תהליך הגירושין בישראל

בני זוג רבים במדינת ישראל מחליטים לסיים את הנישואין שלהם בגירושין. לאור שכיחותה של התופעה, מן הראוי לדעת כיצד תהליך הגירושין בישראל מתנהל כיום, ובאילו דרכים ניתן לסיים אותו במהירות וביעילות.

תהליך הגירושין בישראל על קצה המזלג

תהליך הגירושין בישראל נחלק לשני נדבכים מרכזיים, כאשר עסקינן בבני זוג יהודיים: נדבך אחד הוא ההכרעה בנושאים השונים אשר נלווים לפירוק הקשר הזוגי, והשני הוא פירוק ברית הנישואין במישור הדתי, קרי – מתן הגט עצמו. ההכרעה בנושאים השונים הנלווים להליך הגירושין, יכולה להתבצע גם מול בית הדין לענייני משפחה וגם מול הרבנות.

זאת להבדיל מטקס מתן הגט, שאותו ניתן לבצע רק מול הרבנות, שנושאת בסמכות הבלעדית להכשיר גירושין בין זוגות יהודיים בארץ.

 

תהליך הגירושין בישראל – בשיתוף פעולה ובהעדרו

תהליך הגירושין בישראל – בדגש למתן הגט מהרבנות, יכול לצאת אל הפועל באחת משתי תצורות:

 

גירושין בשיתוף פעולה בין בני הזוג כאשר שני הצדדים בנישואין מגיעים להחלטה הדדית על הצורך בהתרת ברית הנישואין, נהוג לפנות לתהליך גירושין בהסכמה, המתבצע על ידי הגשה של בקשה משותפת לגירושין לרבנות.
גירושין ללא הסכמה משותפת לעומת המקרה הראשון שהצגנו, בו שני הזוג מסכימים על הצורך בגירושין, במקרה של גירושין ללא הסכמה משותפת, רק אחד מן הצדדים חפץ בגירושין – תוגש לרבנות תביעת גירושין, שנועדה לאלץ את הצד המסרב לגירושין לקבל או לתת את הגט. אולם במקרה שמוגשת תביעת גירושין בהעדר הסכמה משותפת לגירושין, התובע נדרש להציג לבית הדין עילה התומכת בבקשתו, שעליה להיות מוכרת בדין תורה כעילה לגיטימית לגירושין.

 

השלבים בתהליך הגירושין בישראל

באופן עקרוני, הרבנות מעדיפה לטפל בטקס מתן הגט, רק לאחר שכלל הנושאים הכרוכים בהליך הגירושין הוסדרו מבעוד מועד. לכן מומלץ שבני הזוג יחלו את תהליך הגירושין בישראל, בכך שיגיעו להסכמות בכל הסוגיות הקשורות בגירושיהם, ורק אחרי שנחתמו הסכם גירושין או פסקי דין רלוונטיים, יגשו לטקס הגירושין עצמו. ההכרעה במכלול הסוגיות הכרוכות בגירושין, יכולה להתבצע באחת משתי דרכים:

תהליך הגירושין בישראל
תהליך הגירושין בישראל
  1. במסגרת עריכת הסכם גירושין – היה והגעתם להסכמה משותפת על הצורך בגירושין, אינכם נדרשים להגיש תביעת גירושין. תחת זאת, תוכלו לנסח הסכם גירושין באמצעות עורך דין גירושין מוסמך. בהסכם זה יופיעו ההסכמות שתגבשו ביניכם באשר לנושאים שונים הנוגעים לגירושיכם. בין הנושאים המרכזיים שבהם תדונו בהקשר זה, ישנם: נושא חלוקת הרכוש המשותף ביניכם לבין בני זוגכם, נושא המשמורת על הילדים והסדרי הראייה, דמי המזונות שישולמו בגין הילדים, ותשלומי מזונות לאישה. לאחר שתחתמו על הסכם הגירושין, תידרשו להגישו לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית המשפט הרבני. מרגע קבלת אישור מבית המשפט, יהיה להסכם תוקף מחייב כשל פסק דין לכל דבר ועניין.
  2. על ידי הגשת תביעת גירושין לבית המשפט לענייני משפחה או לבית המשפט הרבני – במידה ואתם ובני זוגכם חלוקים באשר לצורך בגירושין או בסוגיות הכרוכות בהליך, תוכלו לפעול באחת משתי דרכים: הדרך הראשונה, היא קודם כל להגיש תביעת גירושין במטרה להכריע בנושאים הכרוכים בגירושין, ורק לאחר מכן לטפל בטקס הגט ברבנות. דרך הפעולה השנייה, היא לגשת ישירות לרבנות – שם תוכלו להגיש תביעת גירושין ולכרוך בה את כלל הסוגיות הנוגעות לגירושיכם, כך שהכל יטופל תחת קורת גג אחת (והיא הערכאה הדתית).

 

כיצד מתנהל תהליך הגירושין בישראל נכון להיום?

אם עד לפני שנים מספר, תהליך הגירושין בישראל בהעדר שיתוף פעולה, היה מתחיל בתביעת גירושין שהוגשה לבית משפט, הרי שהחל משנת 2016, החוק בישראל מחייבת זוגות המגישים תביעות גירושין, לעבור בראש ובראשונה תהליך גישור. החוק האמור נקרא "החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה" – או בקצרה: חוק המהו"ת.

הליך הגישור שבו החוק מחייב זוגות הניגשים לגירושין ללא הסכמה, מתחיל לאחר שמי מבני הזוג הגיש לרבנות או לבית משפט למשפחה מסמך שנקרא "בקשה ליישוב סכסוכים". לאחר שבקשה זו הוגשה, צו עיכוב להליך הגירושין נכנס לתוקף אוטומטית, למשך חודשיים ימים.

בתקופה הזו אף בית משפט בישראל אינו מוסמך לטפל באף סוגיה הקשורה בגירושי בני הזוג. בנוסף, בתקופה האמורה, נדרשים שני בני הזוג להשתתף בארבע פגישות גישור שיתנהלו במרכזי הסיוע מטעם הערכאה המשפטית שאליה הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך.

פגישות אלו נקראות גם שיחות מהו"ת, ותכליתן בראי החוק, היא לאפשר לבני הזוג להתדיין על מי מנוחות, עד שיגיעו להסכמה משותפת בנושאים הכרוכים בגירושין. הסכמה כזו נועדה לייתר את הצורך בתביעת גירושין המתנהלת בבית משפט ובכך היא גם תורמת להפחתת העומס על מערכות המשפט המוסמכות לעסוק בתיקי גירושין בישראל.

 

כיצד מתקדם תהליך הגירושין בישראל אם הגישור אינו מצליח?

עם תום תקופת הגישור שמשכה על פי החוק הוא 60 ימים, כלא הושגו הסמכות בין בני הזוג במסגרת פגישות הגישור, ידרש בן הזוג שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך, לקבל בתוך עשרה ימים החלטה בנוגע להמשך הטיפול בגירושין.

היה והצורך בגירושין עדיין יהיה רלוונטי בשלב זה, הצו לעיכוב הליכים יוארך לתקופת של 15 ימים נוספים, כדי להעניק לבני זוג אפשרות לסגת מתביעת הגירושין בכל זאת. עם תום תקופת ההארכה, בן הזוג שהבקשה ליישוב סכסוך הוגשה על ידיו במקור, יוכל להציג את תביעת הגירושין  לסמכות המשפטית המועדפת עליו (הרבנות או בית משפט למשפחה) בתוך עד 15 ימים.

 

באילו דרכים ניתן לסיים את תהליך הגירושין בישראל במהירות וביעילות?

זוגות החפצים בסיום תהליך הגירושין בישראל באופן מהיר ויעיל, יוכלו להשיג זאת אם ישכילו להגיש בקשה משותפת לגירושין במקום תביעת גירושין. זאת מאחר ובמקרה של תביעות גירושין, נדרשת הרבנות לפסוק האם יש מקום לחייב את אחד מבני הזוג בגט. זוהי החלטה שאינה נלקחת בקלות ראש ולכן הטיפול בה עלול להתארך ולהסתבך מעבר למצופה.

בנוסף לכך, כאשר מוגשת תביעת גירושין במסגרת גירושין ללא הסכמה, היא חייבת לכלול גם עילה לגירושין, המצדיקה את כפיית הגט על פי דין תורה. בדין העברי קיימת רשימה סגורה עם עילות קבילות לגירושין. לכן בהעדר עילה רלוונטית, הסיכויים לאישור הגט ברבנות הם אפסיים. זאת להבדיל מהמקרה של הגשת בקשה לגירושין בשיתוף פעולה, או אז עילת הגירושין אינה רלוונטית להליך.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

למה לצפות מהליך גישור גירושין

הליך הגירושין בין בני הזוג מפגיש אותם, לאחר שנים של חיים משותפים, משני צדי המתרס כאשר כל צד אוחז בעמדה שונה באשר לסוגיות הנובעות מהפרידה,

צו הרחקה בגירושין

צו הרחקה בגירושין הוא צו בית משפט שמאפשר להרחיק אדם מבן / בת זוגו ו/או ילדיו, במידה ועולה חשד לכך שאותו אדם יפגע בבני משפחתו.

תביעת גירושין – עיקרי התהליך

כאשר יחסיהם של בני זוג נשואים עולים על שרטון, לעיתים מגיעים של בני הזוג להחלטה משותפת לפתוח בהליך גירושין בהסכמה. במצב כזה, ככל שבני הזוג