תביעת גירושין – עיקרי התהליך

כאשר יחסיהם של בני זוג נשואים עולים על שרטון, לעיתים מגיעים של בני הזוג להחלטה משותפת לפתוח בהליך גירושין בהסכמה. במצב כזה, ככל שבני הזוג מסכימים ביניהם על התנאים בגירושין, הדרך המהירה לסיים את ההליך, היא בחתימה על הסכם גירושין והבאתו לאישור בית המשפט. אולם במצב בו רק אחד מבני הזוג חפץ בגירושין והצד השני מתנגד להם, או כאשר אין הסכמה בין הצדדים על תנאי הגירושין – עולה הצורך בהגשת תביעת גירושין. בסקירה שלהלן נסביר מהי תביעת גירושין, לאן היא מוגשת, במה תביעת גירושין שונה כיום מכפי שהייתה בעבר, ומהם השלבים העיקריים הכרוכים בטיפול המשפטי בה.

מה זו תביעת גירושין ובאילו נסיבות היא מוגשת?

תביעת גירושין, בשונה מן הפנייה להליך גירושין בהסכמה בין בני הזוג, הינה מהלך שבמסגרתו אחד מבני הזוג הנשואים מחליט להגיש לבית המשפט דרישה חד צדדית להתרת ברית הנישואין בינו לבן זוגו (שאיננו מעוניין להתגרש). כמו כן, תביעת גירושין עשויה להיות מוגשת גם במקרה בו ישנה הסכמה בין בני הזוג לגבי הצורך בגירושין, אך הם חלוקים בנוגע לסוגיות השונות הנוגעות לגירושין, ובהן:

  • סוגיית זכות המשמורת בילדים המשותפים
  • סוגיית הסדרי הראייה מול הילדים המשותפים
  • סוגיית דמי המזונות לאישה
  • סוגיית דמי המזונות לילדים
  • סוגיית חלוקת הרכוש בגירושין
  • סוגיית הכתובה

 

לאן תביעת גירושין בישראל מוגשת?

הערכאה המשפטית שלפתחה מוגשות תביעות גירושין בין זוגות יהודיים בישראל, היא כתלות באופי התביעה. כאשר מדובר בתביעת גירושין המוגשת במקרה של גירושין ללא הסכמה בין בני הזוג (קרי, גירושין שרק אחד מבני הזוג חפץ בהם), היא תוגש לבית דין רבני (כלומר, לרבנות). זוהי למעשה הערכאה המשפטית היחידה בישראל שבידיה נתונה הסמכות להכשיר גירושין של זוגות יהודיים.

הגשת התביעה לרבנות במקרה הזה, נועדה מבחינת התובע, לגרום לבית הדין להוציא פסק דין שיחייב את בן הזוג המסרב לגירושין, להיעתר להם. השאיפה של מגיש התביעה, היא שבסופה בית הדין הרבני יאשר לו לקבל או לתת "גט" לבן הזוגו ובכפוף לכך – גם תעודת גירושין, המסמנת את התרת הנישואין באופן רשמי.

לעומת זאת, כאשר מדובר על גירושין בהסכמה אך בני הזוג אינם מסכימים ביניהם על הפתרון לסוגיות הגירושין שמנינו לעיל, גם אז ניתן להגיש תביעת גירושין, אך הטיפול בה יתבצע לבחירת המגיש – או ברבנות או מול בית הדין לענייני משפחה. אולם בדרך לשם, יש כמה וכמה תחנות שהחוק הנוכחי בישראל מחייב את בני הזוג לעבור, כפי שנסביר בהמשך.

תביעת גירושין - עיקרי התהליך
תביעת גירושין – עיקרי התהליך

במה שונה ההליך להגשת תביעת גירושין כיום ממה שהיה בעבר?

החל מיולי 2016, תביעות גירושין במדינת ישראל מתנהלות בצורה שונה מכפי שהתנהלו בעבר. הגורם שהוביל לשינוי זה, הוא כניסתו של חוק חדש לתוקף. מדובר בחוק המכונה "החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ה", בקצרה – חוק המהו"ת, או בשפת העם: "חוק גישור חובה".

חוק זה קובע שזוגות בישראל העומדים לקראת הגשת תביעת גירושין, נדרשים לעבור קודם כל הליך גישור בחסות המדינה. המשמעות המעשית של השינוי החקיקתי הנ"ל, היא שלפני שמגישים תביעת גירושין כפי שנהוג היה פעם, כיום החוק מחייב ישראלים להגיש את הבקשה ליישוב סכסוך, וזאת לפני שיוכלו לפנות לשלב הגשת תביעת הגירושין לבית המשפט לענייני משפחה או לרבנות.

 

הגשת תביעת גירושין – עיקרי התהליך ושלביו נכון לשנת 2021

להלן ארבעת השלבים העיקריים בהגשת תביעת גירושין נכון להיום:

  1. כפי שציינו קודם לכן, ראשיתו של הליך הגירושין כיום, הוא בהגשה של בקשה ליישוב סכסוך, על ידי אחד מבני הזוג או שניהם ביחד. את הבקשה מגישים לבית המשפט לענייני משפחה או לרבנות, וזאת לפני שתביעת הגירושין עצמה מוגשת. תכליתם של הליכי הגישור בחסות המדינה, היא בראש ובראשונה להפחית את העומס על מערכות המשפט בישראל. אולם הגישור נועד גם למטרה נוספת, והיא לעזור לבני הזוג העומדים לקראת תביעת גירושין, לפתור את המחלוקות ביניהם בדרכי נועם כדי להגיע לשלום בית, או לפחות לגבש הסכם גירושין שיאפשר להם להתגרש בהסכמה, במקום להיגרר לתביעה בערכאות. למותר לציין כי כאשר הערכאה שלפתחה הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך (קרי, הרבנות או בית הדין לענייני משפחה), היא גם זו שתמשיך לטפל בתיק הגירושין במידה והליך הגישור לא יצלח.
  2. לאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, בני הזוג יקראו להגיע לכמה פגישות גישור (לרוב ארבע במספר),המתקיימות ללא עלות ביחידות הסיוע של הערכאה המשפטית שאליה הוגשה הבקשה. יחידות הסיוע מורכבות מאנשי מקצוע מתחום הרווחה ובריאות הנפש, כאשר את מפגשי הגישור של כל זוג מנהל עובד סוציאלי. במסגרת מפגשי הגישור העובד הסוציאלי שמנהל את התהליך חותר להבאת בני הזוג להסכמה בנושאי המחלוקת ביניהם וככל שאין סיכוי לשלום בית – בסוגיות הנוגעות לגירושין עצמם. מאחר וחל חיסיון על פגישות הגישור, לצדדים ניתנת הזדמנות להתבטא בחופשיות ולחתור לפשרה בנושאים שונים, מבלי לחשוש שדבריהם עלולים יהיו לשמש נגדם בהמשך בבית המשפט.
  3. במידה ותהליך הגישור בין בני הזוג הצליח אך בני הזוג בחרו להמשיך לשלב הגירושין, ככל שבני הזוג הצליחו להגיע להסכמה בנושאים השונים הקשורים בתיק הגירושין שלהם, השלב הבא יהיה החתימה על הסכם גירושין. הסכם הגירושין החתום יוגש לאחר מכן לאישור בית המשפט לענייני משפחה או לרבנות (בהתאם לערכאה שקיבלה את הבקשה ליישוב סכסוך במקור). עם קבלת אישורו של בית המשפט להסכם הגירושין, יהפוך ההסכם לבעל תוקף מחייב של פסק דין. מכאן בני הזוג כבר יוכלו להתקדם לטקס סידור הגט ברבנות, שבסופו תינתן להם תעודת גירושין רשמית.
  4. במידה ותהליך הגישור בין בני הזוג לא צלח ולא עלה בידיהם להגיע להסכמה בנושאים הכרוכים בהליך הגירושין, הם יוכלו כעת להתקדם להגשת תביעת גירושין לבית המשפט לענייני משפחה או לרבנות. בהקשר זה חשוב לדעת שבן הזוג שהיה ראשון להגיש את הבקשה ליישוב הסכסוך, יקבל קדימות בהגשת תביעת גירושין לערכאה המועדפת עליו. זאת בכפוף לכך שעשה זאת בתוך 15 ימים למן המועד שבו תיק הגישור שלו נסגר ביחידת הסיוע. מדובר בנושא שיש לו חשיבות מכרעת עבור זוגות רבים, לאור השוני הניכר בין בתי הדין לענייני משפחה והרבנות בכל הנוגע לניהול תביעות גירושין ותוצאותיהן.

 

מדוע חשוב לפנות לעורך דין גירושין אם מתקדמים להגשת תביעת גירושין?

לאור העובדה שבן הזוג הראשון שיגיש את תביעת הגירושין, הוא זה שיקבע מהי הערכאה המשפטית שתדון בתנאי הגירושין, ייצוג משפטי איכותי מעורך דין המתמחה בדיני משפחה, הוא קריטי לשמירה על הזכויות בהליך הגירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

למה לצפות מהליך גישור גירושין

הליך הגירושין בין בני הזוג מפגיש אותם, לאחר שנים של חיים משותפים, משני צדי המתרס כאשר כל צד אוחז בעמדה שונה באשר לסוגיות הנובעות מהפרידה,

צו הרחקה בגירושין

צו הרחקה בגירושין הוא צו בית משפט שמאפשר להרחיק אדם מבן / בת זוגו ו/או ילדיו, במידה ועולה חשד לכך שאותו אדם יפגע בבני משפחתו.

כריכה בתביעת גירושין

הליכי גירושין בין זוגות מתנהלים במקרים רבים כאשר בין הצדדים יש קרע עמוק. כאשר הקרע בין בני הזוג מונע מהם להגיע להסכמה בנושאים השונים הנוגעים