דמי מזונות

דמי מזונות הם בין הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בהליכי גירושין בארץ ובעולם. בגירושין בין זוגות יהודיים בישראל, ישנם שני סוגים של דמי מזונות, כאשר מזונות אישה הם סכומי כסף שאותם נדרש גבר להעביר לאשתו במהלך הליך הגירושין ועד למתן הגט הרשמי. ואילו, מזונות ילדים, הם סכומי כסף שהגבר יעביר לגרושתו בגין ילדיו, ממועד הגירושין הרשמי ועד הגיעם לגיל 21. זאת למעט מקרים יוצאי דופן שאותם נמנה במאמר זה.

הרציונל מאחורי חובת התשלום של דמי מזונות

דמי מזונות בגירושין, נחלקים כאמור לשני סוגים: מזונות אישה ומזונות ילדים. מזונות אישה משולמים כאמור, על ידי הבעל, לאורך כל הליך הגירושין ועד שהגט ניתן. זאת במסגרת חובתו החוקית של גבר נשוי לכלכל את אשתו, על פי דין תורה. כל עוד הנישואין לא הותרו בפועל, מבחינה משפטית הגבר עדיין מצופה להבטיח את רווחתה הכלכלית של האישה הנשואה לו.

מזונות ילדים, לעומת זאת, משולמים החל מתום הליך הגירושין ועד שהילדים מגיעים לגיל 21, ברוב המקרים. תכליתם של תשלומים אלו, היא לאפשר לאישה שקיבלה משמורת יחידנית על ילדיה, לשמר את רמת החיים בה הורגלו ילדיה בתקופת הנישואין. זאת לאור נטל ההוצאות הכרוך בגידול ילדים בבית חד הורי, שהוא מטבע הדברים גדול וכבד.

 

על מי חלה חובת תשלום דמי מזונות?

במדינת ישראל, כשזוג נשוי ניגש להליך גירושין, הצד שנדרש לשלם דמי מזונות לאורך הליך הגירושין, הוא הבעל לאשתו. זאת במסגרת מזונות אישה. גם דמי המזונות עבור הילדים, המשולמים לאחר הגירושין – הם לרוב חובתו של הגבר. זאת משום שבדרך כלל, הצד שמקבל את המשמורת הבלעדית על הילדים הקטינים בגירושין, הוא עדיין האם.

 

דמי מזונות לילדים – הגדרתם ומהותם

דמי מזונות לילדים הם סכום כספי המשולם על בסיס קבוע בידי אבי הילדים, לאימם. דמי מזונות בגין הילדים באים לסייע לאם בעלת המשמורת, להתמודד עם הנטל הכלכלי הכרוך בגידול הילדים במסגרת חד הורית. החיוב בתשלום דמי מזונות לילדים אחרי הגירושין, היא נגזרת של שאיפת המחוקק בישראל לסייע לילדים ליהנות מרמת מחיה דומה עד כמה שאפשר לזו שהורגלו בה טרום הגירושים של ההורים.

דמי מזונות
דמי מזונות

עד איזה גיל משולמים דמי מזונות עבור הילדים?

דמי מזונות ילדים משולמים החל מן המועד שבו הליך הגירושין מסתיים, ועד שהילדים מגיעים לגיל 21. עם זאת, כאשר הילדים מגיעים לגיל 18 והופכים לבגירים בראי החוק, היקף דמי המזונות המשולמים בגינם, פוחת.

 

דמי מזונות אישה  – הגדרתם ומהותם

דמי מזונות אישה הם כספים שהבעל מחויב לשלם לאשתו על בסיס חודשי, החל מן המועד בו נפתח הליך הגירושים, ועד למועד שבו ניתן הגט בפועל. התשלום של דמי מזונות אישה, הוא חובה חוקית של כל גבר יהודי בישראל כלפי אשתו, משום שעד למועד מתן הגט ברשמי, בני הזוג נחשבים עדיין כזוג נשוי לכל דבר ועניין בראי החוק, ומכאן שהבעל מחויב בכלכלת אשתו ובדאגה לרווחתה, ככתוב בדין תורה.

החל למן הרגע בו הגט מאושר, הגבר רשאי לחדול מתשלום דמי המזונות לאישה. דמי מזונות לאישה, באים בין היתר, גם למנוע מצב של סרבנות גט מצד הגבר – בכך שלבחירתו של הבעל שלא לגרש את אשתו, יש השלכות פיננסיות מבחינתו.

 

על סמך מה מתבצעת קציבת דמי מזונות בגירושין?

קציבת דמי מזונות בגירושים מבוצעת בכפוף למספר שיקולים שבית המשפט שדן בתביעה, מביאם בחשבון:

  1. היקף ההכנסות של כל אחד מבני הזוג המתגרשים: מדובר ברכיב קריטי לקביעת שיעור דמי המזונות שישולמו עבור הילדים.
  2. סוג הסכם המשמורת: כאשר ההורים המתגרשים קבועים הסכם משמורת משותפת, בית המשפט יכול לאשר הפחתת דמי מזונות. במקרים מסוימים, בעקבות קביעת המשמורת המשותפת דמי המזונות לילדים ניתנים אף לביטול מוחלט. זאת באם זמני השהייה של הילדים עם כל הורה, הם זהים עד כדי כך שההוצאות הנוגעות לגידול הילדים נחלקות ביניהם באופן כמעט שווה בלאו הכי.
  3. גיל הילדים: כשבגירושין מעורבים ילדים בגילאי 6 ומטה, החוק בישראל מחייב שהם יוותרו בחזקת אמם. במצב כזה נדרש האב לשלם מזונות עבור ילדיו שטרם הגיעו לגיל שש, והפחתת דמי המזונות עשויה להתאפשר רק בהגיעם לגיל 15, בכפוף להגשת בקשה להפחתת דמי מזונות על ידי אבי הילדים, כמובן.

 

האם דמי מזונות לילדים ניתנים לביטול?

ישנן נסיבות מספר, בהן בתי המשפט עשויים לאפשר ביטול מזונות ילדים, והם כדלהלן:

  1. ביטול דמי מזונות ילדים לילד "מרדן" – זהו המונח המשפטי המתייחס לילד המסרב לקיים קשר עם אביו – בין שהדבר קורה ביוזמת הילד, ובין שמדובר במצב שהוא תולדה של ניכור הורי מצידו של האב.
  2. ביטול דמי מזונות ילדים עבור אב שיש לו משמורת משותפת עם גרושתו ושיעור הכנסות דומה לשלה.

 

מהי הפחתת דמי מזונות וכיצד היא מתאפשרת?

החוק בישראל קובע שדמי מזונות משולמים עבור הילדים עד הגעתם לגיל 21. הפחתת דמי מזונות מתבצעת כברירת מחדל, החל מהגיעם של הילדים לגיל 18. אולם בנוסף, קיימים גם מצבים שונים, בהם הפחתת דמי מזונות עשויה להתאפשר אף בגילאים מוקדמים יותר. זאת כאשר המשלם מצליח להוכיח כי חל שינוי מהותי בנסיבות חייו, המונע ממנו לעמוד בחובת תשלום המזונות לילדיו.

 

באילו מצבים עשויה להידרש הגדלת דמי מזונות ילדים?

בדומה למקרה של הפחתת דמי מזונות, גם הגדלה של דמי מזונות, היא בקשה שניתן להגיש לבית המשפט, כאשר חל שינוי מהותי בנסיבות החיים של האם בעלת המשמרות על הילדים, שהופך את סכום המזונות המקורי שנקבע לבלתי מספיק.

 

על חשיבות העזרה המשפטית בנושא של דמי מזונות

כאשר עולה הצורך להגיש תביעה בנושא דמי מזונות בגירושין או לאחריהם, חשוב מאוד להסתייע בעו"ד גירושין המתמחה בנושא זה. זאת על מנת שתוכלו למצות את הזכויות שלכם ואת זכויות ילדיכם עד כמה שהחוק מאפשר.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין