הפחתת מזונות לפי גיל

במסגרת הליכי גירושין של זוגות עם ילדים משותפים, נקצבים דמי המזונות שישולמו בגין הילדים. במרוצת השנים שינויים רבים התרחשו בנושא זה ובדרך החישוב של סכום המזונות לילדים. כיום, החוק קובע כי דמי מזונות משולמים להורה המשמורן עבור הילדים המצויים באחזקתו, עד הגיעם לגיל 21. אולם החל מגיל 18 חלה הפחתה בסכום המזונות המשולם עבורם. עם זאת, בנוסף ישנם גם מצבים שבהם עשויה להתאפשר הפחתת מזונות לפי גיל במועד מוקדם מכך. זהו הנושא שידון בו המאמר הבא.

על פי אילו שיקולים מתבצעת קציבת מזונות בתביעות גירושין?

קציבת מזונות בתביעות גירושין מתבצעת על פי מספר שיקולים שבית המשפט הדן בתביעה, לוקח בחשבון:

  1. שיעור ההכנסות של בני הזוג המתגרשים: זהו הרכיב הקריטי ביותר לעניין קציבת סכום דמי המזונות שישולמו בגין הילדים.
  2. סוג הסדר המשמורת על הילדים: במידה וההורים המתגרשים חולקים משמורת משותפת על ילדיהם, בית המשפט עשוי לאשר הפחתת מזונות. במקרים מסוימים, קביעת משמורת משותפת עשויה אף להוביל לכך שדמי המזונות לילדים בגירושין, יבוטלו כליל. זאת במידה וזמני השהות של הילדים עם כל אחד מן ההורים, הם זהים ברמה שהוצאות הגידול של הילדים נחלקות בין הצדדים ממילא באופן שוויוני כמעט.
  3. גילם של הילדים בגירושין: כאשר בגירושין מעורבים ילדים רכים בגיל 6 ומטה, החוק מחייב את הישארות הילדים בחזקת אימם (בהתאם לעיקרון שנקרא "חזקת הגיל הרך"). במצב כזה האב ידרש לשלם בגין ילדיו הקטינים שטרם מלאו להם 6, והפחתת מזונות לפי גיל לא תתאפשר טרום הגיעם של הילדים לגיל 15. רק משמלאו לילדים הקטינים 15 שנים, יוכל אביהם של הילדים, להגיש לבית המשפט בקשה להפחתת מזונות לפי גיל.

 

הפחתת מזונות לפי גיל – הפחתת מזונות מדורגת

להלן הנסיבות שבהן עשויים בתי המשפט בישראל לאפשר הפחתת מזונות לפי גיל:

