אישה שזנתה כעילה לגירושין

על פי דין תורה, כאשר קיימות ראיות המעידות על כך שאישה קיימה יחסי מין עם אדם שאינו בעלה, הבעל חייב לתת לה גט. היהדות מתייחסת לאישה שזנתה כעילה לגירושין, ומאחר שהערכאה המשפטית שמוסמכת לתת גט בישראל, היא הרבנות, לאישה הנחשדת בבגידה ישנן זכויות מופחתות בהליך הגירושין. בסקירה הבאה נסביר איך מטופלים מעשי ניאוף של נשים כלפי בעליהן, בהליכי גירושין ברבנות ומהן הזכויות שעלולות להיפגע בשל המעשים הללו.

אישה שזנתה כעילה לגירושין ולהטלת סנקציות כלכליות על הנואפת

על פי הדין העברי, אישה הבוגדת בבעלה, הופכת אסורה לו, ואילו הבעל מצידו, מחויב בגירושה על ידי מתן גט. בנסיבות הללו, הרבנות יכולה לכפות את קבלת הגט על האישה הבוגדת, הגם שאינה חפצה בכך, ואף לשלול ממנה באופן חד צדדי את הזכות לקבלת מזונותיה, דמי כתובתה ואת היכולת להינשא בטקס דתי לגבר שעמו בגדה בבעלה.

 

אישה שזנתה כעילה לגירושין בין זוגות יהודים במדינת ישראל

הליכי גירושין בין זוגות יהודיים בארץ מטופלים ברבנות, לפחות בשלב מתן הגט עצמו. זאת בשונה משאר הסוגיות שכרוכות בהליכי גירושין, כגון סוגיית המשמורת בילדים המשותפים ודמי המזונות לאישה ולילדים, אשר ניתנים להסדרה הן ברבנות והן בבתי המשפט לענייני משפחה, שיש להם סמכות מקבילה לפסוק בנושאים הללו.

כאשר גבר מציג ברבנות את סיבת בקשת הגט, בתור אישה שזנתה כעילה לגירושין, עליו להוכיח באמצעות שני עדים כי אשתו אכן קיימה יחסי אישות עם גבר זולתו. ככל והדבר יוכח באופן חד משמעי, הדין הדתי שלפיו הרבנות פוסקת, יגדיר את האישה כאסורה גם לבעלה וגם לגבר ששכבה עמו, ויחייב את האישה לקבל על עצמה את הגט מבלי שתהא זכאית לתשלום דמי מזונותיה וכתובתה.

 

מדוע יש צורך בשני עדים שיוכיחו את הטענה לאישה שזנתה כעילה לגירושין

על פי הפסיקה המקובלת בבתי המשפט הרבניים, ניכר כי לא די בהודאה מצד האישה לבגידה בבעלה, כדי לאפשר מתן גט מיידי. הסיבה לכך שנדרשים שני עדים שיוכיחו את מעשי הניאוף המדווחים, נובעת מכך שבית הדין הרבני חושש שישנן נשים שעלולות להציג עצמן כאישה שזנתה כעילה לגירושין, רק בכדי לחייב את הבעל לתת להן גט.

מנגד, ישנם גם גברים שעלולים להציג את בקשתם לשלול מהאישה תשלום מזונות ודמי כתובה בגירושין, בטענה שהאישה בגדה בהם, אף שאין בכך ממש. זאת כדי להתנער מחבותם הכלכלית כלפי האישה בגירושין. לכן בתי הדין הרבניים אינם מקלים ראש בנושא אישה שזנתה כעילה לגירושין ומחייבים את הצד הטוען לכך, שימציא הוכחות מתאימות ועדויות רלוונטיות.

אישה שזנתה כעילה לגירושין
אישה שזנתה כעילה לגירושין

אישה שזנתה כעילה לגירושין לעומת גבר שבגד באשתו

בדין העברי קיים חוסר סימטריה ביחס לבגידה מצד נשים לעומת בגידה של בעלים. כאמור, אישה שזנתה תחת בעלה, לא תוכל להישאר עמו, ולא תהיה זכאית בגירושין לקבל מזונות אישה, דמי כתובה, או להתחתן בעתיד עם הגבר שעמו נאפה. אולם בעל שבוגד באשתו, לא ידרש לתת על כך את הדין בבית משפט רבני וודאי שלא לשאת בהשלכות של מעשיו בתביעת גירושין, ככל ותוגש כזו.

 

אישה שזנתה כעילה לגירושין והזכויות העומדות בסיכון

ישנן זכויות שונות בהליכי גירושין, שבמקרה של אישה שזנתה כעילה לגירושין, עלולות לעמוד בסיכון:

 

תשלומי מזונות אישה בגירושין

לפי דין תורה, אישה שנמצאת בהליך גירושין מבעלה, תהא זכאית על פי רוב לתשלום הידוע כדמי מזונות אישה. תשלום זה ניתן לנשים מתגרשות בנוסף לדמי המזונות בגין הילדים, אותם הבעל נדרש לשלם לגרושתו לאחר הגט כנגד הילדים המשותפים.

יחד עם זאת, בעל שבידו עלה להוכיח כי אשתו בגדה בו עם אדם אחר, עלול לשלול ממנה את הזכאות לדמי מזונות לאישה עד למועד סידור הגט. זאת בשונה מן הזכות לתשלומי מזונות ילדים, אשר ישולמו גם במקרה של אישה שזנתה כעילה לגירושין.

 

תשלום דמי הכתובה לאישה המגורשת

באותם המקרים בהם תביעת גירושין מטופלת מול בית דין רבני, כאשר הבעל מדווח על אשתו בחזקת אישה שזנתה כעילה לגירושין, הזכות שלה לדיון בכתובתה ברבנות, תישלל ממנה. זאת כמובן, ככל שהבעל סיפק לבית הדין הרבני הוכחות לטענותיו יחד עם שני עדי ראיה למעשי הבגידה ו / או ראיות כדוגמת תמונות, סרטונים, הקלטות, הודעות כתובות, וכן הלאה.

 

ממזרות של הילדים המשותפים

לא אחת, כשדבר מוכיח ברבנות כי אשתו היא אישה שזנתה כעילה לגירושין, הדבר מוביל להוצאת טענת ממזרות על ילדיה של האישה הנואפת לכאורה – דבר אשר עלול להשפיע בצורה שלילית ביותר על עתיד הילדים.

 

הזכות להינשא לבועל בנישואין דתיים

הוכחת אישה שזנתה כעילה לגירושין הופכת את אותה אישה לאסורה לא רק עבור בעלה אלא אף לבועלה, כלומר לגבר שעמו היא בגדה בבעלה. חשוב לציין כי אישה שזנתה כעילה לגירושין, מתועדת במסגרת תביעת הגירושים במירשם הרבנות. מצב זה מוביל להטלת איסור נישואים בין האישה לבין הגבר שאיתו היא נאפה.

באופן זה, אישה שבוגדת בבעלה, מאבדת את זכותה להתחתן בשנית בחתונה דתית ולהפוך לאשתו כדת וכדין של הגבר שעמו קיימה יחסי אישות.

 

בשורה התחתונה

במאמר זה, עסקנו בנושא הסבוך של אישה שזנתה כעילה לגירושין לפי דין תורה, אשר מנחה את הפסיקה בתיקי גירושין בבתי הדין הרבניים בישראל. ראינו כי עסקינן בעניין רגיש ומורכב, שיש לו מטבע הדברים, לא מעט השלכות לגביה זכויותיה של האישה בהליכי הגירושין ולעיתים גם על עתיד הילדים המשותפים.

לא אחת, גברים מציגים את זוגתם כאישה שזנתה כעילה לגירושין ולו כדי להימנע מתשלום הכספים המגיעים לה כחוק בהליךה גירושין. בהתאם לכך, בכל תרחיש אשר בו ישנו חשד לכך שגבר יבקש להתגרש מאשתו ברבנות ויציגה בתור אישה שזנתה כעילה לגירושין, יש לפנות לייצוג משפטי של עו"ד גירושין מנוסה.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

טענת מומים כעילה לגירושין

נישואין נחשבים כאקט של קדושה. עם זאת, יש מקרים שבהם בית הדין עלול להחליט שעל בני הזוג להתגרש בלי הליך שלום בית או הליך גישור.

התנהגות שלא כדין כעילה לגירושין

אחד המצבים שפחות שומעים עליהם בדרך כלל, הוא בקשה מצד אחד מבני הזוג הנשואים, לפתוח בהליכי גירושין על רקע התנהגות שלא כדין כעילה לגירושין מבן

עבירה על דת משה כעילה לגירושין

במדינת ישראל היכולת להכשיר גירושין בין בני זוג ששניהם יהודים אשר פונים להליכי גירושין, עדיין נתונה בידי מערכת המשפט הרבנית לבדה. כאשר בני הזוג מתגרשים

עבירה על דת יהודית כעילה לגירושין

נישואין, כמו גירושין, עדיין נמצאים תחת חסותן של הערכאות המשפטיות הדתיות במדינת ישראל, למרות ולצד התמורות האזרחיות והחברתיות המתחוללות בהיבט זה של החיים ושל היחסים