הסכמי גירושין – ילדים

הסכמי גירושין – ילדים

הסכם גירושין באופן כללי, הוא מסמך משפטי שתכליתו היא לסייע בהסדרת כלל הנושאים המשפטיים והאחרים הנוגעים להליך הגירושין בין בני הזוג. הסכמי גירושין משפיעים באופן ניכר גם על מעמד הילדים המשותפים של בני הזוג המתגרשים, כאשר בין הנושאים שיש להם השלכות על מצבם של הילדים לאחר הגירושין, ישנם ענייני חלוקת הרכוש והנכסים בגירושין, תשלום דמי המזונות לאישה ודמי מזונות בגין הילדים המשותפים, גיבוש הסכם משמורת על הילדים וזמני שהות, מקום המגורים של הילדים לאחר הגירושין, הטיפול בהם והחינוך שלהם, וכן הלאה.

תכליתם של הסכמי גירושין עם ילדים

התכלית הראשונה של הסכמי גירושין הנחתמים בין זוגות שיש להם ילדים במשותף, הינה לחסוך מכל המעורבים בגירושין התדיינות משפטית מתמשכת, מייגעת ויקרה מאוד. בהסכם גירושין בני הזוג שהחליטו "לפרק את החבילה" מגבשים מתווה להמשך היחסים ביניהם בהקשרים שונים, ומביאים אותו לאישורו של בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.

הסכמי גירושין עם ילדים ובכלל, כפופים לקבלת אישור מבית המשפט המטפל בתביעת הגירושין. מרגע שניתן אישור כזה, למעשה הסכם הגירושין מקבל תוקף משפטי מחייב של פסק דין לכל דבר ועניין.

 

על חשיבותם הרבה של הסכמי גירושין – ילדים

כאשר זוג שמתגרש הוא בעל ילדים משותפים, הוא נדרש לתת את הדעת על כמה וכמה נושאים בעלי חשיבות מכרעת להמשך גידולם של הילדים. מדובר בנושאים שיש להם בדרך כלל השלכות לטווח הארוך על איכות החיים של הילדים והתפתחותם, ותקפות לגבי הילדים עד הגיעם לגיל 18 לפחות.

מכאן מתחדדת חשיבותם של הסכמי גירושין עם ילדים, כחוזים משפטיים שנועדו להסדיר בצורה ברורה את המשך הטיפול וילדים ולתת מענה שהוסכם על ידי שני ההורים בנושאים הנוגעים לגידול שלהם, כפי שנפרט להלן.

 

הנושאים המוסדרים בהסכמי גירושין עם ילדים

הסכם גירושין משמש בין היתר להסדרת אופן קבלת ההחלטות של הורים המצויים בהליכי גירושין, לגבי ילדיהם המשותפים. מדובר בהחלטות בכל נושא הרלוונטי לגידול הילדים – החל מהחלטות הנוגעות לחינוך הילדים, החלטות הקשורות במרחק בו יתגורר כל אחד מן ההורים לאחר הגירושין, אפשרות לנסיעה לחו"ל עם הילדים, חלוקת זמני שהות בחגים בין ההורים, וכן הלאה.

הסכמי גירושין – ילדים
הסכמי גירושין – ילדים

בנוסף, עשויים הסכמי גירושין עם ילדים, לכלול גם סעיפים מיוחדים שנועדו להתוות קווים מנחים ליישוב חילוקי דעות שעשויים להתגלע בעתיד בהקשר לגידול הילדים המשותפים.

בין הנושאים העיקריים שנועדו הסכמי גירושין – ילדים להסדיר, ישנם:

  • נושא המשמורת על הילדים
  • נושא תשלומי המזונות בגין הילדים, היקפם ואופן התשלום
  • נושא ההשתתפות של שני ההורים בהוצאות הבריאות והחינוך של הילדים ויחס החלוקה בנטל
  • נושא הסדרי הראייה, כולל חלוקת זמני שהות של הילדים עם כל הורה במסגרת שנת הלימודים, בחופשות מהלימודים, ובחגים ומועדים מיוחדים
  • נושא היציאה לחו"ל עם הילדים והחזקת דרכוני הילדים
  • נושא מקום מגוריהם של הילדים ואפשרות לשינוי עתידי שלו בהסכמת ההורה השני או בלעדיה
  • אפשרויות ליישוב מחלוקות עתידיות

 

האם כל עורך דין יכול לסייע בעריכת הסכמי גירושין – ילדים?

אף שישנם מי שפונים לעריכת הסכמי גירושין – ילדים מול עו"ד שאיננו מתמחה בכך באופן ספציפי, ההמלצה שלנו היא בכל זאת להעדיף עורך דין גירושין בעל התמחות בדיני משפחה, למטרה זו. עו"ד שבקיא בחקיקה ובפסיקה המתחדשת מעת לעת בתחומים הללו, יהיה בעל מסוגלות לגיבוש פתרונות יצירתיים שישיאו את טובת הילדים בגירושין.

 

מהם הנושאים הכי שנויים במחלוקת במסגרת הסכמי גירושין – ילדים?

ישנן מספר נקודות מחלוקת שנוטות לחזור על עצמן כמעט בכל הליך גירושין שבו מעורבים גם ילדים, ולכן הן זוכות להתייחסות במסגרת הסכמי גירושין – ילדים:

 

נושא המשמורת

זהו במרבית המקרים הנושא הכי שנוי במחלוקת בהליך הגירושין. למרבה המזל, הסכמי גירושין מאפשרים לזוגות להגיע מבעוד מועד להסכמה בסוגיות המשמורת והסדרי הראייה, אשר בהמשך תחייב את שני בני הזוג:

 

הסכמה על הסדר משמורת מסוג אחריות הורית משותפת

במסגרת זו ישנה חלוקה שוויונית של הזמן שכל הורה מבלה עם ילדיו. הדבר כרוך גם בחלוקה שוויונית של האחריות ההורית וגם חלוקה שוויונית בהוצאות של גידול הילדים.

 

הסכמה על חלוקת זמני שהות (הסדרי ראייה) של הילדים עם ההורים

לא אחת מגיעים ההורים המתגרשים למתווה של חלוקת זמני שהות עם הילדים כחלופה להסכם משמורת משותפת. במסגרת פתרון זה ישנו הורה אחד המוגדר כהורה משמורן, כאשר להורה השני ניתנת הזדמנות להלין בביתו את הילדים במועדים מוגדרים מראש.

 

נושא תשלום המזונות לילדים

נושא נוסף שנתון למחלוקות בין הורים בגירושין, הוא נושא דמי המזונות שיש לשלם בגין הילדים. סכום המזונות נקצב בדרך כלל כנגזרת של הסדר המשמורת בין ההורים והיקף ההכנסות של כל אחד מהם. כאשר הורה אחד מקבל משמורת בלעדית על הילדים ולשני מתאפשרים הסדרי ראייה, דמי המזונות שיידרש לשלם ההורה שאינו משמורן יהיו גבוהים יחסית.

הסיבה לכך היא שההורה לו ניתנה המשמורת הבלעדית בילדים נושא בעיקר ההוצאות הכרוכות בגידולם בשוטף. לעומת זאת, כאשר נחתם הסכם משמורת משותפת, דמי המזונות שההורה שאינו משמורן משלם להורה השני, מופחת ואף מתבטל במקרים מסוימים.

 

כך עורך דין גירושין יכול לסייע לכם בעריכת הסכמי גירושין – ילדים

היתרון המשמעותי ביותר של הסכמי גירושין טמון בכך שכאשר הם מנוסחים בצורה מקצועית ונכונה, יש בכוחם למתן את אי ההסכמה בין בני הזוג ולאפשר להם להגיע לעמק השווה. מכאן מתבהרת החשיבות הרבה של הסתייעות בעורך דין גירושין בעת שעורכים הסכמי גירושין – ילדים. בכוחו של עורך דין גירושין מיומן לסייע לכם לגבש הסכם גירושין שיהיה בר ביצוע מבחינתכם וישרת גם אתכם וגם את ילדיכם באופן אידיאלי.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

ביטול הסכם גירושין

הגופים המשפטיים האמונים על מתן היתר לביטול הסכם גירושין, אינם ממהרים לאשר את הביטול לאור המעמד המחייב של חוזה הגירושין וההליך הדרוש על מנת לאשרו.

שערוך בהסכמי גירושין

שערוך בהסכמי גירושין הדרך הטובה והמומלצת מכולן לסיים את חיי הנישואין, היא באמצעות חתימה על הסכמי גירושין. מדובר על חוזה משפטי שבו מטופלות הסוגיות המרכזיות

שכר טרחה – עורך דין הסכם גירושין

בין השאלות היותר שכיחות שמעסיקות זוגות שנכנסים להליכי גירושין, ישנה שאלת העלויות. אחד הרכיבים המשמעותיים יותר בהוצאות הכרוכות בגירושין, הוא שכר טרחה – עורך דין

עורך דין הסכם גירושין

הסכם הגירושין הוא מסמך משפטי אשר מגדיר את הדרך הנאותה לפירוק של התא המשפחתי על פי העדפותיהם וצרכיהם של שני בני הזוג שחותמים עליו. בדיוק