גביית מזונות

תשלום דמי מזונות, הוא בין ההוצאות הדומיננטיות ביותר הנלוות להליכי גירושין. יחד עם זאת, לעיתים אנו שומעים על מקרים שבהם דמי המזונות לא משולמים במועדם, אם בכלל. במקרים כאלו, האישה שלגרוש שלה יש חוב מזונות כלפיה, עשויה להיקלע למשבר כלכלי חמור בשל כך. במצב כזה, היא רשאית לפעול לגביית מזונות, באחד מן האופנים שיוזכרו במסגרת המאמר הבא.

סוגים של דמי מזונות בגירושין

לרוב כאשר מוזכר המונח "דמי מזונות", הכוונה הינה לתשלומים הידועים בעגה משפטית בתור "מזונות ילדים". מזונות ילדים הם תשלומי המזונות שאותם נדרש אב לילדים לשלם לאימם על בסיס קבוע ומתחדש, במידה והתגרש ממנה. סכומים אלו נועדו לסייע בגידול הילדים והחזקתם עד הגיעם לגיל 21, כאשר בגיל 18 שיעור דמי המזונות המשולמים עבור הילדים מצטמצם.

בנוסף, ישנו גם המושג של "מזונות אישה", המתייחס לתשלומים שאותם נדרש גבר להעביר לאשתו שעמה הוא מצוי בהליך גירושין, עד למועד בו הגירושין יהפכו רשמיים מבחינה דתית (קרי, עד למתן הגט בפועל). מטרת דמי המזונות לאישה היא לאפשר למי שהורגלה ברמת מחיה מסוימת בתקופת נישואיה, לשמר את אותה איכות חיים גם במהלך גירושיה.

התוקף החוקי של מזונות אישה נגזר מכך, שבראי ההלכה היהודית – כל עוד אישה וגבר לא השלימו את טקס מתן הגט באופן רשמי, הם עדיין נשואים מבחינת החוק. הדין העברי קובע כי גבר אחראי על כלכלת אשתו, ומכאן חובתו להמשיך ולהעביר לה כספים כל עוד הם לא גרושים רשמית.

 

על דמי מזונות לילדים ומטרתם

דמי מזונות הינם סכומי כסף המשולמים לאחר הגירושין, בידי ההורה שאינו משמורן להורה בעל המשמורת על הילדים. במדינת ישראל, לרוב הצד שמשלם דמי מזונות הוא הגבר לגרושתו, ככל ויש לה זכות משמורת על הילדים המשותפים. מטרתם של דמי המזונות המשולמים לאישה בגין ילדיה, היא לאפשר לילדים להמשיך ולהנות מאותה איכות חיים שאליה הם רגילים, גם לאחר שהוריהם התגרשו.

 

מתי גביית מזונות הופכת להליך הכרחי?

גביית מזונות הופכת קריטית כאשר גבר גרוש ממאן לשלם לאם ילדיו המשמורנית, את דמי המזונות שנקבעו בהליך הגירושין. במצב כזה, מותיר החייב במזונות את גרושתו להתמודד בגפה עם ההוצאות הכרוכות בגידול הילדים המשותפים – משימה לא פשוטה כלל ועיקר במציאות של ימינו. גביית מזונות, אם כן, היא הדרך של אם משמורנית להבטיח את טובת ורווחת ילדיה גם ללא שיתוף פעולה מלא מצד אבי הילדים.

גביית מזונות
גביית מזונות

כיצד גביית מזונות מהאב מתבצעת?

גביית מזונות מהאב, עשויה להתבצע בהינתן תנאים מסוימים, בעזרת המוסד לביטוח לאומי. בנוסף, ניתן לייעל ולזרז את התהליך, בעזרת סיוע משפטי מקצועי של עורך דין גירושין המתמחה בהליכי גביית מזונות.

 

מהן הדרכים המקובלות לגביית מזונות בישראל?

