הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה

הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה הוא פתרון שכיח למדי לטיפול בנכס נדל"ן משותף בין זוגות המצויים בהליכי גירושין. לא אחת, מחליטים בני זוג בעלי ילדים משותפים, לבצע העברה של הזכויות של אחד מהם בדירה המשותפת, להורה שקיבל משמורת בלעדית על הילדים. העברת זכויות כזו יכולה להתבצע באמצעות הסכם הגירושין, ולחסוך מההורה המשמורן את הצורך להעתיק את מקום מגוריו ומגורי ילדיו למיקום חדש, מה שגורר גם שינוי במסגרות החינוך של הילדים ובמעטפת החברתית שלהם.

מהו הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה

הסכם גירושין, באופן כללי, הוא מסמך משפטי שמגדיר את אופן הטיפול של בני הזוג בגירושין במגוון סוגיות הכרוכות בסיום נישואיהם. החל מחלוקת המשמורת על הילדים, תשלומי המזונות, חלוקת הרכוש ועד הטיפול בנכסים משותפים. גם הנושא של העברת הזכויות בדירה יכול להיות מוסדר באמצעות הסכם גירושין, כפי שנסביר בשורות הבאות.

 

כיצד מועברות הזכויות בדירה משותפת בין בני הזוג בגירושין?

הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה ידוע גם כ"העברה אגב גירושין". זהו המינוח המשפטי המתייחס להעברה של זכויות בנכס נדל"ני בין בני זוג שעתידים להתגרש.

את העברת הזכויות נהוג לבצע באחת משתי הדרכים הבאות:

  1. העברת זכויות בדירה כהעברה כספית ישירה: בקונסטלציה זו, לאחר שמחיר המכירה של הדירה מסוכם בין הצדדים, הצד שלידיו עוברות הזכויות בדירה מעביר את התמורה על חלקו של הצד השני בנכס במזומן, לידי בן זוגו.
  2. העברת זכויות בדירה כאיזון משאבים / קיזוז זכויות: העברת הזכויות בדירה משותפת לידי אחד מבני הזוג יכולה להתבצע גם בתצורה של איזון משאבים, קרי – בהסדר שבו בתמורה להעברת הזכויות בדירה לידיו של אחד מבני הזוג, יעביר מקבל הזכויות את זכויותיו ברכוש אחר לבן הזוג השני. חלופה מקובלת נוספת היא העברת זכויות בדירה על ידי קיזוז הסכום בגין חלק הדירה שנרכש מידי בן הזוג מתוך סכום המזונות שהוא אמור לשלם לצד השני או מתוך הסכומים האחרים שהשניים אמורים לחלק ביניהם בגירושין כמו חסכונות, ושאר זכויות פיננסיות.

 

על יתרונותיו של הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה

בין יתרונותיו הבולטים ביותר של הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה, ישנה האפשרות לבצע איזון משאבים בין בני הזוג מבלי להידרש לשלם מיסים בגין מכירת הדירה. לצורך העניין, בעסקאות מכר של נכסי מקרקעין, המוכר נדרש לרוב לשלם מיסים משני סוגים: הראשון הוא היטל השבחה, הווה אומר: היטל המשולם כנגד הזכויות שטרם מומשו בנכס אשר יכולות להוסיף לערכו במידה וימומשו בעתיד.

הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה
הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה

המס השני נקרא "מס שבח", שהוא מס המוטל על תוספת השווי של הנכס. זהו מס שנדרש לשלם כל אדם בישראל שמוכר דירה כאשר בבעלותו ישנו יותר מנכס נדל"ני יחיד, או כשמדובר בדירה שערכה עולה על סכום מסוים הקבוע בחוק ומתעדכן לפרקים.

אולם בהעברה של דירה באמצעות הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה, העברת הזכויות לא תיחשב כעסקת מכר. לכן בן הזוג שמעביר את זכויותיו לבן הזוג השני, יהיה פטור מתשלום המיסים הללו על פי חוק.

מעבר לענייני המיסוי, להסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה ישנו יתרון משמעותי נוסף, והוא היציבות שפתרון זה מקנה לילדים בגירושין. הליכי גירושין הם קשים רגשית לכל המעורבים בהם ולילדים בפרט, גם מבלי שיעלה הצורך במעבר דירה בתהליך.

היתרון בהעברת הבעלות בדירה לידי ההורה המשמורן, אם כן, חוסכת ממנו ומילדיו את הצורך להעתיק את מקום המגורים לנכס חדש, המצוי בסביבה חדשה ולעיתים לא מוכרת, ושינוי במסגרות החברתיות והחינוכיות בשל כך.

 

הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה והאישורים הדרושים למימושו

כדי שאפשר יהיה לבצע העברת זכויות בדירת המגורים המשותפת בגירושין, חשוב להיעזר בעו"ד גירושין שיסייע לכם להסדיר את כל ההיבטים הבירוקרטיים בתהליך ולהוציא מן הכוח אל הפועל את ההסכם. להלן האישורים השונים שעו"ד המטפל בהסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה, יסייע לכם להמציא, כדי לאפשר להשלים את התהליך בהצלחה:

  1. הסכם גירושין
  2. פסק דין מבית דין רבני או בית דין למשפחה שמאשר את הסכם הגירושין
  3. פסק דין שמצהיר על הצדדים בתור בני זוג גרושים
  4. אישור מהעירייה / הרשות המקומית על היעדר חובות בנכס
  5. אישור מהבנק
  6. שטרי מכר מאומתים וחתומים

 

לאחר שעורך הדין מעביר את כלל האישורים הרלוונטיים, הוא פועל להשלמת העברת הבעלות המלאה בדירה לידיו של בן הזוג הנותר להתגורר בה לאחר הגירושין.

 

מה תפקידו של עו"ד גירושין במימוש הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה

כאשר אחד מבני הזוג מוסר את חלקו בדירה המשותפת לידי בן הזוג השני בגירושין, לרוב הדבר נעשה בתמורה לתשלום של סכום כספי במזומן, העברת זכויות בנכס אחר במסגרת הסדר איזון משאבים, או במסגרת ויתור על חבותו לתשלומים שהוא אמור להעביר לצד השני בעתיד.

עורך דין גירושין המטפל בהסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה, אחראי להבטיח כי התמורה בגין העברת הזכויות בדירה, תימסר באחד מן האופנים הללו, בהתאם לפירוט הבא:

  • העברת זכויות בדירה כנגד העברת תשלום במזומן: על עורך הדין לוודא כי התשלום המועבר מטעם בן הזוג שקיבל לידיו את הזכויות בדירה, מתבצע במועד המוסכם וכשם שנהוג בעסקת מכירה של נכס נדל"ני.
  • העברת זכויות בדירה כנגד איזון משאבים: על עורך הדין לוודא כי העברת הזכויות בדירה מתבצעת רק כנגד העברת הזכויות בנכס חליפי, או בתמורה לויתור על זכות ממונית אחרת, ככל שכך הוסכם בין בני הזוג בגירושין.

 

לסיכום

כאשר זוג מחליט לחתום על הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה כדאי מאוד שהדבר יתבצע בליווי מקצועי של עורך דין גירושין. עו"ד כאמור לעיל המתמחה בעריכת הסכמי גירושין בהם מטופלת גם העברה אגב גירושין, יכול להבטיח במידה גדולה של ודאות שהעברת הבעלות בנכס תושלם בהצלחה, ללא הוצאות מיסוי מיותרות ומבלי שמי מבני הזוג ידרש להתמודד עם "ריקושטים" מהמהלך בהמשך.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

ביטול הסכם גירושין

הגופים המשפטיים האמונים על מתן היתר לביטול הסכם גירושין, אינם ממהרים לאשר את הביטול לאור המעמד המחייב של חוזה הגירושין וההליך הדרוש על מנת לאשרו.

הסכמי גירושין – ילדים

הסכמי גירושין – ילדים הסכם גירושין באופן כללי, הוא מסמך משפטי שתכליתו היא לסייע בהסדרת כלל הנושאים המשפטיים והאחרים הנוגעים להליך הגירושין בין בני הזוג.

שערוך בהסכמי גירושין

שערוך בהסכמי גירושין הדרך הטובה והמומלצת מכולן לסיים את חיי הנישואין, היא באמצעות חתימה על הסכמי גירושין. מדובר על חוזה משפטי שבו מטופלות הסוגיות המרכזיות

שכר טרחה – עורך דין הסכם גירושין

בין השאלות היותר שכיחות שמעסיקות זוגות שנכנסים להליכי גירושין, ישנה שאלת העלויות. אחד הרכיבים המשמעותיים יותר בהוצאות הכרוכות בגירושין, הוא שכר טרחה – עורך דין

עורך דין הסכם גירושין

הסכם הגירושין הוא מסמך משפטי אשר מגדיר את הדרך הנאותה לפירוק של התא המשפחתי על פי העדפותיהם וצרכיהם של שני בני הזוג שחותמים עליו. בדיוק