ילדים עד לגיל 6 כשמדובר בילדים עד גיל שש, הרי שחלה חובת חלוקה של  נטל דמי המזונות בין ההורים. במקרה זה, סכום המזונות מתחלק שווה בשווה בין ההורים, תוך שקריטריון היחידי בו מתחשבים שופטי בית המשפט הקוצב את מזונות הילדים במקרים הללו, הינו ההבדל בין ההורים מבחינת היקף ההכנסות של כל צד. יש לציין בהקשר זה, כי הגדרת ההכנסה, מכסה את כלל מקורות הכנסה אשר עומדים לרשותם של הצדדים, ולא מתייחסת להכנסתם מעבודה בלבד. יתרה מכך, בית המשפט קוצב סכום חודשי מוגדר בו ההורים ובעיקר אבי הילדים, נדרשים לעמוד כך או כך, ללא תלות בהכנסה שלהם או בהיעדרה.
ילדים בגילאי 6 עד 18 בגילאים הללו קיים הבדל מהותי בין מערכת המשפט האזרחית ובתי הדין הרבניים. בבתי המשפט האזרחיים המתמחים בדיני משפחה, קיימת נטייה לפסוק דמי מזונות ילדים בחלוקה שווה בין ההורים, אך תוך התחשבות בהיקף ההכנסה של כל צד. לעומת זאת, בתי הדין הרבניים אינם נוהגים בדרך כלל לאפשר הפחתת מזונות לפי גיל, טרום הגיעם של הילדים לגיל 18. זאת ועוד – הקבנות אינה מכירה בצורך לאזן את נטל המזונות לילדים בין שני ההורים. הדבר נכון גם במקרים בהם הכנסת האם גבוהה באופן ניכר מהכנסת האב.
ילדים בגילאי 15 עד 18 בגילאים אלו, אם אבי הילדים מבקש הפחתת מזונות לפי גיל, ועולה בידו להוכיח כי ישנה הצדקה כלכלית לבקשתו זו, ישנה סבירות מסוימת לכך שבתי הדין למשפחה יסכימו לאשר את בקשתו זו. הדבר נכון במיוחד במקרים שבהם מדובר באב שנישא מחדש לאישה אחרת, והקים עימה משפחה עם ילדים שעליו לכלכל ולדאוג לרווחתם במקביל לתשלום המזונות לילדיו מנישואיו הקודמים.
ילדים בגילאי 18 עד 21 במדינת ישראל, מעמדם של ילדים בגילאי 18 עד 21 הוא יוצא דופן, בפן המשפטי. זאת, לאור העובדה שמרבית הילדים נדרשים לשרת בשירות צבאי או שירות לאומי על פי החוק. בתקופת השירות הנ"ל, חלה הפחתת מזונות לפי גיל, כאשר האב נדרש לשלם עבור ילדיו הבגירים, רק שליש מסכום המזונות ששילם עד הגיעם לגיל 18.
ילדים בגיל 21 ומעלה בגיל זה, תמה חובת תשלום המזונות בגין הילדים באופן מוחלט.
הפחתת מזונות לפי גיל
הפחתת מזונות לפי גיל

האם ביטול מזונות מוחלט אפשרי מעל גיל 18 או רק הפחתת מזונות לפי גיל?

חובת תשלום דמי מזונות בגין ילדים שהגיעו לגיל 18, אינה מוחלטת על פי החוק בישראל. ביטול מזונות מוחלט עשוי להתאפשר עם הפיכתם של הילדים לבגירים (קרי – עם הגיעם לגיל 18), בהתאם לתנאים להלן:

  1. בהסכם הגירושין אשר נחתם בין בני הזוג אין כל מניעהמפורשת לביטול חובת תשלום המזונות לילדים עם הגיעם לגיל 18.
  2. הילד או הילדים, אינם זקוקים עוד לתשלומי המזונות מההורה שאיננו משמורן – זאת בהינתן ויש לילד/ים הכנסות ממקור אחר, ום מסוגלים לדאוג לצרכים שלהם בכוחות עצמו.
  3. להורה המשלם, אין יכולת כלכלית לעמוד בתשלומי המזונות לילדו הבגיר.

 

האופן בו עורך דין גירושין עשוי לסייע בבקשה להפחתת מזונות לפי גיל

עו"ד גירושין הוא דמות  מפתח בכל הליך גירושין בישראל. בכוחו של עורך הדין לסייע לבני הזוג המתגרשים, בניסוח של הסכם גירושין שיהיה מוסכם על שני הצדדים, הוגן עד כמה שניתן וייתן מענה משפטי ולוגיסטי מקיף בכלל הסוגיות הנוגעות לגירושים, לרבות נושא המזונות לילדים.

על אותו משקל, יכול עורך דין המתמחה בדיני משפחה, לסייע גם בהגשת בקשה להפחתת מזונות לפי גיל, כאשר מתעוררות בחיי ההורה שמשלם את דמי המזונות לילדים, נסיבות המצדיקות זאת. בעזרת הליווי המשפטי המקצועי שאותו מספקים עורכי דין בתחום הגירושין, בהגשת בקשות כאלו, ניתן לשפר את הסיכויים לכך שבית המשפט יאשר את הבקשה על נקלה.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין