ההבדל בין משמורת משותפת למשמורת מחולקת

עד לא מזמן, בתי המשפט בישראל, נהגו לאפשר הסדרי משמורת משותפת בגירושין, בכך שבין בני הזוג תתקיים תקשורת תקינה, עניינית ומכבדת. אולם בשנים האחרונות מסתמנת מגמה פסיקתית המציגה תמונת מצב שלפיה נראה כי מערכת המשפט נוטה להתגמש יותר בעניין הצורך בערוץ תקשורת פתוח בין ההורים בגירושין.

כיום, הורים ששואפים להגיע להסדר משמורת משותפת בילדים, יכולים גם להסתפק בתקשורת בסיסית שתאפשר להם לנהל את חלוקת זמני השהות ולדון ביניהם רק בעניינים הנוגעים לאחריות לגידולם של הילדים. ביסוס של יחסים טובים בין זוג ההורים כבר אינו בבחינת כורח, ומכאן נולד המושג המשפטי "משמורת מחלוקת", אודותיו נפרט בהמשך.

על הסדרי משמורת משותפת בגירושין ויתרונותיהם

משמורת משותפת הינה הסדר שנחתם בין בני זוג שמחליטים להתגרש ולהם ילדים משותפים. הסדר משמורת משותפת קובע שבמקום שהילדים יחיו רק עם אחד ההורים ולהורה השני תינתן אפשרות לראותם רק פעם או פעמיים בשבוע, הילדים ישהו עם כל אחד מן ההורים פרק זמן שווה או דומה. בדרך כלל מדובר בלינה בבית האם למשך חצי מימי השבוע ולינה בבית האב במהלך מחצית השבוע הנותרת.

הסדר משמורת משותפת מטיל את האחריות המלאה להחזקת הילדים וגידולם על שני בני הזוג. במרבית המקרים מערכת המשפט רואה בהסדר מסוג זה  פתרון אופטימלי שמבטיח את טובת הילדים בגירושין. גם המחקר בתחום התפתחות הילד מצדד במשמורת משותפת בגירושין, מתוך הבנה שזו מעניקה לשני ההורים הזדמנות ראויה להיות מעורבים ונוכחים בחיי ילדיהם כנדרש.

ממחקרים אלו עולה כי כאשר שני ההורים נותרים פעילים בחיי הילדים גם בזמן הגירושין וגם לאחריהם, הילדים צולחים את הגירושין בקלות רבה יותר.

 

מהם התנאים לקיום הסדר משמורת משותפת בגירושין?

כדי שמשמורת משותפת תצליח, מספר תנאי סף חייבים להתקיים. ראשית, ההורים נדרשים לקיים מערכת יחסים תקינה ומכבדת, כך שיצליחו לנהל שיח פתוח זה עם זו במטרה להגיע להסכמות והחלטות הנוגעות לילדים במשותף. בנוסף, מתבטאים יחסים תקינים בין ההורים גם בכך שאף צד איננו מסית את הילדים כנגד הצד השני.

הסדר משמורת משותפת בגירושין נשען על כך ששני ההורים יבינו את חשיבותו של שיתוף הפעולה ביניהם ואת משמעות התקשורת הרציפה מול ההורה השני חרף נסיבות חייו החדשות. תנאי נוסף לקיומם של הסדרי משמורת משותפת בגירושין הוא ששני ההורים ימשיכו להתגורר באותה סביב גיאוגרפית כדי שלא להכביד על שגרת חייהם של הילדים, ולא פחות חשוב מכך – שהילדים יתנו את הסכמתם למעבר בין בתיהם של ההורים על בסיס קבוע.

בנוסף לכל הנ"ל, שני ההורים מצופים להציג מסוגלות הורית ברמה נאותה ובאותו סדר גודל. אולם תנאי הסף המהותי ביותר לכך שהסדר המשמורת המשותפת יאושר על  ידי בית המשפט, הוא ששני בני הזוג יוכיחו כי יש להם רצון כן ואמיתי להיות נוכחים בצורה פעילה בחיי ילדיהם לאחר הגירושין.

ההבדל בין משמורת משותפת למשמורת מחולקת
ההבדל בין משמורת משותפת למשמורת מחולקת

מהי משמורת מחולקת בגירושין ובמה היא נבדלת ממשמורת משותפת?

במקרים שבהם ברור שגם האם וגם האב חפצים בקשר רציף ועקבי עם ילדיהם לאחר הגירושין, ממקום של הבנת החשיבות של המשמורת המשותפת להתפתחות התקינה של הילדים, ומנגד – ההורים אינם מצליחים לתקשר ביניהם על מי מנוחות, ישנו פתרון הידוע בתור "משמורת מחולקת" שעשוי לתת מענה.

מן הראוי לסייג ולומר שהמונח "משמורת מחולקת" הוא תוצר של פסיקה שנתקבלה בבית המשפט למשפחה, וכי הלכה למעשה, אין בו משום חידוש ממשי. זאת בהתחשב בעובדה שברמה המעשית – המשמורת המחולקת היא למעשה הסדר שאיננו שונה במהותו מהסדר המשמורת המשותפת.

בשני המקרים הללו, עסקינן בהסדר השואף לחלק את האחריות לגידול הילדים ולטיפול בהם בצורה שווה בין שני ההורים. זאת כאשר השאיפה הינה להשיא את טובת הילדים בגירושין.

ההבדל בין משמורת משותפת למשמורת מחולקת, הוא בעיקר סמנטי, כשמעצם הגדרתו של הסדר המשמורת המחולקת, משתמע ששני ההורים מודעים לכך שהוגדרה עבורם מראש מסגרת זמנים ברורה שבה הילדים נמצאים תחת אחריותם, ושכל שינוי במסגרת זו מחייב פנייה מסודרת לערכאות.

כמו כן, במשמורת המחולקת מוסכם ברמה העקרונית שאב ואם גרושים שאינם ביחסים תקינים, יותירו ביניהם ערוץ תקשורת פעיל למטרת תיאום ולוגיסטיקה הרלוונטיים לטיפול בילדיהם, ולא מעבר לכך.

 

אז מה עדיף – משמורת משותפת או משמורת מחולקת?

ישנם תיקי גירושין לא מעטים, בהם למרבה הצער, הילדים משמשים כקלף מיקוח במאבק בין הוריהם. במקרים אלו יש משמעות ליכולת לגבש פתרון דיפלומטי שיחייב את שני הצדדים לחדול ממאבקי הכוחות ביניהם, המתקיימים תחת המעטה של סכסוך הנוגע לסוגיית המשמורת.

משמורת מחולקת הינה פתרון בהוראת בית המשפט, שמספק מענה מהסוג הזה, על ידי הענקת אחריות הורית שוויונית לשני ההורים, וזאת מבלי להיגרר למינוח המחייב את בני הזוג המתגרשים לשתף ביניהם פעולה בהיבטים אחרים.

הסדר המשמורת המחולקת מאפשר לילדים לשהות פרק זמן זהה בביתו של כל אחד מן ההורים, כאשר האיסוף של הילדים מבוצע לרוב דרך מסגרות החינוך של הילדים, בשאיפה לצמצמם למינימום הנדרש את המגע בין ההורים.

בסיכומו של עניין – במקרים שבהם ניתן להגיע למשמורת משותפת בתצורתה הסטנדרטית, הדבר עדיף, מאשר הסדר משמורת מחולקת שמתקבל על רקע יחסים עכורים בין ההורים.

אולם במידה ואין הדבר מסתייע, הפתרון הקרוי משמורת מחולקת הוא הרע במיעוטו היות ובדרך זו בית המשפט מעביר לשני בני הזוג מסר לפיו האחריות לגידול הילדים וקבלת ההחלטות בעניינם, מוטלת על שניהם באופן שוויוני, ולכן אין צורך במאבקי כוחות נוספים שבהם הילדים נתונים בתווך.

 

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

העברת משמורת מאב לאם

אם בעבר, במרבית המקרים, מי שהייתה מקבלת אוטומטית משמורת בלעדית על הילדים בגירושין, הייתה אמם של הילדים, הרי שכיום במקרים לא מעטים ההורה בעל המשמורת

משמורת קטינה המתגוררת דרך קבע בחו"ל

במרוצת השנים, הגיעו לבתי המשפט בישראל כמה וכמה מקרים בהם נדונה השאלה: האם מערכת המשפט במדינת ישראל היא בעלת סמכות להכריע בסכסוכי משמורת הנוגעים לקטינים

משמורת של זוגות חד מיניים

כל הליך גירושין של זוג שיש לו ילדים משותפים, מעלה באופן אוטומטי את סוגיית המשמורת. ישנם מקרים שבהם בני הזוג מצליחים להגיע להסכמה משותפת בנושא

משמורת משותפת ללא תקשורת בין ההורים

כשזוגות בישראל עומדים לקראת הליך גירושין, כאשר ברקע ישנו סכסוך חמורה ביניהם, עולה לעתים מזומנות התהייה: האם ניתן יהיה להגיע להסכם משמורת משותפת ללא תקשורת