זאת איזון משאבים הינו עיקרון בו כל רכוש או חלק ממנו שייך לאותו בן זוג והשיתוף נעשה רק במקרה של פרידה. כמו כן, לפי עיקרון זה חלוקת הנכסים תתבצע באיזון של הרכוש השייך לבן הזוג הראשון אל מול זה השייך לבן הזוג השני.

בכל מקרה, בנוגע לרכוש שרכש במהלך שנות הנישואים של בני הזוג אין עוררין כי החלוקה אמורה להיות שיוונית, חצי חצי בין בני הזו. אך בפועל במקרים רבים לא כך הדבר או שחלוקה שוויונית אינה מוסכמת על שני הצדדים.

 

מה קורה אם יש סכסוך בין הצדדים?

כל מקרה של אי הסכמה על רכוש בכלל ועל דירה בפרט מתחיל בהגשת תביעה של אחד מהצדדים לבית דין לבחירתם. לכל אחד מבני הזוג יש זכות להגיש תביעת גירושין הן לבית הדין הרבני והן לבית המשפט לענייני משפחה. בדרך כלל "ההגעה" ראשון למעמד של הגשת התלונה יכולה להיות הכף המכרעת של הסכסוך. הסיבה לכך מגיעה מהעובדה שכל אחד מבתי הדין מכריע ודן לפי דינים וערכים מעט שונים.

בית הדין הרבני פועל לפי ערכי ההלכה ובהשראתם. כתוצאה מכך מעמדם של שני בני הזוג אינו שיווני (לטוב ולרע) ולעיתים הצד שההפליה היא לטובתו יבחר לפנות לבית הדין הרבני. לעומת זאת, בית המשפט לענייני משפחה דוגל בערכים אזרחיים ולשוויון בין שני בני הזוג.

לאחר הגשת התביעה, בית הדין שאליו הוגשה התביעה ראשון יהיה זה שיטפל בסכסוך וינסה ליישב אותו בין בני הזוג. בדרך כלל, התהליך מתחיל מהליך של בוררות וגישור ורק לאחר מכן עוברים לשלב של בית דין והחלת פסק הדין המחייב על בני הזוג והסכם הגירושין שלהם.

 

כיצד יודעים מהו החלק של כל אחד בדירה?

הסוגייה של חלוקת הדירה תלויה במספר רחב מאוד של משתנים. הדבר הראשון הינו זמן רכישת הדירה, במידה והדירה נרכשה במהלך הנישואים מדובר בנכס השייך לשני בני הזוג באופן שיווני וזאת ללא תלות בכמות הכסף שכל אחד הביא לצורך הרכישה.

לעומת זאת, אם הנכס היה שייך לאחד מבני הזוג בטרם הנישואים, תידרש הוכחה של רצון שיתוף ושיתוף בפועל של הנכס כדי לטעון לבעלות עליו.

 

הסכם ממון – הדרך החכמה להימנע מסכסוכים

היות ובדרך כלל החוק יאפשר חלוקה גם של נכסים שהתקבלו או נרכשו לפני הנישואים, הפתרון הפשוט ביותר לצורך הגדרת הבעלות על דירה היא חתימה על הסכם ממון. הסכם זה הינו חוזה מחייב המבטל את עקרונות השיתוף ואיזון המשאבים. בפועל ניתן להגדיר בהסכם ההמון כל חלוקה המתאימה ונכונה לבני הזוג. באופן זה לא תהינה ספקות לגבי חלוקת הרכוש בין בני הזוג ברגע הצורך.

 

פירוק שיתוף בדירה

לאחר שמחליטים על הגירושין ישנן מספר אפשרויות שניתן לעשות עם הדירה, כשהאפשרות הראשונה הינה פירוק השותפות ומכירה של הדירה. המכירה יכולה להתבצע בין בני הזוג או לגורם שלישי. בכל אחד מהמקרים בני הזוג מתחלקים ברווחים (אחרי קיזוז של תשלום המשכנתא) באופן התואם את הזכויות הקיימות של כל אחד על הדירה.

אפשרות נוספת, אשר עשויה להגיע גם מתוקף החלטה של בית הדיו, היא המשך מגורים של האם (בדרך כלל) יחד עם הילדים בקטינים בבית המגורים. במקרה כזה, אם האם אינה יכולה או רוצה להחזיק בבעלותה את כל הדירה ולשלם עליה את תשלומי המשכנתא, במידה והאב מסכים הוא יידרש בתשלומי מדור על חלקו היחסי במשכנתא.

 

העברת בעלות אגב גירושין

בדרך כלל דירה אשר נרכשה על ידי שני בני הזוג תהיה רשומה בטאבו על שם שני בני הזוג. במקרה של פירקו שיתוף ומכירה של הדירה לבן הזוג השני העברת הבעלות מתבצעת בהליך פשוט ולא קיימת עלות של מס רכישה או מכירה.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איזון משאבים

גירושין הינם הליך קשה מנטלית אך גם סבוך מבחינה משפטית וחשוב לתת את הדעת על כל הנושאים הדורשים הסדרה בעת הליך הגירושין. אחד מאלו הינו

פירוק שיתוף בדירה

עבור זוגות רבים הנכס המשמעותי ביותר שירכשו לאורך חייהם הזוגיים יהיה דירת מגורים או לעיתים דירה להשקעה. בעת הליך הגירושין שהוא פירוק הסכם הזוגיות בין

רכוש שהושג לפני הנישואין

חלוקת רכוש בגירושין הינה אחת הסיבות העיקריות לסכסוכי גירושין והגשת תביעות. כתוצאה מכך הליך הגירושין שהוא קשה לכל הגורמים המעורבים בו, הופך לקשה אף יותר

חלוקת רכוש בגירושין

גירושין הוא אחד השלבים במערכת הזוגית שאף זוג אינו רוצה להגיע אליו. ורבים מחליטים לדחות ולהדחיק כל מחשבה והחלטה הקשורה בהליך רק לרגע בו ידרשו

חלוקת דירה בגירושין

אחת הסוגיות הקשות ביותר המתעוררות בעת הליך הגירושין של בני זוג הינה חלוקה של הרכוש של בני הזוג בכלל ושל הדירה שבבעלותם בפרט. מדובר באחד