הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים

כאשר בני זוג מתגרשים, בית המשפט קובע סכום מזונות שישלם האב בגין ילדיו, לאם המשמורנית. מטרתם של דמי המזונות בגירושין, היא לאפשר לילדים לשמור על רמת חיים דומה לזו שהתרגלו אליה כשהוריהם עוד חיו יחדיו. אולם מה קורה כאשר אביהם של הילדים נושא אישה חדשה ונולדים לו איתה ילדים נוספים? כיצד צפוי תרחיש זה להשפיע על שיעור המזונות שישולמו לילדים מהנישואין הקודמים של האב? האם הדבר עלול להוביל להפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים? בשורות הבאות נדון בנושא רגיש ומורכב זה, שלמרבה הצער לא קיימת הלכה פסוקה חד משמעית לגביו במדינת ישראל.

על בסיס מה נקבע סכום המזונות שאב משלם בגין ילדיו לאחר הגירושין?

סכום המזונות שנקצב בבית המשפט במסגרת הליך הגירושין של בני זוג בישראל, נקבע על בסיס צרכיהם של הילדים בשגרה ולוקח בחשבון גם את הצורך לשמר את רמת המחיה שהילדים הורגלו בה טרום הליך הגירושין.

 

כיצד תומכים דמי המזונות בשימור רמת המחייה של הילדים בגירושין?

אף ששיעור המזונות בגין הילדים שקוצב בית המשפט בגירושין, נועד לשקף את הצורך בשימור רמת החיים שהילדים הורגלו אליה טרום הגירושין, בפועל זהו תחשיב ערטילאי למדי שלא קיימת הגדרה חד משמעית לאופן ביצועו. לדוגמא – ההרגל של ילד לקבל מהוריו טלפון נייד חדש אחת לשנה, עשוי בהחלט להיחשב כקריטריון המצביע על רמת חיים מסוימת שיש לשמר.

אולם בהקשר למזונות ילדים, מדובר על פי רוב ברמת המחייה הנוגעת להוצאות השוטפות. כאשר לעומת זאת, עולה הצורך בכיסוי הוצאות מיוחדות, התשלום מועבר להורה המשמורן (לרוב האם) בנוסף לדמי המזונות ולא כחלק מהם. לדוגמא – השתתפות בעלויות  הטיול השנתי בבית הספר.

 

האם החוק בישראל תומך בהפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים?

התשובה העקרונית לשאלה זו, היא שלילית. ההלכה הפסוקה בישראל מעידה על כך שבתי המשפט מצפים מבני זוג החתומים על הסכמי גירושין, לעמוד בהם ולפעול על פיהם, גם אם החליטו להינשא בשנית לבני זוג חדשים ולהביא ילדים נוספים לעולם. עם זאת, בני הזוג הגרושים רשאים על פי חוק לשוב לערכאות על מנת לדון בנושא המזונות, ככל שיוכח, כי אירע שינוי משמעותי בנסיבות חייהם מאז קבלתו.

הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים
הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים

מה יחשב כשינוי נסיבות משמעותי לעניין הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים?

הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים, עשויה להתאפשר כאמור, רק כאשר המבקש יכול להוכיח כי מאז החתימה על הסכם הגירושין או מתן פסק הדין הנוגע למזונות, חל בנסיבות חייו שינוי ממשי ובלתי צפוי, אשר מצדיק דיון מחודש בנושא. נטל ההוכחה במקרים אלו מוטל על כתפי המבקש.

בית המשפט בודק בין היתר, גם אם התביעה להפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים, היא תביעה כנה והוגנת שהוגשה בתום לב. ככל שניכר באופן ברור כי יש בהותרת שיעור המזונות שנקצב בעבר, משום חוסר צדק כלפי אבי הילדים לאור השינוי בנסיבות חייו, עשוי בית המשפט להיעתר לבקשתו להפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים.

 

האם נישואין חדשים הם בגדר שינוי מהותי בנסיבות?

