שיתוף בנכסים לאחר גירושין

נישואין בין בני זוג הם למעשה התחייבות של כל אחד מהם כלפי השני. אחד הדברים הפחות מוכרים בנישואין, הוא עצם היותם הסכם משפטי לכל דבר ועניין. שני הצדדים להסכם הם שותפים מלאים ובעלים ברכוש שהצטבר במהלך הנישואין. לפיכך, אם וכאשר מחליטים בני הזוג להתגרש, מתקיים ביניהם למעשה שיתוף נכסים לאחר גירושין. משמעות העניין היא חלוקה שווה של הרכוש המצטבר בין בני הזוג. איזה רכוש מחולק בין בני הזוג? אילו סוגים של רכוש אינם מחולקים? מה הבעייתיות בחלוקת הרכוש ובאילו סוגים של רכוש היא נוגעת? מה התפקיד של עורך דין גירושין ולמה חשוב להסתייע באיש מקצוע איכותי בהליך זה? בשורות הבאות נשיב לשאלות הללו ונבהיר מושגים הקשורים בהן.

איזה רכוש מחולק בין בני הזוג בתוקף שיתוף בנכסים לאחר גירושין

כאשר מתפרקת המסגרת המשפחתית, חלה החובה לחלק את הרכוש הקיים בין שני הצדדים. עם זאת, הרכוש שיחולק בין בני הזוג הוא אך ורק הרכוש שצברו בני הזוג ביחד במהלך חיי הנישואין.

עם הרכוש המדובר ניתן למנות:

  • נדל"ן ורכוש קבוע: בתים, מגרשים, מבנים ונכסי נדל"ן אחרים.
  • כלי רכב, מכונות תעשייתיות ורכוש קבוע אחר.
  • עסקים פעילים שהוקמו או נרכשו במהלך חיי הנישואין.
  • ממון, כולל מניות ונירות ערך אחרים.

הרכוש המפורט לעיל מוגדר בקווים כלליים. ייתכנו בהחלט פריטים נוספים ורכוש נוסף שלא הוזכרו כאן. למשל – בעלי חיים, חיות מחמד וכד', שגם הם מחולקים בין בני הזוג. עורך דין גירושין מסייע לבני הזוג להגיע להסכמה על אופן חלוקת הרכוש. אם כבר קיים הסכם בין השניים, עורך הדין מסייע להם ליישם אותו בצורה הנכונה ביותר עבורם.

 

איזה רכוש לא מחולק בין בני הזוג במסגרת שיתוף בנכסים לאחר גירושין

כאשר מדברים על שיתוף נכסים לאחר גירושין, הכוונה היא אך ורק לרכוש שצברו בני הזוג במהלך חיי הנישואין שלהם. כל רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין, יחזור אליו אם וכאשר הנישואין יסתיימו. שיתוף הנכסים לא כולל את הרכוש הזה. זאת, כמובן, אם בין בני הזוג לא נחתם כל הסכם או חוזה המשנה את הכללים הללו.

בנוסף, רכוש שניתן בירושה או במתנה לאחד מבני הזוג, גם הוא לא נכלל ברכוש המשותף. במקרים רבים קיים קושי לפרק את הרכוש הקיים לפרטים ולהחזיר לאחד מבני הזוג את הרכוש שהיה שייך לו לפני הנישואין. עורך דין גירושין עשוי לסייע בעניין זה. עורך הדין יגבש הסכם שיהיה מקובל על שני הצדדים ויוציא אותו מהכוח אל הפועל.

שיתוף בנכסים לאחר גירושין
שיתוף בנכסים לאחר גירושין

אילו בעיות אפשריות עלולות להתעורר בעת חלוקת הרכוש בגירושין?

לכאורה, הרכוש שצברו בני הזוג הוא גלוי וידוע. כיוון שכך, קל מאד לאסוף אותו, להעריך את השווי שלו ולבצע את החלוקה בצורה צודקת. דא עקא, שבמקרים רבים הפעולה הזאת מעוררת בעיות.

בין השאר, יכולות להתעורר הבעיות הבאות:

  1. בני הזוג עשו במשותף שינויים ושיפורים ברכוש ששייך לאחד מבני הזוג. דוגמה טובה לכך הם שינויים במבנה הפנימי של דירה השייכת לאחד מבני הזוג. השינויים במבנה הדירה הגדילו את הערך שלה. בנוסף, הם הגדילו את ההכנסה החודשית ממנה. הדירה שייכת לבן הזוג שהביא אותה לנישואין. ההרחבה והשיפוצים, לעומת זאת, צריכים להילקח בחשבון בעת חלוקת הרכוש המצטבר.
  2. אחד מבני הזוג או שניהם רכש השכלה  מקצועית או ידע מקצועי שעשויים להניב להם הכנסה משמעותית בעתיד.
  3. עסק שהיה שייך לאחד מבני הזוג קודם והורחב על ידי בן הזוג השני או על ידי שני בני הזוג: גם במקרה הזה יש צורך לכמת את הערך המוסף ולהביא אותו בחשבון בעת חלוקת הרכוש.
  4. בדירת המגורים, שהיא חלק מהרכוש המשותף, מתגוררים הילדים של בני הזוג. מדובר בנושא שהוא לכאורה מנותק מנושא המאמר, אבל יש צורך להזכיר אותו בהקשר של שיתוף הנכסים.

בכל אחד מהמקרים, חשוב וכדאי לבני הזוג להגיע לפשרה מוקדם ככל האפשר. עורך דין גירושין עשוי לסייע גם בנושא זה ולגבש הסכם שיהיה מקובל על שני הצדדים.

 

תעודות השכלה או מקצוע והיחס אליהן בשיתוף בנכסים לאחר גירושין

אחד התחומים היותר בעייתיים שבהם עוסקים השופטים בבית המשפט למשפחה הוא רכוש שנצבר ויש קושי לכמת או להעריך אותו. דוגמה טובה לכך היא תעודת מקצוע שרכש אחד מבני הזוג במהלך חיי הנישואין. למשל – בן זוג שלמד ראיית חשבון בזמן הנישואין. בהמשך, הוא פתח משרד רואי חשבון מצליח.

במקרה הזה, הן התעודה המקצועית והן העסק שייכים לשני הצדדים באותה המידה וחל עליהם העיקרון של שיתוף נכסים לאחר גירושין. אם קיימת מחלוקת בין הצדדים, היא עשויה להיפתר באמצעות שכירת אקטואר. האקטואר יעריך את ההכנסות העתידיות של בן הזוג מהמקצוע שרכש.

הערך של חלקו העתידי של בן הזוג השני יובא בחשבון בעת חלוקת הרכוש המשותף. גם בנושא הזה, יש חשיבות רבה במעורבות של עורך דין גירושין בהשגת ההסכם.

 

שיתוף בנכסים לאחר גירושין וחשיבות ההסתייעות בשירותיו של עו"ד גירושין

אחת הבעיות הגדולות בהליכי גירושין טמונה ברגשות השליליים, בטינה וחוסר האמון ששני הצדדים חשים במקרים רבים איש כלפי רעותו. במצב כזה, כל ניסיון לבצע חלוקה מושכלת של הרכוש המצטבר ביניהם עלול להיתקל בבעיה. ככל שאחד הצדדים או שניהם יגלו הסתייגויות או התנגדות לכל הסדר מוצע, כך הליך הפרדת הרכוש והחלוקה שלו בין בני הזוג עלול להתארך.

התארכות התהליך עלולה לפגוע ברכוש עצמו, ולהעלות את התשלומים ששני בני הזוג משלמים לעורכי דין המלווים אותם. הליך שיתוף נכסים לאחר גירושין איננו פשוט כלל ועיקר, והתנגדות משני הצדדים עלולה לסבך אותו אף יותר. גיבוש הסכמה בין שני הצדדים על ידי עורך דין גירושין עשוי לקצר את התהליך לחסוך לבני הזוג ממון רב וגם לא מעט עוגמת נפש.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

זכויות בעלות על דירה

זכויות בעלות על דירה בהליך הגירושין מהווה את סיומה של מערכת יחסים זוגית ומשפחתית אך הוא גם מהווה סיום של שותפות בכל הנוגע לרכוש של

איזון משאבים

גירושין הינם הליך קשה מנטלית אך גם סבוך מבחינה משפטית וחשוב לתת את הדעת על כל הנושאים הדורשים הסדרה בעת הליך הגירושין. אחד מאלו הינו

פירוק שיתוף בדירה

עבור זוגות רבים הנכס המשמעותי ביותר שירכשו לאורך חייהם הזוגיים יהיה דירת מגורים או לעיתים דירה להשקעה. בעת הליך הגירושין שהוא פירוק הסכם הזוגיות בין

רכוש שהושג לפני הנישואין

חלוקת רכוש בגירושין הינה אחת הסיבות העיקריות לסכסוכי גירושין והגשת תביעות. כתוצאה מכך הליך הגירושין שהוא קשה לכל הגורמים המעורבים בו, הופך לקשה אף יותר

חלוקת רכוש בגירושין

גירושין הוא אחד השלבים במערכת הזוגית שאף זוג אינו רוצה להגיע אליו. ורבים מחליטים לדחות ולהדחיק כל מחשבה והחלטה הקשורה בהליך רק לרגע בו ידרשו

חלוקת דירה בגירושין

אחת הסוגיות הקשות ביותר המתעוררות בעת הליך הגירושין של בני זוג הינה חלוקה של הרכוש של בני הזוג בכלל ושל הדירה שבבעלותם בפרט. מדובר באחד