בגידה

מערכות יחסים זוגיות, מטבע הדברים, יכולות להיות לא פשוטות. זוגיות ארוכת שנים עם אותם בני הזוג, עלולה לגרום לשחיקה מסוימת במערכת היחסים, ובמיוחד בכל מה שקשור בנושאים אינטימיים. אנשים רבים חשים בחלוף הזמן כי נחוץ להם גיוון מסוים לשגרה הזוגית המונוגמית, וכך קורה שבמקרים לא מעטים, מתרחשת בגידה. בגידות נחשבות לעניין שכיח למדי בחברה המודרנית.

אולם אין עוררין על כך שעדיין מדובר על מעשים אשר פוגעים מאוד באמון שאמור להיות קיים בין בני זוג. לכן לא אחת מקרי בגידה, מובילים לסיומו של הקשר הזוגי ולהתרת ברית הנישואין בין בני הזוג. יחד עם זאת, מערכת המשפט מתייחסת בצורה שונה לאישה שבגדה ולגבר שבגד – שוני הבא לידי ביטוי בנושאים של תשלום דמי מזונות לאישה והזכות לקבלת סעדים שונים בגירושין, כפי שנסביר בהמשך.

האם כל בגידה סופה גירושין?

על פי המשפט העברי, אישה שבגדה בבעלה, הופכת אסורה לו ועל בני הזוג חלה חובת גירושין. במקרים שבהם האישה אינה נעתרת לדרישת הבעל להתגרש על רקע בגידה שביצעה, ניתן להכריחה לקבל גט  ממנו, ועל פי החוק הדתי לבעל מותר אף לשאת אישה חדשה תחתיה. יחד עם זאת, על פי ההלכה המקובלת, אין די בהודאתה של אישה בכך שבגדה בבעלה בכדי להפוך אותה אסורה לבעלה באופן אוטומטי.

זאת משום שתמיד ייתכן כי האישה טוענת לבגידה על מנת להכריח את בן זוגה להעניק לה גט. אולם, אולם היה וניתן להוכיח כי הודאתה של האישה בדבר הבגידה אכן נכונה, הבעל יהיה חייב לגרש אותה ואף פטור מתשלום מזונותיה. נסייג ונאמר למרות האמור לעיל, כי התייחסות זו למעשי בגידה נהוגה בעיקר על פי מערכת המשפט הדתית, בעוד שמערכת המשפט האזרחית חותרת לכך שזוגות נשואים המצויים במשבר על רקע בגידה, ימצו את כל הכלים לשיקום יחסיהם על מנת להימנע מהתרת הנישואין.

גירושין הם הליך סבוך ממילא ואדרבא כשהם קורים על רקע בגידה

גירושין במהותם, לעולם יהיו הליך מורכב. ראשית, מדובר בהליך בעל משמעויות אקונומיות, ובכללן הצורך בחלוקת הרכוש, הכספים והנכסים בין בני הזוג. בנוסף לעיניינים הפיננסים שמהווים פתח לסכסוכי גירושין רבים, ישנו כמובן עניין המשמורת על הילדים, שבמקרים רבים מהווה סלע מחלוקת גדול במיוחד בהליכי גירושין. לא אחת מתקשים זוגות שנישואיהם עלו על שרטון, להגיע ביניהם להסכמה בנושאים העקרוניים הכרוכים בהתרת ברית הנישואין, וכך למעשה נוצר מצב בו הנושאים הללו מגיעים להכרעתו של בית המשפט (בין אם מדובר על תביעות גירושין שמתנהלות בבית המשפט הרבני ובין אם הכוונה לאלו שמטופלות מול הערכאה האזרחית – היינו, בית הדין לענייני משפחה).

כך או כך, זהו הליך יקר וממושך, שגובה משני הצדדים ומילדיהם מחיר נפשי כבד. גם במקרים שבהם גירושין מתנהלים ברוח טובה, עדיין מדובר באופרציה לא פשוטה, הכרוכה בפשרות וויתורים משני הצדדים. למותר לציין כי כאשר הפרידה מתרחשת על רקע

, הנכונות של בני הזוג להגיע להסכמות ולהתפשר במסגרת הגירושין, לרוב מוגבלת ביותר, מה שהופך את ההליך לסבוך אף יותר.

בגידה
בגידה

לאילו סעדים זכאיות נשים במסגרת הליכי גירושין?

ככלל, כל אישה במדינת ישראל זכאית לקבל תשלום של דמי מזונות מבן הזוג שלה, בזמן הליכי גירושין שמתארכים. הנחת המוצא לעניין זה הינה כי הבעל היה המפרנס המרכזי במשפחה, ושהאישה הייתה זו שנדרשה לטפל בילדים המשותפים ובמשק הבית. על כן נדרש הגבר לשלם דמי מזונות אישה לבת זוגו, שתכליתם הינה לסייע לאישה המתגרשת לשמר את רמת החיים שבה הורגלה בזמן נישואיה, עד שתהליך הגירושין יסתיים.

זוהי לפחות, התפיסה של מערכת המשפט הדתית, שלה יש משקל רב כאשר תביעות גירושין על רקע בגידה מגיעות לפתחם של בתי המשפט בישראל. למותר לציין בהקשר זה, כי דמי מזונות לאישה משולמים בנוסף על דמי המזונות שאותם הגרוש שלה יידרש בהמשך לשלם לה בעבור גידול הילדים המשותפים לאחר הגירושין, בהינתן שלאישה ניתן מעמד של הורה משמורן.

האם אישה שבגדה זכאית לתשלום מזונות אישה בגירושין?

כאמור, נשים זכאיות לתשלום של דמי מזונות מבן זוגן במהלך הליך הגירושין, שנקראים מזונות אישה. זאת בנוסף למזונות ילדים המשולמים לאישה גרושה בגין גידול הילדים המשותפים לה ולגרושה. אולם בהקשרנו, חשוב לדעת כי הזכות לקבלת דמי מזונות לאישה אינה חקוקה בסלע, ובמקרה שבו במסגרת תביעת הגירושין גבר יכול להוכיח כי אשתו בגדה בו, הזכות לקבלת מזונות אישה עלולה בהחלט להישלל ממנה.

הדבר נכון בין אם מדובר בתביעת גירושין המתנהלת ברבנות ובין אם תביעת הגירושין מתנהלת מול בית הדין לענייני משפחה, שנוטה לאמץ את ההלכה הפסוקה בערכאה הדתית, בנושא הזכות למזונות אישה במקרי בגידה.

האם אישה שבגדה זכאית לתשלום מזונות ילדים לאחר הגירושין?

אין במעשה בגידה אשר דבר קיומו הוכח במסגרת תביעת הגירושין, כדי להשפיע על חובת הגבר לשלם לגרושתו המשמורנית דמי מזונות ילדים, בגין ילדיהם המשותפים.

נושאים נוספים בגירושין שעלולים להיות מושפעים מבגידה

קיימים נושאים נוספים הכרוכים בתביעות גירושין, אשר למעשה בגידה יכולה להיות השפעה על הכרעת בית הדין שבו מתנהלת תביעת הגירושין לגביהם:

הכתובה

במקרים בהם תביעת הגירושין מטופלת ברבנות, ומוכח דבר קיומו של מעשה בגידה מצד האישה בגירושין, לא ניתן יהיה לדון בכתובה בבית הדין הרבני.

משמורת ילדים והסדרי ראייה

במרבית המקרים בכל הנוגע לענייני משמורת, טובת הילדים היא השיקול המנחה את פסיקתם של בתי המשפט לענייני משפחה. הדבר נכון גם במקרי בגידה בדרך כלל, שלא אמורה להיות להם השפעה על המסוגלות ההורית של אף אחד מהצדדים, ולכן אינם מהווים שיקול בעניין קביעת המשמורת בגירושין. יחד עם זאת, בית הדין הרבני עלול להערים קשיים על הצד הבוגד, עד שיקבל את הסכם המשמורת או הסדר הראייה שבו הוא חפץ.

חלוקת הרכוש

גם בנושא חלוקת הרכוש בגירושין, בתי המשפט לענייני משפחה אינם נוטים להעניק לבגידה משקל. אולם למרות זאת, היה והצד הבוגד צבר חובות כלפי בן או בת זוגו כפועל יוצא של הבגידה, מי שיידרש לשאת בחובות הללו יהיה מי שבגד.

כיצד מתייחסת מערכת המשפט לבגידה של אישה לעומת בגידה של גבר?

כאמור לעיל, כאשר אישה מודה בבגידה בבעלה או שנתגלה מעשה בגידתה על ידי עדים או ראיות המוכיחות אותו, בית הדין הרבני מתייחס לכך כעילה לגירושין ומתן גט. זאת להבדיל ממעשה בגידה של גבר באשתו, שאינו מהווה עילה למתן גט. בנוסף, על פי ההלכה הפסוקה בישראל דמי מזונות לאישה בוגדת עשויים בהחלט להשלל ממנה על רקע בגידה.

מנגד, אם הבעל היה זה שבגד באשתו, אין בכך הצדקה לשלילת מזונותיה או כל זכות כלכלית אחרת שמעניק לה החוק, אך מאידך גם הבעל הבוגד לא ישא בכל השלכה כלכלית בגין מעשיו. לאור חוסר הסימטריה בין הדין הדתי הנוגע לאישה בוגדת לעומת גבר בוגד, לאישה עומדת הזכות להגיש כנגד בעלה הבוגד תביעת נזיקין אזרחית, ולדרוש ממנו שישלם לה פיצוי כספי בגין פירוק המשפחה.

בשורה התחתונה

מאחר ובגידה מהווה עילה לגירושין בבתי הדין הרבניים, והיא אף מובילה להטלת סנקציות רכושיות וממוניות על האישה הבוגדת, במקרה בו הבעל שחותר לגירושין מקדים את זוגתו בהגשת תביעת הגירושין ופונה לבית דין רבני, הפסיקה עלולה שלא להיות בטובתה. לכן בכל מקרה של גירושין על רקע בגידה (ובכלל) הדבר הראשון שיש לעשות הוא לפנות להתייעצות עם עורך דין גירושין מוסמך.

זוהי הדרך היחידה להבטיח את מיצוי זכויותיכם בהליך, ללא קשר בערכאה המשפטית שבה הוא יטופל.

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד  המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

השלכות בגידה על משמורת

בגידה בחיי הנישואין היא אחת הסיבות המרכזיות ואחד הגורמים העיקריים לפרידה בין בני הזוג ולגירושין. הדרישה של בן או בת הזוג הנבגדים לגירושין היא מובנת.

השלכות בגידה על הסכם ממון

גירושין בין בני זוג הם חוויה מטלטלת ועצובה. עד לא מכבר, הליכי הגירושין התנהלו ברבנות או בבית המשפט. זאת בהתאם לבחירה של בני הזוג ולנטיות

השלכות בגידה על הסכם גירושין

בעשורים האחרונים חלו שינויים משמעותיים בהתייחסות הכללית לנושא הנישואין. זוגות רבים חותמים כיום על הסכם גירושין כבר לפני הנישואין. או זמן מה אחריהם. יש מקרים

בגידה בתחום דיני משפחה

המושג בגידה, בהקשר לזוגיות, מבטא הפרת האמון של אדם בבן או בת זוגו על ידי קיום יחסים אינטימיים עם אדם אחר, מחוץ למסגרת הנישואין או

השלכות בגידה על מזונות

כאשר בני זוג מחליטים "לפרק את החבילה" ולהתגרש אלו מאלו על רקע מעשה בגידה של האישה, יש לכך השלכות בדמות שלילת זכותה של האישה שבגדה