פוטנציאל ההסתבכות של עורכי דין לגירושין

לכל עורך דין המלווה את לקוחותיו בהליך גירושין, יש תפקיד משמעותי מאוד בהליך. עורך דין גירושין אחראי להבטיח כי זכויותיו של מרשו יתממשו בגירושין במלואן, וכי ההליך יתבצע בהתאם לדרישות החוק. אולם לעיתים גם קורה כי עורך הדין המייצג בגירושין, ניצב בפני דילמות משפטיות ומוסריות לא פשוטות, שעלולות לגרום לו להסתבך בפלילים ועם רשויות החוק. לכן מאמר זה יוקדש לדיון בפוטנציאל ההסתבכות של עורכי דין לגירושין ובדרכים להימנע מתסבוכת משפטית לא רצויה בגירושין.

אופיו של הקשר בין עורך דין גירושין לבין מיוצגיו

עו"ד גירושין לרוב מלווה את מיוצגיו מתחילת הליך הגירושין ועד סופו. כחלק מתפקידו, עשוי עורך הדין להיחשף למגוון תרחישים מורכבים. אלו נוגעים לרוב לסכסוכים וניגוד עניינים בין הצדדים בגירושין, בני משפחתם ואף מול עורך הדין המייצג את הצד השני בהליך.

 

מהו פוטנציאל ההסתבכות של עורכי דין לגירושין?

לעיתים מזומנות, בני זוג המגיעים להליך גירושין, ניגשים אליו כשקיים ביניהם קרע עמוק. על רקע זה, לא אחת פועל מי מהצדדים או שניהם, באופן בעייתי מבחינה מוסרית ואף משפטית, בניסיון להקשות על הצד השני בהליך הגירושין, להצר את צעדיו ולפגוע בזכויותיו. מצבים אלו מעמידים את עורכי הדין המייצגים במצב לא פשוט, כאשר מעשיו של הלקוח עלולים לסבך אותם שלא בטובתם בפלילים או לגרום להם לעבור על החוק בדרכים אחרות.

 

באילו אופנים עלולים עורכי דין לגירושין להסתבך?

דוגמא קלאסית למצב בו בא לידי ביטוי פוטנציאל ההסתבכות של עורכי דין לגירושין, הוא בתיקי גירושין המתנהלים על רקע חשד לבגידה של אחד מבני הזוג. על מנת שזוג יהודי המעורב בתביעת גירושין, יוכל לקבל גט ברבנות, על התובע להוכיח כי קיימת עילה לגירושין התואמת לעילות הקבועות בדין העברי.

בגידה היא אמנם אחת מן העילות הקבילות לגירושין ברבנות, אך כדי שהדיינים בבית הדין הרבני יוכלו לחייב אדם בגט – יש להוכיח כי הבגידה המדוברת התרחשה בפועל. מטבע הדברים, אין מדובר במשימה פשוטה כלל ועיקר, שכן מעשי בגידה מתרחשים לרוב בחדרי חדרים. כך, בניסיון לסייע למרשו, עלול עורך דין להתפתות לעזור ללקוח בהשגת ההוכחות לבגידה בדרכים שאינן קבילות בראי החוק.

חשוב לדעת שכל פלישה לפרטיותו של הפרט היא אסורה על פי חוק הגנת הפרטיות בישראל. לכן תיעוד מכל סוג של מעשים אינטימיים שאדם ביצע ברשות הפרט, הגם שהתיעוד נועד להוכיח כי הלה ביצע בגידה – נחשב כעבירה פלילית. העונש בגין פגיעה בפרטיותו של אזרח ישראל, יכול להגיע עד 5 שנות מאסר בפועל לצד קנסות כספיים כבדים.

פוטנציאל ההסתבכות של עורכי דין לגירושין
פוטנציאל ההסתבכות של עורכי דין לגירושין

פוטנציאל ההסתבכות של עורכי דין לגירושין עם ראיות שהושגו שלא כדין

בהמשך לאמור לעיל, מערכת המשפט בישראל אינה מכירה בראיות אשר הושגו באמצעים בלתי חוקיים ותוך הפרת החוק. על מנת שראייה תהיה קבילה בבית המשפט שבו מתנהלת תביעת הגירושין (קרי – הרבנות או בית דין לענייני משפחה), עליה לעמוד בתנאי סף מסוימים הנוגעים לרוב לתחום הפלילי, או להיות מושגת בצינורות המקובלים, שהם הוצאת צו בית משפט שאיפשר את השגתה.

בדרך כלל, כשמדובר בתביעות גירושין הנסובות סביב בגידה, ישנו חשש מוצדק לכך שהראיות שמעוניין צד אחד להציג כנגד הצד השני, אינן קבילות על פי הגדרת החוק. לכן אם יתברר כי עורך הדין סייע או ייעץ למרשו להשיג את הראיות הללו תוך פגיעה בזכויותיו של הצד השני, הדבר עלול להכניס את אותו עורך דין לתסבוכת.

