צוואה נוטריונית

כשאדם ניגש להליכי גירושין וקיים מסמך צוואה שנכתב לפני שהגירושין היו על הפרק, במרבית המקרים אותה צוואה הופכת לא רלוונטית במצב העניינים החדש. זאת מאחר ולרוב צוואות כוללות הוראה להורשת חלק נכבד מהרכוש לבן או בת הזוג. הוראה זו, מטבע הדברים, לרוב אינה משקפת עוד את רצונו של אדם כאשר הוא מתגרש מאותו בן זוג. מסיבה זו, ישנה חשיבות רבה לעריכת צוואה עדכנית כבר בתחילת הליך הגירושין. גם מצב בו פלוני פונה להליך גירושין מבלי שהזדמן לו לערוך צוואה כלל, איננו רצוי. זאת היות ובמקרה שבו אדם הולך לעולמו טרום השלמת הגירושין, חוק הירושה לפי דין במדינת ישראל, מאפשר לבן / בת זוגו להנות מחמישים אחוזים מכלל רכושו. לכן אנשים רבים פונים לעריכת צוואה נוטריונית לקראת הגירושין, כפי שנסביר במדריך חשוב זה.

צוואה נוטריונית – המסמך שאסור לכם לוותר עליו בגירושין (ובכלל)

צוואה נוטריונית היא מסמך צוואה שמנוסח מול עורך דין המוסמך כנוטריון, על בסיס הנחיותיו של המצווה. הסמכת הנוטריון ניתנת על ידי משרד המשפטים, והיא מכשירה אדם לביצוע תיקוף, אישרור וניסוח של מסמכים משפטיים מסוגים מסוימים שמחייבים שירות של אימות נוטריוני על פי החוק.

 

מה נחוץ כדי לערוך צוואה נוטריונית לקראת הגירושין?

בכדי לערוך צוואה נוטריונית לקראת הגירושין ובכלל, נדרש בעל הצוואה לפרט באוזני עורך דין המוסמך כנוטריון, את הרצונות שלו בנוגע לאופן הטיפול ברכושו וממונו לאחר לכתו. הנוטריון בתורו, אחראי להעלות את דבר המצווה על הכתב. לאחר מכן, הנוטריון יערוך את הוראות המצווה בתור מסמך צוואה נוטריוני בעל תוקף חוקי, שאליו הוא יוסיף חותמת רשמית.

 

מהם התנאים לעריכת צוואה נוטריונית תקפה?

עריכת צוואה נוטריונית תקפה תתאפשר במידה והנוטריון עומד בכל הוראות החוק לעניין עריכת צוואות וטיפול בירושות במדינת ישראל. עצם העמידה בהוראות אלו היא הבסיס להפיכתן למסמך בעל תוקף משפטי רשמי ומחייב, כפי שיוסבר בהמשך.

 

הוראות החוק בישראל לניסוח צוואה נוטריונית

בחוקי הירושה בישראל מוגדרים מספר כללי בסיס מחייבים, הנוגעים לעריכת צוואה נוטריונית:

  1. דברי המצווה חייבים להימסר בכתב או בעל פה לעורך דין נוטריון מוסמך.
  2. ככל שדבריו של המצווה נמסרו לנוטריון בעל פה, הנוטריון חייב להעלות על הכתב את הדברים הללו.  לאחר שדברי המצווה יכתבו, יהיה הנוטריון  חייב להקריאם בפניו.
  3. המצווה נודר להצהיר על כך שנוסח הצוואה שהוקרא על ידי הנוטריון לו אכן תואם את צוואתו.
  4. הנוטריון יידרש לאישור בכתב את קיומן של כלל הדרישות הנ"ל, וזאת כחלק מהנוסח של מסמך הצוואה.
צוואה נוטריונית
צוואה נוטריונית

היתרונות בעריכת צוואה נוטריונית בגירושין

ישנם כמה יתרונות ייחודיים בעריכת צוואה נוטריונית במסגרת הגירושין, לעומת צוואות מסוגים אחרים:

היבט הפרטיות בעריכת הצוואה הנוטריונית בעריכת הצוואה הנוטריונית לא נדרשת החתמת עדים על מסמך הצוואה, מלבד הנוטריון. כך יכול המצווה להגן על פרטיותו.
הקריאות הצוואה הנוטריונית, להבדיל מצוואות מסוגים אחרים, לא נערכת בכתב ידו של המצווה, אלא בהדפסה. הודות לכך מדובר במסמך קריא וברור בהרבה מן החלופות, כדוגמת צוואה בכתב או צוואה בעל פה.
המשקל הראייתי של צוואה נוטריונית על צוואות נוטריוניות קל יותר להגן, היות והן נערכות בנוכחות נוטריון, המודע לכלל הפגמים שעשויים ליפול במסמך הצוואה ולכן יודע למנוע אותם מבעוד מועד.

 

האם עריכת צוואה נוטריונית עדיפה בהכרח על צוואות מסוגים אחרים?

ניסוח צוואה נוטריונית מציע למצווה יתרונות ברורים, כפי שמנינו לעיל. אין חולקין על כך שבעת הוצאת הצוואה לפועל – הצוואה הנוטריונית תביא את רצונו של המצווה לידי ביטוי באופן שלא פשוט לערער עליו. עם זאת, משום שיש לבחון כל מקרה ומקרה לגופם, לא בכל המקרים ניתן בהכרח לטעון שעריכת צוואה נוטריונית תהיה הפתרון הנכון ביותר עבור המצווה.

 

מהם הפרטים שחשוב לכלול בעת עריכת צוואה נוטריונית בגירושין?

בחוק הירושה מוגדרים החוקים לניסוחן של צוואות מסוגים שונים, לרבות צוואה נוטריונית. להלן הדרישות החשובה שעל צוואה נוטריונית לעמוד בהן בכדי שתחשב תקפה בבית המשפט:

  • בצוואה הנוטריוניות יופיעו הנחיות חד משמעיות לעניין אופן חלוקת העיזבון של בעל הצוואה כולל חלוקת הנכסים, הרכוש והכספים שבבעלותו.
  • בצוואה הנוטריונית יוגדרו באופן ברור היורשים של המצווה.
  • בצוואה הנוטריונית יפורט בבירור החלק של כל יורש המנוי במסמך, מתוך כלל עיזבונו של המוריש.

 

מה קורה כאשר המצווה איננו דובר את השפה העברית?

אנשים רבים בארץ מבינים את חשיבותה של הצוואה הנוטריונית, אולם נתקלים במחסום טכני בבואם לנסח צוואה כזו. בתרחיש זה, כאשר נוטריון מקבל מאדם צוואה שנכתבה בשפה שאיננה עברית ואותו נוטריון לא שולט בשפה הזרה, החוק בארץ מחייב את הנוטריון להסתייע בשירותי תרגום מקצועיים כדי שיוכל לעמוד בדרישות החוק להקראה של הוראות הצוואה שעלו על הכתב.

יתרה מכך, באם המצווה מעדיף זאת, הוא רשאי לקרוא את מסמך הצוואה או את התרגום שלו בכוחות עצמו, ללא סיוע מהנוטריון או מהמתרגם.

 

למה חשוב לנסח צוואה נוטריונית בהליכי גירושין רק מול נוטריון מוסמך?

חוק הירושה מגדיר תנאים רבים שבהם חובה לעמוד בעת עריכת צוואה נוטריוניות ובכלל, על מנת להקנות לה תוקף משפטי מחייב. מסיבה זו, תמיד מומלץ כי להליך עריכת הצוואה יתלווה נוטריון מוסמך הבקיא בדרישות החוק העדכניות ביותר ויודע למנות טעויות בצוואה.

הדבר תקף ביתר שאת בעריכת צוואה בגירושין, שם להקפדה על ניסוח הצוואה וחוקיותה, יש משמעות גדולה אף יותר בהקשר של הוצאת רצון המצווה אל הפועל.

 

איך עורכים צוואה נוטריונית בגירושין?

אדם המעוניין לערוך צוואה נוטריונית בגירושין ,שתוכל לעמוד במבחן הזמן מבלי לעורר התנגדות בהמשך, כדאי לו להסתייע בשירותיו הטובים של עורך דין גירושין בעל הסמכת נוטריון.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צוואה פגומה

צוואתו של אדם היא מסמך שהוא מותיר בחייו, המורה על אופן ההתנהלות וחלוקת הרכוש שלו אחרי מותו. הן החוק האזרחי והן הדין הדתי, מחייבים את

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הינו צו שבו משתמשים כאשר אדם הולך לעולמו ומשאיר אחריו צוואה שצריך לממש. מדובר במסמך המאפשר להוציא אל הפועל את צוואתו של

כתיבת צוואה בהליך הגירושין

אין זה סוד שכתיבת צוואה בהליך הגירושין זו לא משימה קלה או נוחה לביצוע, אך כזו שחשוב מאוד לבצע אותה. הסיבה לכך היא שעל פי

עדי קיום לצוואה

על פי סעיף 20 לחוק הירושה דרושים שני עדי קיום לצוואה בזמן החתימה עליה, על מנת שמסמך הצוואה ייחשב כמסמך בעל תוקף חוקי מחייב. חשוב

תיקון טעויות בצוואה

לא מעט אנשים ממהרים לערוך מסמך צוואה חדש לקראת הליכי הגירושין שלהם או תוך כדי ניהול תביעת גירושין, ובעקבות פיזור הדעת שבו הם נתונים במסגרת