הדרך הנכונה לביצוע איזון משאבים

איזון משאבים הוא הסדר שבא לקבוע איך תבוצע חלוקת הנכסים בגירושין. בהתאם להוראות בחוק יחסי ממון בין בני זוג, כשאין בנמצא הסדר שנקבע בין הצדדים מראש (כמו הסכם ממון), הרכוש בגירושין מתחלק בין הצדדים בצורה שוויונית. בביצוע איזון משאבים, ישנם מסלולים שונים שבהם חלוקת הרכוש עשויה להתבצע.

בסקירה להלן נסביר כיצד מתבצע איזון המשאבים בגירושין מבחינה מעשית, אילו מסלולים שונים לאיזון משאבים ישנם, ומהי הדרך הנכונה לביצוע איזון משאבים בגירושין.

כיצד מתבצע איזון המשאבים בגירושין מבחינה מעשית?

איזון משאבים בהליכי גירושין מתחיל לפני הכל בביצוע תחשיב להערכת השווי הכולל של הנכסים שנצברו לאורך החיים המשותפים של הזוג. הערכת השווי הנ"ל מתבצעת בדרך כלל בידי גורם מקצועי שנקרא אקטואר גירושין.

באופן עקרוני, באיזון משאבים בגירושין, לרוב הצד שעלה בידו לצבור נכסים רבים יותר בזמן הנישואין, יהיה גם זה שיידרש לשלם לבן הזוג השני את ההפרש, בכדי שחלוקת הרכוש תהיה הוגנת ומאוזנת (בין אם בחלוקה כספית או כשווה ערך לכסף).

 

אילו מסלולים שונים לאיזון משאבים ישנם?

לאחר שתם ונשלם השלב שבו הוערך השווי הכולל של הרכוש שנצבר בין בני הזוג המתגרשים, בידיו של בית המשפט שמטפל בתביעת הגירושים, נתונה הסמכות לקבוע מהו המועד בו יתבצע איזון המשאבים.

המועדים שבהם מקובל לבצע את איזון המשאבים, נחשבים למסלולים שונים לביצוע איזון משאבים, והם כדלקמן:

  1. איזון משאבים במסלול נדחה – במסלול הזה תתבצע חלוקת הנכסים בגירושין במועד של הבשלת הזכויות.
  2. איזון משאבים במסלול המיידי (המהוון) – במסלול הזה יתבצע איזון המשאבים על ידי הנזלתם של הנכסים וחיוב של בן הזוג שהנכסים העודפים בבעלותו, בתשלום סכום חד פעמי במועד חלוקת הנכסים (בהתאם לחישוב שביצע אקטואר הגירושין).
  3. חיוב בן הזוג בעל הרכוש העודף בתשלומים החל ממועד חלוקת הרכוש.

 

מהי הדרך הנכונה לביצוע איזון משאבים בגירושין?

עד לא מזמן, בתי המשפט במדינת ישראל נהגו לבצע אך ורק איזון משאבים נדחה במועד גמילת הזכויות, בכפוף לסעיף 6 ג' בחוק יחסי ממון. זאת כאשר איזון המשאבים המיידי הסתמן בתור פתרון שמיועד למקרים יוצאי דופן בלבד.

עם זאת, על פי גזר דין תקדימי שנתקבל בעת האחרונה, נקבע שאין זה נכון לגזור מהוראותיו של חוק יחסי הממון את הצורך ביישומו של מסלול ספציפי לאיזון משאבים (המסלול הנדחה), אלא ראוי לבחור בדרך המתאימה לאיזון משאבים עבור כל מקרה בנפרד, בהתאם לנסיבותיו.

הדרך הנכונה לביצוע איזון משאבים
הדרך הנכונה לביצוע איזון משאבים

היתרונות  של איזון משאבים במסלול מיידי

באיזון משאבים במסלול המיידי אשר כרוך בהיוון של נכסים, ישנו יתרון בולט הטמון בעובדה שכך ניתן לבצע הפרדה של הרכוש בגירושין באופן מיידי, וכפועל יוצא, בני הזוג יכולים ללכת איש איש לדרכו במועד מוקדם יותר ועם פחות עיכובים הנוגעים לענייני רכוש שכובלים אותם יחדיו.

יתר על כן, באיזון משאבים המתבצע במסלול המיידי, הצדדים חוסכים מעצם גם את הצורך בהתדיינות משפטית נוספת הנוגעת לאופן המימוש של חלוקת הרכוש במסלולי איזון המשאבים האלטרנטיביים. כלומר באיזון משאבים במסלול הזה, שני הצדדים מרוויחים מידה גדולה יותר של ודאות כלכלית, היות וחלוקת הרכוש מיושמת באופן מיידי לאחר קבלת הכרעת הדין של בית המשפט.

 

באילו נסיבות ניתנת עדיפות לביצוע איזון משאבים במסלול המיידי?

במקרים הבאים יכולה להינתן עדיפות לאיזון משאבים מיידי, גם כאשר הזכויות ברכוש טרם הונזלו:

  • כאשר ישנו פער שאינו משמעותי בין הזכויות של בני הזוג ברכוש, וחיובו של בן הזוג בעל הזכויות העודפות בסכום כספי חד פעמי, איננו צפוי להעיק עליו פיננסית.
  • כאשר ניכר שחיוב בסכום חד פעמי במסלול המיידי לא יגרום למשלם הפסד כספי בנוסף על זה שכרוך במסלול איזון המשאבים הנדחה.
  • כאשר החיוב באיזון המשאבים המיידי נראה כדרך המעשית היחידה של התובע למימוש זכויותיו ברכוש בצורה מאוזנת.
  • כאשר מסתמן שאחד הצדדים מתעקש על הבחירה במסלול הדחוי אף שאין בכך צידוק כלכלי, אלא מתוך שיקולים של נקמה או כאמצעי להפעלת לחץ על בן הזוג, שיאלצו לבצע ויתורים פיננסיים במהלך החתימה על חזוה הגירושים.
  • כאשר ברור שאחד הצדדים דורש לבצע איזון משאבים במסלול דחוי כאמצעי להשת עיכוב בהליך הגירושין.
  • כשישנם פערי גיל גדולים בין בני הזוג, אשר בעקבותיהם קיימת סבירות גבוהה לאפשרות שאחד מן הצדדים יוכל ליהנות מפירות היציאה לגמלאות של בן זוגו לשעבר, בעוד שהשני, מפאת גילו לא יוכל לעשות כן.

 

לסיכום

במסגרת סקירה זו דנו בנושא של איזון משאבים בגירושין ובמסלולים השונים בהם תהליך זה מתבצע. כאמור, קיימים שינויים בפסיקה בשנים האחרונות, המעידים על קיומה של מגמה במערכת המשפט, שמעודדת הפעלה של שיקול דעת לגבי הבחירה במסלול לאיזון משאבים בכל תיק גירושין על פי נסיבותיו הספציפיות.

זאת מתוך ההבנה שלא קיימת בהכרח דרך אחת ויחידה לביצוע איזון משאבים בגירושין, אלא קיימות נסיבות אישיות ופיננסיות שונות שמן הראוי להתחשב בהן בכל מקרה לגופו. בדוגמאות שהצגנו לעיל, הובאו מגוון תרחישים אשר בהם נראה לכאורה שהבחירה באיזון המשאבים במסלול המהוון (המיידי), מאפשרת עשיית צדק מאוזן יותר עם שני הצדדים בגירושין.

יחד עם זאת, חשוב לחדד ולומר שוב שלמרות זאת, בידי כל שופט מצויה הסמכות לבחור את שיטת איזון המשאבים הראויה ביותר בעיניו, על פי נסיבות המקרה בכל תיק גירושין.

 

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איזון משאבים של מניות בשוק ההון

חלוקת מניות בשוק ההון בין זוגות המצויים בהליכי גירושין, מגיע לא אחת לאולם הדיונים בבתי המשפט בישראל. למניות בשוק ההון (כמו גם לאופציות) יש פוטנציאל

איזון משאבים במניות חברה משפחתית

גירושין מובילים לא אחת לחילוקי דעות מרים בין בני זוג בעניינים של חלוקת רכוש. ישנם סכסוכי רכוש בגירושין הנסובים סביב חלוקתם של נכסי נדל"ן משותפים