ככלל, גם התשובה לשאלה זו היא 'לא'. ניתן להניח כי אדם שהתגרש מזוגתו, יפתח בשלב כזה או אחר בחייו בפרק ב', ינשא בשנית ואף יביא לעולם צאצאים חדשים עם בת זוגו החדשה. הסיכויים לכך שאב יעתור לבית המשפט בבקשה להפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים של גרושתו, הוא מטבע הדברים, נמוך למדי.

על אותו המשקל בדיוק, כאשר אותו אב מחליט להינשא לאישה אחרת, ניתן לצפות שההכנסות במשק הבית החדש שהקים, יגדלו בשל כך. האם במצב כזה, לאשתו הקודמת תהיה יכולת לבקש מבית המשפט את הגדלת דמי המזונות לילדים? יש להניח שתשובת בית המשפט גם במקרה זה, תהיה שלילית.

לכן נדיר שנישואין חדשים כשלעצמם, יוכרו מבחינה משפטית כשינוי מהותי בנסיבות, אשר מצדיק הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים.

 

הנסיבות שבהן בקשה להפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים עשויה להיות מאושרת

כפי שהזכרנו קודם לכן, כאשר אדם מגיש תביעה להפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים, חשוב שזו תהיה מגובה בהוכחות לטענה שבחייו אירע שינוי משמעותי בנסיבות, שאותו לא היתה לעותר יכולת לצפות כשחתם על הסכם הגירושין שלו או קיבל את קציבת המזונות בבית המשפט.

 

4 דוגמאות נפוצות לשינויי נסיבות שעשויים להצדיק הפחתת מזונות

להלן מספר דוגמאות נפוצות לשינויים מהסוג האמור:

  1. הרעה במצב בריאותו של אבי הילדים – כאשר היתדרדרות המצב הבריאותי שלו הובילה לפגיעה משמעותית בכושר העבודה שלו וכפועל יוצא – גם לקיטון דרמטי בהיקף הכנסותיו.
  2. החמרה ניכרת במצבו הכלכלי של אבי הילדים – גם שינוי מסוג זה בנסיבות החיים של האב, עשוי להיחשב כעילה לגיטימית להגשת בקשה להפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים ובכלל. כאשר התביעה מוגשת תחת עילה כנ"ל, ידרש המבקש להוכיח שהשינוי המדובר במצבו הפיננסי היה כזה שלא יכל לצפותו. זאת ועוד – על המבקש יהיה גם להוכיח כי שינוי זה גרם למצוקתו הכלכלית באופן שלא מותיר לו ברירה אלא לבקש את הפחתת שיעור המזונות לילדיו מנישואיו הקודמים.
  3. שינוי לטובה במצב הפיננסי של האם – ובפרט כאשר חלה הרעה ממשית במצב הכלכלי של האב מגיש הבקשה.
  4. הולדת ילדים חדשים – בתנאים מסוימים, בתי המשפט מכירים בילדים חדשים בחזקת שינוי מהותי בנסיבות, אשר מצדיק הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים. יחד עם זאת, זוהי לא ברירת המחדל, ובפרט כשהבקשה להפחתת המזונות מוגשת חרף קיומו של הסכם גירושין ששני בני הזוג חתמו עליו מרצונם. בבחינת הבקשה להפחתת מזונות על רקע הולדה של ילדים חדשים, בוחן בית המשפט את כלל המשאבים הפיננסיים העומדים לרשות המשפחה החדשה של הגבר, כולל הכנסותיה של אשתו החדשה. לידה של ילד חדש יכול לשמש כעילה מוצדקת להפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים, בכפוף לכך שחל במקביל קיטון חריף בהיקף ההכנסות של האב.

 

האם בהסכם גירושין אפשר להכניס סעיף האוסר על הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים?

לא אחת, זוגות בהליכי גירושין בוחרים לכלול בהסכם הגירושין שלהם, סעיף שלפיו לא תתאפשר הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים וגם לא הגדלה שלהם. עם זאת, אף שזהו הסכם שיכול לקבל תוקף כשל פסק דין, כאשר חלות נסיבות המצדיקות את השינוי בדמי המזונות כאמור לעיל, אפשר יהיה לבקש את הפחתת המזונות או הגדלתם חרף קיומו של הסעיף הנ"ל בהסכם.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין