צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הינו צו שבו משתמשים כאשר אדם הולך לעולמו ומשאיר אחריו צוואה שצריך לממש. מדובר במסמך המאפשר להוציא אל הפועל את צוואתו של המנוח. לשם כך, על יורשיו של המצווה להגיש את מסמך הצוואה לרשם לענייני ירושות בכדי לפתוח בהליך למימושה.

על חשיבותן של צוואות בגירושין

כשאדם הלך לעולמו מבלי שהותיר אחריו צוואה, כלל נכסיו, כספיו ורכושו יחולקו בהתאם לחוק הירושה לפי דין, ללא שרצונו והעדפותיו יילקחו בחשבון בעת חלוקת עזבונו. הדבר בעייתי במיוחד במצבים בהם אדם נפטר בעיצומם של הליכי גירושין.

משום שעל פי חוק הירושה על פי דין, בני הזוג זכאים כברירת מחדל לקבלת חמישים אחוזים מרכושו של המנוח, אלא אם ישנה צוואה המורה אחרת או שבני הזוג התגרשו באופן רשמי וסופי. מכאן שישנה חשיבות מכרעת לעריכת צוואה עדכנית כבר עם תחילתם של הליכי הגירושין ואף מוקדם יותר, ככל שברור שלשם מועדות פניכם.

 

האם צו קיום צוואה נחוץ גם במקרים שבהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה?

במקרים בהם אדם נפטר מבלי שהניח אחריו צוואה, הבקשה לקבלת צו קיום צוואה, מטבע הדברים, אינה רלוונטית. תחת זאת, יש להוציא צו ירושה לשם חלוקת ירושת המנוח על פי חוק הירושה על פי.

 

מתי צו ירושה יכול לשמש כחלופה לצו קיום צוואה?

צו ירושה יכול לשמש כחלופה לצו קיום צוואה כאשר אדם מותיר אחריו צוואה שחסרה פירוט המתייחס לכלל הנכסים בבעלותו. במצב כזה קיימת האפשרות להגשת בקשה למתן צו ירושה, כדי שהחלק בירושת המנוח שלא הופיע בצוואתו, יהיה גם הוא בר חלוקה חוקית בין היורשים שלו.

 

איך מגישים את הבקשה למתן צו קיום צוואה?

את הבקשה למתן צו קיום צוואה ניתן להגיש כיום הן בעזרת עורך דין המתמחה בנושא, באופן ידני מול משרדי הרשם לענייני ירושות, והן אונליין. כדי להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה באתר האינטרנט של משרדי הרשם, יש לוודא בראש ובראשונה שלפחות אחד מן התנאים להלן מתממש:

 • בידי מגישי הבקשה למתן צו קיום צוואה נמצאת הצוואה המקורית.
 • מסמך הצוואה המקורי מצוי במשרדי הרשם לענייני ירושות.
 • בידי מגישי הבקשה למתן צו לקיום צוואה, ישנו עותק מהצוואה המקורית לצד מסמך שבו ישנו אישור של בית המשפט לענייני משפחה להוכחת מסמך הצוואה בעזרת עותק ממנה.

לאחר שוידאתם כי אחד מן התנאים הנ"ל אכן תקף לגביכם, תוכלו להגיש את בקשתכם לקבלת צו קיום צוואה אונליין, בצירוף מסמכים נוספים שאודותיהם נפרט בהמשך.

צו קיום צוואה
צו קיום צוואה

המסמכים שיש לצרף לבקשות לקבלת צו קיום צוואה

בהגשת בקשה למתן צו קיום צוואה, חשוב לצרף את המסמכים הבאים:

 • עותק מתעודת הפטירה של המצווה.
 • עותק ממסמך הצוואה המקורי, או ממסמך המכיל אישור מטעם בית המשפט לענייני משפחה להוכחתה של הצוואה בעזרת עותק ממנה, או מסמך המאשר כי מסמך הצוואה הופקד אצל הרשם לענייני ירושות.
 • תצהיר מקורי של הסתלקות מצוואה – נחוץ כשישנם יורש/ים אשר הצהירו על רצונם להסתלק מהחלק שיועד להם מתוך רכושו של המצווה. יחד עם זאת זוהי דרישה רלוונטית אך ורק במקרי "הסתלקות ספציפית".
 • תעודות פטירה של יורשי המצווה (ככל שישנן כאלו) – רלוונטי במידה ומי מבין היורשים הלך לעולמו גם הוא. במקרים אלו יש לצרף אל הבקשה למתן צו קיום הצוואה את תעודות הפטירה הרלוונטיות.
 • תצהיר מטעם מגיש בקשת צו קיום הצוואה המעיד על כך שהודעה אישית בדבר הגשת הצו, נמסרה לכל היורשים, או עותק מההודעה שנמסרה.
 • ייפוי כוח חתום – במקרים בהם הבקשה למתן צו קיום צוואה מוגשת בעזרת עורך דין, חובה לצרף אליה טופס יפוי כח עבור עורך הדין , עליו חתומים היורשים.

 

איך ניתן להגיש בקשה למתן צוק קיום צוואה בצורה ידנית?

בכדי להגיש ידנית בקשה למתן צו קיום צוואה, תידרשו להגיש 2 עותקים של כל אחת מן האסמכתאות הבאות:

 • טופס בקשה לצו קיום צוואה עם החתימות של היורשים שמגישים את הבקשה.
 • שובר תשלום שמעיד על תשלום אגרת הטיפול באתר האינטרנט או בבנק הדואר.
 • תעודת הפטירה המקורית של המצווה, או עותק שלה הכולל חותמת של "נאמן למקור".
 • תעודות הפטירה של יורשי המצווה (ככל שישנם כאלו) – רלוונטי כשמי מבין יורשי המנוח נפטר בעצמו. במקרים אלו יש להוסיף את תעודות הפטירה הנ"ל לבקשה למתן הצו לקיום צוואה, שמוגשת בצורה ידנית.
 • מסמך הצוואה המקורי.
 • תצהיר מקורי של הסתלקות מצוואה – נחוץ כשישנם יורש/ים אשר הצהירו על רצונם להסתלק מהחלק שיועד להם מתוך רכושו של המצווה.
 • תצהיר מטעם מגיש בקשת צו קיום הצוואה המעיד על כך שהודעה אישית בדבר הגשת הצו, נמסרה לכל היורשים, או עותק מההודעה שנמסרה.

 

הגשת בקשה להוצאת צו קיום צוואה בעזרת עורך דין

כאמור לעיל, הזכאים בצוואה נדרשים בהגשת בקשה לצו קיום צוואה בכדי להוציא את צוואת המנוח לפועל, שאותה אפשרי להגיש גם בעזרת עו"ד מייצג. כאשר עורך הדין המייצג הוא מי שמגיש את הבקשה, ביכולתו לעשות כן אך ורק באתר האינטרנט של משרדי הרשם לענייני ירושה. זאת לעומת המקרה שבו הבקשה מוגשת בידי היורשים עצמם, או אז ניתן להגישה גם באופן דיגיטלי או פיזית למשרדי הרשם.

 

לסיכום

בסקירה זו דנו בנושא של צו קיום צוואה, ובאופן הגשתה של הבקשה למתן הצו לקיום צוואה. בהתחשב במורכבות הרבה של עולם הצוואות והירושות, ובפרט במקרים של גירושין בין בני זוג, כאשר עולה הצורך בהסדרת הטיפול בצו לקיום צוואה, מומלץ מאוד להתייעץ עם עו"ד שמתמחה בדיני משפחה, בתיקי גירושין ובטיפול במימוש של צוואות וירושות.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צוואה פגומה

צוואתו של אדם היא מסמך שהוא מותיר בחייו, המורה על אופן ההתנהלות וחלוקת הרכוש שלו אחרי מותו. הן החוק האזרחי והן הדין הדתי, מחייבים את

כתיבת צוואה בהליך הגירושין

אין זה סוד שכתיבת צוואה בהליך הגירושין זו לא משימה קלה או נוחה לביצוע, אך כזו שחשוב מאוד לבצע אותה. הסיבה לכך היא שעל פי

עדי קיום לצוואה

על פי סעיף 20 לחוק הירושה דרושים שני עדי קיום לצוואה בזמן החתימה עליה, על מנת שמסמך הצוואה ייחשב כמסמך בעל תוקף חוקי מחייב. חשוב

תיקון טעויות בצוואה

לא מעט אנשים ממהרים לערוך מסמך צוואה חדש לקראת הליכי הגירושין שלהם או תוך כדי ניהול תביעת גירושין, ובעקבות פיזור הדעת שבו הם נתונים במסגרת

צוואה נוטריונית

כשאדם ניגש להליכי גירושין וקיים מסמך צוואה שנכתב לפני שהגירושין היו על הפרק, במרבית המקרים אותה צוואה הופכת לא רלוונטית במצב העניינים החדש. זאת מאחר

עורך דין צוואות בגירושין

פניה לעורך דין צוואות בגירושין היא צעד חיוני מאוד לכל אחד מהצדדים בהליך. זאת משום שהפרידה העתידית מן הבעל או האישה מובילה מטבע הדברים לשינויים