הפחתת מזונות ילדים

במסגרת הליכי גירושים בקרב זוגות ישראלים שיש להם ילדים משותפים, נקבעים דמי המזונות אשר ישולמו על ידי הגבר לגרושתו בגין הילדים (למעט מקרים יוצאי דופן בהם האב הוא ההורה המשמורן). לאורך השנים חלו שינויים רבים בהקשר זה, ובצורת החישוב של שיעור דמי המזונות לילדים. נכון להיום, החוק בישראל קובע שדמי המזונות משולמים להורה בעל המשמורת בילדים (שהוא לרוב האם), עד הגיעם של הילדים לגיל 21. עם זאת, החל מהגיעם של הילדים לגיל 18 והפיכתם לבגירים בראי החוק, מתבצעת הפחתה אוטומטית בשיעור המזונות שמשולם בגין הילדים. מעבר לכך, קיימים מצבים שונים אשר בהם ניתן להגיש לבית המשפט תביעה להפחתת מזונות ילדים בשלב מוקדם יותר. זהו הנושא בו נדון בהרחבה במאמר הבא.

מזונות ילדים – כיצד הם נקבעים מלכתחילה?

גובהם של מזונות ילדים נקבע בהליכי גירושין באחד משני אופנים:

  1. במסגרת הסכם הגירושין שאותו מגבשים הורי הילדים בהליכי גירושין בשיתוף פעולה. חשוב לדעת שהסכמי גירושין, הם בעלי תוקף משפטי של פסק דין מרגע שאושרו בבית המשפט, ולכן קביעת סכום המזונות לילדים היא מחייבת.
  2. במסגרת פסק דין שקבע בית המשפט בנושא המזונות לילדים, ככל שהוגשה תביעה בנושא על ידי מי מבני הזוג בהליך הגירושין.

 

בכל מקרה, חשוב לדעת כי סכום דמי המזונות לילדים הוא בר שינוי במידה וחל שינוי בלתי צפוי בנסיבות חייהם של ההורים. כאשר מדובר על שינוי שיש בו משום צידוק להפחתת סכום המזונות שנקבע בהסכם הגירושין או בפסק הדין של בית המשפט, ישנו מקום להגיש תביעה להפחתת מזונות ילדים. בכך עוד נדון בהמשך.

 

לפי אילו שיקולים נקבעים דמי מזונות לילדים בתיקי גירושין בישראל?

קביעת היקף דמי המזונות לילדים במסגרת תיקי גירושין מבוצעת בהתאם למספר שיקולים, שאותם בית הדין העוסק בתיק הגירושין, נוהג להביא בחשבון:

  • גובה ההכנסות של בני הזוג שמתגרשים
  • סוג הסכם המשמורת על הילדים
  • הגיל של הילדים בגירושים

 

כיצד משפיעים השינויים בפסיקה על תביעות להפחתת מזונות ילדים

עד לפני שנים ספורות, אב גרוש לילדים שהיה מעוניין בהגשת תביעת הפחתת מזונות ילדים, נדרש היה להוכיח כי חל שינוי מהותי ובלתי צפוי בנסיבות חייו, מאז שנקבע שיעור המזונות במקור. דוגמא קלאסית לשינוי נסיבות כזה, היא קיטון משמעותי בהכנסותיו של האב ו / או פגיעה במצבו הפיננסי. על אותו משקל, גם עלייה דרמטית בהכנסותיה של האם יכלה להיחשב כשינוי רלוונטי בהקשר זה, וכן הגדלה של זמני השהייה של האב עם ילדיו.

הפחתת מזונות ילדים
הפחתת מזונות ילדים

במצבים כאלו, במידה והצליח המבקש את הפחתת מזונות הילדים להוכיח לבית המשפט כי אכן התרחש שינוי נסיבות בלתי צפוי ומשמעותי מאוד, ניתן היה להגיע להפחתת סכום המזונות לילדים. כך או כך, הכרעת הדין בנושא זה תלויה היתה במידה רבה בשיקול דעתו של השופט שדן בתביעה, כאשר שיעור ההפחתה נע בדרך כלל בין 25 אחוזים ועד 50 אחוזים מסכום המזונות שנקצב במקור.

אולם בשנת 2017, פסק דין שניתן בבית המשפט העליון הוביל להקלה גורפת בתנאי הסף לאישור תביעות להפחתת מזונות ילדים. פסק דין זה קבע כי במקרה בו זמני השהות של שני ההורים עם ילדיהם הם שווים והיקף ההכנסות של שניהם הן דומות, יתבטל הצורך בתשלום מזונות ילדים על ידי האב כליל.

זאת בתנאי ומדובר בילדים קטינים בטווח הגילאים של 6 עד 15 שנים. פסק דין זה הוביל לכך שבתי המשפט בישראל אימצו הלכה פסוקה חדשה שמבטלת את חובת תשלום המזונות עבור ילדים בגילאים הללו, בהתקיים התנאים שמנינו לעיל, גם בהעדר הסכם רשמי של משמורת משותפת.

 

הקלה בדרישות להפחתת מזונות ילדים – תיקון עוול היסטורי?

החל משנת 2018, בעקבות מתן פסק דין תקדימי בבית המשפט המחוזי, נקבע כי גם בתיקים סגורים שבהם נדונה בקשה להפחתת מזונות ילדים, תחול ההלכה הפסוקה החדשה ככל ויוכח שינוי כלשהו בנסיבות חייו של המבקש. החידוש בפסק דין זה של המחוזי, היה כי די בשינוי נסיבות קל יחסית, כדי לאפשר הפחתת מזונות ילדים.

כלומר בתי המשפט הסכימו לבחון בקשות להפחתת מזונות ילדים בעין פחות מדוקדקת מבעבר. הלכה פסוקה זו למעשה תיקנה עוול היסטורי שממנה סבלו אבות רבים בעבר, כאשר חתמו על הסכמי גירושין שבהם נקבעו מזונות ילדים גבוהים מאוד ולא מידתיים, שהובילו רבים מהאבות למצוקה כלכלית של ממש.

 

איך בוצע חישוב סכום מזונות הילדים על פי ההלכה החדשה משנת 2017?

בהתאם להלכה הפסוקה שהותוותה בשנת 2017, החלו בתי המשפט שקיבלו תביעות להפחתת מזונות ילדים, לחשב מחדש את סכום המזונות על פי יחס ההכנסות בין שני ההורים מול זמני השהייה של הילדים אצל כל אחד מהם.

 

כיצד מתייחסת ההלכה הפסוקה כיום בנוגע להפחתת מזונות ילדים?

לצערם של אבות רבים, חרף השינוי הפסיקתי הנוגע לתנאי הסף להפחתת מזונות ילדים וביטולם, בינואר 2021 ניתן פסק דין עדכני בבית המשפט העליון, אשר במסגרתו חזר המצב לקדמותו. בהתאם לפסק דין זה, כיום ההלכה הפסוקה בתביעות להפחתת מזונות ילדים, מחייבת אבות המבקשים את הפחתת סכום המזונות שנקצב במקור, להוכיח כי חל שינוי מהותי בנסיבות חייהם.

לא זאת בלבד, אלא שכיום לא די בכך – וגם כאשר עולה בידו של האב להוכיח כי אכן התרחש שינוי נסיבות מסוג זה, הפחתת המזונות תחול אך ורק על חלק יחסי מסכום המזונות בהתאם לרכיב בו חל שינוי, ולא על סכום המזונות הכולל.

באופן זה, למשל, אב המגיש תביעה להפחתת מזונות ילדים בעקבות נישואים חוזרים של אימם (מה שמפחית את מרכיב המדור לקטין), בהינתן זמני שהות זהים והכנסות שוות, מופחת רק סכום המדור שהצטמצם. זאת לעומת המצב שנהוג היה בין 2017 ל 2021, שבו זמני זהות שווים והכנסות שוות, מובילים היו לביטול החיוב במזונות ילדים.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין