קביעת המוסד החינוכי לילדים לאחר גירושין

אחת הסוגיות היותר בעייתיות שעלולות להתעורר בהליך גירושין, הינה קביעת המוסד החינוכי לילדים לאחר גירושין. לכאורה, מדובר בסוגיה שולית שאין צורך להקדיש לה תשומת לב מרובה. למעשה, מדובר בבעיה שלעיתים הופכת למשמעותית, כשכל אחד מבני הזוג מתבצר בעמדתו. מהן הסוגיות העיקריות המתעוררות בהליך גירושין? למה סוגיית המוסד החינוכי דווקא עלולה לעורר מחלוקות? מהי הדרך הנאותה להחליט על המוסד החינוכי לילדים? אילו שיקולים לוקח בית המשפט בחשבון בבואו לקבל החלטה בנושא? בשורות הבאות נשיב לשאלות הללו. כמו כן נעסוק בתפקיד שממלא עורך דין גירושין בסוגיה הזאת, בדרך לסיום נאות של הליך הגירושין.

על קביעת המוסד החינוכי לילדים לאחר גירושין והמשמעויות שלה

כאמור, קביעת המוסד החינוכי לילדים לאחר גירושין מהווה מכשול לא פשוט בדרך לסיום הליך הגירושין. הסוגייה הזאת עלולה להעלות בעיות שונות, שמלכתחילה לא נלקחו בחשבון, או שאף אחד מבני הזוג לא ייחס להן חשיבות במהלך הנישואין.

 

מהן הסוגיות העיקריות בהליך הגירושין

כאשר בני זוג נפרדים, הליך הגירושין מתמקד בשתי סוגיות עיקריות: הסוגייה הראשונה היא חלוקת הרכוש, ואילו הסוגייה השנייה היא המשמורת על הילדים. קביעת המוסד החינוכי לילדים לאחר גירושין נמנית עם כלל הבעיות הנדונות בסעיף המשמורת על הילדים.

  1. חלוקת הרכוש: כאמור, מדובר בסוגיה שעלולה להשפיע על כל אחד מבני הזוג. עם זאת, הכללים לחלוקת הרכוש הם ברורים. כל רכוש שהיה שייך למי מבני הזוג לפני הנישואין, יחזור אליו במלואו. מנגד, כל הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג בחיים המשותפים שלהם, יתחלק שווה בשווה בין בני הזוג. זאת ללא קשר להכנסה של כל אחד, ובהעדר הסכם גירושין שנחתם מראש.
  2. משמורת על הילדים: דווקא בסעיף הזה עלולות להתגלע לא מעט מחלוקות. המחלוקת העיקרית נסובה בדרך כלל סביב המשמורת על הילדים והסדרי הראייה שייקבעו עבור שני ההורים. מחלוקת נוספת עלולה להתעורר סביב הקביעה של המוסד החינוכי לילדים. בסעיף הבא נעסוק בהרחבה בסעיף הזה ובחשיבות הרבה שלו.

בכל מקרה, הסתייעות בשירותיו הטובים של עורך דין גירושין, עשויה למתן מאד את העימות ולהביא את בני הזוג להסכמות שיקצרו באופן משמעותי את הליך הגירושין.

 

הבעייתיות בקביעת המוסד החינוכי שבו ילמדו הילדים

להלן חלק מהבעייתיות בקביעת המוסד החינוכי שבו ילמדו הילדים:

  • שאלת המקום: במרבית המקרים, סוגית המקום של המוסד החינוכי היא עצמה עומדת במחלוקת. בדרך כלל, מי שמקבל את האפוטרופסות על הילדים היא האם. ואולם אם האם מחליטה להעביר את הילדים למוסד חינוכי שונה מזה שהם למדו בו, היא עלולה להיתקל בהתנגדות של האב. בחלק ניכר מהמקרים, ההתנגדות באה על רקע רחקת הילדים ממנו, מה שלכאורה מגדיל את ההשפעה האפשרית של האם על הילדים.
  • אופי המוסד החינוכי: סוגיה כבדה ומשמעותית יותר, עלולה להיות סוגיית האופי של המוסד החינוכי שבו ישהו הילדים. לא אחת קרה שבן הזוג שקיבל אפוטרופסות, ניסה להעביר את הילדים למוסד חינוכי בעל אידאולוגיה ספציפית, או לחילופין מוסד חינוכי דתי למהדרין. גם במקרה הזה, עלולה להתעורר התנגדות של בן או בת הזוג. זאת, הן על רקע השקפה דתית והן על רקע העובדה שאופי המוסד והלימודים בו יגרום בהכרח להתרחקות בין הילדים להורה האחר.
  • עלויות: קביעת המוסד החינוכי לילדים לאחר גירושין עלולה להיות כרוכה בעלויות נוספות, שבהן בן הזוג האחר לא יכול או לא מעוניין לעמוד. מדובר בדרך כלל ברישום הילדים למוסדות חינוכיים יוקרתיים, שהעלויות העקיפות הכרוכות בלימודים בהם הן גבוהות מאוד. לכאורה, החינוך בישראל הוא חינם, למעשה, ההוצאות העקיפות הן אלה העושות את ההבדל בין בתי הספר השונים.
קביעת המוסד החינוכי לילדים לאחר גירושין
קביעת המוסד החינוכי לילדים לאחר גירושין

בדרך כלל, ההעדפה של בית הדין הרבני או בית המשפט למשפחה, היא לאפשר לבני הזוג להגיע בעצמם להחלטה בנושא האמור. יחד עם זאת, אם המחלוקת בין בני הזוג לא נפתרת, כי אז יתערב בית המשפט בסוגייה. עורך דין גירושין עשוי לסייע לבני הזוג להגיע להסכמה ולמנוע את הצורך של בית המשפט להתערב.

 

אמות המידה המשמשות לקביעת המוסד החינוכי לילדים לאחר גירושין

בדרך כלל, אופי ההחלטה בעניין קביעת המוסד החינוכי לילדים לאחר גירושין תלוי במידה רבה בגיל של הילדים, באורח החיים שאליו הם הורגלו וכן בסוגיות כלכליות. אם מדובר בילדים שרק מתחילים ללמוד בבית הספר, כי אז סוגיית המרחק של המוסד החינוכי מבן הזוג האחר היא משמעותית.

עם זאת, יש חשיבות רבה גם לאופי המוסד החינוכי. למשל – אם שמחליטה לרשום את הילדים לישיבה חרדית, מה שעלול לפגוע בסיכויים שלהם להשתלב בעתיד בשוק העבודה. ואולם אם הילדים כבר לומדים במוסד חינוכי מסוים, לרוב הנטייה של בית המשפט היא להותיר את המצב הקיים על כנו ולהימנע משינויים.

במקרים כאלה, שני ההורים צריכים להתאים את עמם למצב הקיים לטובת הילדים. אם ההורה שקבל אפוטרופסות על הילדים מתכוון לעבור דירה, הוא חייב לקבל את אישור בן הזוג. זאת בעיקר אם מדובר במעבר ליישוב או לאזור מרוחק.

 

כיצד עורך דין גירושין מסייע בקביעת המוסד החינוכי לילדים לאחר גירושין

העדר הסכמה בין בני הזוג המתגרשים בנושא קביעת המוסד החינוכי לילדים לאחר גירושין עלול לפגוע בילדים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. אחד התפקידים המשמעותיים של עורך דין גירושין הינו, לפיכך, לסייע לבני הזוג להגיע להסכמה. אם הילדים הם בגיל שבו הם יכולים להשיב, כדאי ואפילו צריך לשאול אותם ולאפשר להם להביע את דעתם בנושא.

אחרת, יש לקבל את ההחלטה באופן שיפגע פחות ככל שניתן בשגרה היום יומית של הילדים. אם ההחלטה תעבור בכל זאת לבית המשפט, הבסיס להחלטה יהיה גם הוא קשור בשגרת החיים של הילדים ועד כמה המוסד החינוכי שייבחרו ההורים עבורם עלול לשנות אותה.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שיתוף הילדים בהליך הגירושין

כאשר דנים בסוגיה של שיתוף הילדים בהליך הגירושין, למעשה מדובר בשיתוף הילדים בשני מובנים: הראשון מתייחס לשיתוף הילדים בפן המשפחתי, של הצגת בשורת הגירושין הצפויים

טובת הילד בגירושין

כאשר בני זוג נקלעים להליך גירושין, הדבר מוביל במקרים רבים לעימות חזיתי בין הצדדים, כשסלע המחלוקת העיקרי הוא לרוב נושא המשמורת על הילדים המשותפים. למרות