הגדלת מזונות ילדים

לא אחת מתעורר הצורך לבקש הגדלת מזונות ילדים לאחר הגירושין. הדבר מבוצע באמצעות הגשה של תביעת הגדלת מזונות ילדים. הצורך עלול לעלות כששינויים מסוימים מתרחשים בחיי האם המשמורנית, המשפיעים על יכולתה לפרנס את ילדיה. זהו הנושא בו נדון בפרוטרוט בשורות הבאות.

על הצורך בתשלום מזונות ילדים בגירושין

מזונות ילדים הינם סכומי כסף שאותם נדרש ההורה שאיננו משמורן להעביר לידי ההורה המשמורן  אחרי הגירושין, עבור הגידול של ילדיו הקטינים. בדרך כלל מדובר על האב, אשר מעביר מדי חודש את דמי המזונות לילדיו לידי גרושתו, ככל שזו בעלת המשמורת הבלעדית עליהם.

הצורך בתשלום של דמי מזונות לילדים נגזר מהעובדה שלהורה המשמורן יש צורך לקבל סיוע בהתמודדות עם הנטל הכלכלי שכרוך בגידול ילדים במשפחה חד הורית. חובת התשלום של מזונות ילדים כקבוע בחוק בישראל, באה לעזור לילדים קטינים לשמור על סטנדרט מחיה דומה לזה שבו הם הורגלו בתקופה בה ההורים שלהם היו עוד נשואים זה לזו.

 

כיצד קביעת מזונות ילדים מתבצעת?

כשערכאה משפטית מסוימת דנה בנושא של מזונות ילדים במסגרת תיק גירושין, נבדקות ההכנסות של שני הצדדים. לפי היקף הכנסותיו של האב ביחס לאם, בית הדין קובע את סכום המזונות לילדים. אולם חשוב לדעת שלא קיימת פסיקה המגדירה בצורה חותכת את הסכום של דמי המזונות לילדים.

היינו, אין נוסחא ברורה אשר לפיה עורך בית הדין שדן בתביעת הגירושין, תחשיב לצורך קציבת סכום המזונות לילדים. בית המשפט לרוב ישען על הרצון להעניק לילדים שההורים שלהם מתגרשים אפשרות ליהנות מרמת חיים סבירה ודומה ככל הניתן למה שהורגלו בו לפני הגירושים של ההורים.

 

למי יש זכות להגיש תביעה להגדלת מזונות ילדים?

במדינת ישראל, קיימים חוקים המאפשרים לילדים מתחת לגיל 18, להגיש תביעת הגדלת מזונות ילדים דרך ההורה שבחזקתו הם מצויים. זכות זו נשענת על ההיגיון לפיו קבלת מזונות ילדים לא אמורה להיות תלויה בכך שההורים יסכימו ביניהם על סך המזונות. אולם ראוי בכל זאת לציין כי קיים תנאי עקרוני לכך שבית הדין יסכים לאשר תביעה להגדלת מזונות ילדים.

התנאי לכך הוא שבתביעה יכללו הוכחות לכך ששינויים משמעותיים חלו בחיי ההורה בעל המשמורת, שיש בהם בבחינת צידוק להגדלת סכום המזונות לילדים.

הגדלת מזונות ילדים
הגדלת מזונות ילדים

כיצד מגישים תביעה להגדלת מזונות ילדים?

הגשת תביעת הגדלת מזונות ילדים מבוצעת מטעם ההורה המשמורן (שהוא לרוב אמם של הילדים). תביעה זו מופנית כלפי הצד שאינו משמורן (בדרך כלל האב). את התביעה הנ"ל מגישה האם בשם ילדיה שבראי החוק הם עדיין קטינים היינו, טרם הגיעו לגיל 18).

התביעה הנ"ל להגדלת סכום דמי המזונות לילדים, ייתכן ותתקבל בערכאות ככל שיעלה בידיו של ההורה התובע להוכיח לבית הדין המטפל שאכן התרחשו בחייו ו / או בחיי ילדים שינויים קיצוניים, המצדיקים את הגשת הבקשה הזו.

 

התנאים לאישור תביעת הגדלת מזונות ילדים בבית המשפט

ההלכה הפסוקה בתביעות הגדלת מזונות שהוגשו בשנים האחרונות, מעידה על קיומה של מגמה פסיקתית לפיה בתי המשפט בישראל מכירים בצורך לגלות גמישות בנושא קציבת מזונות מחודשת. זאת מתוך הבנה כי ישנן נסיבות שאינן בשליטתו של הורה, שעלולות להיות כרוכות בהוצאות כספיות לא מבוטלות, שמקשות במידה ניכרת על גידול הילדים ומתן מענה מלא לצרכיהם.

כפי שהסברנו קודם לכן, הגשת תביעה להגדלת הסכום של דמי המזונות לילדים, יכולה בהחלט להיחשב כדרישה לגיטימית מבחינה משפטית, בהתחשב בעובדה שמערכת המשפט שואפת לבסס את פסיקותיה על עקרונות הצדק והמוסר ככל שמתאפשר. על כן מובן שחוסר גמישות של רשויות המשפט בעניין קביעת שיעור המזונות, היא בלתי הוגנת ועשויה להסב נזקים מרחיקי לכת גם להורה היחידני וגם לילדיו הקטינים שאינם אשמים בנסיבות.

 

אילו פרמטרים בוחן בית הדין לשם הכרעה בתביעת הגדלת מזונות ילדים?

בבואו של בית המשפט לפסוק בתביעה להגדלת מזונות ילדים עבור ילדים קטינים, נבחנים מספר פרמטרים מרכזיים, ובהם: גיל הילדים הקטינים אשר בשמם התביעה מוגשת, גובה הכנסותיה של האם בהשוואה להכנסות האב, צרכי הילדים שבגינם  משולמים המזונות, צרכיהם המיוחדים של הילדים, ועוד.

על סמך מכלול הנתונים אשר הוצגו לשופטים או לדיינים, בית המשפט קובע האם המזונות שנקבעו בהסכם הגירושין או פסק הדין, עדיין הוגנים בהינתן השינויים שאירעו לכאורה בנסיבות החיים של התובעים. היה ומסתמן שאי הגדלת המזונות לילדים, עלולה לגרום עוול לתובעים, ישנו סיכוי סביר לכך שבית המשפט יעתר לבקשה להגדלת מזונות ילדים.

 

מדוע חשוב כל כך לפנות לסיוע משפטי בהגשת תביעה להגדלת מזונות ילדים?

אף על פי שניכר כי בתי המשפט בישראל, שואפים להמנע מפגיעה במשפחות יחידניות, וחרף השאיפה הברורה לשמור על טובת הילדים בגירושים ככל שניתן, התביעות להגדלת מזונות ילדים לא מאושרות בקלות. ליתר דיוק, בתי המשפט בישראל מקפידים לבחון כל תביעה ותביעה בנושא של הגדלת מזונות ילדים, בכובד ראש מרבי.

כתוצאה מכך, מאושרות רק תביעות שהוכח בהן מעל לכל ספק, כי אכן התחוללו שינויים מרחיקי לכת בחייה של המשפחה החד-הורית. כדי להוכיח את האמור לעיל, על התביעה להגדלת מזונות ילדים להיות מגובה בתיק הוכחות מוצק שיציג ראיות שיתמכו בטענה שחלו שינויים המצדיקים הגדלת מזונות ילדים.

זהו חלק מן התפקיד של עורך דין גירושין עם התמחות בדיני משפחה. לכן הסתייעות בשירותיו, היא קריטית למקסום הסיכויים לאישור הבקשה.

 

בשורה התחתונה

הפנייה לסיוע משפטי מקצועי מאפשרת לבחון מראש האם ישנה היתכנות לקבלת התביעה להגדלת מזונות ילדים  בבית המשפט ומהו היקף ההגדלה שעשוי להתאפשר בנסיבות הקיימות. מכאן מתבהרת והולכת חשיבותו של הייעוץ המקדים עם עו"ד גירושין עתיר ניסיון בתביעות להגדלת מזונות ילדים.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין