בגידה כעילה לגירושין

בדת היהודית, נחשבת בגידה כעילה לגירושין, כאשר ישנן הוכחות לכך שאישה קיימה יחסי אישות עם גבר שאיננו בעלה. מאחר והערכאה המשפטית המוסמכת למתן גט במדינת ישראל, היא הרבנות, אישה שבעלה ביקש לתת לה גט לאחר שבגדה בו עם גבר אחר, עלולה להישאר נטולת זכויות מסוימות בגירושין, כגון הזכות לדמי מזונות לאישה במסגרת ההליך. במאמר שלהלן נסביר כיצד מתייחס הדין העברי, אשר מנחה את פסיקותיה של הרבנות, לנושא של בגידה בנישואין, ובאילו אופנים בדיוק, הדבר משפיע על זכויותיהם של בני הזוג בהליכי הגירושין.

על בגידה כעילה לגירושין בין זוגות יהודיים בישראל

בישראל, כאמור לעיל, הליכי הגירושין בין זוגות יהודים, מטופלים מול הרבנות, בכל הנוגע למתן הגט עצמו. יתר הסוגיות הכרוכות בהליך הגירושין, כמו נושא המשמורת על הילדים ותשלומי המזונות, ניתנים לטיפול גם מול הרבנות וגם מול בתי הדין לענייני משפחה. זאת בכפוף לערכאה שאליה הוגשה לראשונה תביעת הגירושין על ידי אחד מבני הזוג.

בכל הנוגע לבגידות, חשוב לדעת כי הליכי גירושין שמנוהלים מול הרבנות על רקע זה, עלולים להתארך ולהסתבך. זאת בין היתר, לאור הצורך להוכיח כי בגידה כעילה לגירושין, אכן התרחשה בפועל.

 

מדוע יש להוכיח כי התרחשה בגידה כעילה לגירושין

ההלכה הפסוקה בבתי הדין הרבניים, מעידה על כך שבית המשפט הדתי איננו נוהג להסתפק בהודאה של האישה בבגידה, על מנת שזו תהפוך "אסורה לבעלה" באופן מיידי. הסיבה לצורך בהוכחת מעשה הניאוף, נובעת מכך שקיים חשד מצד בית הדין לכך שיש נשים שתטענה לבגידה כעילה לגירושין, כדי לחייב את בני זוגן להעניק להן גט.

יתרה מכך, כאשר מוכח כי אישה נאפה בבעלה עם גבר אחר, בעלה מקבל פטור מתשלום מזונותיה בזמן הליך הגירושין, ומכאן שאין להקל ראש בפסיקה זו.

בגידה כעילה לגירושין – כיצד מתייחס הדין העברי לבגידות בנישואין

בדין העברי, כאשר אישה בוגדת בבעלה, היא הופכת אסורה לו, כאשר הבעל מצידו חייב לגרש אותה – היינו, לתת לה גט. גם אם האישה איננה מעוניינת בגט, לרבנות – בכפוף לדין תורה, ישנה הסמכות לכפות את הגט על הנואפת בנסיבות הללו. כמו כן, גבר שאשתו בגדה בו, רשאי לגרשה ולשאת אישה חדשה במקומה.

זאת בעוד שבמקרה ההפוך של גבר שבגד באשתו – הדין העברי אינו מתייחס לבגידה כעילה לגירושין, ואיננו מקנה לאישה זכויות מיוחדות מול בעלה הנואף.

בגידה כעילה לגירושין
בגידה כעילה לגירושין

בגידה כעילה לגירושין נחשבת כך בדין העברי רק כשמדובר באישה נואפת

בדין העברי כאמור לעיל, ישנו חוסר סימטריה מובנה, ביחס החוק למעשי ניאוף של נשים לעומת מעשי ניאוף של גברים. ישנן זכויות שונות שאישה שהוכח כי בגדה בבעלה בעודם נשואים, לא תהיה זכאית להן במסגרת הליך הגירושין. זאת בעוד שבעל שבגד באשתו, לא צפוי להיפגע מכך פיננסית או בהקשרים אחרים, במסגרת תביעת הגירושין עצמה.

חוסר השוויון הזה ביחסו של הדין העברי לנשים נואפות לעומת גברים נואפים, הוביל לא אחת לכך שנשים הגישו כנגד בעליהן הבוגדים תביעות נזיקין אזרחיות, בבקשה לקבל מהם פיצוי כספי בעקבות פירוק התא המשפחתי.

 

באילו אופנים בגידה כעילה לגירושין משפיעה על זכויותיהם של בני הזוג בהליכי הגירושין

ישנן סוגיות שונות שנכרכות בתביעת הגירושין, שבגידה כעילה לגירושין יכולה להשפיע על זכויות בני הזוג בהקשרן:

 

הזכות לדמי מזונות לאישה בגירושין

על פי הדין העברי, אישה המצויה בהליכי גירושין מבעלה, זכאית לרוב לתשלום שנקרא דמי מזונות לאישה. תשלום זה משולם לאישה המתגרשת בנוסף על דמי מזונות לילדים, שאותם מחויב בעלה לשלם לה לאחר מתן הגט בגין הילדים המשותפים, ככל שזכות המשמורת העיקרית ניתנה לאם.

מנגד, גבר שיצליח להוכיח שאשתו נאפה עם גבר אחר, עשוי לפגוע בזכותה לקבל תשלום מזונות לאישה עד מועד מתן הגט. זאת להבדיל מהזכות לדמי מזונות לילדים, שישולמו לאישה הנואפת גם אם תקבל גט מבעלה על רקע בגידה כעילה לגירושין.

 

זכות הדיון בכתובה בגירושין

באותם מקרים שבהם תביעות גירושין מטופלות מול הרבנות, כאשר דבר הבגידה כעילה לגירושין, מגובה בתימוכין כגון עדי ראיה למעשה הניאוף או ראיות כמו צילומים, הקלטות או תכתובות – זכות האישה לדיון בכתובה בגירושין, תישלל ממנה.

 

זכות המשמורת בילדים וזמני השהות

ככלל, בהקשר לסוגית המשמורת והסדרי הראייה בגירושין, השיקול המרכזי שמכתיב את החלטות בתי המשפט הרבניים והאזרחיים כאחד, הוא טובת הילד. שיקול זה אינו מתבטל כאשר הגירושין מתקיימים על רקע בגידה. זאת מאחר והמסוגלות ההורית של האם איננה מתבטלת לנוכח מעשה ניאוף שביצעה כנגד בעלה.

אולם אין באמור לעיל כדי לשלול על הסף אפשרות לכך שהרבנות תערים קשיים כלפי האישה הבוגדת, עד שתוכל לקבל את זכות המשמורת או זמני השהות הרצויים לה.

 

זכויות רכושיות בגירושין

בשלב חלוקת הרכוש בגירושין, לגט שניתן על רקע בגידה כעילה לגירושין, לא אמור להיות משקל, ככל והנושא מטופל בבית משפט לענייני משפחה. יחד עם זאת, יש לסייג ולומר כי אישה בוגדת שצברה חובות כנגד בעלה בעקבות הבגידה, תידרש לכסות את החובות הללו בכוחות עצמה בגירושין, מבלי שהאחריות לפרעונם תתחלק בינה לבין בעלה. בהקשר זה – הדבר נכון גם לגירושין על רקע בגידה מצד הגבר.

 

זכות הנישואין לבני זוג חדשים

חשוב לדעת שהבגידה כעילה לגירושין, נרשמת במהלך תביעת הגירושין במרשם הרבנות. הדבר מוביל להטלה של איסור נישואין בין האישה לגבר שעימו היא בגדה בבעלה. כך שכאשר אישה בוגדת בבעלה, למעשה נשללת זכותה להינשא בחתונה דתית לגבר שעימו נאפה בבעלה.

 

בשורה התחתונה

במאמרנו זה, עסקנו בנושא המורכב של בגידה כעילה לגירושין על פי הדין העברי. עיניכם הרואות כי מדובר בנושא רגיש בעל השלכות ענפות על האישה בגירושין, ולכן בתרחיש שבו בן הזוג מבקש לתת גט לאשתו בנסיבות של חשד לבגידה, חשוב ביותר לפנות לסיוע משפטי איכותי מעורך דין גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

טענת מומים כעילה לגירושין

נישואין נחשבים כאקט של קדושה. עם זאת, יש מקרים שבהם בית הדין עלול להחליט שעל בני הזוג להתגרש בלי הליך שלום בית או הליך גישור.

התנהגות שלא כדין כעילה לגירושין

אחד המצבים שפחות שומעים עליהם בדרך כלל, הוא בקשה מצד אחד מבני הזוג הנשואים, לפתוח בהליכי גירושין על רקע התנהגות שלא כדין כעילה לגירושין מבן

עבירה על דת משה כעילה לגירושין

במדינת ישראל היכולת להכשיר גירושין בין בני זוג ששניהם יהודים אשר פונים להליכי גירושין, עדיין נתונה בידי מערכת המשפט הרבנית לבדה. כאשר בני הזוג מתגרשים

עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין

נישואין, כמו גירושין, עדיין נמצאים תחת חסותן של הערכאות המשפטיות הדתיות במדינת ישראל, למרות ולצד התמורות האזרחיות והחברתיות המתחוללות בהיבט זה של החיים ושל היחסים