במדינת ישראל, קיימות 2 דרכים עיקריות שבהן ניתן לבצע גביית מזונות, והן:

 

גביית מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

זוהי למעשה הדרך המקובלת יותר לגביית מזונות בישראל, אולם פתרון זה הופך זמין רק מתום 24 חודשים שבהם נצבר חוב מזונות של הגבר כלפי גרושתו וילדיו. לפני שחלפו שנתיים, אם כן, לא ניתן יהיה לבצע גביית מזונות מול ההוצאה לפועל וזהו גם אחד החסרונות העיקריים הקיימים בערוץ הגבייה הזה.

 

גביית מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי

היתרון בפניה למוסד לביטוח לאומי לשם גביית מזונות, הוא שבעקבותיה, תשלום דמי המזונות מתבצע בסמוך למועד הפנייה. אולם ישנו גם חיסרון בהתנהלות באפיק גביה זה, והוא שבמקרה כזה קיימת תקרת תשלומים – היינו, סכום מרבי שמעבר לו המוסד לביטוח לאומי אינו משלם מזונות.

זאת גם במידה והדיינים או השופטים קצבו דמי מזונות בסכומים גבוהים יותר. פירוש הדבר בפועל הוא שאת שארית הסכום תידרש האישה לגבות מהגרוש שלה בדרך אחרת.

 

מהם השלבים בהליך לגביית מזונות?

בשלב הראשון של הליך גביית מזונות, מקבל החייב בקשה לתשלום חוב המזונות שלו לגרושתו. ככל שהתשלום הנדרש לא ישולם לאישה במועד, יפתח רשם ההוצאה לפועל בהליך גביית החוב שבמסגרתו יוטלו על החייב סנקציות שונות באופן מצטבר.

 

אילו סנקציות מוטלות על חייבים שאינם משתפים פעולה עם גביית מזונות בהוצאה לפועל?

הסנקציה הראשונה שלשכת ההוצאה לפועל מטילה על אדם החייב חוב מזונות, היא עיקולים על שכרו. בהמשך לכך, עשויה ההוצאה לפועל להטיל עיקולים גם על רכושו של אותו אדם. ככל שחוב המזונות אינו מוסדר בעקבות הסנקציות שהוטלו, עיקולים עלולים להיות מוטלים גם על חשבון הבנק של הגרוש החייב, לרבות עיקולים על חסכונות, פיקדונות, קרנות השתלמות ואף קרן הפנסיה שלו.

הסנקציה הסופית שעשויה לשכת ההוצאה לפועל לנקוט מול אדם החייב מזונות לגרושתו, היא פנייה לגורמים אשר מחזיקים בכספים ששייכים לחייב, ודרישה שהכספים הללו יועברו לחזקת לשכת ההוצאה לפועל.

 

מדוע מומלץ לפנות להליך גביית מזונות באמצעות עורך דין גירושין?

במקרים לא מעטים, קובע בית המשפט הדן בתיק גירושין, סכום מזונות מסוים, שאותו הגבר אינו משלם לגרושתו כנדרש, במועד או בכלל. במצב מסוג זה, הדרך הכמעט יחידה שבה ניתן להסדיר את נושא חוב המזונות מול החייב, היא על ידי פתיחה בהליך גביית מזונות, כפי שהסברנו במאמר זה.

כאשר המצב מגיע לכך, מומלץ מאוד לפנות להליך גביית המזונות רק באמצעות עורך דין גירושין המתמחה בהליכים מסוג זה. זאת על מנת לשפר משמעותית את הסיכויים לגביית החוב בתוך פרק זמן מינימלי וללא חיכוכים בלתי רצויים עם החייב. לעיתים כאשר עורך דין מנוסה נכנס לתמונה, ניתן לייתר מראש את הצורך להפעיל את לשכת ההוצאה לפועל או את המוסד לביטוח לאומי, ולסיים את הסאגה בשליחת מכתב התראה לחייב.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין