שיתוף הילדים בהליך הגירושין

כאשר דנים בסוגיה של שיתוף הילדים בהליך הגירושין, למעשה מדובר בשיתוף הילדים בשני מובנים: הראשון מתייחס לשיתוף הילדים בפן המשפחתי, של הצגת בשורת הגירושין הצפויים בפניהם ודיון משותף של ההורים עם ילדיהם בשינויים הצפויים בשל המהלך. המובן השני של שיתוף הילדים בהליך הגירושין, הוא שיתוף בפן המשפטי, אשר במסגרתו נדרשים הן הורי הילדים והן בית המשפט העוסק בתיק הגירושין, להחליט אם לערב את הילדים בהליך וכיצד ראוי לקבל החלטות על מנת שטובת הילדים תבוא לידי ביטוי בגירושין. בסקירה זו, נדון בשיתוף הילדים בהליך הגירושין בשני המובנים הללו ובמערכת השיקולים שעל פיה ניתן להכריע באיזו מידה ראוי לשתפם בו.

היתרונות בשיתוף הילדים בהליך הגירושין

שיתוף הילדים בהליך הגירושין הוא מהלך שאף שאיננו קל לביצוע, גלומים בו יתרונות פוטנציאליים רבים למדי – הן בפן המשפטי והן בפן הרגשי, כפי שנסביר בפרוטרוט בשורות הבאות:

 

התועלות הגלומות בשיתוף הילדים בהליך הגירושין במישור המשפטי

בתי המשפט בישראל שואפים לקבל החלטות הנוגעות לילדים בתיקי גירושין, תוך התחשבות מרבית בעקרון טובת הילד, אשר מנחה את בתי המשפט לענייני משפחה בכל פסיקותיהם. מאחר והליכי גירושין נוגעים בראש ובראשונה לפרידת ההורים אולם משפיעים במידה לא מבוטלת גם על ילדיהם, אין זה הוגן להתעלם מהצרכים והרצונות של הילדים בהליך הגירושין, ויש מקום לתת לאלו ביטוי כחלק מהשיקולים שעל פיהם תתקבלנה החלטות לטווח הארוך.

לא אחת, בתי המשפט במדינת ישראל, מבקשים לשמוע מפי הילדים את תחושותיהם והעדפותיהם בנושא סוגיות הכרוכות בהליך הגירושין של הוריהם. למשל, העדפת הילד לעניין המשמורת, שלשם בירורה עשוי בית המשפט לשאול אותו עם איזה הורה היה מעדיף להתגורר לאחר הגירושין.

כאשר הילדים מעורבים בתהליך קבלת ההחלטות בגירושין, הדבר מאפשר גם להוריהם וגם לבית המשפט לפעול באופן שמיטיב עמם הן בהווה והן בראיה קדימה.

 

התועלות הגלומות בשיתוף הילדים בהליך הגירושין במישור המשפחתי

בנוסף לאמור לעיל, שיתוף של הילדים בהליך הגירושין בפן האישי והמשפחתי, מאפשר להם להתמודד טוב יותר עם הפרידה הצפויה של הוריהם, וכן לחוש פחות טלטלה וחוסר ודאות סביב השינוי המשפחתי הקרב. זאת כאשר ההורים מחליטים לקיים שיח פתוח עם הילדים ולבשר להם על החלטתם להיפרד זה מזו בעדינות הנדרשת. אולם למרבה הצער, רבים מבין

הליכי הגירושין מתנהלים על רקע סכסוך חמור בין בני זוג, והדבר מקשה עליהם לשלב כוחות כראוי על מנת לבשר לילדים על הגירושין באופן שלא יפגע בהם.

שיתוף הילדים בהליך הגירושין
שיתוף הילדים בהליך הגירושין

האם נכון לשתף את הילדים בהליך הגירושין בכל מחיר?

שיתוף הילדים בהליך הגירושין הוא דרך מצוינת להקנות לילדים תחושת מעורבות בקבלת ההחלטות בין ההורים ותחושה של ודאות רבה יותר במצב המורכב שהם נתונים בו. זוהי גם דרך שמאפשרת לילדים להציג להורים או לבית המשפט את העדפותיהם, כך שהחלטות בעניינם יתקבלו תוך התחשבות מרבית ברווחתם ובטובתם, גם כשההורים חלוקים בדעותיהם.

יחד עם זאת, זוגות רבים שמגיעים להליך הגירושין עם משקעים רגשיים עמוקים, מתפתים לא אחת לערב את הילדים בהליך הגירושין על מנת להטות את הכף לטובתם בבית המשפט. שיתוף הילדים בהליך הגירושין באופן זה, לא רק שאינו מיטיב עם הילד אלא יש לו גם פוטנציאל לפגוע בו וביחסיו עם הוריו בצורה בלתי הפיכה. לכן אין זה ראוי לשתף את הילדים בהליך הגירושין באופן פעיל, אלא אם הדבר נעשה באופן מבוקר, מעודן ולשם מקסום רווחתם.

 

שיתוף הילדים בהליך הגירושין כנגזרת של גיל הילדים

שיתוף הילדים בגירושין הוא כאמור רלוונטי כשטענות הילד משקפות את העדפותיו ויכולות לסייע בקבלת החלטות מושכלת יותר מצד ההורים או בית המשפט. אולם כאשר עסקינן בילדים רכים שמתקשים מפאת גילם לבטא את עצמם כראוי, ניתן להניח כי ערך מוסף רב לא יצמח משיתופו בהליך הגירושין באופן פעיל.

זאת להבדיל מילדים בגילאים בוגרים יותר שלרוב כבר יש להם דעות והעדפות ברורות, ויודעים כיצד לבטא אותן בצורה קוהרנטית, התורמת למערכת השיקולים של ההורים או בית המשפט בקבלת ההחלטות בגירושין.

 

הדרך הנכונה לשיתוף הילדים בהליך הגירושין

בשיתוף הילדים בהליך הגירושין בבית המשפט, מעורבים גם עו"ד גירושין שמייצג את ההורים, וגם גורמים מקצועיים מתחום הרווחה או בריאות הנפש. לצורך העניין, פקידי סעד שהם עובדים סוציאליים במקצועם, ממונים בתביעות גירושין לעיתים, על ידי בית המשפט כדי לגבש חוות דעת מקצועית לעניין טובת הילדים בגירושין. בנוסף, לא אחת מעורבים גם פסיכולוגים שנועדו להקל על הילדים במעמד הלא פשוט הזה.

 

שיתוף הילדים בהליך הגירושין בבית המשפט והחשיבות של הכנתם למעמד

כאשר ילדים נדרשים לקחת חלק בהליך המשפטי הקשור בגירושי הוריהם, סיוע מעורך דין גירושין הוא חיוני להכנתם למעמד. ילדים, מטבע הדברים, אינם רגילים להתנהל בערכאות משפטיות, ומכאן שהסיטואציה עשויה להתפרש עבורם כמאיימת. בעזרת עו"ד גירושין ניתן להכין את הילדים למעמד זה ולמקד אותם כך שהמפגש שלהם עם מערכת המשפט יהיה ענייני, קצר וקל עד כמה שניתן.

 

חשיבות הסיוע המשפטי לשיתוף הילדים בהליך הגירושין בבית המשפט

כאשר בני זוג עומדים לקראת הליך גירושין, וסוגיית שיתוף הילדים בהליך הגירושין עולה על הפרק כחלק מתביעת גירושין, חשוב מאוד לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי. הממשק של הילדים עם מערכת המשפט במסגרת הליך הגירושין, אף שהוא עשוי לסייע מאוד בקבלת ההחלטות בגירושין, עשוי כאמור להיות טראומטי עבורם.

אולם בעזרת ליווי משפטי צמוד והכוונה מקצועית של עורך דין גירושין, תהיה לכם היכולת להחליט באופן ענייני האם יש מקום לערב את הילדים בהליך הגירושין וכיצד לעשות זאת באופן מועיל, יעיל ולא פוגעני מדי כלפיהם.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

טובת הילד בגירושין

כאשר בני זוג נקלעים להליך גירושין, הדבר מוביל במקרים רבים לעימות חזיתי בין הצדדים, כשסלע המחלוקת העיקרי הוא לרוב נושא המשמורת על הילדים המשותפים. למרות