ביטול חיוב במזונות ילדים

החיוב במזונות ילדים נועד לאפשר לילדים לגדול ברווחה מרבית, גם כאשר הוריהם מחליטים להתגרש זה מזו. נשאלת אם כן השאלה: האם החוק בישראל מאפשר בכלל ביטול חיוב במזונות ילדים? זהו הנושא בו נעסוק בהרחבה במסגרת מאמר זה.

הנסיבות שבהן עשוי בית המשפט לאפשר ביטול חיוב במזונות ילדים

ישנן נסיבות מסוימות שבהן בתי המשפט בישראל עשויים לאפשר ביטול חיוב במזונות ילדים, והם כדלקמן:

  1. ביטול חיוב במזונות ילדים לילדים "מרדנים" – זהו המינוח המשפטי לילדים המסרבים לקיים כל קשר עם אביהם – בין אם הדבר קורה ביוזמת הילדים ובין אם מדובר במצב שנוצר עקב ניכור הורי מצד האב.
  2. ביטול חיוב במזונות ילדים להורים במשמורת משותפת ובעלי שיעור הכנסות דומה.

 

כיצד עקרון טובת הילד רלוונטי לביטול חיוב במזונות ילדים מורדים?

כאשר בהליך הגירושין של בני זוג בישראל, מעורבים גם ילדים קטינים, טובת הילדים מהווה שיקול חשוב בהכרעת בית המשפט בסוגיות השונות בגירושין. עיקרון זה תקף ועומד גם בהקשר של בקשות לביטול חיוב במזונות ילדים. זאת כאשר בתי המשפט רואים בבקשות אלו צעד קיצוני, שראוי לאשרו רק בהינתן נסיבות חריגות מאוד.

הסיבה להסתייגותם של בתי המשפט בישראל מביטול חיוב במזונות ילדים, היא שדמי המזונות שנדרש אביהם לשלם בגינם, נועדו לסייע לשמירה על רווחתם של הילדים לאחר הגירושין. בתי המשפט, אינם רואים הצדקה לכך שצרכיו הבסיסיים של הילד לא יקבלו מענה, גם אם הקשר בינו לבין אביו התערער בעקבות הגירושין.

עם זאת, בתי המשפט אינם נותרים אדישים לחלוטין לחוסר ההוגנות הכרוך בחיוב הורה לתשלום של דמי מזונות עבור ילד שאין לו קשר איתו. זאת במיוחד במקרים שבהם הנתק עם הילד איננו באשמת אביו. לכן, בכל זאת קיימות נסיבות מסוימות שבהן בתי המשפט מסכימים לאשר תביעות לביטול חיוב במזונות ילדים, או לכל הפחות – להורות על הפחתתם של דמי המזונות.

 

מתי יאפשר בית המשפט ביטול חיוב במזונות ילדים במקרה של ילד מרדן?

בבואו של בית המשפט לדון בתביעה לביטול חיוב במזונות ילדים, על רקע של קרע בין ילד לאביו, נדרשת הערכאה להכריע במספר סוגיות. בראש ובראשונה, נבחנות הנסיבות שבהן הקשר בין הילד לאב נותק. בהקשר זה בודק בית המשפט האם הדבר אירע ביוזמתו הבלעדית של הילד, או שמא גם לאביו יש יד בדבר.

ביטול חיוב במזונות ילדים
ביטול חיוב במזונות ילדים

מנגד, ישנם גם מקרים שבהם הנתק בין האב לילדו הוא בכלל תוצר של הסתה ביוזמת האם. כך או כל, יבדוק בית המשפט גם האם אביו של הילד ה"מרדן" לכאורה, עשה ככל שביכולתו על מנת לחדש את הקשר עם בנו או בתו. הסוגיה הנוספת שתיבחן בהקשר זה, היא איזו השפעה צפויה להיות לביטול החיוב במזונות, על רווחתו של הילד, וכן – האם ביטול החיוב במזונות ילדים יחבל עוד יותר בסיכויים לתיקון הקרע בין האב לילד.

 

ביטול חיוב במזונות ילדים במשמורת משותפת

ביטול חיוב במזונות ילדים עשוי להתאפשר כאמור, גם במקרים שבהם הורי הילד חולקים משמורת משותפת, אשר במסגרתה זמני השהייה של כל צד עם הילד הם שווים. זאת בהינתן רמת הכנסות דומה של ההורים. הרציונל מאחורי האפשרות הזו, מגובה בעובדה שממילא במשמורת משותפת שוויונית, כל הורה נדרש לשאת בנטל ההוצאות הכרוכות בטיפול בילדים, בעת שהייתם אצלו.

לכן אין היגיון רב בתשלומי המזונות החודשיים. הסייג לכך, הוא כאשר הילדים טרם הגיעו לגיל שש, ונדרשים על פי עיקרון חזקת הגיל הרך, להישאר תחת משמורתה הבלעדית של אימם. אולם מרגע שהילדים יגיעו לגיל 6, יתאפשר ביטול החיוב במזונות ילדים, ולמעשה העברת התשלומים בין הורה למשנהו תתבצע רק בהקשר להשתתפות בהוצאות מיוחדות עבור הילדים (כגון טיפולים נפשיים, שיעורים פרטיים, ועוד).

 

על גיל הילד כגורם המשפיע על הפסיקה בתביעות לביטול חיוב במזונות ילדים

החלטת בית המשפט בתביעות לביטול חיוב במזונות ילדים, מושפעת מכלל השיקולים שפרטנו עד כה, שבנוסף להם, נלקח בחשבון גם גיל הילד. מערכת המשפט מבחינה בפסיקותיה לעניין זה, בין ילדים קטינים לבין בגירים. זאת על בסיס הנחת המוצא שמילדים בגירים ניתן לצפות שידעו להתייחס בכבוד לאביהם, גם כאשר קיימים משקעים רגשיים כלפיו.

לכן כשמדובר על ילדים שמלאו להם 18, בניסיון לאזן בין טובת הילד לזכותו של האב להימנע מחבותו לתשלום מזונות לילד שמתנכר לו, הכף תיטה בדרך כלל לטובתו של האב. עם זאת, לא אחת בוחר בית המשפט בפתרון ביניים שיאזן בין זכויות הילד לזכויות האב, כפי שיוסבר להלן.

 

חלופות לביטול חיוב במזונות ילדים

לא אחת בוחר בית המשפט להורות על פתרון חלופי לביטול חיוב במזונות ילדים. הפתרון במסגרת זו, עשוי להיות הקפאת דמי המזונות לתקופה מוגדרת, או הפחתת מזונות. בדרך זו, ישנה אפשרות לדרבן את הילדים לחדש את הקשר עם אביהם ללא נקיטת הצעד הקיצוני של ביטול מוחלט של תשלומי המזונות מהאב.

 

הקפאת מזונות ילדים באופן מותנה

בהקשר להקפאת מזונות, לבית המשפט ישנה הסמכות להתנות את חידוש התשלומים בכך שהילדים יעברו טיפול נפשי שיסייע בהשגת שינוי התנהגותי וחידוש הקשר הרציף שלהם עם אביהם. פסיקה כזו עשויה להיות רלוונטית גם כשמדובר בילדים צעירים ונוחים יותר להשפעה, אך גם כשהילדים כבר גדולים ובשלים יותר להבין את חשיבותו של קשר תקין עם אביהם.

 

בשורה התחתונה

כאשר הורה חפץ בהפסקת תשלומי המזונות בגין ילדיו, הוא רשאי להגיש בקשה לביטול חיוב במזונות ילדים, לבית המשפט שקצב את סכום המזונות במקור או לערכאה שאישרה את הסכם הגירושין. על מנת לשפר את סיכוייה של הבקשה להתקבל או להתמודד עם תביעה לביטול חיוב במזונות ילדים, במידה ואתם חשים שאתם עשויים להיפגע במידה ותאושר – חשוב לפנות לעו"ד גירושין מוסמך ומקצועי.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה

גירושין של בני זוג מובילים לצורך במציאת מקורות למימון של צרכי הילדים המשותפים. לרוב, הפתרון שנקבע בהליך הגירושין הוא דמי מזונות לילדים, שאת סכומם קובעים

ערעור על גובה המזונות

סכום דמי המזונות הוא בין הנושאים היותר שנויים במחלוקת בהליכי גירושין. מזונות הם תשלומים שאותם נדרש לרוב האב להעביר לאם ילדיו לאחר הגירושין. מטרת התשלומים

חוב מזונות וחוב אזרחי

הרכיבים המרכזיים בכל הליך גירושין באשר הוא, הם נושא חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים ותשלומי מזונות בגין הילדים המשותפים. שלושת הנושאים הללו, נפתרים על פי

רכב כחלק ממזונות

הליכי גירושין בין בני זוג, מאז ומעולם היו מצבים טעונים מאוד רגשית ומורכבים מאוד לוגיסטית, וסביר שגם יהיו כך בעתיד. בחלק לא מבוטל ממקרי הגירושין,

מחשבון מזונות ילדים

גובה דמי המזונות לילדים שגבר אמור לשלם לגרושתו, הוא בין המחלוקות השכיחות ביותר בהליכי גירושין בארץ ובעולם. אף שעל פניו, ישנם כללים ברורים הנוגעים לחישוב

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למזונות

זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם, הוא בין הגורמים שמשפיעים על גובה דמי המזונות לילדים כיום. אם בעבר היתה הפרדה טוטאלית בין