צוואה פגומה

צוואתו של אדם היא מסמך שהוא מותיר בחייו, המורה על אופן ההתנהלות וחלוקת הרכוש שלו אחרי מותו. הן החוק האזרחי והן הדין הדתי, מחייבים את שארי בשרו של הנפטר ואת הנוגעים בדבר לקיים את צוואת המנוח כלשונה. זאת למעט במקרים שבהם הצוואה פגומה, והפגמים אינם מאפשרים לקיים את הצוואה, חלקה או כולה. קיום או אי קיום צוואה בעקבות פגם, חשוב על אחת כמה וכמה כשמדובר בדרישה לקיום צוואה פגומה בגירושין. מהי צוואה פגומה? מתי מתקיימות נסיבות המאפשרות לקיים את הצוואה למרות הפגמים שנפלו בה? באילו מקרים הצוואה בטלה ומבוטלת? למה חשוב לערוך צוואה חדשה בגירושין? מה התפקיד של עורך דין גירושין בכל מה שקשור בעריכת צוואה? בשורות להלן נעסוק בנושא שלרוב איננו מקבל תשומת לב רבה, אבל עלול להפוך למשמעותי במקרה של פטירה, חלילה.

מהי צוואה פגומה וכיצד הדבר רלוונטי להליכי גירושין?

כאמור, צוואתו של אדם היא ההנחיה האחרונה שלו הן בהקשר לרכוש והן בהקשרים רבים אחרים. במדינת ישראל, כמו במדינות רבות בעולם, קבע המחוקק סייגים לתקפותה של צוואה. ככל שצוואה שנכתבה על ידי אדם איננה עומדת באמות המידה הנדרשות, עלול בית המשפט לראות אותה כבטלה ומבוטלת.

במקרה כזה תתקיים צוואה מוקדמת יותר, או לחילופין יפעל בית המשפט על פי חוק הירושה. מהבחינה הזאת, צוואה פגומה בגירושין עלולה בהחלט לגרום לכך שבית המשפט יפעל בניגוד לרצונו של הנפטר.

 

אילו סוגי פגמים עלולים להפוך צוואה לצוואה פגומה מבחינת החוק בישראל?

להלן רשימה אפשרית של פגמים בצוואה:

פגמים טכניים פגמים טכניים יכולים להיות העדר תאריך חתימת הצוואה, או העדר חתימה של העדים על גביה. גם העדר חתימה של המצווה עצמו עלול לגרום לביטול הצוואה. במקרים מסוימים יאשר בית המשפט את הצוואה למרות הפגמים, אם השופטים השתכנעו שהיא אכן משקפת את רצון הנפטר.
אחידות הצוואה אף שמדובר בפגם טכני, מצאנו לנכון להקדיש לו סעיף נפרד. על פי החוק, הצוואה צריכה להיות ערוכה בצורה אחידה. משמעות הדבר היא שהצוואה יכולה להיות כולה מודפסת, או לחילופין יכולה כולה להיכתב בכתב יד. עריכה המשלבת בין כתב יד לבין הדפסה היא פגומה, ופוסלת למעשה את הצוואה.
פגמים מהותיים פגם מהותי בצוואה הוא כל פגם שעלול לרמז על העובדה שהצוואה נחתמה שלא על דעתו של המצווה. דוגמאות לכך לא חסרות, וכוללות העדר צלילות דעת של המצווה, הפעלת לחץ לא הוגן או הפחדה, שגרמו לו לחתום על צוואה למרות רצונו. הסימנים לכך רבים, ושופטים מיומנים יכולים לזהות אותם במהירות יחסית. גם צוואה לא ברורה עלולה להפוך לפסולה, אם לא ניתן להבין מנה את הכוונה של המצווה.
צוואה פגומה
צוואה פגומה

צוואה פגומה בגירושין והמשמעות שלה

כאשר בני זוג מתגרשים הם מקפידים לרוב על כל אחד ואחד מהסעיפים של הסכם הגירושין, חלוקת הרכוש והמשמורת על הילדים. דווקא לאור העובדה שכל אחד מהצדדים מעוניין להשיג מההסכם את המיטב, מפתיע לגלות שזוגות רבים אינם מקפידים לכתוב צוואה חדשה. לחילופין, אף אחד מהם לא מקפיד לבדוק את הפגמים שנפלו בצוואה קיימת.

צוואה חדשה נדרשת בעיקר במקרים שבהם בני הזוג כתבו צוואות הדדיות. בדיקה ותיקון של צוואה פגומה בגירושין עשויה לשרת היטב את הכוונה של המוריש. צוואה פגומה עלולה, כאמור, לגרום לכך שבית המשפט יקיים צוואה קודמת, שהיא בדיוק הצוואה שהמנוח לא היה מעוניין לקיים אותה.

ככל שהצוואה מורכבת וככל שמספר היורשים גדול יותר, כך יש חשיבות לכך שהצוואה תהיה תקינה. עורך דין גירושין, במסגרת הנושאים שהוא מטפל בהם, עשוי לעסוק גם בנושא הזה, בנסיבות מסוימות.

 

האם צוואה פגומה ניתנת למימוש?

קיום צוואה כהלכתה מחייבת בדרך כל מעורבות של עורך דין גירושין או אחר, במטרה לוודא שהצוואה אכן התקיימה כלשונה ועל פי רצונו של המצווה. גם במקרים שבהם נפלו פגמים בצוואה, עשוי כאמור בית המשפט לאשר את קיומה. זאת, בתנאי שהיורשים ובא כוחם הוכיחו שלמרות הפגמים, הצוואה אכן משקפת את רצונו של המנוח.

 

מדוע חשוב לערוך צוואה חדשה בגירושין?

עריכת צוואה חדשה היא אחד הצעדים הראשונים שעל כל אחד מבני הזוג המתגרשים לעשות. ככל שהרכוש שבו מדובר הוא רב יותר, כך הצוואה החדשה היא משמעותית יותר. כתיבת הצוואה החדשה צריכה להיעשות סמוך ככל האפשר לסיום הליך הגירושין. ככל שכתיבת הצוואה החדשה תתעכב, כך עשוי בית המשפט לאשר קים צוואה קודמת, שנחתמה שנים רבות לפני כן, אם חלילה בעל הרכוש נפטר ולא הותיר צוואה.

ואולם גם הצוואה החדשה צריכה להיות כתובה וערוכה על פי דרישת החוק, ולשקף נאמנה את הרצונות והכוונות של המצווה. כאמור, צוואה פגומה בגירושין עלולה לטרוף את הקלפים ולייצר עימותים ומאבקים משפטיים בין היורשים הפוטנציאליים, שהיו יכולים להימנע. עורך דין גירושין מקצועי, עשוי להציע ללקוחותיו לכתוב צוואות חדשות סמוך לסיום הנישואין.

 

כיצד עורך דין גירושין יכול לסייע בהתמודדות עם צוואה פגומה?

הליך גירושין יהיה לעולם הליך בעייתי ולא נעים. יש זוגות שמצליחים לסיים אותו במהירות, למרות המהמורות ולמרות הסכסוכים הקשים ביניהם. זוגות אחרים נקלעים למאבקים משפטיים, שגוזלים זמן והעלות שלהם משמעותית. עורך דין גירושין איכותי עשוי, בחלק ניכר מהמקרים, לסייע לבני הזוג לסיים את הליך הגירושין במהירות וללא הוצאות מיותרות.

ככל שעורך הדין זוכה לאמונם של הצדדים, כך הליך הגירושין יהיה קל יותר. כחלק מההליך, עשוי כל אחד מבני הזוג לכתוב צוואה חדשה הנוגעת לרכוש השייך לו. זאת מיזמתם או בהתאם לעצה של עורך הדין המיומן שלהם. עם זאת, כתיבת הצוואה צריכה להיעשות בשום שכל, ובאופן שישקף את הרצונות וההעדפות שלהם.

צוואה פגומה בגירושין עלולה, כאמור, לגרום לכך שרצונו של כותב הצוואה לא יתקיים והרכוש עלול להיות מועבר ליורשים שבהם לא חפץ, או להתחלק שלא בהתאם לרצון שהובע הצוואה.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הינו צו שבו משתמשים כאשר אדם הולך לעולמו ומשאיר אחריו צוואה שצריך לממש. מדובר במסמך המאפשר להוציא אל הפועל את צוואתו של

כתיבת צוואה בהליך הגירושין

אין זה סוד שכתיבת צוואה בהליך הגירושין זו לא משימה קלה או נוחה לביצוע, אך כזו שחשוב מאוד לבצע אותה. הסיבה לכך היא שעל פי

עדי קיום לצוואה

על פי סעיף 20 לחוק הירושה דרושים שני עדי קיום לצוואה בזמן החתימה עליה, על מנת שמסמך הצוואה ייחשב כמסמך בעל תוקף חוקי מחייב. חשוב

תיקון טעויות בצוואה

לא מעט אנשים ממהרים לערוך מסמך צוואה חדש לקראת הליכי הגירושין שלהם או תוך כדי ניהול תביעת גירושין, ובעקבות פיזור הדעת שבו הם נתונים במסגרת

צוואה נוטריונית

כשאדם ניגש להליכי גירושין וקיים מסמך צוואה שנכתב לפני שהגירושין היו על הפרק, במרבית המקרים אותה צוואה הופכת לא רלוונטית במצב העניינים החדש. זאת מאחר

עורך דין צוואות בגירושין

פניה לעורך דין צוואות בגירושין היא צעד חיוני מאוד לכל אחד מהצדדים בהליך. זאת משום שהפרידה העתידית מן הבעל או האישה מובילה מטבע הדברים לשינויים