צוואה בגירושין

ניסוח של צוואה בגירושין, הינו צעד חשוב מאוד והכרחי. זאת מאחר והפרידה מהבעל או האישה כרוכה בשינויים לא מעטים בסדרי העדיפויות בכל הנוגע לרכוש וזכויות קנייניות. ללא צוואה בגירושין, אותה צוואה ישנה שנוסחה טרום המשבר בנישואים, למעשה נותרת בתוקף גם אחרי הגירושין, הווה אומר שבמקרה בו המצווה נפטר, בן / בת הזוג לשעבר עדיין יהיו בעלי זכויות ברכוש שלו.

איך מתנהלת חלוקת הרכוש של אדם שנפטר ללא צוואה בגירושין?

בחוק הירושה שנחקק במדינת ישראל בשנת 65, נקבע שבמועד פטירתו של אדם, הקניין שצבר בחייו יחולק בין היורשים שלו על פי הדין. סעיף 10 בחוק הירושה הישראלי גם קובע כי מי שנחשבים כבן / בת זוגו של הנפטר במועד לכתו, הם יורשיו על פי הדין. חוק זה למעשה מעניק לבני הזוג קדימות על יתר היורשים החוקיים של המנוח, ואף על ילדיו.

פירושו של דבר הוא כי במידה והאדם שנפטר לא ניסח צוואה מעולם, מחצית מעיזבונו, יועבר לחזקת בת / בן הזוג שלו אוטומטית, כולל כלי הרכב המשפחתי וכלל המיטלטלין שצבר במשותף עם האדם שעימו חלק את חייו, ורק שאר הרכוש יחולק בין ילדיו. כל זאת על פי הוראותיו של חוק הירושה לפי דין. בהקשר הזה מן הראוי להזכיר שלפי חוק הירושה, "בני זוג" הם לא בהכרח הבעל או האישה שלהם נישא המנוח בחתונה דתית. גם בת / בן זוג במעמד של "ידועים בציבור" ומי שחלק עם המנוח משק בית, נכנסים תחת ההגדרה הזו. מכאן הולך ומתבהר הצורך לערוך צוואה בגירושין, ועל כך נפרט עוד בשורות הבאות.

מדוע ניסוח צוואה בגירושין היא עניין שאינו סובל דיחוי?

הליך גירושין, למרבה הצער, הוא עניין שיש לו נטיה להתארך ולעתים גם לארוך שנים. לא אחת, הליכי גירושין מתחילים לאחר שבני הזוג החליטו על פרידה בלתי פורמלית שנתבצע על ידי מעבר דירה של אחד מבני הזוג. במצבים מן הסוג הזה, עשוי לקרות מצב בו אחד מבני הזוג נפטר לפני שהגירושין נחתמו באופן רשמי, ולפני שעלה בידו לחתום על צוואה שמסדירה את חלוקת הרכוש שלו במועד לכתו. בתרחיש שכזה, בן / בת הזוג של הנפטר, אמורים לרשת את המנוח כברירת מחדל, חרף העובדה שבמועד לכתו הם בכלל היו נתונים בהליכי גירושין או לקראתם.

עצם העובדה שאדם חשוף לאפשרות של ירושה לפי דין מצד בת / בן זוגו, נובעת מהנחת המוצא של המחוקק בישראל, שכל עוד הליך הגירושין לא נחתם באופן רשמי, עדיין ישנה אפשרות לכך שהזוג יוכל להשלים, להגיע לשלום בית ולבטל את הליך הגירושין.

מהו הזמן הנכון לעריכת צוואה בגירושין?

הפתרון הכי מתבקש ומקובל למניעתו של תרחיש מהסוג שהצגנו מעלה, הוא עריכת צוואה בגירושין החל ממועד פתיחת ההליכים בבית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.

הדרך לעריכת צוואה בגירושין

עריכת צוואה בגירושין ראוי שתתבצע בכלים מקצועיים וזאת בהכוונת עו"ד גירושין אשר מתמחה בניסוח צוואות ובדיני ירושות. במסגרת עריכת הצוואה בגירושין, נדרש המצווה לקבוע מי יהיו יורשיו  (ילדיו, אחיו, הוריו, וכדומה) וזאת בהתאם להעדפותיו האישיות במועד עריכת המסמך. בעריכת הצוואה בגירושין יש גם להסדיר את דרך חלוקת הרכוש של המצווה בין היורשים הנ"ל.

צוואה בגירושין
צוואה בגירושין

אולם החלק המשמעותי ביותר בהקשר של צוואה בגירושין, הוא הוספה של התייחסות מפורשת לצורך להדיר את בני הזוג לשעבר (שהמצווה נמצא בהליכי גירושין מהם) מן הירושה. זאת כדי שלא תהיה להם זכאות אוטומטית כאמור מעלה, לקבלת חלק בעזבונו של המצווה ככל שזה ילך לעולמו לפני שהגירושין יושלמו.

האם הסכמי גירושין הם חלופה ראויה לצוואה בגירושין?

הסכם גירושין איננו כולל אף הנחיה הנוגעת לניהול של מחלוקות רכושיות של בני זוג בעקבות פטירתו של מי מהם. הסכם גירושין נותר למעשה בתוקף רק בהינתן ושני בני הזוג עודם בחיים. אי לכך הנחיות שיש להוציא לפועל במקרה של פטירה, יבואו לכלל ביטוי רק באמצעות מסמך צוואה בגירושין, שינוסח על ידי כל אחד מבני הזוג.

קווים מנחים לעריכה של צוואה בגירושין

בשורות להלן נפרט כמה קווים מנחים לעריכה של צוואה בגירושין:

  • לאחר עריכת הצוואה בגירושין, כדאי למסור העתק ממנה לגורם אובייקטיבי שעליו המצווה סומך שיוכל לממש את הצוואה בעתיד. אפשרות מקובלת נוספת הינה להפקיד את המסמך המקורי של צוואה בגירושין במשרדי הרשם לענייני ירושות.
  • רצוי בנוסף להגן על מסמך הצוואה על ידי עריכה של אסמכתא רפואית שתוכיח שהצוואה בגירושין נוסחה ונחתמה כשהמצווה עדיין היה כשיר מבחינה פיסית ומנטלית לכך. המוריד חייב אף להיות בגיר, קרי – בן 18 ומעלה, ואל לו להיות במעמד של פסול דין.
  • משום שהצוואה האחרונה של כל אדם היא הצוואה שתיחשב בעלת תוקף משפטי מחייב במועד פטירתו, הכרחי לוודא כי הצוואה בגירושין נערכה כדין, ונוסחה באופן ברור ביותר ומפורט עד כמה שניתן, שלא  ישתמע לשתי פנים. במידה והצוואה המעודכנת שהמוריש ניסח לרגל גירושיו תתברר כצוואה המכילה בתוכה סתירות ביחס להוראות בצוואתו הקודמת, הרי שההוראות בצוואה הקודמת יתבטלו ואילו ההוראות בצוואה בגירושין יקבלו משנה תוקף עם פטירת המווה.
  • המצווה נדרש להסדיר את החובות שלו וליידע את יורשיו בדבר קיומם, טרום לכתו. זאת משום שעזבונו של מוריש למעשה כולל גם את ההתחייבויות שלו, ואלו יועברו לאחריות יורשיו לאחר מותו. ככל ולמצווה נותרים חובות פתוחיםבזמן ניסוח הצוואה בגירושין, מוטב שהצוואה תכלול הסדר תשלום לפרעון של חובות העיזבון וחלוקה של שארית העזבון בין היורשים שלו לאחר מכן.
  • בעבור נכסים שאינם ברי חלוקה כדוגמת תכשיטים, חפצים יקרי ערך ועוד, מומלץ לפרט במסגרת הצוואה באופן חד משמעי מי ירש אותם. כמו כן, מצווה שמעוניין ליצור צוואה הוגנת ושוויונית כלפי יורשיו, מוטב לו שידאג ל"פיצוי" בשווי כספי יחסי כנגד הנכס שלא ניתן לחלוקה, עבור יתר היורשים. החלופה היא כמובן להורות על מכירתו של אותו הנכס, ולחלק את התמורה שנתקבלה כנגדו באופן שווה בין היורשים.
  • ככל שהמצווה מותיר אחריו עסק פעיל ורווחי, שברצונו להסדיר את המשך פעילותו לאחר פטירתו, עליו לפרט הנחיות ברורות באשר להמשך ניהול העסק עם לכתו, וכמובן לציין במדויק את זהותם של היורש או היורשים שיכנסו בנעליו ויטלו לידיהם את האחריות להמשך הפעילות העסקית. במידה ומדובר בכמה יורשים, חשוב לציין מהו חלקו של כל אחד מהם בעסק ו / או במניותיו, ככל ומדובר בתאגיד. היה והמצווה אינו סבור כי יורשיו יוכלו להיות אמונים על ניהול העסק שהפעיל בחייו ולשמור על רווחיותו, באפשרותו לספק בצוואתו הנחיות למכירתו של העסק לכל המרבה במחיר לאחר מותו, ולחלוקת התמורה שנתקבלה מעסקת המכירה, בין יורשיו.

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין. 

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

צוואה פגומה

צוואתו של אדם היא מסמך שהוא מותיר בחייו, המורה על אופן ההתנהלות וחלוקת הרכוש שלו אחרי מותו. הן החוק האזרחי והן הדין הדתי, מחייבים את

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הינו צו שבו משתמשים כאשר אדם הולך לעולמו ומשאיר אחריו צוואה שצריך לממש. מדובר במסמך המאפשר להוציא אל הפועל את צוואתו של

כתיבת צוואה בהליך הגירושין

אין זה סוד שכתיבת צוואה בהליך הגירושין זו לא משימה קלה או נוחה לביצוע, אך כזו שחשוב מאוד לבצע אותה. הסיבה לכך היא שעל פי

עדי קיום לצוואה

על פי סעיף 20 לחוק הירושה דרושים שני עדי קיום לצוואה בזמן החתימה עליה, על מנת שמסמך הצוואה ייחשב כמסמך בעל תוקף חוקי מחייב. חשוב

תיקון טעויות בצוואה

לא מעט אנשים ממהרים לערוך מסמך צוואה חדש לקראת הליכי הגירושין שלהם או תוך כדי ניהול תביעת גירושין, ובעקבות פיזור הדעת שבו הם נתונים במסגרת

צוואה נוטריונית

כשאדם ניגש להליכי גירושין וקיים מסמך צוואה שנכתב לפני שהגירושין היו על הפרק, במרבית המקרים אותה צוואה הופכת לא רלוונטית במצב העניינים החדש. זאת מאחר

עורך דין צוואות בגירושין

פניה לעורך דין צוואות בגירושין היא צעד חיוני מאוד לכל אחד מהצדדים בהליך. זאת משום שהפרידה העתידית מן הבעל או האישה מובילה מטבע הדברים לשינויים