 

ההשלכות האפשריות של הסתבכות של עורכי דין לגירושין

כאשר עו"ד גירושין עובר על החוק, הוא למעשה פוגע באתיקה המקצועית לה הוא מחויב. פגיעה כזו עשויה לשמש כעילה לנקיטת סנקציות חריפות נגד אותו עורך דין מצד לישכת עורכי הדין. זאת עד כדי סכנה לשלילת רשיונו של הנ"ל.

 

אילו אמות מידה מחייבות עורכי דין לגירושין בעבודתם?

כאשר עורך דין גירושין מספק ליווי משפטי ללקוח, הוא נדרש כאמור, לעמוד באמות מידה מוגדרות, כדלקמן:

  • הימנעות ממעורבות אישית בתיק: גם אם עורך הדין חש אמפתיה כלפי הלקוח שהוא מייצג, וגם כאשר הוא סבור באמת ובתמים כי הצדק עם מרשו, אסור לו לפתח מעורבות אישית בתיק הגירושין וודאי שלא להיות מעורב בסכסוך בין הצדדים.
  • הכוונת הלקוח לפתרונות חוקיים בלבד: לעורך דין גירושין ובכלל, אסור בתכלית האיסור לכוון את מיוצגיו – לא במישרין ולא בעקיפין, לפעול באופן המנוגד להוראות החוק. גם כאשר עסקינן בפעולה שנמצאת בתחום האפור שבין החוקי לפלילי, לעורך הדין אסור לתמוך בה – גם לא בהסכמה שבשתיקה.
  • הימנעות מנקיטת פעולות לא חוקיות: מעבר לאמור מעלה, אסור לעו"ד לפעול בעצמו בדרך המנוגדת להוראות החוק. כל שימוש בטקטיקה או אמצעי שאינו חוקי להשגה של יתרון בתיק הגירושין, יש בו כדי להפוך את עורך הדין חשוף לסנקציות, ואף לשלילת רישיונו והעמדתו לדין.
  • שמירה על האתיקה המקצועית: לעורך דין גירושין ובכלל, אסור בשום אופן לפעול בצורה שאינה עולה בקנה אחד עם אמות המידה המקצועיות בהן הוא מחויב מתוקף תפקידו. גם כאשר עורך הדין פעל באופן שאינו מהווה עבירה על החוק בהגדרתו, אך נחשב לבלתי אתי, הוא חושף את עצמו לסנקציות שונות שעלולה לשכת עורכי הדין להטיל עליו.

 

באילו דרכים יכולים עורכי דין לגירושין לצמצם את פוטנציאל ההסתבכות שלהם?

הדרך הפשוטה ביותר שבה עורכי דין לגירושין יכולים להפחית את פוטנציאל ההסתבכות שלהם, היא להימנע מלכתחילה מנקיטת צעדים שחוקיותם מוטלת בספק. הניסיון מעיד על כך שלרוב גם את אותן ראיות שהושגו בדרכים בלתי חוקיות, ניתן היה להשיג באמצעים חוקיים.

אף שהדבר מצריך לעיתים סבלנות רבה יותר, הוא מפחית באופן ניכר את הסכנה לשלילת רשיונו של עורך הדין וסנקציות משפטיות שעלולות להינקט כנגדו. גם הלקוח של עורך דין, יוצא נשכר מכך, היות וראיה שהושגה באופן חוקי – סבירותה להתקבל בבית המשפט היא גבוהה לאין ערוך.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

למה לצפות מהליך גישור גירושין

הליך הגירושין בין בני הזוג מפגיש אותם, לאחר שנים של חיים משותפים, משני צדי המתרס כאשר כל צד אוחז בעמדה שונה באשר לסוגיות הנובעות מהפרידה,

צו הרחקה בגירושין

צו הרחקה בגירושין הוא צו בית משפט שמאפשר להרחיק אדם מבן / בת זוגו ו/או ילדיו, במידה ועולה חשד לכך שאותו אדם יפגע בבני משפחתו.

תביעת גירושין – עיקרי התהליך

כאשר יחסיהם של בני זוג נשואים עולים על שרטון, לעיתים מגיעים של בני הזוג להחלטה משותפת לפתוח בהליך גירושין בהסכמה. במצב כזה, ככל שבני הזוג

כריכה בתביעת גירושין

הליכי גירושין בין זוגות מתנהלים במקרים רבים כאשר בין הצדדים יש קרע עמוק. כאשר הקרע בין בני הזוג מונע מהם להגיע להסכמה בנושאים השונים הנוגעים