העברת משמורת מאב לאם

אם בעבר, במרבית המקרים, מי שהייתה מקבלת אוטומטית משמורת בלעדית על הילדים בגירושין, הייתה אמם של הילדים, הרי שכיום במקרים לא מעטים ההורה בעל המשמורת המלאה על הילדים הוא דווקא האבא. עם זאת, קיימות נסיבות בהן אף שהמשמורת הוענקה לאב, בית המשפט מתבקש לפסוק מחדש בנושא, לטובת העברת משמורת מאב לאם, כפי שיוסבר במאמר זה.

באיזה נסיבות מוגשות תביעות להעברת משמורת מאב לאם?

העברת משמורת מאב לאם יכולה להפוך רלוונטית בנסיבות שבהן חל שינוי לרעה ביכולת ההורית של אב שניתנה לו משמורת מלאה על ילדיו, או לחילופין – כשאם שהייתה במצב שלא אפשר לה באופן זמני לדאוג לרווחתם של ילדיה, מצליחה להשתקם ומחליטה להגיש תביעה לקבלת משמורת על ילדיה.

ישנם גם מקרים שבהם, למרות כוונותיו הטובות של האב, הוא אכן כושל בעמידה במחויבות ההורית שלו. מצבים כאלו עשויים להתרחש על רקע מצוקה כלכלית, או קושי במציאת איזון מספק בין חיי העבודה לבין חיי המשפחה. במצבים מסוג זה, האם עשויה להניח שהיא כשירה יותר לגדל את הילדים ושבכוחה לספק מענה מלא יותר לצרכיהם במידה והילדים יועברו לחזקתה הבלעדית.

 

מתי עשוי בית המשפט לאשר העברת משמורת מאב לאם?

בית המשפט המטפל בתביעה להעברת משמורת מאב לאם, ישקול את אישור התביעה לחיוב, ככל שניתן יהיה להוכיח שלילדים הקטינים הנמצאים בחזקת אביהם המלאה, ייטב באופן משמעותי אם יועברו לחזקת אמם. יחד עם זאת, בתי המשפט אינם ממהרים לאשר תביעות מסוג זה, למעט מקרים חריגים בהם יכולה האם להוכיח שאבי הילדים איננו כשיר עוד לגידול ילדיו ולטיפול בהם.

 

השוני בין העברת משמורת מאב לאם בהסכמה להעברת משמורת מאב לאם ללא הסכמה

העברת משמורת מאב לאם יכולה להתבצע בהסכמה מצד האב, ובשיתוף פעולה בינו לבין אימם של הילדים. במצב כזה העברת המשמורת תתבצע בתיווך של בית המשפט לענייני משפחה, כהליך שהוא פורמלי בעיקרו. לעומת זאת, קיימים מקרים בהם האב בעל המשמורת, איננו מסכים לרצונה של האם לקבלת משמורת על ילדיו.

במצב כזה נחוצה מעורבות אקטיבית יותר של בית המשפט, בכדי להכריע בנושא של העברת משמורת מאב לאם, ולאכוף את ההחלטה, באם מתברר כי אמם של הילדים כשירה יותר מהאב לתפקד כהורה משמורן.

העברת משמורת מאב לאם
העברת משמורת מאב לאם

כיצד העברת משמורת מאב לאם מתבצעת בפועל?

העברת משמורת מאב לאם מצריכה הגשה של תביעת משמורת מצד האם שחפצה בקבלת משמורת מלאה על ילדיה. הגשה של תביעה שכזו עשויה להיות נחוצה כאשר לאמם של הילדים יש סיבה מוחשית להאמין שאבי ילדיה איננו ממלא את תפקידו כהורה משמורן בצורה ראויה ואף מזניח את הילדים.

עם זאת, הדבר כרוך בהצגת הוכחות חותכות לבית המשפט המטפל בתביעה, בדבר אי מסוגלתו של האב, לכאורה, לתת מענה הולם לצרכיהם של ילדיו.

 

היכן פוגש עיקרון טובת הילד את הנושא של העברת משמורת מאב לאם?

עיקרון טובת הילד הוא מושג משפטי שמנחה את בתי המשפט לענייני משפחה במדינת ישראל בכל פסיקותיהם. לכן במצבים בהם אם מאמינה שילדיה אינם זוכים למענה הולם לצרכיהם תחת משמורתו של אביהם, היא זכאית להגיש תביעת משמורת לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש כי תוענק לה משמורת בלעדית על הילדים או לכל הפחות – משמורת משותפת שבמסגרתה האחריות ההורית תתחלק בינה לבין אבי הילדים.

זאת בהינתן ואי יכולתו של האב לגדל כראוי את ילדיו נגזרת מן העומס הרב המוטל עליו בתור אב יחידני, ולא ממקום של אי רצון או חוסר מסוגלות הורית מוחלטים.

 

כיצד מכריעים בתי המשפט בישראל בנושא העברת משמורת מאב לאם

כפי שציינו קודם לכן, כשלפתחם של בתי המשפט בישראל מגיעה תביעת להעברת משמורת מאב לאם, טובת הילד היא העיקרון המרכזי שלמולו נבחנת הבקשה. ישנם מקרים שבהם תביעה להעברת משמורת מאב לאם מוגשת משיקולים שאינם ענייניים שעיקרם נקמנות על רקע הסכסוך בין ההורים.

אי לכך, ההכרעה בבקשות להעברת משמורת מאב לאם, נעשית רק לאחר בחינה מקיפה של החומר הראייתי שהוגש לבית המשפט. תביעות מסוג זה יאושרו, למעשה, רק לאחר שיוכח כי בטענת האם לאי כשירות מצד האב לתפקד כמשמורן, יש ממש.

למותר לציין, כי ההחלטה בנושא העברת משמורת מאב לאם, נסמכת במידה רבה גם על חוות דעתם של פקידי הסעד שמלווים את התיק. לכן גם במקרים בהם בית המשפט למד שאבי הילדים הוא הורה משמורן כשיר ומסור ביותר, ככל שחוות הדעת של פקיד/ת הסעד בתיק מעידה על קושי בהתמודדות של הילד עם הגירושין תחת משמורתו אביו, ייתכן שהכף תיטה לטובת העברת המשמורת לאם.

 

לסיכום

תרחיש שבו לאבי הילדים ניתנת משמורת בלעדית עליהם, הוא עדיין חריג יחסית במחוזותינו. ברובם המוחלט של המקרים, אמם של הילדים היא עדיין בעלת המשמורת הבלעדית, ואילו אביהם מקבל הסדרי ראייה מוגבלים יותר. עם זאת, בכל זאת ישנם מצבים בהם האב מתפקד כהורה משמורן בנסיבות שונות.

תביעת העברת משמורת מאב לאם יכולה להפוך רלוונטית במצב בו מתחוללים שינויים בחייו של האב המשמורן או האם שאינה משמורנית, אשר מצדיקים את פתיחתו של נושא המשמורת לדיון מחודש בבית המשפט. בפסיקת בית המשפט בתביעות מן הסוג הזה, נבחנות מכלול הנסיבות הנוגעות לכל המעורבים, ובכללן פרמטרים פיננסיים ומקצועיים.

אך בסופו של דבר, הדגש בהכרעה בסוגיה של העברת משמורת מאב לאם, הוא בראש ובראשונה על נכונותה של האם להעניק לילדיה סביבה תומכת, חמה ואוהבת יותר ממה שמסוגל האב להעניק להם בנקודת הזמן המדוברת.

 

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

משמורת קטינה המתגוררת דרך קבע בחו"ל

במרוצת השנים, הגיעו לבתי המשפט בישראל כמה וכמה מקרים בהם נדונה השאלה: האם מערכת המשפט במדינת ישראל היא בעלת סמכות להכריע בסכסוכי משמורת הנוגעים לקטינים

משמורת של זוגות חד מיניים

כל הליך גירושין של זוג שיש לו ילדים משותפים, מעלה באופן אוטומטי את סוגיית המשמורת. ישנם מקרים שבהם בני הזוג מצליחים להגיע להסכמה משותפת בנושא

משמורת משותפת ללא תקשורת בין ההורים

כשזוגות בישראל עומדים לקראת הליך גירושין, כאשר ברקע ישנו סכסוך חמורה ביניהם, עולה לעתים מזומנות התהייה: האם ניתן יהיה להגיע להסכם משמורת משותפת ללא תקשורת